Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

2 Κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ  Φυσικοί κίνδυνοι:  Χαλάζι παγετός  ανεμοθύελλα πλημμύρα  καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις  χιόνι θάλασσα  Άγρια ζώα:  αρκούδα  αγριογούρουνα - (στις περιοχές όπου προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR)  άγρια κουνέλια − Oryctolagus cuniculus − (στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου)

3 Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα ασφαλιστικά καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο οι καλλιέργειες που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατά είδος έκταση μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) στρέμματος και περιλαμβάνουν πάνω από 10 ομοειδή δένδρα (εξαίρεση η καλλιέργεια της ελιάς και μαστιχόδενδρων)

4 Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές που :  προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο  προξενούνται από άλλα εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια  προκαλούνται από υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου έως 15ης Μαΐου, (εξαιρούνται οι καλλιέργειες της κερασιάς και της μουσμουλιάς)  προκαλούνται είτε από υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις είτε από καύσωνα ή/και ηλιακή ακτινοβολία στην ώριμη παραγωγή, η οποία παρέμεινε επί των φυτών και δεν συγκομίσθηκε έγκαιρα με υπαιτιότητα του παραγωγού  διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και δεν εφάρμοσαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες για τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

5 Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές που :  προξενούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια εκτός του παγετού στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών  προξενούνται από παγετό στα καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της έναρξης της άνθησης (άνοιγμα πετάλων).  προξενούνται σε αμπελοειδή και ακτινίδια πριν από την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα).  προξενούνται: α. Μετά την ωρίμαση της παραγωγής, που αφέθηκε ασυγκόμιστη πέρα από τη συνηθισμένη εποχή β. Μετά τον αποχωρισμό της παραγωγής από τα φυτά. γ. Μετά την αποκοπή ή απόσπαση των φυτών από το έδαφος. (εξαιρούνται οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική ή ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα (αρωματικά φυτά, μηδική, κλπ σανοδοτικά φυτά, όσπρια, σύκα, μαστίχα, ξηρά κρεμμύδια και σκόρδα). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της έγκαιρης συλλογής από το έδαφος ή της δεματοποίησης.

6 Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη  Οι ζημιές από πλημμύρα, για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλου όγκου γλυκού νερού, οι οποίες αποκαλύπτονται κατά τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, καθώς και για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων».  Οι ζημιές στις καλλιέργειες που η σπορά ή η φύτευση έγινε εκτός εποχής, πρωϊμότερα ή οψιμότερα του συνηθισμένου χρόνου  Οι ζημιές, εφόσον το ζημιογόνο αίτιο συνέβηκε πριν από την εμφάνιση των φυτών, για δε τα φυτά που μεταφυτεύονται, πριν από την επιτυχημένη εγκατάστασή τους μετά τη μεταφύτευση..  Οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια.  Όλα γενικά τα σπορεία.  Καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς και δένδρα ή φυτά που η καλλιέργειά τους δεν έχει τον χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης.  Τα είδη και ποικιλίες φυτών που καλλιεργούνται εκτός του οικολογικού τους περιβάλλοντος  Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια και δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

7 Χρονικοί περιορισμοί ασφαλιστικής κάλυψης Είδος καλλιέργειας Έναρξη κάλυψηςΛήξη κάλυψης 1. Βρώσιμα Δημητριακά Όρυζα1 ΜΑΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αραβόσιτος γλυκός 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2. Κτηνοτροφικά φυτά α. Αραβόσιτος 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ β. Σόργο - Νταρί 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ γ. Μηδική 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ δ. Μελίλωτος 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ε. Τριφύλλια πολυετή 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στ. Τεχνητοί Λειμώνες 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ζ. Τεύτλα Κτηνοτροφικά 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ η. Σόγια 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3. Βρώσιμα όσπρια Φασόλια ξηρά 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5. Αρωματικά φυτά ( * )15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (* ) Για τα πολυετή κτηνοτροφικά φυτά (μηδική, πολυετή τριφύλλια κλπ) και τα πολυετή αρωματικά φυτά κατά το χρόνο εγκατάστασής τους (1ο έτος) δεν ισχύει ο περιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης

8 Χρονικοί περιορισμοί ασφαλιστικής κάλυψης Είδος καλλιέργειας Έναρξη κάλυψηςΛήξη κάλυψης 5. Βιομηχανικά φυτά α. Αραχίς ( αράπικο φιστίκι ) 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ β. Βαμβάκι 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ γ. Ηλίανθος 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ δ. Καπνός ι. Καπνός τύπου VIRGINIA 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ii. Όλες οι λοιπές ποικιλίες καπνών 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ε. Σακχαρότευτλα 1 ΜΑΡΤΙΟΥ15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στ. Σήσαμος 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ζ. Σόργο ( σκούπα) 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6. Γεώμηλα φθινοπωρινά 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7. Πεπονοειδή (Υπαίθριες ή υπό κάλυψη καλλιέργειες) 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8. Φράουλες ι. Υπαίθριες 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ30 ΙΟΥΝΙΟΥ ιι. Υπό κάλυψη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ30 ΙΟΥΝΙΟΥ 9. Κηπευτικά α. Αγγούρια β. Κολοκύθια (γενικώς) γ. Μελιτζάνες δ. Μπάμιες ε. Πιπεριές στ. Τομάτες ζ. Φασολάκια Υπαίιθρια 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Υπό κάλυψη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10. Αμπέλια 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 11. Ελιές 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9 Χρονικοί περιορισμοί ασφαλιστικής κάλυψης Είδος καλλιέργειας Έναρξη κάλυψης Λήξη κάλυψης 12. Εσπεριδοειδή: Α.. Πορτοκάλια ι. Ομφαλοφόρες ποικιλίες οι οποίες προστατεύονται από αντιπαγετικούς ανεμιστήρες ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΙ.Ομφαλοφόρες ποικιλίες όλων των περιοχών της Χώρας, εκτός της περίπτωσης ι. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΙΙ.Λοιπές ποικιλίες ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Β. Μανταρίνια Ι.Σατσούμα και πρώιμοι κλώνοι της Κλημεντίνης 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΙ. κοινά και όλες οι άλλες ποικιλίες 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γ. Γκρέιπ φρούτ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Δ. Κούμ − κουάτ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ε. Περγαμότα 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤ. Νεράντζια ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ζ. Φράπες ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13. Μηλοειδή α. Αχλάδια 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ β. Κυδώνια 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ γ. Μήλα ι. Γκράννυ Σμιθ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ιι. Όλες οι λοιπές ποικιλίες 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16. Ακτινίδια 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18. Ρόδια 3 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10 Αλλεπάλληλες ζημιές Στην περίπτωση που προξενηθεί νέα ζημιά από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην ίδια καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, δεν καταβάλλεται νέο τέλος εκτίμησης αν μέχρι τη νέα ζημιά δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς, ενώ αντίθετα καταβάλλεται νέο τέλος αν έχει διενεργηθεί η εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς  Πόρισμα Ενιαίο αθροιστικό (κωδικός παρατήρησης 19) η πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και συμπεριλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ζημιές, ώστε το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά  Πόρισμα νεότερης ζημιάς (κωδικός παρατήρησης 11) Όταν στην ίδια καλλιέργεια του ίδιου αγροτεμαχίου και την ίδια καλλιεργητική περίοδο σημειώνεται νέα ζημιά και το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης της προηγούμενης έχει γίνει οριστικό και το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή αθροιστικά είναι μεγαλύτερο του 20%, η πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς, αναφέρεται στην πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στην καλλιέργεια μετά την προηγούμενη ζημιά (ηρτημένη αζημίωτη παραγωγή που υπάρχει στην καλλιέργεια κατά το χρόνο που έγινε η νέα ζημιά). Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα " νεότερης ζημιάς ", καταβάλλεται αποζημίωση, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτής είναι μεγαλύτερο ή όχι του 20 %.

11 Εκκαθάριση ζημιάς  Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛ.Γ.Α. στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ.  Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.  Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%.

12 Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:  Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης  Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.  Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

13 Οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ είναι αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής Ο ανταποκριτής στέλνει με e-mail ή fax στο Υποκατάστημα μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο την αναγγελία ζημιάς, που περιλαμβάνει :  Ημερομηνία συμβάντος  Ζημιογόνο αίτιο  Είδη καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές  Πληγείσα έκταση  Το αρμόδιο Υποκατάστημα ενημερώνεται και εγκρίνει την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς.  Η αναγγελία παίρνει έναν αριθμό  Ο αριθμός αυτός δίνεται στον Ανταποκριτή, ο οποίος θα συνοδεύει το συνοπτικό της αναγγελίας και την απόδειξη είσπραξης τελών.

14 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

15 Δηλώσεις ζημιάς  Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., παραλαμβάνει δηλώσεις ζημιάς μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο από τους ίδιους τους ζημιωθέντες παραγωγούς ή από τρίτο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των 15 ημερών είναι Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα  Απαραίτητα συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας και του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας, η Τράπεζα και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του καλλιεργητή καθώς και ο γεωγραφικός χώρος των δηλουμένων αγροτεμαχίων  Επίσης στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει ν' αναγράφονται : Η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας, ο αριθμός των στρεμμάτων, η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν τη ζημιά από το αγροτεμάχιο, ο αριθμός χαρτογραφικού του αγροτεμαχίου όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στη ΔΚΕ του παραγωγού και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο.

16  Μαζί με τη δήλωση προσκομίζεται αντίγραφο της "Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής" του έτους ζημιάς ή του προηγουμένου έτους αν η ζημιά συμβεί νωρίτερα από το χρόνο υποβολής "Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής" του έτους ζημιάς. Ο παραγωγός ότι μπορεί να υποβάλει δήλωση ζημιάς μόνο για όσα αγροτεμάχια έχει δηλώσει στη δήλωση καλλιέργειας.  Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης

17 Δηλώσεις ζημιάς Μετά το πέρας των 15ημερών ο Ανταποκριτής καταθέτει συνολικά τα τέλη εκτίμησης που εισέπραξε από κάθε παραγωγό στην τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναγγελίας ως μοναδικό κωδικό ταυτότητας πληρωμής. Εναλλακτικά ο παραγωγός κάνει ο ίδιος την κατάθεση στην τράπεζα, όπου στη κατάθεση καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός ταυτότητας πληρωμής (α/α αναγγελίας) στέλνει στο Υποκατάστημα το Συνοπτικό σημείωμα δηλώσεων ζημιάς όπου αναγράφεται και ο αριθμός της αναγγελίας και τα αποδεικτικά των καταθέσεων τελών στην τράπεζα στέλνει στο Υποκατάστημα ή θέτει στη διάθεση του γεωπόνου-εκτιμητή (συνεννόηση με το Υποκατάστημα) τα πρωτότυπα των δηλώσεων ζημιάς μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους

18 Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης και μη ταυτοποιηθέντων αγροτεμαχίων με ΔΚΕ Τα πορίσματα των εκτιμήσεων κοινοποιούνται από τον ΕΛΓΑ, στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ Ο Ανταποκριτής υποχρεούται  Να καλέσει άμεσα με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης.  Να συντάξει πράξη παραλαβής και δημόσιας έκθεσης του πίνακα ζημιάς, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες  Να παραλάβει εντός 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησή τους τις αιτήσεις επανεκτίμησης μαζί με τα τέλη επανεκτίμησης (ίδια με εκτίμησης) και τις αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις διοικητικού ελέγχου που υποβάλλονται (ατελώς)  Να αποστείλει μετά την παρέλευση των δέκα ημερών και όχι αργότερα των τριάντα ημερών στο Υποκατάστημα την πράξη παραλαβής με τις αιτήσεις επανεκτίμησης, τις αιτήσεις διοικητικού ελέγχου και την απόδειξη κατάθεσης των τελών επανεκτίμησης.

19 Ανάκληση δήλωσης ζημιάς Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση της ζημιάς ή την αίτηση επανεκτίμησης με αίτησή του, την οποία πρέπει :  ή να την υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. μέχρι την προηγούμενη μέρα της εκτίμησης ή της επανεκτίμησης ή  να τη δώσει στον εκτιμητή, πριν όμως διενεργηθεί η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση της τυχόν ζημιάς που προξενήθηκε στην καλλιέργειά του.

20 Επιστροφή τελών εκτίμησης - επανεκτίμησης Τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, μετά από αίτησή τους, στις εξής περιπτώσεις :  εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης  ανάκλησης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης  στην περίπτωση που δε διενεργήθηκε εκτίμηση επειδή η ζημιά δεν καλύπτεται ή εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α.

21 ΤΕΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Α. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1. Καλλιέργειες σιτηρών (χειμερινά και εαρινά)0,5 € το στρέμμα 2. Αροτριαίες καλλιέργειες (λοιπές καλλιέργειες πλην σιτηρών και λαχανικών όπως όσπρια, σανοδοτικά φυτά, βιομηχανικά φυτά) 1 € το στρέμμα 3. Αμπελοειδή - Ακτινίδια - Κηπευτικά* *βολβώδη (σκόρδα, κρεμμύδια, πράσα), κονδυλόρριζα (πατάτες,καρότα κλπ), καρποφόρα (τομάτα,πιπεριά κλπ) και φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, λάχανο κλπ) 2 € το στρέμμα 4. Καρποφόρα δένδρα ( αναπτύσσονται ελεύθερα ή γραμμοειδή & πυκνότητας μέχρι 100 δένδρα ανά στρέμμα ) 0,10 € το δένδρο 5. Καρποφόρα δένδρα υπέρπυκνης φύτευσης (πυκνότητα φύτευσης άνων των 100 δένδρων ) 10 € το στρέμμα 6. Καλλιέργειες υπό κάλυψη Θερμοκήπια ( δεν συμπεριλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) 10 € το στρέμμα 7. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων20 € το στρέμμα 8. Καλλιέργειες φυτωρίων & καλλωπιστικών θάμνων - δένδρων 40 € το στρέμμα 9. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών50 € το στρέμμα Β. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Βοοειδή & Μόνοπλα30 € το ζώο 2. Αιγοπρόβατα & Χοίροι2 € το ζώο 3. Όρνιθες, Γαλοπούλες & Κουνέλια0,10 € το ζώο 4. Μελισσοσμήνη2 € το μελισσοσμήνος *Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς & πριν την διεξαγωγή της εκτίμησης, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον ανακαλώντα. Γ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Ο παραγωγός με την υποβολή αιτήματος φακέλου για ένταξη σε επιχουρηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας καταβάλλει τέλη 20 € ανά Φάκελο **Σε περίπτωση ανάκλησης του αιτήματος για επιχορήγηση & πριν την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον αιτούντα

22 Τι μπορεί να κάνει όποιος παραγωγός θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης;  Ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση.  Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.  Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που με σχετική ΚΥΑ έχουν μειωθεί κατά 50% και έχουν εξισωθεί με τα τέλη εκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.  Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

23 Πότε δεν καταβάλλεται αποζημίωση Στο σύνολο της αναμενόμενης αποζημίωσης  Δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.  Στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια  Δεν έχει εμπρόθεσμα εξοφληθεί η εισφορά του έτους ζημιάς ή δεν έχουν εκπληρωθεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών  Δεν έχει εκκαθαρισθεί ο πίνακας ζημιάς  Το πόρισμα εκτίμησης – επανεκτίμησης δεν είναι αποζημιώσιμο.  Έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής αλλά υπάρχει λάθος στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού  Έχει ήδη καταβληθεί το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης των 70.000€ Μέρος της αναμενόμενης αποζημίωσης  Στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί ορισμένα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή όλη η έκταση του αγροτεμαχίου  Το ποσό αποζημίωσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε όπως αυτό έχει θεσπιστεί ανά εκμετάλλευση για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

24 Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκτιμητών ζημιάς φυτικής παραγωγής  Η άσκηση καθηκόντων εκτιμητή αποτελεί καθήκον και πρέπει να εκτελείται με τρόπο σωστό, αντικειμενικό και δίκαιο.  Ο γεωπόνος εκτιμητής διενεργεί την εκτίμηση κατά την κρίση του, ελεύθερα και αδέσμευτα, με τρόπο ορθό, αντικειμενικό και δίκαιο, με γνώμονα τις επιστημονικές του γνώσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ», τις αποφάσεις και εγκυκλίους του ΕΛΓΑ και τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας

25 Βασικά Καθήκοντα γεωπόνου-εκτιμητή  Γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκτίμησης έγκαιρα στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.  Παραλαβή των Δηλώσεων ζημιάς-συνοπτικού σημειώματος από τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ  Έλεγχος των δηλώσεων ζημιάς (αν είναι εμπρόθεσμες, αν ο συνολικός αριθμός τους είναι ο ίδιος με αυτό που αναγράφεται στο συνοπτικό σημείωμα, αν έχουν συμπληρωθεί σωστά και πλήρως κλπ)  Έλεγχος τελών εκτίμησης (κατά δήλωση και συνολικά)  Έλεγχος συνοπτικού για τη σωστή συμπλήρωση όλων των αναγραφομένων σε αυτό  Οργάνωση προγράμματος εργασίας (κατά την κρίση του και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους παραγωγούς). Επιδιώκεται η παρουσία των ασφαλισμένων στα κτήματά τους ώστε να υποδείξουν σωστά τα όρια των κτημάτων τους,να βοηθήσουν στην παροχή πληροφοριών και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.  Διενέργεια εκτίμησης αγροτεμαχίου Όταν ο εκτιμητής δεν διενεργήσει εκτίμηση έχει υποχρέωση να συντάξει πρακτικό στο οποίο να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η εκτίμηση. Το πρακτικό υπογράφεται και από τον οριοδείκτη ή από δύο μάρτυρες Ο εκτιμητής πρέπει να χρησιμοποιεί σημειωματάριο όπου θα κρατάει τις σχετικές με την εκτίμηση σημειώσεις (πληροφορίες και στοιχεία) πλήρεις, συγκεκριμένες και ευδιάκριτες. Οι σημειώσεις αυτές πρέπει να διατηρούνται μέχρι δύο χρόνια μετά την πραγματογνωμοσύνη.

26 Επανεκτιμήσεις ζημιών  Ο ενιστάμενος παραγωγός πρέπει απαραίτητα να καλείται να παρευρίσκεται κατά την επανεκτίμηση.  Ο πίνακας επανεκτίμησης πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση όπου οι επανεκτιμητές θα αναλύουν τις θέσεις τους και τα δεδομένα που τους οδήγησαν στη νέα διατύπωση του πορίσματος

27 Δειγματοληπτικές εκτιμήσεις  Στις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις συμπληρώνονται μόνο τα πορίσματα για τα αγροτεμάχια που διενεργήθηκε εκτίμηση, τα δε υπόλοιπα παραμένουν κενά. Στο συνοπτικό σημείωμα στα σχόλια-παρατηρήσεις γράφεται ότι πρόκειται περί κοινοποίησης αποτελέσματος δειγματοληπτικών εκτιμήσεων και η διαπίστωση από τις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις.


Κατέβασμα ppt "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google