Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία. Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του.

2 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς. Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών. Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων. Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

3 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του: Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών. Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων. Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους. Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους. Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις. Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του. Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.

4 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου. Εγγραφή στο ΤΕΕ Κάθε νέος Διπλωματούχος Μηχανικός, προκειμένου να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμά του είναι υποχρεωτική η εγγραφή του στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ). Η εγγραφή του γίνεται αυτόματα εφόσον ο υποψήφιος μηχανικός περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Μετά την εγγραφή ο νέος μηχανικός λαμβάνει τον αριθμό μητρώου μέλους και τη σχετική ταυτότητα. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς βρίσκεται στη Λαμία, στη Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (22310) 31181, 31182 Fax: (22310) 27026

5

6 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ειδικότητες. Σήμερα, υπάρχουν στη χώρα, οι ακόλουθες ειδικότητες Μηχανικών: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α): "Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου".Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών: "Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων".Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α)

9 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ.208/1999(ΦΕΚ179Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης". Π.Δ.208/1999(ΦΕΚ179Α) Π.Δ.211/1999(ΦΕΚ179Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας". Π.Δ.206/1999(ΦΕΚ 179Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών". Π.Δ.206/1999(ΦΕΚ 179Α) Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α): "Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου". Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α) Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84". Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του ΝαυπηγούΝ.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)". Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών: "Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων".Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών

10 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Εγκύκλιος 20523/1977 Υπ. Δημ. Έργων: "Δικαιώματα υπογραφής μελετών διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών". Εγκύκλιος 20523/1977 Υπ. Δημ. Έργων Εγκύκλιος 66/1981 Υπ. Δημ. Έργων: "Αρμοδιότητες Πολ. Υπομηχανικών στις οικοδομικές εργασίες".Εγκύκλιος 66/1981 Υπ. Δημ. Έργων Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α): "Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου". Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α) Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84". Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών: "Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων".Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών

11 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84". Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

12 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

13 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Δ.82/2000(ΦΕΚ72Α): "Ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας". Π.Δ.82/2000(ΦΕΚ72Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Π.Δ. 372/1997, άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α): "Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης". Π.Δ. 372/1997, άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

14 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

15 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

16 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

17 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Α.Ν.388/1968 (ΦΕΚ 90 Α): "Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας και επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων νομοθεσίας".Α.Ν.388/1968 (ΦΕΚ 90 Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου". Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

18 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 14 έως 20 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων".Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 21 έως 26 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων".Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 1 έως 7 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων". Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 8 έως 14 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων". Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) Ν.3518/1928 : "Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού και υποχρεωτικής προσλήψεως Χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις".Ν.3518/1928 Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ. 368/1994 (ΦΕΚ 201Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α΄)και του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223Α΄)".Π.Δ. 368/1994 (ΦΕΚ 201Α) Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195Α): "Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4 του Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412)και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ Ά 82)".Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α):"Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Εγκύκλιος 14/2001: "Χαρακτηρισμός Χημικών Εγκαταστάσεων".Εγκύκλιος 14/2001 Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

19 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Δ. 365/1993 (ΦΕΚ156Α): "Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης".Π.Δ. 365/1993 (ΦΕΚ156Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Π.Δ. 232/1995 (ΦΕΚ 134): "Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος".Π.Δ. 232/1995 (ΦΕΚ 134)

20 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Π.Δ. 368/1994 (ΦΕΚ 201Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α΄)και του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223Α΄)".Π.Δ. 368/1994 (ΦΕΚ 201Α) Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α): Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις".Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α) Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84".Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963, περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου".Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α):"Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Απόφαση Αριθ. Δ10/Γ/Φ.11Ν/οικ.4882/1297 (ΦΕΚ377/23.3.2005): Τροποποίηση άρθρων 64, 98 και 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) (Αρ. II-5Η/Φ/17402/1984-ΦΕΚ 931/Β/1984)".Απόφαση Αριθ. Δ10/Γ/Φ.11Ν/οικ.4882/1297 (ΦΕΚ377/23.3.2005)

21 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.71/1995 (ΦΕΚ 49Α): "Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης".Π.Δ.71/1995 (ΦΕΚ 49Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

22 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.203/1999 (ΦΕΚ 179Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης".Π.Δ.203/1999 (ΦΕΚ 179Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

23 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Δ.71/1995 (ΦΕΚ 49Α): "Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης".Π.Δ.71/1995 (ΦΕΚ 49Α) Π.Δ. 372/1997, άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α): "Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης".Π.Δ. 372/1997, άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) Π.Δ. 90/2000 (ΦΕΚ 74 Α): "Ίδρυση νέων τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης" ". Π.Δ. 90/2000 (ΦΕΚ 74 Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

24 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Δ. 83/2000(ΦΕΚ72Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ".Π.Δ. 83/2000(ΦΕΚ72Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ. 240/1994 (ΦΕΚ 135Α): "Μετονομασία του τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων".Π.Δ. 240/1994 (ΦΕΚ 135Α) Π.Δ.319/2001 (ΦΕΚ 217Α) : "Μετονομασία του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας σε τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ".Π.Δ.319/2001 (ΦΕΚ 217Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

25 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ. 83/2000(ΦΕΚ72Α): "Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ".Π.Δ. 83/2000(ΦΕΚ72Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού".Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Π.Δ.316/1997 (ΦΕΚ 223Α): "Ίδρυση-μετονομασία σχολών και τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ".Π.Δ.316/1997 (ΦΕΚ 223Α) Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152Α) Άρθρο3,παρ.1γ.Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152Α) Άρθρο3,παρ.1γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.316/1997 (ΦΕΚ 223Α): "Ίδρυση-μετονομασία σχολών και τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ".Π.Δ.316/1997 (ΦΕΚ 223Α) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού". Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α).Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google