Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Αλλαγές στο σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6 εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα για τελειόφοιτους & απόφοιτους Βαθμολογικό όριο εισαγωγής (και για το 10%) το 10 ως βαθμός πρόσβασης ή τα μόρια Ο συνδυασμός των πεδίων καθορίζει το 6ο μάθημα που θα επιλέξει ο υποψήφιος Το 6ο μάθημα θα δηλώνεται δέκα ημέρες πριν τη λήξη του έτους για τους τελειόφοιτους, το Φεβρουάριο για τους απόφοιτους Λιγότερες επιλογές πεδίων ( ειδικά για τη Θεωρητική κατεύθυνση)

3 Τεχνολογική κατεύθυνση
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Θεωρητική κατεύθυνση Θετική Τεχνολογική κατεύθυνση Νεοελληνική Γλώσσα * Νεότερη Ελληνική Ιστορία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Βιολογία Φυσική Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών Τεχνολογίας Παραγωγής Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Χημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία – Βιοχημεία Λατινικά Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Ηλεκτρολογία * Η Νεοελληνική Γλώσσα είναι υποχρεωτικό 5ο μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις. -

4 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
1ο ΠΕΔΙΟ Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοιν. επιστημών 2ο ΠΕΔΙΟ Θετικών επιστημών 3ο ΠΕΔΙΟ Επιστημών υγείας 4ο ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικών 5ο ΠΕΔΙΟ Οικονομίας & Διοίκησης Αρχαία Ελληνικά ( 1,3 ) Μαθηματικά ( 1,3 ) Βιολογία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ιστορία ( 0,7 ) Φυσική ( 0,7 ) Χημεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Νεοελληνική Γλώσσα ( 0,9 ) ( 0,9 ) Βιολογία Γ.Π. Νεότερη Ελληνική Ιστορία ( 0,4 ) Γλώσσα ( 0,4 ) .

5 Συνδυασμός πεδίων & 6ο μάθημα
Αν ο υποψήφιος επιλέξει 1 μόνο επιστημονικό πεδίο τότε μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα 5 μαθήματα γενικής παιδείας ως 6ο. Αρκεί να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα 2 μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

6 Συνδυασμός πεδίων & 6ο μάθημα
Αν ο υποψήφιος επιλέξει 2 επιστημονικά πεδία τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα μαθήματα της κατεύθυνσης του και για το άλλο πεδίο, το αντίστοιχο μάθημα γενικής παιδείας του πεδίου αυτού. Παράδειγμα Υποψήφιος Τεχνολογικής κατεύθυνσης επιθυμεί Σχολές του 2ου & 3ου πεδίου. Τότε: Για το 2ο πεδίο θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική κατεύθυνσης Για το 3ο πεδίο θα πρέπει να επιλέξει ως 6ο τη Βιολογία.

7 2ο παράδειγμα Υποψήφιος Θεωρητικής κατεύθυνσης επιθυμεί Σχολές του 1ου & 3ου πεδίου Τότε: Για το 1ο πεδίο θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Αρχαία & την Ιστορία κατεύθυνσης. Για το 3ο πεδίο θα πρέπει να επιλέξει ως 6ο μάθημα τη Βιολογία

8 3ο παράδειγμα Υποψήφιος Θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί Σχολές του
3ου & 4ου πεδίου Τότε: Για το 3ο πεδίο έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τη Βιολογία & τη Χημεία κατεύθυνσης Για το 4ο πεδίο έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά & τη Φυσική κατεύθυνσης Αν όμως επιθυμεί 3ο & 1ο (σπάνια περίπτωση) τότε για το 1ο πεδίο θα πρέπει να επιλέξει την Ιστορία Γενικής Παιδείας ως 6ο μάθημα.

9 Για το 5ο πεδίο Οι υποψήφιοι όλων των κατευθύνσεων, είτε στοχεύουν μόνο στις Σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου είτε θέλουν να το δηλώσουν ως δεύτερο, πρέπει να εξεταστούν στα μαθήματα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο) που είναι μάθημα επιλογής Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (ως 6ο)


Κατέβασμα ppt "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google