Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΕΞΗΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χαρακτηριστικά Σύντομος κ΄ ακριβής έως 12 – 15 λέξεις
Να απεικονίζει όλα τα σημεία της έρευνας Να περιλαμβάνει τις μεταβλητές Να απεικονίζει τα όρια της έρευνας

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η χρήση ορμονών στην αύξηση του αμπελιού
Η επίδραση του εδαφικού PH στο ύψος της καλλιέργειας Η χρήση γεωργικών φαρμάκων στην καταπολέμηση ασθενειών του βάμβακος Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη φυτών εσωτερικού χώρου Χρήση συντηρητικών ουσιών στα αλλαντικά του Η σημασία της ποιότητας της πρώτης ύλης στην ποιότητα των επεξεργασμένων Ζωικών προϊόντων εμπορίου

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Να περιγράφει με ακρίβεια τα ερωτηματικά Αναλυτικά θα πρέπει : Να περιγράφονται τα θέματα της μελέτης Να εξηγούνται τα όρια όπως στον τίτλο Να προσδιορίζονται-περιγράφονται οι μεταβλητές

5 Επίδραση του εδαφικού PH στην ανάπτυξη της καλλιέργειας
Ο ρόλος του στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά Το έδαφος και τα χαρακτηριστικά του Η ανάπτυξη μίας καλλιέργειας Πώς μεταβάλλεται το PH Τρόποι μέτρησης του PH Τρόποι μέτρησης ανάπτυξης της καλλιέργειας

6 Θα μελετηθούν οι τιμές PH σε σχέση με το ύψος του φυτού
Μεταβλητές

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Να αναλύσεις και να εξηγήσεις τους λόγους πραγματοποίησης της έρευνας Να περιγράψεις τους στόχους Να αποδείξουμε την επίδραση του PH στο ύψος του φυτού Να προσδιορίσουμε τις επιθυμητές τιμές PH για την άριστη ανάπτυξη του φυτού

8

9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Χρησιμότητα στο κοινωνικό σύνολο Γιατί η έρευνα βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα Τι προσθέτει η συγκεκριμένη έρευνά ; Επίσης άλλες κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί

10 Το παράδειγμα Η μέτρηση PH είναι προσδιορισμός σημασίας
Απαραίτητη δειγματοληψία κ΄ανάλυση εδάφους Επίδραση παραγόντων που αλλάζουν το PH Δυνατότητα βελτίωσης όξινων και αλκαλικών εδαφών με μεθόδους…

11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Μεγάλη σημασία, είναι ο κεντρικός άξονας της εργασίας Βάση γνώσεων κ΄ βιβλιογραφίας διατυπώνεται η υπόθεση, σε σχέση με την μεταβλητή ή σχέση των μεταβλητών Εκτέλεση πειραμάτων Όσο περισσότερα πειράματα τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία.

12 Παράδειγμα Τα ύψος του φυτού είναι σε φυσιολογικά πλαίσια όταν το PH είναι 6,5 – 7 . Θα χρησιμοποιηθούν εδάφη Α : 6,5-7 Β: 4 Γ: 8. Υποθέτουμε ότι σε PH 4 ή 8 η ανάπτυξη είναι μη φυσιολογική (μικρή).

13 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Στα πειράματα παράμετροι με αμελητέα σχέση π.χ. μεταβολές θερμοκρασίας. Να αναφερθούν με ακρίβεια. Διότι έτσι επιτυγχάνεις επιστημονική έρευνα.

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Παράγοντες σημαντικοί: Υφή, δομή, πορώδες, αεροϊκανότητα, θερμοκρασία, ρυθμιστική ικανότητα, οργανική ουσία. Αμελητέοι: Είδος φυτού, οξυγόνο, υγρασία, ασθένειες, κ.α.

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθμός επαναλήψεων των πειραμάτων προσδίδει ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Χρονική διάρκεια της έρευνας προσδίδει ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Τρόποι και μέθοδοι ανάλυσης πειραματικών αποτελεσμάτων Οι περιορισμοί Αξιοπιστία Οι περιορισμοί Γενίκευση

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με λεπτομέρειες βήμα προς βήμα Διάγραμμα ροής (Flow charts) O αναγνώστης μπορεί να κρίνει και να επαναλάβει την έρευνα.

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Συγκέντρωση πληροφοριών
Συλλογή απαιτουμένων υλικών κ΄ μέσων Κατασκευή δοκιμίων Φύτευση πειραματικών φυτών Προσθήκη λιπασμάτων Παρατήρηση ανάπτυξης φυτού-μέτρηση ύψους Εξαγωγή αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

18 ΟΡΙΣΜΟΙ Ορίζουμε τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, που μπορεί να είναι καθιερωμένοι ή κατασκευασμένοι.

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι σημαντικό τα συμπεράσματα να γράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Θα πρέπει Να μη χρησιμοποιούνται τεχνικοί όροι Συσχέτιση συμπερασμάτων ---υποθέσεων Να αναφέρονται σημεία που δεν διερευνήθηκαν.

20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Πιθανές τροφοπενίες σε όξινα κ΄αλκαλικά εδάφη Χρώμα εδάφους / PH Είδος λιπάσματος σε σχέση με το PH Υγρασία σε σχέση με το PH Χρώμα των ανθέων προς το PH

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πηγές πληροφόρησης
Δυνατότητα προσδιορισμού βιβλίου ή δημιουργήματος Επίθετο συγγραφέα / Αρχικό του μικρού ονόματος / τίτλος σε εισαγωγικά / εκδοτικός οίκος / ημερομηνία έκδοσης Παράδειγμα: ΗΛΙΑΔΗΣ.Ν., «Το μάθημα της τεχνολογίας στη γενική εκπαίδευση», ΙΩΝ,ΑΘΗΝΑ, 1981.


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google