Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Επιστημονική εργασία” Εύρεση πηγών Άξονες δομής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση) Κανόνες γραφής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Επιστημονική εργασία” Εύρεση πηγών Άξονες δομής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση) Κανόνες γραφής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Επιστημονική εργασία” Εύρεση πηγών Άξονες δομής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση) Κανόνες γραφής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση)

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ο Εργαστήριο: Σκοπός του εργαστηρίου Δομή του Επιστημονικού Άρθρου 2 ο Εργαστήριο: Δομή του Επιστημονικού Άρθρου 3 ο Εργαστήριο: Αναγκαιότητα παραπομπών Γραφή βιβλιογραφικών αναφορών, Βιβλιογραφίας

3 ΑΡΘΡΟ Τι είναι ένα άρθρο; Δημοσίευμα που αναφέρεται σε ένα ειδικό θέμα Το άρθρο είναι μια δημοσιευμένη μικρού μεγέθους, πολύ εξειδικευμένη και πρωτότυπη εργασία που αναφέρεται σε ένα ειδικό θέμα. Γράφεται από έναν ή περισσότερους συγγραφείς.

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Τι είναι ένα επιστημονικό άρθρο; Είναι το παράγωγο μιας επιστημονικής εργασίας Κάθε επιστημονικό άρθρο δημοσιεύεται σε επιστημονικά περιοδικά (κριτές) ή παρουσιάζεται σε συνέδρια και περιλαμβάνεται αργότερα στα πρακτικά τους.

5 Δεύτερο μέρος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

6 ΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1. Προκαταρκτικά στοιχεία 2. Εισαγωγή 3. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 4. Θεωρητικό πλαίσιο 5. Ερευνητικά ερωτήματα-ερευνητικές υποθέσεις 6. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 7. Μεθοδολογία 8. Παρουσίαση και Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 9. Συζήτηση – Συμπεράσματα Βιβλιογραφία -Παράρτημα

7 1) Προκαταρκτικά στοιχεία άρθρου Στοιχεία του συγγραφέα/ συγγραφέων Τίτλος Περίληψη

8 Στοιχεία του συγγραφέα: Επίθετο όνομα συγγραφέα (-εων), ειδικότητα, ημερομηνία δημοσίευσης π.χ. Μυλωνάς Θεόδωρος (1998) Τίτλος της εργασίας: π.χ. «Η πολυπρισματική κοινωνική εικόνα του Δασκάλου» Σύντομος, απλός, κατανοητός Σκοπός του τίτλου δεν είναι μόνο να πληροφορεί για το περιεχόμενο αλλά να προκαλεί και το ενδιαφέρον.

9 Περίληψη Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας; Ποιο ήταν το δείγμα; Ποια ήταν τα κυριότερα ευρήματα συμπεράσματα; ____________________ Η περίληψη δεν έχει βιβλιογραφικές αναφορές Χρόνος που χρησιμοποιείται – Αόριστος Περίπου 200 λέξεις

10 2) Εισαγωγή Διατύπωση του προβλήματος Σκοπός Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της μελέτης

11 2.1 Διατύπωση του προβλήματος 1. Το πρόβλημα να τίθεται με σαφήνεια και ακρίβεια (δόκιμη μορφή – ερώτημα) 2. Να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων 3. Να εκφράζεται η αναζήτηση μιας σχέσης

12 2.2. Ο σκοπός της εργασίας Διατυπώνεται ο σκοπός της μελέτης (και οι στόχοι) Π.χ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή και η παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων συμμετοχής των δύο φύλων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

13 3) Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας Μέρος διαδικασίας επιλογής θέματος Θεωρητικό πλαίσιο Ενημέρωση σχετικά με άλλες ανάλογες έρευνες Κενό – Σπουδαιότητα – Χρησιμότητα

14 4) Θεωρητικό Πλαίσιο Χρήση συγκεκριμένης Θεωρίας-ερμηνευτικό πλαίσιο

15 5) Ερευνητικά ερωτήματα - Ερευνητικές Υποθέσεις 6) Εννοιολογικοί προσδιορισμοί–λειτουργικός ορισμός Προσδιορίζουμε τις έννοιες που χρησιμοποιούμε Π.χ. αγωγή, πολιτισμικό κεφάλαιο, επιστημονικό πεδίο…… Ο εννοιολογικός προσδιορισμός μιας έννοιας είναι κοινά αποδεκτός, όταν γίνεται από λεξικό ή από εγκυκλοπαίδεια του επιστημονικού πεδίου από το οποίο προέρχεται η έννοια.

16 7) Μεθοδολογία Πληθυσμός, Δείγμα, Δειγματοληπτική Μέθοδος Μέσα Συλλογής Δεδομένων Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

17 8) Παρουσίαση – Σχολιασμός – Ανάλυση Αποτελεσμάτων Παρουσίαση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων Σχολιασμός ευρημάτων Ανάλυση των αποτελεσμάτων Σύνδεση με το θεωρητικό πλαίσιο και τη βιβλιογραφία

18 9) Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις Βιβλιογραφία Παράρτημα

19 Βιβλιογραφία 1. Βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο 2. Κατάλογος πηγών Παράρτημα Συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν μπορούν να ενταχθούν στο κείμενο Υλικό που μπορεί να αποτελέσει το περιεχόμενό του είναι: Πίνακες, ερωτηματολόγια, τεκμήρια, νομοθετικά κείμενα

20 Τρίτο μέρος - γραφή

21 1) Βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο 1. Αποσπάσματα κειμένου κατά λέξη (εισαγωγικά) π.χ. «………..» (Μυλωνάς, 1998, σ.17) 2. Όταν δεν παραθέτουμε κατά λέξη π.χ. ……………..(Μυλωνάς, 1998, σ.17) ή Όπως αναφέρει ο Μυλωνάς (1998) …….

22 2) Βιβλιογραφία Στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά ως προς το επίθετο του συγγραφέα Ελληνική – Ξενόγλωσση ΒΙΒΛΙΟ Π.χ. Ιωαννίδης, Χ. (2007). Κοινωνιολογική Θεωρία, Μεταίχμιο: Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Π.χ. Ιωαννίδης, Χ. (2007). Ελληνική επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια, Οικονομική Επιθεώρηση, τ.6, σσ: 34 – 37.

23 On line ΑΡΘΡΑ Κοττάκης, Μ. (2005). Ο μύθος της παραπαιδείας. Ανακτημένο στις 5 /4/2005 από το δικτυακό τόπο http://www.oefe.gr/img. http://www.oefe.gr/img ** Αν λείπει ένα από τα απαιτούμενα στοιχεία για την παρουσίαση βιβλίου ή άρθρου τότε σημειώνουμε την έλλειψή του στην αντίστοιχη θέση. Π.χ. Φλουρής, Γ. (χ.χ.). Αρχιτεκτονική της νόησης της διδασκαλίας …

24 Σχετικές πηγές αναζήτησης online άρθρων ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, http://www.uth.gr/tovima/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, http://www.grsr.gr/ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, (http://www.sygchroni-ekpaidevsi.gr) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, http://www.pee.gr ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, http://virtualschool.web.auth.gr/ ΜΕΝΤΟΡΑΣ, http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/ ΑΡΕΘΑΣ, www.elemedu.upatras.gr ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, www.lis.upatras.grwww.lis.upatras.gr


Κατέβασμα ppt "ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Επιστημονική εργασία” Εύρεση πηγών Άξονες δομής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση) Κανόνες γραφής επιστημονικού άρθρου (αναγνώριση)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google