Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός – Οργάνωση –Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός – Οργάνωση –Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός – Οργάνωση –Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας
Κατερίνα Νικολακοπούλου Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας

2 Γενικά: Ο σχεδιασμός προγράμματος Αγωγής Υγείας είναι η διαδικασία η οποία απαντά στο ερώτημα ποια μέθοδο, στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να φθάσουμε από την αρχή διαθέσιμες πηγές και αποθέματα στο τέλος (σκοπός) και (στόχοι), κάνοντας την επιλογή εκείνη, η οποία θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

3 1: Επιλογή Θέματος γίνεται από τους μαθητές με αφορμή την αναφορά του θέματος στο μάθημα ή σε κάποιο βιβλίο κάποιο γεγονός που συνέβη στο σχολείο ή κάποιο γεγονός που συνέβη στην τοπική κοινωνία ή και γενικότερα, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μετά από συζήτηση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό

4 2: Σκοπός καθορίζει τη διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα-στόχος πριν από την εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Υγείας, και την κατάσταση που επιδιώκουμε να έχουμε μετά την εφαρμογή του προγράμματος, η οποία συμπίπτει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο σκοπός διατυπώνεται εν συντομία και με σαφήνεια

5 Οι στόχοι είναι το μέσο για να οδηγηθούμε στην επίτευξη του σκοπού και εκφράζουν δράση Οι στόχοι είναι σαφείς, συγκεκριμένοι, και μπορούν να μετρηθούν (να αξιολογηθούν) Καθοδηγούν στη διαμόρφωση μεθόδων, δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις για δράση. 

6 Στάσεων και συμπεριφορών
Γνωστικοί: Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν, να ερμηνεύουν, να επιλέγουν, να συγκρίνουν, να περιγράφουν, να ορίζουν, να κατατάσσουν, να συσχετίζουν,… Δεξιοτήτων: Οι μαθητές να επιδεικνύουν, να κατασκευάζουν, να μετατρέπουν, να μετρούν, να συντάσσουν, να σχεδιάζουν, να υπολογίζουν, να διορθώνουν, να ελέγχουν, να επαληθεύουν, να επιλύουν, να εφαρμόζουν, να χρησιμοποιούν , … Στάσεων και συμπεριφορών

7 3. Στάδιο Οργάνωσης Κατάρτιση ερωτηματολογίων
Χωρισμός της ομάδας σε υποομάδες Λειτουργία της Ομάδας κλίμα εμπιστοσύνης, αποδοχής και ενθάρρυνσης Συναισθηματικό Συμβόλαιο

8 Καθορίζονται τα αδιαπραγμάτευτα (όρια –κανόνες) από τον δάσκαλο και την ομάδα.
Τα αδιαπραγμάτευτα είναι λίγα, εφικτά και πραγματοποιήσιμα, π.χ.: ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ Μιλάμε μονάχα ένας κάθε φορά. Δεν διακόπτουμε όποιον μιλάει.

9 Στάδιο Οργάνωσης (συνέχεια)
Αναθέσεις δραστηριοτήτων Συλλογή υλικού

10 4 : Μεθοδολογία Μέθοδος project
4 : Μεθοδολογία Μέθοδος project Διαδικασία ανοιχτή που εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση Διαδικασία που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να διερευνήσουν συλλογικά θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.

11 Βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές:
Καταιγισμός ιδεών Μελέτη περίπτωσης Παιχνίδι ρόλων Χιονοστοιβάδα Debate Προσομοίωση κ.α.

12 Βήμα 4ο: Χρονοδιάγραμμα
Καταγράφεται το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος με ανάλυση των δραστηριοτήτων, όπου αναφέρεται η διάρκεια και η συχνότητα της κάθε δραστηριότητας.

13 5: Υλοποίηση Δραστηριοτήτων Δράσεων Σε ατομικό επίπεδο: Ερωτηματολόγια
5: Υλοποίηση Δραστηριοτήτων Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις Επισκέψεις Έρευνα κ. ά Δράσεων Σε ατομικό επίπεδο: η προσωπική συμμετοχή,… Σε κοινωνικό επίπεδο -ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας -παρέμβαση στα ΜΜΕ -οργάνωση εκδήλωσης,…

14 Σύστημα Κοινωνικών Επιδράσεων

15 6. Στάδιο παρουσίασης Στην ομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα:
Συζήτηση. Ανατροφοδότηση. Αποφάσεις για επόμενα βήματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

16 Τρόποι παρουσίασης Παρουσίαση Power Point Αφήγηση κειμένου
Παρουσίαση θεατρικού δρώμενου Κατασκευή αφίσας Άλλα…

17 Στάδιο 7: Αξιολόγηση Ποιος; Ο εκπαιδευτικός
Ποιος; Ο εκπαιδευτικός Τι; Το αντικείμενο- Τη διαδικασία - Αυτοαξιολόγηση (οργάνωση, σχεδιασμός, σχέση- επικοινωνία Δ-Μ) Πώς; -ερωτηματολόγιο -Συνέντευξη - παιχνίδι ρόλων -παρατήρηση,…. Πότε; Αρχικά Ενδιάμεσα Τελικά

18 Κύκλος ζωής ενός προγράμματος αγωγής υγείας ( Στάππα-Μουρτζίνη Μ
Κύκλος ζωής ενός προγράμματος αγωγής υγείας ( Στάππα-Μουρτζίνη Μ. Αγωγή Υγείας)

19 Τα τελικά Παραδοτέα του Προγράμματος μπορεί να είναι:
Παρουσίαση της εξέλιξης του Προγράμματος σε μορφή Power Point που να εμπεριέχει και το αντίστοιχο υλικό. Εργασίες μαθητών. Video από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος …

20 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός – Οργάνωση –Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google