Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Αθανασίας Στέφου   ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ»

2 ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελένη Ταρατόρη  Καθηγήτρια Τμήματος Π.Τ.Δ.Ε.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Επιβλέπουσα Χρυσή Βιτσιλάκη   Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μέλος συμβουλευτικής Επιτροπής Νικόλαος Ράπτης Διδάσκοντας 407/80 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3 Στοχοθεσία Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η διάσταση του φύλου στα Προγράμματα Πολιτιστικής Αγωγής που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

4 Μέρος πρώτο-Θεωρητικό πλαίσιο
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα Προγράμματα Πολιτιστικής Αγωγής. Τα είδη τους, η αναγκαιότητα, η θεματολογία, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους. Στη δεύτερη ενότητα μελετάται η διάσταση του φύλου στα Πολιτιστικά Προγράμματα Αγωγής. Ο ρόλος του φύλου στην εκπαίδευση και η συμβολή του στη μετάδοση στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές καθώς και η επίδραση τους στην αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές. Στην Τρίτη ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση της υλοποίησης των Πολιτιστικών Προγραμμάτων Αγωγής με τη μέθοδο project. Τα είδη projects, τα δομικά στοιχεία και βήματα της μεθόδου καθώς και τα θετικά και αρνητικά της μεθόδου project. Στην τέταρτη ενότητα μελετάται η καταλληλότητα της χρήσης της μεθόδου project στα Προγράμματα Πολιτιστικής Αγωγής. Το πρώτο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την πέμπτη ενότητα, που περιλαμβάνει τη διατύπωση των συμπερασμάτων.

5 Μέρος δεύτερο-Έρευνα Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αναλυτικά, η μέθοδος της έρευνας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βάσει του θεωρητικού πλαισίου.

6 Πολιτιστικά Προγράμματα Αγωγής
Ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα ορίζεται κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού Βασικές αρχές που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες είναι : Η βιωµατική προσέγγιση. Το άνοιγµα του Σχολείου στην κοινωνία. Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, οµαδικότητας, επικοινωνίας και δηµοκρατικού διαλόγου. Η ανάπτυξη υπευθυνότητας, αυτογνωσίας, αυτοεκτίµησης. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της ερευνητικής ικανότητας και επιστηµονικής νοοτροπίας. Η διαθεµατική και διεπιστηµονική θεώρηση. Η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών του ατόμου, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων.

7 Θεματολογία Πολιτιστικών Προγραμμάτων
σχέσεις των δύο φύλων κοινωνική και οικονομική οργάνωση πεποιθήσεις, αντιλήψεις, ιδέες ( κοινωνία, ιδεολογία, θρησκεία κ.λπ. ) κοινωνική συμβίωση – επικοινωνία γλώσσα ήθη, έθιμα, τελετουργίες επαγγέλματα, υπηρεσίες οικογένεια σχολείο γειτονιά ξενοφοβία – ρατσισμός σύνθεση πληθυσμού αστυφιλία βία ανεργία τεχνολογικά επιτεύγματα αρχιτεκτονήματα καλλιτεχνικά δημιουργήματα αντικείμενα καθημερινής χρήσης

8 Στο πλαίσιο εφαρμογής των Πολιτιστικών Προγραμμάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις που αφορούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες: Θεατρικό εργαστήρι: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου επώνυμου συγγραφέα, δημιουργία πρωτότυπης παράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ.ά. Μουσικό / χορευτικό εργαστήρι: συγκρότηση χορωδίας ή ομάδας χορού. Μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική προσέγγιση του θέματος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη του ή αφιέρωμα στη συγκεκριμένη φορεσιά, κόσμημα, κ.ά.). Εικαστικό εργαστήρι: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης μορφής ή τεχνοτροπίας (π.χ. εργαστήρι κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, κ.λπ.) ή συγκρότηση ομάδας αισθητικής παρέμβασης στο χώρο του σχολείου. Μαθητικός τύπος: έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή: Μια τέτοια δραστηριότητα για να συνιστά πρόγραμμα προϋποθέτει συγκεκριμένη συντακτική ομάδα μαθητών η οποία θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης και παρουσίασης της ύλης. Ένα μαθητικό έντυπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, παρακολουθεί τα επίκαιρα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα τεύχη που συγκεντρώνουν τις συνθετικές εργασίες των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. Λέσχη φωτογραφίας: γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτική άσκηση με αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο το συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

9 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνηθούν θέματα που αφορούν: Τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση και αν σχετίζεται με τη μετάδοση στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με τις έμφυλες διαστάσεις. Αν το Δημοτικό σχολείο είναι χώρος μετάδοσης στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων ως αναφορά τις έμφυλες διαφορές και Αν τα Προγράμματα Πολιτιστικής Αγωγής μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές.

10 Ο ρόλος του φύλου στην εκπαίδευση και η συμβολή του στη μετάδοση στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού θεωρείται επάγγελµα που συνάδει µε το ρόλο της γυναίκας ως µητέρας και ως υπεύθυνης για τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών και λόγω του ωραρίου του µπορεί να συνδυασθεί µε τη δηµιουργία οικογένειας. Η µεγάλη αναλογία λοιπόν των γυναικών σε αυτό το επάγγελµα καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό το κύρος και το γόητρο που αντανακλά.. Αν και ο αριθµός λοιπόν των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελµα θεωρείται πολύ υψηλός, εντούτοις παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην κατανοµή των ανδρών και των γυναικών στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, στη συµµετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στους συνδικαλιστικούς φορείς, στην ιεραρχία του προσωπικού και την κατάληψη διευθυντικών θέσεων

11 Παρόλο λοιπόν που οι εκπαιδευτικοί δέχονται την ισότητα ως θέµα αρχής και δηλώνουν υπέρ της πολιτικής των ίσων ευκαιριών, οι απόψεις τους για επιµέρους θέµατα που αφορούν στην ισότητα των φύλων, καθώς και οι καθηµερινές τους πρακτικές πολύ συχνά δεν ανταποκρίνονται στη θεωρητική τους τοποθέτηση Έτσι παρατηρούνται: Διαφοροποιήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια σε επίπεδο καθηµερινής πρακτικής (ανάθεση εργασιών, επιβολή ποινών, προτιµήσεις για διδασκαλία και συνεργασία κλπ.) Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών για τις σχολικές επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών συνολικά, κατά µάθηµα ή κατά ενότητες µαθηµάτων (θετικά, θεωρητικά µαθήµατα). Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίζουν τα µαθήµατα σε «ανδρικά» και «γυναικεία». Όταν καλούνται να αιτιολογήσουν τις καλές ή κακές επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών, υιοθετούν διαφορετικά ερµηνευτικά πλαίσια για το κάθε φύλο. Προσδοκίες των εκπαιδευτικών για το προσωπικό και το επαγγελµατικό µέλλον των αγοριών και των κοριτσιών, με άµεση σύνδεση των επιδόσεων µε τις εκπαιδευτικές και κατ’ επέκταση τις επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών. Εικόνες που δοµούν οι εκπαιδευτικοί για τις επιδόσεις, τις συµπεριφορές, τις αξίες και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας αγοριών και κοριτσιών.

12 Η επίδραση των Προγραμμάτων Πολιτιστικής Αγωγής στην αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές Οι εκπαιδευτικοί δύναται να φέρουν τους μαθητές με το σχεδιασμό project σε επαφή με το θέμα της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά με τις έμφυλες διαφορές, καθώς η θεματολογία των Προγραμμάτων Πολιτιστικής Αγωγής είναι η καταλληλότερη για την διαπραγμάτευση αυτού του θέματος, όπου μπορεί να τεθεί είτε ως μια παράμετρο είτε ως αυτόνομο θέμα.

13 Επιδιώκεται: Να βελτιωθεί η συνεργασία, η επικοινωνία και η κατανόηση μέσα στην τάξη. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, τόσο μέσα στην τάξη, για τις διάφορες δραστηριότητες όσο και στα διαλείμματα, ένα χώρο όπου δεν δίνεται η πρέπουσα προσοχή, αφού στα παιχνίδια των μαθητών στο προαύλιο φαίνονται έντονα οι υπό διαμόρφωση στερεοτυπικές αντιλήψεις τους.

14 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT
Η μέθοδος project είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στη μάθηση μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας ενεργειών και δραστηριοτήτων. Η μέθοδος project, όπως και η ομαδική διδασκαλία, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ομάδα ή ομάδες ατόμων στη διαπραγμάτευση ενός θέματος, ρίχνοντας βαρύτητα στη συλλογική εργασία, στο συλλογικό πνεύμα, στην πρωτοβουλία των συμμετεχόντων, στην απόκτηση και στην ανάπτυξη της κοινωνικής μάθησης.

15 Τα χαραχτηριστικά της μεθόδου project
Σχέση με βιωματικές καταστάσεις Προσανατολισμός στα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας Αυτοοργάνωση, υπευθυνότητα Κοινωνική σημασία Συστηματική οργάνωση Δημιουργία, παραγωγή ενός προϊόντος Συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων Κοινωνική μάθηση Διακλαδικό μάθημα Σύνδεση με τα μαθήματα

16 Δομικά στοιχεία και βήματα της μεθόδου project
Το θέμα, περιλαμβάνει τρία βήματα: την επιλογή του θέματος, την επιλογή του συντονιστή και την διατύπωση του στόχου. Ο Προγραμματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τρία βήματα: την κατανομή των μαθητών σε ομάδες, τη διαμόρφωση του πλαισίου δράσης και το διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. Η υλοποίηση, η οποία περιλαμβάνει επίσης τρία βήματα: τη συγκέντρωση του υλικού, την παρουσίαση των προϊόντων του project τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση.

17 Θετικά της μεθόδου project
Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου, ο εκπαιδευτικός αλλάζει ρόλο. Φεύγει από τον παραδοσιακό, συγκεντρωτικό ρόλο, είναι όσο το δυνατό πιο αφανής και συζητά, συμμετέχει στην επιλογή του θέματος και επεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια. Επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, που είναι η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (ακρόαση-listening, ομιλία-speaking, ανάγνωση-reading, γραπτή έκφραση-writing). Η διαδικασία αυτή δημιουργεί κλίμα ευχέρειας στη χρήση της γλώσσας και αυτοπεποίθηση στους μαθητές. Αποφορτίζει τους μαθητές συναισθηματικά από το άγχος, που τους δημιουργεί το σχολικό περιβάλλον Μπορεί να προωθήσει την αλληλοκατανόηση και μια επικοινωνία που να βασίζεται όχι μόνο στο γλωσσικό κώδικα (γραπτό ή προφορικό) αλλά και στη γλώσσα του σώματος (μη λεκτική επικοινωνία) με την οποία εκφράζονται αμεσότερα τα συναισθήματα. οι αδιάφοροι συμπαρασύρονται στην εργασία αυτοπεριορίζουν την ελευθερία και αυτοβελτιώνονται.

18 Αρνητικά της μεθόδου project
Η απόδοση των μαθητών, δηλαδή το τι αποκόμισαν, πρέπει να είναι εμφανής αμέσως μετά το τέλος της μαθησιακής διαδικασίας. Όταν υπάρχει έλλειψη χρόνου. Επίσης, όταν η διάταξη της ύλης και τα προς μάθηση αντικείμενα είναι αυστηρά προκαθορισμένα.

19 Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εκείνα τα οποία : Δεν υπαγορεύονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και κατά κανόνα έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Αποβλέπουν δε ‘κυρίως στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών του ατόμου μέσα από θέματα που αναπτύσσουν’ Δεν περιορίζονται στη μετάδοση ή και απόκτηση γνώσεων. Η επίτευξη των στόχων αυτών επιτυγχάνεται μέσα από μια ‘μαθητοκεντρικού τύπου εκπαιδευτική διαδικασία’, όπου υιοθετούνται νέες ‘εναλλακτικές μορφές παιδαγωγικής πρακτικής’. Κύριοι στόχοι της μεθόδου project είναι: Να καλλιεργηθεί η αναλυτική, συνθετική, κριτική ικανότητα του μαθητή. Να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Μαθαίνει το παιδί «πώς να μαθαίνει» μέσα από τη διαδικασία της έρευνας, της αναζήτησης και της αξιολόγησης πηγών. Επιπρόσθετα απομακρύνει τη στείρα απομνημόνευση και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Απαιτεί δάσκαλο εμπνευστή και έχει στόχο την κατάργηση της έδρας. Το μάθημα παίρνει τη μορφή παιχνιδιού, και στηρίζεται στις βασικές παιδαγωγικές αρχές της αυτενέργειας, της συμμετοχικής, της ευρηματικής και συνεργατικής μάθησης. η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα και με τις αισθήσεις. Οδηγεί τα παιδιά στο να ξεπεράσουν τα χρονικά όρια της στιγμής και να προβάλουν επιθυμίες και σχέδια στο μέλλον.

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα πολιτιστικά προγράµµατα λοιπόν, αφορούν δραστηριότητες ενταγµένες σε σχέδια εργασίας τα οποία επεξεργάζεται η τάξη µε βιωµατικό-επικοινωνιακό τρόπο. Τα µέλη της οµάδας δηλαδή οι μαθητές, εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην έρευνα, στην επίλυση προβλημάτων και συµµετέχουν στην ανταλλαγή απόψεων, στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίησή τους. Οι µαθητές αναπτύσσουν αισθήµατα ενσυναίσθησης και αλληλοβοήθειας, ασφάλειας, οικειότητας, αποδοχής και σεβασµού των άλλων, ώστε ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασµός και μειώνονται οι αναστολές και οι φοβίες. Ο µαθητής είναι ο πρωταγωνιστής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. ∆ρα ως σύµβουλος, εμψυχωτής και αρωγός παρά ως παρουσιαστής και οµιλητής. Θέτει τα ερωτήµατα, βοηθά στο σχεδιασμό του πλάνου της εργασίας, ενθαρρύνει την αυτo-διεύθυνση, δρα ως µέλος της οµάδας που µαθαίνει κι αυτός μέσα από τη διαδικασία, αφού αυτή δεν είναι δεδομένη εκ των προτέρων και μοιράζεται τη γνώση ως συνεργάτης. Τα θέματα που δύναται να διαπραγματευτούν σχετίζονται με σχέσεις των δύο φύλων, την κοινωνική και οικονομική οργάνωση, τις πεποιθήσεις, αντιλήψεις, ιδέες (κοινωνία, ιδεολογία, θρησκεία κ.λπ. ), την κοινωνική συμβίωση – επικοινωνία, τη γλώσσα, τα ήθη, έθιμα, τελετουργίες, τα επαγγέλματα, υπηρεσίες, την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά, την ξενοφοβία – ρατσισμός, τη σύνθεση πληθυσμού, την αστυφιλία, τη βία, την ανεργία, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα αρχιτεκτονήματα, τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα καθώς και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

21 Μεθοδολογία της έρευνας
Για τη συλλογή των απαραίτητων ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, εκτός της τελευταίας, είναι κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, 6 από τις ερωτήσεις αναφέρονται στα ατομικά στοιχεία των Υποκειμένων του δείγματος (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου, γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή), ενώ οι υπόλοιπες 34 ερωτήσεις, με βάση το περιεχόμενό τους κατανέμονται σε θεματικές ενότητες ανάλογα με τη συμμετοχή σε ΠΠΑ, τον τρόπος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα ΠΠΑ,

22 Γενικά Συμπεράσματα Το 38,7% του συνόλου των ερωτώμενων έχουν συμμετάσχει σε Πολιτιστικά Προγράμματα Αγωγής, ενώ ελλιπής φάνηκε ότι είναι και η ενημέρωσή τους αναφορικά με τα προαναφερθέντα πρόγραμμα. Η έρευνα καταδεικνύει τη μεγάλη επιθυμία των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις πάνω σε θέματα πολιτιστικών Προγραμμάτων Αγωγής (ποσοστό 86,9%). Από τους απαντήσεις των εκπαιδευόμενων οι οποίοι έχουν συμμετοχή σε ΠΠΑ, έγινε σαφές ότι με περισσότερο ενθουσιασμό υποδέχθηκαν αυτήν τους την απόφαση οι ίδιοι οι μαθητές και στη συνέχεια οι γονείς και ο Σύλλογος Γονέων. Η γενική αντιμετώπιση ωστόσο κρίνεται θετική από τους πλευρές. Είδαμε ότι οι περισσότεροι δηλώνουν ότι τη μεγαλύτερη βοήθεια είχαν από τους γονείς των μαθητών, το σύλλογο Γονέων και την τοπική κοινωνία, ενώ τη λιγότερη από το Διευθυντή τους σχολικής μονάδας και τους συναδέλφους τους.

23 Γενικά Συμπεράσματα Αναφορικά με τους δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι περισσότεροι τους είναι αναμενόμενο συνάντησαν δυσκολίες στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ενώ τους δυσκόλεψε τους ο σχεδιασμός και η υποβολή του προγράμματος. Η πραγματοποίηση των δράσεων, η παρουσίαση του προγράμματος καθώς και η αξιολόγηση του δυσκόλεψαν λίγο καθόλου ή τους εκπαιδευτικούς. επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι τους συνεργασίας, τους βιωματικής μάθησης, τους απόκτησης γνώσεων και τους αποδοχής του διαφορετικού. Αντίθετα ο στόχος τους εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας δεν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Επιφυλακτικοί ήταν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα θέματα φύλου. Τα πεδία ενασχόλησης σχετικά με θέματα φύλου δεν φαίνεται να ήταν ανάμεσα σε αυτά που ερωτήθηκαν. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών αποκόμισαν θετική εμπειρία από την ενασχόλησή τους με Πολιτιστικά Προγράμματα Αγωγής. οι γυναίκες που έχουν αναλάβει Πολιτιστικά Προγράμματα φάνηκε να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε κάποια θέματα που αφορούν τα 2 φύλα σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς, αφού έχουν ασχοληθεί περισσότερο με θέματα κοινωνικού ρόλου του φύλου.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google