Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α. Συντονιστής Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ :  Τι είναι το ΓΕΜΗ - Νομικές Διατάξεις  Κανονιστικές Πράξεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α. Συντονιστής Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ :  Τι είναι το ΓΕΜΗ - Νομικές Διατάξεις  Κανονιστικές Πράξεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α. Συντονιστής Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ :  Τι είναι το ΓΕΜΗ - Νομικές Διατάξεις  Κανονιστικές Πράξεις (ΚΥΑ και ΥΑ)  Σύστημα ΓΕΜΗ-Διαδικασίες Καταχώρισης  Καταχωρίσεις βάσει Εταιρικού Δικαίου  Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

2 Τι είναι το ΓΕΜΗ - Νομικές Διατάξεις  Τι είναι το ΓΕΜΗ  Νομικές διατάξεις (που το διέπουν): Θέσπιση Γ.Ε.ΜΗ. > Νόμος 3419/2005 Θέσπιση των Υ.Μ.Σ., (για σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ & ΑΕ) & Τροποποίηση Γ.Ε.ΜΗ > Νόμος 3853/2010 Λοιπές Τροποποιήσεις νόμου περί Γ.Ε.ΜΗ > (Ν.3982/2011, Ν.4013/2011, Ν.4038/2012 & Ν. 4314/2014). Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

3 Ανάλυση Διατάξεων Γ.Ε.ΜΗ. (1)  Υπόχρεοι εγγραφής σε ΓΕΜΗ  Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  Εποπτεία ΓΕΜΗ  Συναρμοδιότητα Υπηρεσιών Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

4 Ανάλυση Διατάξεων Γ.Ε.ΜΗ. (2)  Διάρθρωση ΓΕΜΗ  Καταχωρίσεις σε Μερίδα  Υποβολή Αιτήσεων, Διαδικασία & Προϋποθέσεις καταχώρισης  Διορθώσεις, Αυτεπάγγελτες Καταχω- ρίσεις & Διαγραφές  Αποτελέσματα Καταχώρισης  Δημοσιότητα  Κυρώσεις Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

5 Κανονιστικές Πράξεις (ΚΥΑ & ΥΑ) Έναρξη ΓΕΜΗ 4/4/2011 > Συστάσεις μέσω ΥΜΣ & ΓΕΜΗ & Λήψη ΑΦΜ > (ΚΥΑ Κ1-802/23-03 2011- ΦΕΚ 470 Β’) Ένταξη Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ στις Επιμελητηριακές Δομές & Στελέχωσή των>(ΚΥΑ Κ1-1259/18-04-2011-ΦΕΚ 942 Β) Καθορισμός Στοιχείων της Μερίδας κάθε Επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ > (ΥΑ Κ1-884/2012- ΦΕΚ 1420 Β’) Απογραφή στο ΓΕΜΗ των προ της 4/4/2011 Υπόχρεων [YA Κ1-941/2012 & YA Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β’)]. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων>(ΚΥΑ Κ2−4946/2014 - ΦΕΚ 2919 Β’) Καθορισμός Τελών ΓΕΜΗ & Συμπλήρωση Στοιχείων Μερίδας > [ΚΥΑ αρ.79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623 Β’)]. Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

6 Σύστημα & Portal ΓEMH Σύστημα ΓΕΜΗ :“https://www.businessregistry.gr”https://www.businessregistry.gr”  Πρόσβαση Χρηστών με κωδικούς από την ΚΕΕΕ, για Καταχώρηση δεδομένων/ Ανάρτηση εγγράφων/ Δημιουργία & ανάρτηση ανακοινώσεων / Δημιουργία εκτυπώσεων.  Ελεύθερη Πρόσβαση στο πεδίο «Δημοσιότητα», για τα Δημόσια στοιχεία (Ανακοινώσεις, ισολογισμούς κλπ) Portal ΓΕΜΗ : “http://www.businessportal.gr”http://www.businessportal.gr”  Π -  Πληροφόρηση σχετικά με το ΓΕΜΗ, όπως : - Υπηρεσίες - Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι, Υπουργ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κλπ) - Δεδομένα ΓΕΜΗ - Έλεγχος Αυτοαπογραφής κλπ.  Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ.  Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Πιστ/κά & Αντίγραφα Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

7 Διαδικασίες καταχώρισ ης ΚΥΑ αρ. Κ2−4946/2014 (ΦΕΚ Β 2919) ΜΕΡΟΣ Α’ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΜΕΡΟΣ Β’ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1)Πως λαμβάνω κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ και υποβάλλω, ηλεκτρονικά αιτήσεις Καταχώρισης & Λήψης (πιστ/κών κλπ); 2)Ποια αίτηση πρέπει να χρησιμοποιήσω από τις υπάρχουσες στο portal του ΓΕΜΗ και πως συμπληρώνονται τα πεδία της ; 3)Πως Υποβάλλω αιτήσεις καταχώρισης, αν δεν υπάρχει πρότυπο ηλεκτρονικής αίτησης; 4)Πως γίνεται η αναζήτηση των ανακοινώσεων καταχώρισης, που εκδίδει και δημοσιεύει το ΓΕΜΗ; 5)Πως λαμβάνω Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά & Αντίγραφα από το ΓΕΜΗ και ποια εξαίρεση υπάρχει; 6)Πρέπει να καταβάλλεται το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας, από επιχειρήσεις που διαγράφονται εντός του Α’ 3μήνου του έτους; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

9 Εταιρικό Δίκαιο & Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες  Α.Ε. (Κ.Ν. 2190/20)  Ε.Π.Ε. (Ν.3190/55)  Ι.Κ.Ε. (Ν.4072/12 - Άρθρα 43-120) Προσωπικές Εταιρείες  Ο.Ε. (Ν.4072/12 – Άρθρα 249-269)  Ε.Ε. (Ν.4072/12 – Άρθρα 271-283)  Ε.Ε. με μετοχές (Ν.4072/12 - Άρθ. 84) Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

10 Μερίδα ΓΕΜΗ-Δημοσιότητα Ν.2190/1920 ΑΕ/ 1 Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 1 παρ. 3 : Περί Μονοπρόσωπης ΑΕ Άρθρο 3α : Περί Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) [Έκδοση ΜΟΔ, Μετατροπή ΜΟΔ, Πιστοποίηση καταβολής & μετατροπής ΜΟΔ, Προσαρμογή Άρθρου Καταστατικού]. Άρθρο 4α παρ. 3 : Η δικαστική απόφαση Ακυρότητας ΑΕ

11 Μερίδα ΓΕΜΗ- Δημοσιότητα Ν.2190/1920 ΑΕ/ 2 Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 7α παρ. 1: Πράξεις & Στοιχεία ΑΕ α. Η Ίδρυση της ΑΕ. & β. Η τροποποίηση του καταστατικού, γ. Ο διορισμός προσώπων που : Διοικούν & Εκπροσωπούν την ΑΕ. & Ο διορισμός Ελεγκτών. δ. Η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ. ε. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, θ. Η λύση της εταιρίας. ι. Κάθε δικαστική απόφαση (σχετικά με την ΑΕ). ια. Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών. ιβ. Οι ισολογισμοί της Έναρξης και Τελικός της Εκκαθάρισης, ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ. ιδ. Κάθε πράξη ή στοιχείο που επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

12 Μερίδα ΓΕΜΗ-Δημοσιότητα Ν.2190/1920 ΑΕ/ 3 Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 9 παρ. 6 : Εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος. Άρθρο 9α παρ. 4, 5 : Εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση, Άρθρο 10 παρ. 2 : Δημοσιότητα Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 9. Άρθρο 11 παρ. 5 : Μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου. Άρθρο 13 παρ. 1 β, γ: Χορήγηση & Ανανέωση εξουσίας ΔΣ για αύξ. Μετ. Κεφ. Άρθρο 13 παρ. 2 : Αύξηση Μετ. Κεφ. από Γ.Σ. χωρίς τροποποίηση καταστ/κού Άρθρο 13 παρ. 9 : Πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, Άρθρο 13 παρ. 10: Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης στην αύξ. Μετ. Κεφ. Άρθρο 13 παρ. 13: Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης. Άρθρο 13 παρ. 14: Χορήγηση εξουσίας σε Δ.Σ. για δικαιώματα προαίρεσης Άρθρο 13α παρ. 2 : Προσαρμογή Μετ. Κεφ. από ΔΣ σε μερική Κάλυψή του. Άρθρο 15α παρ. 2 : Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου Άρθρο 17β παρ. 3 και 4: Εξαγορά μετοχών Άρθρο 18 παρ. 7: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης κλπ.

13 Μερίδα ΓΕΜΗ-Δημοσιότητα Ν.2190/1920 ΑΕ/ 4 Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 26 παρ. 2 : Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (επιμέλεια της εταιρείας). Άρθρο 23α παρ. 1γ : Απόφαση Γ.Σ. για παροχή εγγύησης- ασφάλειας Άρθρο 35α παρ. 11 : Δικαστική απόφαση για κύρωση ή αναστολή απόφ. Γ.Σ. Άρθρο 35β παρ. 6 : Δικαστική απόφαση για ακυρότητα απόφασης Γ.Σ. Άρθρο 43β παρ. 1 : Δημοσιότητα ετήσιων λογαριασμών Άρθρο 46 : Λογιστική κατάσταση για προσωρινό μέρισμα (δημοσιεύεται σε ΓΕΜΗ & σε εφημερίδα ή ιστοσελίδα) Άρθρο 48 παρ. 4 : Αίτηση για δικαστική λύση & δικαστική απόφαση λύσης Άρθρο 48α παρ. 8 : Αγωγή για λύση και δικαστική απόφαση λύσης. Άρθρο 49γ παρ. 5 : Δήλωση πλειοψηφούντος μετόχου για εξαγορά μετοχών Άρθρο 66 παρ. 2 : Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. & Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Άρθρο 67 παρ. 1 : Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Άρθρο 67 παρ. 2 : Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε.

14 Μερίδα ΓΕΜΗ-Δημοσιότητα Ν.2190/1920 ΑΕ/ 5 Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 69 παρ. 3 : Δημοσιότητα Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Άρθρο 74 παρ. 1 & Άρθρο 84 παρ. 4 & Άρθρο 11 του Ν. 3777/09 : Αποφάσεις για συγχώνευση, διάσπαση και διασυνοριακή συγχώνευση. Άρθρο 77 παρ. 4 & 5, Άρθ.86 παρ. 1: Δικαστική Απόφαση Ακυρότητας Συγχώνευσης Άρθρο 82 παρ. 4 & Άρθ.4 του Ν. 3777/09 : Δημοσιότητα Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης & Δημοσιότητα Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης Άρθρο 109 παρ. 1α : Δημοσιότητα ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Β.Δ. της 16/22.1.1930 άρθρο 2 παρ. 1 περ. α) : Ανακοίνωση Διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας ΥΑ Κ2-11365/16-12-08 (ΦΕΚ 27/Β/07-01-09) : Τύπος των δημοσιευόμενων συνοπτικών ετήσιων στοιχείων για τις Α.Ε. που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. ΥΑ Κ2-6132/23-4-07 (ΦΕΚ 669/Β/4-5-07 : Τύπος συνοπτικών ετήσιων στοιχείων, για τις Α.Ε. που έχουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ν 4308/2014 : Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

15 Μερίδα ΓΕΜΗ - Άλλα Στοιχεία ΑΕ Με Βάση την Υ.Α. Κ1-884/19-4-2012 (ΦΕΚ 1420/Β) Στοιχεία μερίδας στο ΓΕΜΗ είναι : Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7α παρ. 1 και 7β παρ. 4 του K.N.2190/1920 και :  Τα πλήρη στοιχεία μελών ΔΣ & Εκπροσώπων (και τα εξατομικευμένα των Ν.Π.)  Άδειες διαμονής/εργασίας  ΚΑΔ / ΑΦΜ / Μεταβολές Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για Α.Ε. 1.Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για τα καταχωριστέα και δημοσιευτέα στοιχεία των ΑΕ ; 2.Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ τα Πρακτικά απόφασης ΓΣ ή ΔΣ των ΑΕ ; 3.ΑΕ προερχόμενη από μετατροπή, πρέπει να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού Κεφαλαίου; 4.Όταν κάνω αύξηση κεφαλαίου, πληρώνω το 1‰ υπέρ της Επιτροπής ανταγωνισμού ; 5.Ποιες είναι οι προθεσμίες για κατάθεση οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

17 Μερίδα ΓΕΜΗ – Δημοσιότητα / Ν.3190/1955 ΕΠΕ / Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016 Άρθρο 8: α) Δημοσιότητα Σύστασης & Τροποποίησης ΕΠΕ  Με καταχώρηση της Εταιρικής Σύμβασης στο ΓΕΜΗ &  Με την καταχώρηση της ανακοίνωσης σύστασης/ τροποποίησης στο ΦΕΚ β) Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :  είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης και  σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. Αρθρ. 9. Κτήση Νομικής Προσωπικότητας της εταιρείας. Αρθρ. 42. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου & τροποποίηση εταιρικής συμβάσεως Αρθρ. 44. Λύση της εταιρίας & θέση της σε εκκαθάριση. Αρθρ. 47. Διορισμός Εκκαθαριστών και ανάκληση αυτών Αρθρ. 48. Απογραφή και Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης Αρθρ. 50. Τέλος εκκαθάρισης & διαγραφή της ΕΠΕ από ΓΕΜΗ. Κάθε δικαστική απόφαση (σχετικά με την ΕΠΕ).

18 Μερίδα ΓΕΜΗ - Άλλα Στοιχεία των EΠE Με Βάση την Υ.Α. Κ1-884/19-4-2012 (ΦΕΚ 1420/Β) Στοιχεία της μερίδας στο ΓΕΜΗ είναι : Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 παρ. 1 & παρ.4 του ν. 3190/1955 και:  Τα πλήρη στοιχεία μελών ΔΣ & Εκπροσώπων ή/και του Μονοπρόσωπου Εταίρου (και τα εξατομικευμένα των Ν.Π.)  Άδειες διαμονής/εργασίας  ΚΑΔ / ΑΦΜ / Μεταβολές Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για ΕΠΕ 1.Πότε και πως δημοσιεύονται οι Οικονομικές Καταστάσεις (αρχικές & τροποποιημένες από ΓΣ); 2.Υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, μετά την 31- 12-2015, σε άλλα έντυπα μέσα ή σε ιστοσελίδα, των Οικονομικών Καταστάσεων των κεφαλαιουχι- κών εταιρειών; 3.Πως μπορεί να γίνει μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ & ποιες είναι οι διατυπώσεις δημοσιότητας της αποφάσεως ΓΣ; 4.Πώς Λύεται & Διαγράφεται μια κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) & ειδικότερα μια Ε.Π.Ε. από το ΓΕΜΗ; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

20 Μερίδα ΓΕΜΗ - Δημοσιότητα ΙΚΕ : Τα προβλεπόμενα στο ν. 4072/2012 όπως & ισχύει, ως προς :  Τη σύσταση και τις Τροποποιήσεις (στοιχεία καταστατικού)  Τις εγγυητικές εισφορές, τις μεταβολές τους & την ακύρωση των εταιρικών μεριδίων  Τη διαχείριση και τους εκπροσώπους αυτής  Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους ελεγκτές  τις Αποφάσεις τις Γ.Σ.  Τη λύση της και το διορισμό εκκαθαριστών  Την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης & τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ  Τις μετατροπές / συγχωνεύσεις  Τις δικαστικές αποφάσεις Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

21 Μερίδα ΓΕΜΗ - Άλλα Στοιχεία ΙΚΕ: Σύμφωνα με Υ.Α. Κ1-884/19-4-2012 : Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει, & επιπλέον:  Έγγραφο σύστασης & Τροποποιήσεις (Κωδικοποιημένες)  Η εταιρική επωνυμία / δ.τ. / έδρα / διεύθυνση / σκοπός / διάρκεια / εισφορές & η αξία κατά κατηγορία / κεφάλαιο / συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων.  Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εταίρων με εγγυητικές εισφορές, των διαχειριστών και των εκπροσώπων αυτής & τα εξατομικευμένα των Ν.Π. ως & τα πλήρη στοιχεία του μοναδικού εταίρου  Άδειες διαμονής/ εργασίας ιδρυτών/ εταίρων/ διαχειριστών.  ΚΑΔ/ ΑΦΜ/ Μεταβολές/ εταιρίας/ εταίρων/ διαχειριστών. Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για ΙΚΕ 1.Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ; 2.Τι περιλαμβάνουν και πως γίνεται η υποβολή και η καταχώρηση - δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΙΚΕ; 3.Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολο- γητικά υποβάλλονται για τη λύση, την εκκα- θάριση & τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

23 Μερίδα & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υποκατ. Αλλοδ. 1.Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για Υ.Α. & ποιές πράξεις των υποβάλλονται σε δημοσιότητα; 2.Τα Γραφεία των αλλοδαπών εταιρειών, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εγγράφονται ΓΕΜΗ; 3.Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται στην Αλλοδαπή, τι θεώρηση πρέπει να φέρουν και από ποιόν πρέπει να μεταφράζονται για να γίνουν αποδεκτά από Υπ. ΓΕΜΗ, ως και πως υποβάλλονται για καταχώριση στο ΓΕΜΗ; 4.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Υ.Α., μετά την καταχώριση και την ανακοίνωση της εγκατάστασής τους από το ΓΕΜΗ; 5.Απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης του Υ.Α. για ΕΠΕ & ΑΕ (μετά από έλεγχο νομιμότητας των πράξεων ίδρυσης και μεταβολών των) και αν ΝΑΙ, από πού εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

24 Μερίδα & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για ΟΕ & ΕΕ 1.Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις ΟΕ & ΕΕ και ποιές πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα ; 2.Ποια είναι η διαδικασία υποβολής τροποιητικών πράξεων στο ΓΕΜΗ ; Μπορεί ΟΕ να μετατραπεί σε ΕΕ ; 3.Μπορεί να ορισθεί σε ΟΕ ως διαχειριστής μη εταίρος ; 4.Ποια είναι η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των συμφωνητικών λύσεων για ΟΕ – ΕΕ ; 5.Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης διόρθωσης του συμφωνητικού λύσεως της εταιρείας μετά την καταχώρηση του στο ΓΕΜΗ ; 6.Τι γίνεται αν μια προσωπική εταιρεία καταστεί Μονοπρόσωπη; Είναι δυνατή η αναβίωσή της μετά την πάροδο του διμήνου (του άρθρ. 267, Ν. 4072/2012 ; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

25 Μερίδα & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για Ατομικές Επιχειρήσεις (Φυσικών Προσώπων) 1.Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις και ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται; 2.Ποιες Ατομικές Επιχειρήσεις εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ ; 3.Ποιοι από τα ελεύθερα επαγγέλματα απαλλάσσονται της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ και της υποβολής του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ; Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

26 Χρηστικές Οδηγίες Υποβολής - Τι Προσέχω !!! 1.Ελέγχω την Ορθή Συμπλήρωση όλων των εγγράφων κατά την υποβολή. 2.Υποβάλλω Άμεσα τις Αιτήσεις & τις Δικαστικές Αποφάσεις (Πτώχευσης - Συνδιαλλαγής - Ικανοποίησης πιστωτών κλπ). 3.Υποβάλλω μέσα στις Νόμιμες Προθεσμίες τα Δικαιολογητικά για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ : Οργάνων Διοίκησης (Δ.Σ. – Εκπροσώπους - Διαχειριστές) Τροποποιήσεις καταστατικού/εταιρικής σύμβασης Λογιστικά έγγραφα (Οικονομικές Καταστάσεις) Συγχωνεύσεις – Μετατροπές – Διασπάσεις κλπ 4.Παρακολουθώ την Πορεία Διεκπεραίωσης κάθε Αιτήματος (Καταχώρισης στοιχείων & Έκδοσης Πιστοποιητικών & αντιγράφων) Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

27 Χρηστικές Οδηγίες Υποβολής - Τι Αποφεύγω !!! 1.Να μην ενημερώνω τον Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2.Να υποβάλλω κείμενα «κακής ποιότητας» & δυσανάγνωστα. 3.Να μην καταβάλω τα σχετικά τέλη ΓΕΜΗ (συνδέονται και αποτελούν προϋπόθεση της καταχώρισης). 4.Να επιλέγω και να υποβάλλω λανθασμένα υποδείγματα ηλεκτρονικών αιτήσεων. 5.Να επιλέγω και να υποβάλλω λανθασμένα ψηφιακά αρχεία δικαιολογητικών και με λανθασμένες ονομασίες. Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016

28 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ. 210 3607905 & 210 3382131 E-mail: geg@acci.grgeg@acci.gr Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ημερίδα Ε.Β.Ε.Θ. & Σ.Ο.Λ.Θ. - Θεσ/νίκη : 01/06/2016


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α. Συντονιστής Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ :  Τι είναι το ΓΕΜΗ - Νομικές Διατάξεις  Κανονιστικές Πράξεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google