Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογίες Πλέγματος και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γιάννης Ιωαννίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογίες Πλέγματος και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γιάννης Ιωαννίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογίες Πλέγματος και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γιάννης Ιωαννίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών yannis@di.uoa.gr

2 2 Ορισμός Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Τί: πληροφορίες και υπηρεσίες  ολοκληρωμένες  πλούσιες μορφές και τύποι  κυρίως για αναζήτηση και εισαγωγή Γιατί: μάθηση και έρευνα Πότε: αξία σε βάθος χρόνου Μοντέλο Αναφοράς Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

3 3 Χώρος Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Δομή δεδομένων Δομή συμπεριφοράς Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Βάσεις Δεδομένων Διαδίκτυο Χαμηλή Υψηλή

4 4 Σημασιολογικό Πλαίσιο Περιεχόμενο Διαχείριση Χρήση Σύστημα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

5 5 Παρούσα Μεθοδολογία

6 6 Επικέντρωση στο περιεχόμενο Στόχος η στατική αποθήκευση Διαφορετικό για κάθε περιβάλλον Απομόνωση και επανάληψη προσπαθειών Απομονωμένα συστήματα

7 7 Τρέχοντες Μύθοι Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες είναι για περιεχόμενα βιβλιοθηκών μόνο Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες είναι για περιεχόμενα πολιτιστικής κληρονομιάς μόνο

8 8 Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να γίνουν οι καθολικές αποθήκες γνώσης και τα μέσα επικοινωνίας του μέλλοντος, ένας κοινός τρόπος μέσω του οποίου όλοι θα προσπελάζουμε, συζητάμε, αποτιμούμε, και επαυξάνουμε πληροφορίες όλων των μορφών Όραμα 10ετίας

9 9 Μελλοντικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Επικέντρωση στις ανθρώπινες υπηρεσίες Στόχος η ενεργή επικοινωνία/συνεργασία Γενική τεχνολογία ΣΔΨΒ με προσαρμογή Καθολικά κατανεμημένα διαδραστικά συστήματα “Όλες” οι εφαρμογές Επικέντρωση στο περιεχόμενο Στόχος η στατική αποθήκευση Διαφορετικό σύστημα για κάθε περιβάλλον Απομονωμένα συστήματα Μύθοι περιορισμένων εφαρμογών

10 10 Ανάπτυξη Μελλοντικών ΨΒ

11 11 Εφαρμογές Οι ΨΒ ως τμήματα μεγαλύτερων οργανισμών και περιβαλλόντων εφαρμογών:  Υγεία  Βοήθεια  Επιστήμη  Κυβέρνηση  Πολιτισμός  Παιδεία  Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αρχεία, Νοσοκομεία, …

12 12 Παράδειγμα 1: Εικονικό Πανεπιστήμιο Advanced Querying: Find Similar Image DL Search Index Image Database University Library... Web Servers of Research Groups Inst. of Building Tech. Report Repository University Research Reports Insertion of new Project Description Rope Bridges Eine Besonderheit besteht darin, dass sich die mit speziell geformten, variabel geneigten Kragarmen ausgestatteten Quer- träger direkt auf den Tragseilen absetzen. Am auffälligsten ist wohl der geringe Stich der Tragkabel, der mit 2,30 m in der 144 m langen Mittelspann- weite das traditionelle Stich-Spannweiten- … Replicate Data Observe Changes Extract Features Update Index Coordination: Replicate Project Description Make Index Up-to-date

13 13 Παράδειγμα 2: ΨΒ η-Υγείας Pre- processi ng Blood pressure ECG oxygen saturation historical data correlation and processing Analysis & prognosis Electronic patient record ECG variability Pre- processi ng Call emergency physicians/ neighbors context oven, light off activity Has person fallen? „e- Inclusion“ processing Patient Sensors Home PC Healthcare provider Mobile device

14 14 Παράδειγμα 2: ΨΒ η-Υγείας Κατανεμημένη πληροφορία Ολοκλήρωση Προστασία laboratory Former family doctor Hospital Family doctor Electronic Patient Record Former family doctor

15 15 Απαιτήσεις Υπηρεσίες συνεργασίας Εξατομικευμένη επικοινωνία Προσθήκη ατομικής μνήμης στην παγκόσμια μνήμη Αναζήτηση πέραν γλωσσικών ορίων

16 16 Απαιτήσεις Εικονικές συλλογές περιεχομένου Διαλειτουργικότητα, ολοκλήρωση ετερογενών, κατανεμημένων, αυτόνομων συστημάτων Αποκεντρωμένες διαδικασίες Ασφάλεια, προστασία Κινητά περιβάλλοντα Διαχείριση και σύνθεση ροών εργασίας Βελτιστοποίηση διαδικασιών αναζήτησης

17 17 Απαιτήσεις Ισορροπία φόρτου, κλιμάκωση, αυτόματη προσαρμογή πολύπλοκων διαδικασιών Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία Ρεύματα πληροφοριών

18 18 Αρχιτεκτονικό Περιβάλλον END- USERS RAW DATA sensors terminal devices distributed processing network processing tools knowledge fragments information fragments PROVIDERS DL SOCIETY 1 2 3 1 4 heterogeneous elements REAL WORLD

19 19 Αρχιτεκτονική Συστήματος Τεχνολογίες Πλέγματος Συστήματα Ομοτίμων Προσανατολισμός στις Υπηρεσίες Όλα τα παραπάνω;

20 20 Υποδομή Πλέγματος Υποδομή υλικού και λογισμικού για συντονισμένη από κοινού χρήση πόρων & επίλυση προβλημάτων σε δυναμικούς δι-ιδρυματικούς εικονικούς οργανισμούς Γενιές υποδομών πλέγματος  Πλέγμα υπολογισμών  Πλέγμα δεδομένων  Πλέγμα υπηρεσιών

21 21 Υποδομές Πλέγματος Βασικές έννοιες: κοινή χρήση …  Υπολογιστικών και αποθηκευτικών μέσων (ετερογενών)  Δεδομένων  Λογισμικού και υπηρεσιών  Γενικότερα: δικτυωμένων πόρων για από μακράν χρήση Στόχοι:  Υψηλός βαθμός κλιμάκωσης σε περιβάλλοντα μεγάλης γεωγραφικής διασποράς  Υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας (αξιοπιστία, στιβαρότητα σε δυναμικές αλλαγές & βλάβες)  Υποστήριξη ισορροπίας φόρτου μεταξύ συνιστωσών

22 22 Το Πλέγμα και Μελλοντικές ΨΒ Αποδοτική διαχείριση πόρων Ισορροπία φόρτου και χρονοπρογραμματισμός Αυτο-προσαρμογή Διαθεσιμότητα Πλεονασμός Προστασία …

23 23 Οικογενειακό Δέντρο του DILIGENT DELOS NoE DELOS NoE BRICKS IP DILIGENT IP FP5 FP6

24 24 Αντικείμενο Υλοποίηση υποδομής λογισμικού Συστημάτων Διαχείρισης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών πάνω από το Πλέγμα Υλοποίηση πάνω από το λογισμικού του έργου EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) Χρηματοδότηση από το Research Infrastructure Unit και του DILIGENT (2η πρόσκληση) και του EGEE (1η πρόσκληση)

25 25 Άμεσοι Στόχοι Προηγμένες υποδομές για την υποστήριξη «εικονικών» κοινοτήτων η-Επιστημόνων (e- Science) Υποστήριξη συνεργασιών με συγκεκριμένες εγγυήσεις ποιότητας συμπεριφοράς Ολοκλήρωση τεχνολογιών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Grid

26 26 Εφαρμογές Υποστήριξη ψηφιακών βιβλιοθηκών με κείμενα και εικόνες  Πολιτισμική κληρονομιά (ψηφιοποιημένα εικονογραφημένα βιβλία)  Περιβαλλοντικές επιστήμες (φωτογραφίες της Γης και αντίστοιχα ηλεκτρονικά κείμενα) Κοινότητες διασκορπισμένες ανά τον κόσμο Διεπιστημονικότητα: ανθρωπιστικές, ιατρικές, κοινωνικές, και επικοινωνιακές επιστήμες

27 27 Αρχιτεκτονική Συστήματος

28 28 Συμπεράσματα Εκτεταμένο όραμα για το μέλλον των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Υψηλές απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσιών από τις υποδομές συστήματος Η αρχιτεκτονική Πλέγματος υπόσχεται πολλά Το έργο DILIGENT ερευνά την καταλληλότητα του Πλέγματος για εφαρμογές ΨΒ


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογίες Πλέγματος και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γιάννης Ιωαννίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google