Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

2

3 Ημερήσιο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ισχύει από το σχολικό έτος ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 9 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 6 Χημεία Βιολογία 4. Ιστορία 5. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί - Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 6. Θρησκευτικά 7. Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) – μη γραπτώς εξεταζόμενο 8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 9. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο

4 Ημερήσιο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ισχύει από το σχολικό έτος ) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10. α) Εφαρμογές Πληροφορικής 2 β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δ) Καλλιτεχνική Παιδεία Σύνολο ωρών: 35 Πηγή : άρθρο 2 παρ. 1 του Νόμου (ΦΕΚ 193/ )

5 Ημερήσιο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ισχύει από το σχολικό έτος ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 6 Νέα Ελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία 2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5 Γεωμετρία 3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Χημεία Βιολογία 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 5. Ιστορία 6. Φιλοσοφία 7. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί, - Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 8. Θρησκευτικά 9. Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) – μη γραπτώς εξεταζόμενο 10. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 11. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο Σύνολο ωρών: 30

6 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημερήσιο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ισχύει από το σχολικό έτος ) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3 Φυσική 2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2 Μαθηματικά Σύνολο ωρών: 5 Πηγή : άρθρο 2 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/ )

7 Ημερήσιο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ισχύει από το σχολικό έτος ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Νέα Ελληνική Γλώσσα 4 6 Λογοτεχνία 2 2. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 3 Ιστορία 4. Θρησκευτικά 1 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 6. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο Σύνολο ωρών: 14 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 10 Λατινικά 3. 20 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Φυσική Μαθηματικά 8 Βιολογία Χημεία

8 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Φυσική 6 2. Μαθηματικά 8 Βιολογία 3. Χημεία Σύνολο ωρών: 20 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Αρχές Φυσικών Επιστημών Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Ιστορία Πηγή : άρθρο 2 παρ. 3 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/ )

9 Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά, με θέματα που ορίζονται: α) κατά 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) κατά 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Προϋποθέσεις προαγωγής Α΄ τάξης: α) επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερο του 10 και β) μέσος όρος (Μ.Ο) προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά γνωστικό διακριτό αντικείμενο των μαθημάτων: Μαθηματικών και Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8. Προϋποθέσεις προαγωγής Β΄ τάξης: Προϋποθέσεις απόλυσης Γ΄ τάξης: β) μέσος όρος (Μ.Ο) προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά γνωστικό διακριτό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας τουλάχιστον 10 και μαθημάτων ομάδος προσανατολισμού τουλάχιστον 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8. Πηγή : άρθρο 3 του Νόμου (ΦΕΚ 193/ )

10 Δήλωση ΕΠΕ από μαθητές Γ΄ τάξης μέχρι 20 Σεπτεμβρίου
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης ΕΠΕ) Δήλωση ΕΠΕ από μαθητές Γ΄ τάξης μέχρι 20 Σεπτεμβρίου Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το λύκειο, στα παρακάτω μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο από την εξεταστέα υλη της Γ’ τάξης που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. ΕΠΕ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3. Ιστορία 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 4. Λατινικά ΕΠΕ: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Φυσική Μαθηματικά Χημεία

11 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3. Χημεία 2. Φυσική 4. Βιολογία
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΕΠΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3. Χημεία 2. Φυσική 4. Βιολογία ΕΠΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΠΕ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ιστορία Αρχές Φυσικών Επιστημών Πηγή : άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου (ΦΕΚ 193/ )

12 Για τον υπολογισμό του Βαθμού πρόσβασης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη:
Οι Βαθμοί των τεσσάρων μαθημάτων της ομάδος προσανατολισμού του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης ΕΠΕ 2. Ο Βαθμός Προαγωγής Απόλυσης ΒΠΑ από το Λύκειο, ως 5ος βαθμός (με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων) ΒΠΑ= [(0,4 * ΓΒΠ Α΄τάξης) + (0,7 * ΓΒΠ Β΄τάξης) + (0,9 * ΓΒΑ Γ΄τάξης)] / 2 ΓΒΠ : Γενικός Βαθμός Προαγωγής ΓΒΑ : Γενικός Βαθμός Απόλυσης Προσοχή! Αν ο ΓΒΠ ή ΓΒΑ είναι μεγαλύτερος της 1ας μονάδος από το μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων της ομάδος προσανατολισμού, τότε αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα.. Αν ο ΓΒΠ ή ΓΒΑ είναι μεγαλύτερος μέχρι και μια μονάδα από το μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων της ομάδος προσανατολισμού, τότε δεν αναπροσαρμόζεται. Αν ο ΓΒΠ ή ΓΒΑ είναι μικρότερος από το μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων της ομάδος προσανατολισμού, τότε αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά μία το πολύ μονάδα και μέχρι το όριο του μέσου όρου των τεσσάρων μαθημάτων της ομάδος προσανατολισμού Πηγή : άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου (ΦΕΚ 193/ ) Με απόφαση του υπουργού παιδείας (έπειτα από εισήγηση σχολών και τμημάτων) ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας: ενός μαθήματος από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, καθώς και του τυχόν ειδικού μαθήματος (Σχέδιο, Μουσική, Ξένες Γλώσσες).

13 Σημαντικές ημερομηνίες:
• 1 Μαρτίου: Υ.Α. που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά σχολή ή τμήμα (έπειτα από εισήγηση των σχολών/τμημάτων) • 15 Μαρτίου: Υ.Α. που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή/ Τμήμα. • 30 Μαΐου προηγούμενου διδακτικού έτους: Υ.Α. που καθορίζει τον αριθμός, την ονομασία των επιστημονικών πεδίων και την ένταξη των Σχολών/Τμημάτων σε αυτά. • 20 Σεπτεμβρίου: Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕΛ (Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ) δηλώνουν Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google