Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Νίκος Πολίτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Νίκος Πολίτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Νίκος Πολίτης

2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ SLA ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

3 3 ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΈΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 3. Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚτΠ Α.Ε. δεν είναιπάροχος η ΚτΠ Α.Ε. δεν είναι πάροχος δικτυακών / τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρόληψηόχι«τιμωρία» To SLA έχει ως στόχο πρόληψη προβλημάτων και όχι την «τιμωρία»

4 4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (PROBES/AGENTS) - ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (PROBES/AGENTS) 2.AD HOC ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ - ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (PROBES/AGENTS) - ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (PROBES/AGENTS) - ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (WORKTOOLS) - ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (WORKTOOLS) 3.ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5 5 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. - ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. - 12 AGENTS MINIMUM ΣΕ ΚΩΚ - 12 AGENTS MINIMUM ΣΕ ΚΩΚ

6 6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SLA 1.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΩΝ 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ

7 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Νίκος Πολίτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google