Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας Πηγές πληροφόρησης : Μια συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντόπουλου- Αρχιτέκτονας Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας Πηγές πληροφόρησης : Μια συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντόπουλου- Αρχιτέκτονας Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας Πηγές πληροφόρησης : Μια συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντόπουλου- Αρχιτέκτονας Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

2 ΟΑΕΔ Συνέντευξη - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; Η αρχιτεκτονική είναι ένα λειτούργημα, που έχει σχέση με τη δημιουργία των δοχείων της ζωής του ανθρώπου. Σχετίζεται με τη μελέτη, τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη όλων των κτιρίων και των διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, που χρειάζεται ο άνθρωπος για όλων των ειδών τις δραστηριότητές του. Καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα, από τη μελέτη των διαμορφώσεων του υπαίθριου χώρου, τον σχεδιασμό της πόλης, τεχνικά έργα, γέφυρες, λιμάνια, έως διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων. Η αρχιτεκτονική αφορά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ανθρώπου χρειάζεται χώρο. Μέσα από τη σωστή οργάνωση της πόλης διαμορφώνονται συμπεριφορές και νοοτροπίες. Πιστεύω ότι μια πόλη μπορεί να οδηγήσει στη φασιστικοποίηση ή στην επικοινωνία των ανθρώπων, όπως και ένα σχολείο κ.λπ. Ζώντας σε αυτόν τον χώρο οι άνθρωποι υιοθετούν την ανάλογη συμπεριφορά, φιλική ή επιθετική, ανταγωνιστική και εχθρική ή συμφιλιωτική. Σχετικά με τις παραλλαγές τώρα, μπορεί κανείς να είναι θεωρητικός, κριτικός της αρχιτεκτονικής. Μπορεί να είναι επαγγελματίας, μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, να διδάσκει. Μπορεί ακόμα να είναι διοικητικός υπάλληλος και να ασχολείται με τον προγραμματισμό ή τον έλεγχο μελετών κατασκευών στο Δημόσιο ή σε Οργανισμούς. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός έχει ως αντικείμενο απασχόλησης τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, της συντήρησης και απoκατάστασης, τoυ σχεδιασμoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoμικoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασμoύ, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου με πρακτικές, χρήσιμες και αισθητικά ικανοποιητικές λύσεις. Μελετά και σχεδιάζει τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού των κτιρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία, συνεργαζόμενος με τον πολιτικό μηχανικό, τον τοπογράφο, τον μηχανολόγο μηχανικό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

3 ΟΑΕΔ Συνέντευξη - Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον; Το εργασιακό περιβάλλον του αρχιτέκτονα διαφοροποιείται κάθε φορά ανάλογα με τις επιλογές που έχει κάνει, εάν, δηλαδή, δουλεύει σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο γραφείο, ιδιωτικό ή δημόσιο. Θα έλεγα ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει να έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που να ευνοεί τη δημιουργικότητα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σχεδιαστήρια για να μπορεί κανείς να σχεδιάσει και με το χέρι, παράλληλα με τη δυνατότητα να σχεδιάσει ηλεκτρονικά. Υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξει κανείς μακέτες, να ζωγραφίσει πράγματα, υπάρχουν βιβλία, όλες, τέλος πάντων, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να κάνει μια δημιουργική δουλειά, αλλά και να καλύψει και το τεχνοκρατικό της μέρος. Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, όπου μελετά και σχεδιάζει ένα έργο πριν αυτό υλοποιηθεί. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται και να επιβλέπει τις εργασίες που γίνονται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Το εργασιακό περιβάλλον Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

4 ΟΑΕΔ Συνέντευξη - Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες για αυτό το επάγγελμα; Η πιο σημαντική δεξιότητα είναι η ικανότητα νοερής αναπαράστασης ιδεατών χώρων και κατασκευών, χώρων οι οποίοι δεν υπάρχουν και τους οποίους πρέπει να αναπαραστήσεις μέσα στο μυαλό σου, για να μπορέσεις στη συνέχεια να τους αποτυπώσεις και να τους περιγράψεις με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εκφράσεις αυτό που θέλεις. Το δεύτερο πράγμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι η δεξιότητα ή η ικανότητα της αντικειμενικής αντίληψης, της αίσθησης που προκαλούν τα κτίρια, οι χώροι και οι κατασκευές στον άνθρωπο. Πρέπει να σχεδιάζεις λαμβάνοντας υπόψη σου ότι αυτό που κάνεις θα δημιουργήσει συγκεκριμένες αισθήσεις στους άλλους ανθρώπους. - Ποια στοιχεία προσωπικότητας θεωρείτε χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα; Το όραμα, η ευαισθησία, η φαντασία, η μεγάλη υπομονή και επιμονή, η πίστη, η συνεργασιμότητα. Ο αρχιτέκτονας δεν μπορεί να κάνει μόνος του κάτι με τα χέρια του, χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι που θα έρθουν να τον βοηθήσουν να το χτίσει. Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Η σχεδιαστική ικανότητα σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική ευαισθησία και τη δημιουργική φαντασία είναι απαραίτητα προσόντα για τον αρχιτέκτονα μηχανικό. Πρέπει, όμως, να λαμβάνει πάντα υπόψη του τις απαιτήσεις των πελατών του και κυρίως να δείχνει ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

5 ΟΑΕΔ Συνέντευξη Τι σπουδές ή κατάρτιση ακολουθήσατε; Σπούδασα αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν ακολούθησα περαιτέρω σπουδές, αλλά έκανα μία διά βίου εκπαίδευση και σπουδή σε πράγματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, γι’ αυτό και πολλές φορές λέω ότι σε ένα βαθμό είμαι αυτοδίδακτος. Αυτή η διά βίου εκπαίδευση είχε να κάνει με συστηματική μελέτη και διάβασμα όλων των πραγμάτων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και πάντα βέβαια προσπαθώντας να μελετάω σε σχέση με τα βιώματα και τις παρατηρήσεις σε τόπους, πόλεις και οικισμούς. Σπουδές : Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

6 ΟΑΕΔ Επαγγελματικά Δικαιώματα: Το επάγγελµα του αρχιτέκτονα µηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Ν.4663/1930 ΦΕΚ 149 Α / 9.5.1930: "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου". Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονος, του τοπογράφου, επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου "∆ιπλωµατούχος Μηχανικός" και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και "τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως". Επίσης, προβλέπονται από: Β.Δ 16/17-3-50, παρ. 1 άρθρο 2, Π.Δ 206/59, Γνωμοδότηση 1 αρ. πρωτ. 3691/12-1-79, έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-79, 368/1/10- 12-79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων,Π.Δ 4/2/85, Π.Δ 208/99, Π.Δ 211/99(ΦΕΚ 179 - Α), και Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών, "Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων". Τα τελευταία χρόνια, στις απειλές προστέθηκαν πέρα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, η ενσωμάτωση των Οδηγίων 89/48 και 92/51 στην εθνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 165/2000 και 385/2002 και η ίδρυση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών, στα πλαίσια αντιδιαστολής ακαδημαϊκών από επαγγελματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με το πνεύμα των παραπάνω Οδηγιών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936. Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

7 Συνέντευξη - Τι σας προσφέρει, και τι σας στοιχίζει, αυτό το επάγγελμα; Η αρχιτεκτονική τα ζητάει όλα. Ζητάει ανθρώπους διατεθειμένους να δώσουν την ψυχή τους σε αυτήν. Από την άλλη μεριά, δίνει και μεγάλη ικανοποίηση, όταν αισθάνεσαι ότι πραγματικά μπορείς να δημιουργήσεις από το τίποτα πράγματα, κτίρια, χώρους, που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Επίσης, επειδή χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, ζητάει και αυταπάρνηση, άρα στοιχίζει πάρα πολύ στην προσωπική και την οικογενειακή ζωή. Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: : Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας ΟΑΕΔ Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο), ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι νέοι τομείς της αρχιτεκτονικής, με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά είναι: η περιβαλλοντική μέριμνα και η μέριμνα για το τοπίο, η βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η συντήρηση, ο επανασχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτισμάτων, η αρχιτεκτονική τοπίου, οι νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή, οι κοινωνιολογικές και εθνολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και οι οπτικοακουστικές παράμετροι, ως στοιχείο για την χρήση του χώρου. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.

8 Συνέντευξη - Ποια ήταν τα ερεθίσματα στην παιδική ή εφηβική σας ηλικία που σας ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; Μικρός, στον Πόρο, το μόνο επάγγελμα που έβλεπα να πληρώνεται ήταν του βαρκάρη. Έτσι έλεγα ότι θα γίνω βαρκάρης. Όταν αργότερα ήρθα στην Αθήνα, πήγαινα συχνά στο σπίτι ενός καλού φίλου και συμμαθητή, που ο πατέρας του ήταν αρχιτέκτονας. Είχαν μία ποιότητα και ένα επίπεδο ζωής καλύτερο από το δικό μας, που είχαμε περάσει δύσκολα στη διάρκεια του πολέμου. Και έτσι, μέσα από την ανασφάλεια που υπήρχε στην οικογένεια σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό επάγγελμα, που να μου προσφέρει μια άνεση ζωής. Συν τοις άλλοις, θα ήταν και εύκολο, γιατί δεν ήμουν και πάρα πολύ καλός μαθητής. Πήγαινα, λοιπόν, στο σπίτι που είχε σχεδιάσει ο πατέρας του συμμαθητή μου και από δεκατριών-δεκατεσσάρων χρόνων άρχισα να σχεδιάζω κατόψεις, αντιγράφοντας την κάτοψη του σπιτιού και κάνοντας και διάφορες παραλλαγές. Έτσι, λοιπόν, ο πρώτος μου δάσκαλος, χωρίς να το ξέρει, ήταν ο Μανώλης Βουρέκας. - Ποια ήταν η μεγαλύτερη επαγγελματική σας επιτυχία, και γιατί; Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επαγγελματική μου επιτυχία είναι ότι κατάφερα χωρίς συμβιβασμούς σε όλο αυτό το διάστημα της επαγγελματικής μου ζωής να κάνω μια σχετικά ποιοτική αρχιτεκτονική δουλειά σε ένα τοπίο που δεν ήταν πάντοτε τόσο φιλικό και ευνοϊκό. Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

9 Συνέντευξη - Τι θα αλλάζατε στην πορεία σας αν ξεκινούσατε τώρα; Θα συνέχιζα περαιτέρω τις σπουδές μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς καλούς δασκάλους και μια ολοκληρωμένη παιδεία. Παράλληλα θα έκανα πρακτική εξάσκηση και θα ταξίδευα. - Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα; Θα του έλεγα, πριν αποφασίσει, να μάθει περισσότερα για την αρχιτεκτονική. Να συναντήσει και να μιλήσει με αρχιτέκτονες, των οποίων το έργο εκτιμά. Να διαβάσει κείμενα για την αρχιτεκτονική, όπως του Πικιώνη, του Άρη Κωνσταντινίδη ή και το «Γράμμα σε έναν νέο αρχιτέκτονα» του Τομπάζη, που περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τι είναι η αρχιτεκτονική. Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

10 Συνέντευξη - Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ΔΕΝ ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα; Η συμβουλή μου είναι να αναζητήσει μια άλλη ασχολία, εάν έχει αμφιβολίες. Γιατί για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι απαραίτητη η σιγουριά ότι η αρχιτεκτονική τον συγκινεί και θέλει πραγματικά να δοθεί σε αυτή. - Ποια είναι τα βοηθήματα για αυτό το επάγγελμα που θα ήταν χρήσιμα σε έναν νέο; Το πρώτο είναι να έχει πάθος και όνειρα. Ύστερα να έχει μία καλή και γενική παιδεία, να συνεχίζει να διαβάζει διαρκώς οτιδήποτε έχει σχέση με την πόλη, την αρχιτεκτονική, τους ανθρώπους. Να ταξιδεύει και να αποκτά βιώματα, να μιλά και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, να είναι ανοιχτός στη ζωή. Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας

11 Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας Πηγές πληροφόρησης : Μια συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντόπουλου- Αρχιτέκτονας http://ekpedeftiko.sfm.gr/professions/arxitekton/interview.shtml Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού http://epagelmata.oaed.gr/list.php?lett=A


Κατέβασμα ppt "Μονογραφίες Επαγγελμάτων Αρχιτέκτονας Πηγές πληροφόρησης : Μια συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντόπουλου- Αρχιτέκτονας Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google