Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕ.Λ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕ.Λ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕ.Λ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΧΟΥ

2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε μάθημα, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας). Ο μαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Βαθμός απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.

3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗ
Ειδικότερα, κάθε έτος η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χορηγείται: α) Στους τελειόφοιτους (μαθητές της τελευταίας τάξης) Γενικού Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι (6) μαθημάτων ή των επτά (7), αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»] που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι τελειόφοιτοι προηγούμενων ετών που δεν έχουν επιτύχει την απόλυσή τους από το Λύκειο. β) Στους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» από προηγούμενο σχολικό έτος οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. γ) Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή παλαιού τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» από προηγούμενο σχολικό έτος, οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με το νέο σύστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα για τους υποψηφίους ΜΟΝΟ εφόσον δήλωσαν εξέταση στο μάθημα αυτό στην ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

4 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ:
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ: α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις τελικές πανελλαδικές εξετάσεις για να αποκτήσουν απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης β) Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν για να αποκτήσουν νέα βεβαίωση πρόσβασης γ) Οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου των ετών 2008 και 2009, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.

5 Με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ο υποψήφιος δηλώνει :
ότι θα εξεταστεί στα μαθήματα μίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (υποχρεωτικό για το 5ο πεδίο, εφόσον επιθυμεί να το εξεταστεί πανελλαδικά) τα ειδικά μαθήματα, στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί τελικά σε ειδικό μάθημα που δήλωσε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα, αλλά δεν έχει καμιά άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές Σχολές ή Τμήματα. αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις. αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες, για τη διενέργεια των οποίων θα ενημερωθεί από το Λύκειό του.

6 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι κάτοχοι απολυτηρίου: α) Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να έχουν επιτύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

7 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του: Σχολές από ένα Επιστημονικό πεδίο, όποιο θέλει, αρκεί να εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα βαρύτητας του πεδίου που θα επιλέξει ή Σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία αρκεί το ένα πεδίο να ανήκει υποχρεωτικά στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1ο Πεδίο ( χωρίς απώλεια μορίων) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2ο χωρίς απώλεια μορίων 3ο χωρίς απώλεια μορίων 4ο χωρίς απώλεια μορίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2Ο χωρίς απώλεια μορίων 4Ο χωρίς απώλεια μορίων Το 5ο Πεδίο όλες οι Κατευθύνσεις το δηλώνουν χωρίς απώλεια μορίων ΠΡΟΣΟΧΗ Η Θεωρητική και η Τεχνολογική Κατεύθυνση δεν μπορούν να κάνουν τον συνδυασμό: 3ο και 5ο πεδίο γιατί κανένα από τα δύο δεν ανήκουν σε αυτές.

9 Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα
Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Νομικής» απαιτείται να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι μόρια. Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών στην εικοσάβαθμη κλίμακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι μόρια. Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο στην εικοσάβαθμη κλίμακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι μόρια

10 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοαουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ». Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ». Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ». Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας,Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του T.E.I. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των T.E.I. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ,ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ.

11 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας. Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ. Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

12 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμώνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

13 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου. α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή. β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

14 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται: α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχηση» β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχηση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά». Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων,των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κλπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

16 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας

17 Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση. Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται: α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων. β) Με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών. γ) Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών. δ) Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων. ε) Με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών.

18 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.

19 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»
περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας τουυποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

20 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση. Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α' διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης

21 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή.Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό.

22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
α. Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώμα της Πυροσβεστικής. β. Οι ενδιαφερόμενοι για τα Τμήματα: Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα Τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του Τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριμένο Τμήμα.

23 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλουν βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που διέπει τη φύση των οικείων Σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στις ακόλουθες ανά Κατεύθυνση Ειδικεύσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής: Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Όμποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές. 2) Βυζαντινής Μουσικής: Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές. 3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής: Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική, Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιΐα - Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική), Δημοτικό Τραγούδι - Φωνητική Εκτέλεση Έγχορδα (Λύρα / Βιολί) Αυλός (Κλαρίνο / Καβάλι / Νέϊ / Φλογέρα / Ζουρνάς / Άσκαυλός), Νυκτά (Κανονάκι / Ούτι / Λαούτο / Ταμπουρά / Τρίχορδο Μπουζούκι), Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι / Κορνέτα / Τρομπέτα), Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές 4) Σύγχρονης Μουσικής: Σύνθεση, Ακορντεόν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων και το διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (τηλ ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

24 Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το Τμήμα αυτό όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δίνονται στα τηλέφωνα: & (Αθήνα), & (Θεσσαλονίκη), , 42160, (Βελλά-Ιωάννινα), & (Ηράκλειο).

25 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από το ενιαίο σύστημα εισαγωγής εξαιρούνται το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ TEXNΩN της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), Το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και Το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται κατ' εξαίρεση του γενικού συστήματος, με βάση τον βαθμό που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεμιά από τις Σχολές αυτές,στις οποίες κατατίθενται μαζί με τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τις Σχολές αυτές επίσης δίδονται και οι σχετικές πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής σε αυτές.

26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο είναι: Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών» α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης) β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης) II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών» α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης) β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης). III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας» α) Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης) β) Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης). IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών» V. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις) β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).

27 Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο είναι: Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών» α) Νεοελληνική Γλώσσα β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών» α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής β) Νεοελληνική Γλώσσα III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας» α) Βιολογία IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών» Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτωναυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

28 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Για να μπορέσουν οι μαθητές να επιλέξουν σχολές από το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να δηλώσουν πως θα εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα γενικής παιδείας: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Και τα δύο μαθήματα τότε θεωρούνται μαθήματα βαρύτητας και οι βαθμοί πρόσβασής τους πολλαπλασιάζοντας με τους υψηλούς συντελεστές 1,3 και 0,7 αντίστοιχα ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν όμως να δηλώσουν ότι θα εξεταστούν πανελλαδικά στον ΑΟΘ χωρίς να επιλέξουν τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής αλλά κάποιο άλλο μάθημα γενικής παιδείας ( Φυσική, Βιολογία, Ιστορία) χωρίς όμως πια να έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν Σχολές από το 5Ο Επιστημονικό πεδίο. Ο λόγος μιας τέτοιας επιλογής μπορεί να είναι η αύξηση των μορίων του μαθητή σε περίπτωση που καταφέρει να γράψει έναν πολύ καλό βαθμό στο μάθημα αυτό. ( παύει όμως τότε να πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πρόσβασής του με τον συντελεστή 1.3)

29 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
8 : για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, 1,3 : για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω, 0,7: για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω. Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι: 2 : για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,( άριστα 4000 μόρια) 2 : για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (άριστα μόρια) 1: για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (άριστα 2000 μόρια) και 2: για τα ΤΕΦΑΑ (άριστα 4000 μόρια)

30 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μετρήσει ο βαθμός του ειδικού μαθήματος θα πρέπει να πιάσουμε την βάση 10 στην 20βαθμη κλίμακα. Όταν τα ειδικά μαθήματα είναι δύο τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να γράψει στο καθένα ξεχωριστά την βάση 10.Τα μόρια θα βγουν από τον μέσο όρο των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γραμμικό Σχέδιο :10 Ελεύθερο Σχέδιο:12 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:(10+12) /2= 11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 11Χ2=22Χ100=2200μόρια

31 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για τις Ανώτερες και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Και των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών Φυσικής Αγωγής Κοινοποιούνται εγκαίρως από το ΓΡΑ.Σ.Ε.Π και οι μαθητές υποστηρίζονται στην συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών και των κινήσεων που επιβάλλεται να κάνουν. (συνήθως τους μήνες Μάρτιο με Απρίλιο)

32 Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕ.Λ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google