Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Edugames ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ INSTRUCTIONAL MATERIALS Self- Assessment Tests Listening Apps.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Edugames ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ INSTRUCTIONAL MATERIALS Self- Assessment Tests Listening Apps."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Edugames ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ INSTRUCTIONAL MATERIALS Self- Assessment Tests Listening Apps Reading Apps

2 Informative Inform learners about language Audio extracts Glossaries Picture dictionaries Reading Comics/ Grammar Comics Instructional Guide learners in practising the language Edugames Self-assessment tests Listening apps Reading apps Experiential Provide exposure to language use, facilitate personal engagement Digital stories Virtual tours Interactive maps Songs Exploratory Help learners make discoveries about language Mystery/Lost Series (scenario based) Webquests Writing apps Ψηφιακός εμπλουτισμός Δημοτικού - Γυμνασίου

3 Edugames

4 Στόχος: αυτοεξάσκηση των μαθητών, εμπέδωση ύλης έμφαση στη χρήση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων που καλύπτονται στα κεφάλαια Εκπαιδευτικά παιχνίδια-εμπέδωσης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές πολλές φορές καθώς κάθε φορά που παίζει κάποιος το παιχνίδι παρουσιάζονται με τυχαία σειρά άλλες λέξεις ή ασκήσεις. Αριθμός Edugames σε κάθε βιβλίο Α΄ Γυμν. Αρχάριοι Α΄ Γυμν. Προχωρημ. Β΄ Γυμν. Αρχάριοι Β΄ Γυμν. Προχωρημ. Γ΄ Γυμν. Edugames2425404824

5 10 τύποι Edugames Σταυρόλεξο Crossword Κρυπτόλεξο (Hidden words) Wordmine Κρεμάλα Hangman Αναγραμματισμός Anagram Αντιστοίχιση (matching) EZ match Cloze Test Blank Tank Jumble sentencesJumble Jungle Jumble words Go figure! Multiple Choice 2 answers Double Jeopardy Multiple Choice 3 answers Triple Jeopardy

6 Σκοπός των edugames Οι δραστηριότητες διαδραστικού τύπου, όπως τα edugames, αφορούν την επανάληψη των πληροφοριών που περιέχονται στο βιβλίο εποπτικά, μέσω ασκήσεων, με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών στην ικανότητα εφαρμογής ήδη γνωστών πληροφοριών ώστε να μπορέσουν να τις συγκρατήσουν καλύτερα στη μνήμη τους ή να αποκτήσουν ευχέρεια σε αυτές.

7 Edugames στο html του βιβλίου

8 Edugames Γυμνασίου Χρωματική συνοχή – Λιτός σχεδιασμός

9 Edugames 5 η – 6 η Δημοτικού Χρωματική συνοχή – Διαφορετικός σχεδιασμός

10 Edugames 3 η – 4 η Δημοτικού Elaborate design/Animation

11 Επαναληπτικά Τεστ Αυτό-αξιολόγησης

12 Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης Ψηφιοποίηση των επαναληπτικών τεστ που περιλαμβάνονται στα βιβλία του γυμνασίου (βιβλίο καθηγητή) για αυτό-αξιολόγηση των μαθητών Α Γυμν. ΑρχΑ Γυμν. ΠροχΒ Γυμν. ΑρχΒ Γυμν. Προχ.Γ Γυμνασίου 33575

13 Αξιοποίηση των επαναληπτικών τεστ των βιβλίων Τα επαναληπτικά τεστ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του καθηγητή ψηφιοποιήθηκαν με δυο σκοπούς: 1.Να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αυτό- αξιολογήσουν τις γνώσεις του και τις αδυναμίες του και να συνειδητοποιήσουν σε τι πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη μελέτη τους. 2.Εναλλακτικά να δώσουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογήσει τους μαθητές σε ένα ευχάριστο γι αυτούς περιβάλλον, χωρίς το άγχος του παραδοσιακού γραπτού τεστ.

14 Χρήση του ανοικτού λογισμικού NetQuiz Pro 4

15 Τεστ Αυτοαξιολόγησης για το Δημοτικό Δημιουργία νέων επαναληπτικών τεστ αυτοαξιολόγησης για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου (για την Ε και Στ Δημοτικού)

16 Διαχείριση πολυτροπικών κειμένων Διαχείριση εικόνας, κειμένου, ήχου, βίντεο, υπερσυνδέσμων

17 Διαφορετικά είδη ασκήσεων True/False, Matching (the halves, picture-words), gap filling

18 Listening apps

19 Listening applications Η κάθε μία από τις 59 εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για τα βιβλία του Γυμνασίου στηρίζεται σε ένα ηχητικό απόσπασμα που αξιοποιείται για τις δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου.

20 (1) Magazine: Think Teen Weekly

21 (2) Website: Think Teen Online

22 Η δομή των listening apps Introduction: εισαγωγή στη δραστηριότητα Before you listen: εισαγωγική δραστηριότητα που εξοικειώνει τους μαθητές στη θεματική και στο σχετικό λεξιλόγιο While listening activities: 1-3 δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που συμπληρώνουν οι μαθητές ενώ ακούν το ηχητικό απόσπασμα Post-listening activity: follow-up δραστηριότητα Επίσης: Player με το ηχητικό απόσπασμα άμεσα διαθέσιμο στους μαθητές να το επαναλάβουν όποτε και όσες φορές θέλουν Glossary (οπτικοποιημένο όπου υπάρχει η δυνατότητα) με χρήσιμο λεξιλόγιο για την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων Transcript του ηχητικού αποσπάσματος, διαθέσιμο σε καθηγητές και μαθητές (πχ ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει να ακούσει και να διαβάσει ταυτόχρονα ένα συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα)

23 Reading apps

24 Διαδραστικές εφαρμογές για τα βιβλία του Δημοτικού που, κυρίως, παρουσιάζουν ένα κείμενο του βιβλίου και συνοδεύονται από ένθετες δραστηριότητες. Στόχος: να ζωντανέψουν τα κείμενα, να γίνουν πιο κατανοητά με τη χρήση της εικόνας και να εμπλουτιστούν με δραστηριότητες κατανόησης. Κάποιες από τις εφαρμογές εμπλουτίζουν και βοηθούν στην κατανόηση και επεξεργασία και άλλων δραστηριοτήτων στα βιβλία. Reading applications

25

26 Reading apps

27

28 Η δομή των reading apps

29

30 Τα Μαθησιακά Αντικείμενα αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του Ψηφιακού Σχολείου που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τα Μαθησιακά Αντικείμενα για τα Αγγλικά

31 Η Ομάδα Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου ΕΙΔΙΚΟΙ e-learning Σοφία Μυσιρλάκη ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Γιάννης Μπήτρος Μπέσσυ Μητσικοπούλου ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ EXPERIENCED MATERIALS DEVELOPERS Ελένη Αργυρίου Susan Moutsouroufis Λίνος Βίγκλας Μαίρη Φρέτζου Γιούλη Γύφτουλα Χρυσάνθη ΣωτηρίουΚατερ. Νικολάκη Βασ. Χαρτζουλάκης Αντιγ. Μπρατσόλη Δημήτρης ΠαράςΚατερίνα Μακρή ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "Edugames ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ INSTRUCTIONAL MATERIALS Self- Assessment Tests Listening Apps."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google