Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

► ► Η συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας ► ► Επιστημονικά κείμενα ► ► Οδηγίες για την συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ► ► Οδηγίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "► ► Η συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας ► ► Επιστημονικά κείμενα ► ► Οδηγίες για την συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ► ► Οδηγίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ► ► Η συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας ► ► Επιστημονικά κείμενα ► ► Οδηγίες για την συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ► ► Οδηγίες για την συγγραφή εργασίας υπό τη μορφή διατριβής - πτυχιακής

2 Εισαγωγή ► Ένας από τους θεμελιώδης σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας, είναι όχι μόνο η παραγωγή νέας γνώσης, αλλά η διάχυση της προκειμένου να δημοσιοποιηθεί ► Σε άλλες περιπτώσεις, ο υποψήφιος υποχρεούται να δημοσιοποιήσει την έρευνα του (απόκτηση διδακτορικού διπλώματος) ► Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες εκ μέρους του ερευνητή

3 Μια εργασία μπορεί να διατυπώνεται δια της 1. Προφορικής παρουσίασης (ανακοινώσεις, συζητήσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) 2. Έντυπης παρουσίασης (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, ερευνητικές εκθέσεις, μονογραφίες) 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση (internet) ► Ο ερευνητής έχει χρέος να πληροφορήσει πρωτίστως τους συναδέλφους του για την έρευνα (αναμένει συζήτηση και αξιολόγηση) και έπειτα γίνεται η δημοσιοποίηση στο πλατύ κοινό

4 Επιστημονικά κείμενα ► Ερευνητικές εκθέσεις (research reports). Καταγράφει το σύνολο της έρευνας που εκπόνησε ► Διπλωματικές εργασίες και διατριβές. Απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Χαρακτηριστικά: πρωτότυπο θέμα, διττή μεθοδολογία, κριτική ικανότητα του συγγραφέα, αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων, προγενέστερη γνώση, προσφορά νέων ανακαλύψεων ► Επιστημονικά δοκίμια. Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά

5 Συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά (1/3) ► Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπειρία του ερευνητή ► Θα πρέπει επίσης να έχει μελετήσει και αξιολογήσει άρθρα άλλων ερευνητών ► Σκοπός ενός επιστημονικού άρθρου είναι να παρουσιάσει ο ερευνητής και να θέσει υπό την κρίση της επιστημονικής κοινότητας το ερευνητικό του έργο ► Το επιστημονικό περιοδικό ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια δημοσίευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύστημα κριτών (peer review)

6 Συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά (2/3) ► Οι υποψήφιοι καταθέτουν σε ένα περιοδικό της επιλογής τους την εργασία τους ► Παραδίδεται στον υπεύθυνο σύνταξης ► Στέλνεται προς αξιολόγηση σε δύο ή περισσότερους κριτές, οι οποίοι θεωρούνται ειδικοί στο υπό εργασία θέμα ► Ενημερώνονται από τον υπεύθυνο σύνταξης, σχετικά με το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους ή όχι (ο υπεύθυνος παίρνει την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των κριτών)

7 Συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά (3/3) ► Η διαδικασία της αποδοχής ή μη μιας εργασίας παρουσιάζει παραλλαγές, καθώς μια εργασία μπορεί να γίνει: 1. Αποδεκτή χωρίς αλλαγές 2. Αποδεκτή κατόπιν εφαρμογής μικρών προτεινόμενων αλλαγών 3. Δεν γίνεται αποδεκτή ως έχει αλλά δύναται να δημοσιευθεί κατόπιν σημαντικών αλλαγών και σημαντική αναθεώρηση του άρθρου 4. Δεν γίνεται αποδεκτή

8 Τα επιμέρους μέρη μιας επιστημονικής εργασίας ► Τίτλος (η ουσία της έρευνας) ► Περίληψη (200-250 λέξεις) ► Εισαγωγή (γιατί έκαναν την έρευνα) ► Βιβλιογραφική ανασκόπηση ► Μέθοδος (σχεδιασμός, εργαλεία, δείγμα, διαδικασία, ανάλυση) ► Αποτελέσματα (παρουσιάζονται τα αποτελέσματα) ► Συζήτηση (αναδεικνύουν την σημασία των ευρημάτων τους) ► Βιβλιογραφία

9 Συγγραφή εργασίας υπό τη μορφή διατριβής - πτυχιακής ► Είναι διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα ► Απαιτείται συγγραφική ικανότητα αφού αποτελεί είδος επιστημονικής πραγματείας ► Το μήκος της ποικίλλει αλλά κυρίως οι υπεύθυνοι ενδιαφέρονται για την ποιότητα παρά για την ποσότητα ► Θα πρέπει να ακολουθείται μια συγκεκριμένη δομή ► Στην Ελλάδα, το εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών αποτελεί μια πρόσφορη πηγή

10 Τα μέρη που απαρτίζουν μια διατριβή είναι ► Εξώφυλλο ► Περιεχόμενα ► Περίληψη (ελληνική - αγγλική) ► Εισαγωγή ► Γενικό μέρος (βιβλιογραφική ανασκόπηση) ► Ειδικό μέρος (μεθοδολογία της έρευνας) ► Αποτελέσματα ► Συζήτηση ► Βιβλιογραφία ► Παραρτήματα

11 Συζήτηση - Συμπεράσματα ► Αποτελεί ένα από τα δύσκολα μέρη της συγγραφής ► Πρόκειται για την καρδιά της πραγματείας ► Καλείται συνοπτικά να ανακεφαλαιώσει τα ευρήματα του, να σχολιάσει, να νοηματοδοτήσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα ► Προσπαθεί να προσθέσει ένα πετραδάκι στο τεράστιο οικοδόμημα της παγκόσμιας γνώσης

12 Παραρτήματα ► Αναφέρονται τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα για το κυρίως κείμενο (δευτερεύοντα στοιχεία) ► Δεν διαταράσσει την λογική αλληλουχία όσων αναφέρει ο συγγραφέας ► Ερωτηματολόγια, πίνακες, γραφήματα, πρωτόκολλα ► Τα παραρτήματα θα πρέπει να αναφέρονται στα περιεχόμενα

13 Κατά την συγγραφή (1/2) ► Σημαντικό είναι το ύφος που υιοθετείται στη συγγραφή ► Ο κάθε ερευνητής έχει το προσωπικό του ύφος στον τρόπο γραφής, το οποίο διαμορφώνεται από την εμπειρία και τον βαθμό εξάσκησης του συγγραφέα ► Πρώτο μέλημα του συγγραφέα είναι να χρησιμοποιεί έννοιες, όρους, προτάσεις, με πληρότητα και αντικειμενικότητα ► Να είναι ευκρινώς διατυπωμένες και να μην δημιουργούν σύγχυση στον αναγνώστη

14 Κατά την συγγραφή (2/2) ► Αποφεύγονται προσπάθειες εκλαΐκευσης ► Αποφεύγεται λεξιλόγιο δυνάμενο να προκαλέσει προκατάληψη ► Αποφυγή χρήσης του πρώτου προσώπου ► Προτιμήστε τη χρήση παθητικής φωνής ► Τήρηση βασικών γραμματικών και συντακτικών κανόνων ► Αποφυγή μεγάλων προτάσεων ► Κάθε παράγραφος θα πρέπει να αποδίδει ένα ολοκληρωμένο νόημα ► Αισθητική παρουσίαση της εργασίας

15 Ανακοίνωση μιας εργασίας (1/2) ► Ο ερευνητής προετοιμάζεται κατάλληλα για την προφορική παρουσίαση της εργασίας μπροστά στο κοινό του συνεδρίου ► Λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση του κοινού αλλά και τον διαθέσιμο χρόνο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών με την ανακοίνωση ► Επιτρέπει την χρησιμοποίηση ειδικών όρων ► Ο διαθέσιμος χρόνος είναι συνήθως από 10-15 λεπτά ► Χρειάζεται εξάσκηση στην απαγγελία της ομιλίας του

16 Ανακοίνωση μιας εργασίας (2/2) ► Ο περιορισμένος χρόνος αποτελεί και τον οδηγό για την επιλογή των κρίσιμων σημείων της έρευνας που θέλει να αναδείξει ο ερευνητής ► Χρησιμοποιεί βοηθητικά μέσα (Η/Υ,projector) ► Ο αριθμός των διαφανειών εξαρτάται από το χρόνο παρουσίασης και τις ικανότητες του ερευνητή ► Κάθε διαφάνεια θα πρέπει να φέρει τίτλο, να παρουσιάζει ένα αυτοτελές νόημα και να χρησιμοποιείται ως οδηγός για την ομιλία

17


Κατέβασμα ppt "► ► Η συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας ► ► Επιστημονικά κείμενα ► ► Οδηγίες για την συγγραφή και δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ► ► Οδηγίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google