Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γενικά… ► H Γ΄ Τάξη είναι η τάξη προετοιμασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ► Υπάρχουν 3 (+1) κατευθύνσεις που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γενικά… ► H Γ΄ Τάξη είναι η τάξη προετοιμασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ► Υπάρχουν 3 (+1) κατευθύνσεις που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2 Γενικά… ► H Γ΄ Τάξη είναι η τάξη προετοιμασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ► Υπάρχουν 3 (+1) κατευθύνσεις που οδηγούν τους μαθητές σε 5 επιστημονικά πεδία.

3 ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1 ο Ε.Π.  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ο Ε.Π.  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2 ο Ε. Π.  ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2 ο Ε. Π.  ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3 ο Ε.Π.  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 ο Ε.Π.  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4 o E. Π.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4 o E. Π.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5 ο Ε.Π.  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 ο Ε.Π.  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4 ► Η Βεβαίωση πρόσβασης (το Απολυτήριο) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

5 Βαθμός του Απολυτηρίου ► Ο Βαθμός του Απολυτηρίου, είναι ο Μ.Ο. της ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, πανελλήνια ή ενδοσχολικά. ► Προϋπόθεση : ο Μ. Ο. να είναι τουλάχιστον 9,5 ► Π.χ. Μαθηματικά: προφ. 15 Γρ.11 Μ.0.:13

6 Βαθμός πρόσβασης ► Ο Βαθμός πρόσβασης υπολογίζεται μόνο από τα μαθήματα που δίνονται πανελλήνια και με διαφορετικό τρόπο. Π. χ. Μαθηματικά Πρ. 15 Γρ. 11 (+ - 2) Πρ. 13* 0.3 +11*0.7 Μ.Ο. 11.6 Μ.Ο. 11.6 ► Ο γενικός βαθμός πρόσβασης προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά.

7 Υπολογισμός Μορίων Η συγκέντρωση των ΜΟΡΙΩΝ γίνεται από : Η συγκέντρωση των ΜΟΡΙΩΝ γίνεται από : 1. Βαθμό πρόσβασης. Μ.Ο. όλων των μαθημάτων που εξετάζονται σε (εθνικό επίπεδο) Χ 8 2. Βαθμό Α’ μάθημ. αυξ. βαρύτ. Χ 1.3 (κατεύθ.) ή Χ 0,9 (γεν.παιδείας) 3. Βαθμό Β’ μάθημ. αυξ. βαρύτ. Χ 0.7 (κατεύθ.) ή Χ 0,4 ( γεν. παιδείας ) Σύνολο Χ 100 = Συνολικός Αριθμός Μορίων υποψηφίου.

8 ΜΟΡΙΑ ► 1 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΩΡΗΤΙΚH 2 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH 2 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH ► 3 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΤΙΚΗ 4 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH 4 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH ► 5 ο ΕΠ. ΠΕΔΙΟ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΘΕΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (μάθημα επιλογής) ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ

9 Συντελεστές βαρύτητας & Πρακτικές δοκιμασίες (ανάλογα με το τμήμα) ► 2  Ξένες φιλολογίες, Μετάφρασης - διερμηνείας, Ειδίκευση Ισπανικής γλώσσας & Πολιτισμού ► 2  Για τα τμήματα που απαιτείται Ελεύθερο & Γραμμικό σχέδιο ► 1  Για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ξένη γλώσσα ή Ελεύθερο σχέδιο ► 2  Για τα τμήματα που απαιτείται Αρμονία & Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων ► 2  ΤΕΦΑΑ

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1ο2ο3ο4ο5ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤ ΙΚΗ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) 2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7) 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. Α.Ο.Θ. (Ε) (1,3) 7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,7) ΘΕΤΙΚΗ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) 4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7) 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. Α.Ο.Θ. (Ε) (1,3) 7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,7) ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ ΚΗΣ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΑΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 6. Α.Ο.Θ. (Ε) (1,3) 7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,7) ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ) (0,9) 6. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) (0,4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) 6. ΕΛ. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΓΠ) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 6. Α.Ο.Θ. (Ε) (1,3) 7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΠ) (0,7)

11 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  6 εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα για τελειόφοιτους & απόφοιτους  Βαθμολογικό όριο εισαγωγής (και για το 10%) το 10 ως βαθμός πρόσβασης ή τα 10.000 μόρια ή τα 11.000 μόρια ή τα 12.000 μόρια  Ο συνδυασμός των πεδίων καθορίζει το 6ο μάθημα που θα επιλέξει ο υποψήφιος  Το 6ο μάθημα θα δηλώνεται δέκα ημέρες πριν τη λήξη του έτους για τους τελειόφοιτους, το Φεβρουάριο για τους απόφοιτους  Λιγότερες επιλογές πεδίων ( ειδικά για τη Θεωρητική κατεύθυνση)

12 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ► Η θεωρητική κατεύθυνση είναι η μόνη "αδικημένη" αφού ο μαθητής επιλέγει το 6ο μάθημα στην περίπτωση που τον ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο το 1ο πεδίο. Αλλά & «ευνοημένη» αφού το 5ο και σταθερό μάθημα είναι η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ► Η σημαντικότερη όμως αλλαγή είναι η εξής: οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων θα πρέπει να επιλέγουν το ή τα πεδία τουλάχιστον με την έναρξη της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Επομένως, η λήψη απόφασης για σπουδές μετατίθεται ένα χρόνο νωρίτερα και χωρίς καμιά εμπειρία πανελληνίων εξετάσεων.

13 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας «βαραίνουν» ακόμη περισσότερο

14 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ Περίπου 9.332 μόρια από τα 20.000 (άριστα) προέρχονται από τα 2 μαθήματα Αυξημένης βαρύτητας και τα υπόλοιπα 10.768 από τα άλλα 4 μαθήματα

15 Σχολές & Τμήματα με Προκαταρτικές Εξετάσεις ► Προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για:  Στρατιωτικές Σχολές  Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας ► Προκαταρτικές εξετάσεις (μόνο υγειονομικές) απαιτούνται για:  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων & Μηχανικών) * Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται στο Α΄ εξάμηνο στη γνώση κολύμβησης.

16 Τμήματα εκτός συστήματος ► Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ► Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Παν/μίου Θεσ/νίκης και του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) ***Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται με βάση το βαθμό που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά καθεμία από τις Σχολές.


Κατέβασμα ppt "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γενικά… ► H Γ΄ Τάξη είναι η τάξη προετοιμασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ► Υπάρχουν 3 (+1) κατευθύνσεις που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google