Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διαχείριση Δεδομένων: Τα Επόμενα Βήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διαχείριση Δεδομένων: Τα Επόμενα Βήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διαχείριση Δεδομένων: Τα Επόμενα Βήματα

2 Περιοχές Διαχείρισης Δεδομένων/Πληροφοριών Δομή Δεδομένων Γνώση Συμπεριφοράς Χρήστη Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Βάσεις Δεδομένων Διαδίκτυο Χαμηλή Εκτενής Υψηλή Πληροφοριών Ανάκτηση Σημασιολογικός Ιστός Συστήματα Αρχείων

3 Όραμα 10ετίας Τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων πρέπει να επιτρέπουν κάθε πολίτη να προσπελαύνει όλη την ανθρώπινη γνώση οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με φιλικό, πολύ-μορφικό, αποδοτικό, και αποτελεσματικό τρόπο, ξεπερνώντας εμπόδια απόστασης, γλώσσας, και πολιτισμού και χρησιμοποιώντας πολλαπλά όργανα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο

4 EURO 2004

5 Μεθοδολογία Έρευνας › Εγκατάλειψη τεχνολογικής εσωστρέφειας και ενασχόλησης με τεχνολογικά «ψιλικά» › Καθολική αντιμετώπιση διαχείρισης δεδομένων όλων των μορφών › Προσοχή στις εφαρμογές › Χρηστο-κεντρικές προσεγγίσεις

6 Πλαίσιο Έρευνας Περιεχόμενα Διαχείριση Χρήση Εφαρμογές Σύστημα Διαχείρισης

7 Περιεχόμενα › Δημιουργία βάσεων/συλλογών › Πολυμορφική προσπέλαση › Μη παραδοσιακά περιεχόμενα › Πολύ-γλωσσικά, πολύ-πολιτισμικά περιεχόμενα › Συντήρηση περιεχομένων

8 Διαχείριση: Αρχιτεκτονική Ελεύθερης Αγοράς DM Sys

9 Διαχείριση › Ανοιχτά συστήματα › Διαλειτουργικότητα και μεταδεδομένα › Κλιμάκωση › Διαθεσιμότητα › Ροές εργασίας › Ασφάλεια › Ποιότητα

10 Χρήση › Διεπαφές χρηστών › Οπτικοποίηση › Εξατομίκευση – Προσαρμογή στο περιβάλλον › Κοινότητες › Συνεργασίες › Καθολική πρόσβαση › Πολύ-καναλική πρόσβαση

11 Εφαρμογές › Εκπαίδευση › Ιατρική › Πολιτιστική Κληρονομιά › Ψυχαγωγία & Αθλητισμός › Επιστήμη & Τεχνολογία › Διακυβέρνηση › Περιβάλλον

12 Παρόν › Κάθε σύστημα διαχείρισης  μη παραδοσιακών δεδομένων  μη παραδοσιακής εφαρμογής αναπτύσσεται εξ αρχής › Υποδομή δεν επαναχρησιμοποιείται Σπατάλη προσπάθειας και κόστους

13 Μέλλον › Ανάπτυξη βιομηχανικών συστημάτων γενικής λειτουργικότητας › Εξειδικευμένη λειτουργικότητα και υπηρεσίες αναπτύσσονται πάνω από την υπάρχουσα υποδομή Κέρδος σε προσπάθεια και κόστος Βήμα προς προτυποποίηση

14 Νέα Στρατηγική › Σχεδίαση και ανάπτυξη γενικών Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων/Πληροφοριών › Εξειδικευμένη λειτουργικότητα πάνω από τα ΣΔΔΠ

15 Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων/Πληροφοριών Data/Information Management System Management Visualisation (generic) User Interface (generic) Access (generic) Preservation (generic) Visualisation (specialised) User Interface (specialised) Access (specialised) Preservation (specialised) Spoken-Word Audio Mgmt Personalisation Customisation mixedpurely specialized purely generic

16 Όραμα 10ετίας Τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων πρέπει να επιτρέπουν κάθε πολίτη να προσπελαύνει όλη την ανθρώπινη γνώση οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με φιλικό, πολύ-μορφικό, αποδοτικό, και αποτελεσματικό τρόπο, ξεπερνώντας εμπόδια απόστασης, γλώσσας, και πολιτισμού και χρησιμοποιώντας πολλαπλά όργανα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο

17 Παλαιότερα 10ετή Οράματα › Όχι ιδιαίτερη πρόοδος › Η ερευνητική ατζέντα ισχύει ακόμη › Μόνο προσθέσεις Μεγάλα 10ετή οράματα παραμένουν Μεγάλα 10(+)ετή οράματα


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διαχείριση Δεδομένων: Τα Επόμενα Βήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google