Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Βρίσκοντας κατάλληλα αντικείμενα μάθησης:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Βρίσκοντας κατάλληλα αντικείμενα μάθησης:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Βρίσκοντας κατάλληλα αντικείμενα μάθησης: Μια εμπειρική Αξιολόγηση Καψάλη Ελένη Μεταπτυχιακό Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Σαράντος Καπιδάκης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή Υπόβαθρο Περιγραφή Έρευνας Αξιολόγηση Χρηστικότητας Γενική Ικανοποίηση Συζήτηση Συμπεράσματα

3 Περίληψη Διερεύνηση των προβλημάτων χρηστικότητας για τα εργαλεία έρευνας των αντικειμένων μάθησης

4 Εισαγωγή Η “Ariadne” ως αποθετήριο μάθησης αντικειμένων είναι δύσκολο γιατί απαιτείται από τον χρήστη μεγάλο ποσοστό δυσκολίας για την κατανόηση των αντικειμένων. Σε έρευνα που έγινε την προηγούμενη δεκαετία επιδιώχθηκε η εύρεση κατάλληλων αντικειμένων. Σε αυτό το άρθρο γίνεται εισαγωγή στην έρευνα ενός χρήστη για να αξιολογηθεί η χρηστικότητα ενός εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε από τους χρήστες της “Ariadneς”.

5 Υπόβαθρο Σκοπός της “Ariadne” είναι να επιτρέψει την καλύτερη ποιότητα μάθησης. Κάθε αποθετήριο δεδομένων έχει ως σκοπό την παροχή αντικειμένων μάθησης στους χρήστες. Βασική προϋπόθεση:Τα αποθετήρια να φέρουν μια τεράστια συλλογή.

6 Περιγραφή Έρευνας Επιδίωξη για αξιολόγηση της χρηστικότητας του SILO που χρησιμοποιήθηκε από τους χρήστες της Ariadne. Έγιναν δύο επαναληπτικές φάσεις για συλλογή και επικύρωση των στοιχείων.

7 Πρώτη Φάση Συλλογή δεδομένων από συνοδούς με 16 μέλη. Δεύτερη Φάση Συλλογή δεδομένων από 10 μέλη, χωρίς προηγούμενη εμπειρία και μετά τη λύση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην πρώτη φάση. Υπήρχε συμμετοχή από όλους τους επιστημονικούς κλάδους και επισημάνθηκε στους συμμετέχοντες ότι ήταν σημαντική η γνώμη τους για τη βελτίωση των αντικειμένων, χωρίς να δοθούν οδηγίες.

8 Αξιολόγηση Χρηστικότητας Στην ενότητα 4,1 έχουμε την παρουσίαση της πρώτης φάσης χρηστικότητας με 16 συμμετέχοντες για να συλλεχθούν πρωταρχικά δεδομένα γύρω από τη χρηστικότητα του SILO. Στην ενότητα 4,2 πραγματοποιείται η δεύτερη φάση χρηστικότητας. Μετρήθηκε η αποδοτικότητα του SILO,εφόσον είχαν λυθεί τα προβλήματα της πρώτης φάσης.

9 Αξιολόγηση Χρηστικότητας Η ΄έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν ικανοί να βρουν τα κατάλληλα αντικείμενα για τους ακόλουθους λόγους: Έλλειψη κάποιων δεδομένων(όνομα συγγραφέα, τίτλου κλπ) Έλλειψη λέξεων-κλειδιών από τους χρήστες Μη ακριβή αντιστοιχία των στοιχείων των μεταδεδομένων και των ορίων που εισάγονται από τους χρήστες

10 Η οργάνωση και δομή των πληροφοριών μπορούν να προσαρμοστούν στην ανάγκη των χρηστών Ένας αριθμός χρηστών βρήκε ότι η εξελιγμένη μέθοδος είναι συντριπτική και ότι θα προτιμούσαν να έχουν τα στοιχεία σε έναν πίνακα. Τα 2/3 των συμμετεχόντων βρήκαν ότι η διεπιφάνεια της εξελιγμένης έρευνας έκανε μερικές επιλογές απλησίαστες. Δίνοντας βάση στις παρατηρήσεις και στα ερωτηματολόγια των χρηστών βρέθηκε ότι η μέθοδος δεν ταίριαζε, οπότε έπρεπε να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών. Ένα μεγάλο ποσοστό έβρισκε ότι η ονοματολογία των στοιχείων των μεταδεδομένων και το λεξιλόγιο ήταν δυσνόητα για μια μεγάλη πλειοψηφία χρηστών.

11 Βοήθεια και ανάδραση πρέπει να βελτιωθούν ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των χρηστών Οι χρήστες πρέπει να ενισχυθούν με κάποιες νύξεις και μηνύματα που θα οδηγήσουν στη διαδικασία έρευνας

12 Δυνατότητα βελτίωσης και αποδοτικότητας ερευνών Δυσαρέσκεια των συμμετεχόντων επειδή το SILO δεν παρέχει τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν τα προηγούμενα ερωτηματολόγια. Πρέπει να δίνεται η άδεια να προσθαφαιρούν ένα ή δύο γράμματα όπως το Google

13 Γενική Ικανοποίηση Οι συμμετέχοντες βρήκαν ότι το SILO ήταν κάπως δύσκολο στη χρήση. Το επίπεδο οργάνωσης, η χρήση της ονοματολογίας και η ποιότητα της ανάδρασης είναι μειωμένη. Η πλοήγηση ανάμεσα στους πίνακες και η ανάγνωση των στοιχείων είναι αποδεκτή.

14 Ευρήματα δεύτερης φάσης Σκοπός της φάσης είναι να αποφασιστεί η χρηστικότητα του SILO,αφαιρώντας τα προβλήματα χρηστικότητας που μειώνουν την απόδοση στην πρώτη φάση. Οι ακόλουθες βελτιώσεις ενσωματώθηκαν στο SILO.Περισσότερα στοιχεία προστέθηκαν:συγγραφέας, τίτλος και περιεχόμενο. Επίσης, έγινε η παροχή περισσότερων πεδίων.

15 Συζήτηση Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τα κατάλληλα αντικείμενα μάθησης. Κύριος σκοπός των αντικειμένων έρευνας είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης των κατάλληλων εργαλείων και πρέπει να γίνεται η ακόλουθη διαδικασία: Απλή έρευνα λειτουργίας Εξελιγμένη μέθοδος διεπιφάνειας Μηχανισμός ταξινόμησης Πρωτότυπες τεχνικές πρόσβασης

16 Συμπεράσματα Σε δύο έρευνες ο Μπόργκαν το 1986 και το 1996 κατέληξε ότι η πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο (OPAC) δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Επίσης, πολλές έρευνες έδειξαν ότι το αντικείμενο έρευνας της “Ariadne”,ήταν δύσκολο στη χρήση επειδή η διεπιφάνειά του απεικόνιζε τον τύπο των μεταδεδομένων, παρά τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

17 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Βρίσκοντας κατάλληλα αντικείμενα μάθησης:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google