Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Return on Investment (ROI) for Learning and E-learning Interventions E-learning Interventions.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Return on Investment (ROI) for Learning and E-learning Interventions E-learning Interventions."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Return on Investment (ROI) for Learning and E-learning Interventions E-learning Interventions Συντελεστές εργασίας ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νίκος Κάγκαλος (8010043) κ. Γεώργιος Δουκίδης Γιώργος Γιωννάς (8010025) κ. Παναγιώτης Μηλιώτης Γιώργος Χαρίσης (8010143) Χρήστος Βακοτούζης (8010011) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: κ. Σπύρος Μπορώτης 2003-2004

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Αποδοτικότητα επενδεδυμένων κεφαλαίων σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  Αποδοτικότητα επενδεδυμένων κεφαλαίων στην ηλεκτρονική μάθηση  Μη μετρήσιμα μεγέθη στο Learning και το E-learning  Balanced Scorecard: “an alternative assessment tool”  Συμπεράσματα (Conclusions)

3 ΤΑ 4+1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Reaction and Planned Action Reaction and Planned Action Learning Learning Job Application Kirkpatrick (1975) Job Application Kirkpatrick (1975) Business Results Business Results Return on Investment (ROI) J.J. Phillips (1996) Return on Investment (ROI) J.J. Phillips (1996) Eίναι η απεικόνηση των κερδών σε χρηματικές μονάδες, που απορέουν από την εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

4 ROI MODEL Collect Data Isolating the effects of training Convert to monetary value Calculate the return on investment Tabulate Program costs Identify intangible benefits Evaluation instruments Evaluation purposes Evaluation time Evaluation levels

5 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ROI OF LEARNING  TACP - TACNP = PNS  TCT / number of students = CPS Εκφράζει το συνολικό κόστος ανά εκπαιδευόμενο  TB (in $) * 100 / TTC = ROI Η απόδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «%»  BCR = Program benefits / Program costs Αναλογία απόδοσης  Payback Period = Investment / Benefits-Investment Months «Πότε η αρχική μου επένδυση θα καλυφθεί οικονομικά από τις μελλοντικές οικονομικές εισροές;»

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ E-LEARNING Το E-learning σχετίζεται με την χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας (internet or even intranet) για τη μετάδοση πληροφοριών που αυξάνουν τις γνώσεις και την αποδοτικότητα (Rosenberg, 2000) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E-LEARNING  Εξοικονόμηση κόστους  Βελτίωση ανταπόκρισης της επιχείρησης  Γνώση σταθερή για όλους και προσωποποιημένη  Το εκπαιδευτικό υλικό «ενημερώνεται» εύκολα  «Μάθηση 24/7»  Παγκόσμια απήχηση  Κτίζει κοινότητες  Scalability  Αυξανόμενες αξιόλογες υπηρεσίες προς τους πελάτες  Δυνατότητα ενσωμάτωσής του σε άλλες πλατφόρμες  Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις

7 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ E-LEARNING   TC (Classroom)-TC (e-Learning)=TS from e-learning, όπου TC=total costs και TS=total savings (εξοικονόμηση)   Break Even analysis: υπολογίζει ακριβώς το σημείο από το οποίο αρχίζει το e-learning project εξοικονομεί χρήματα για την επιχείρηση   Cost/Benefit Ratio: αναλογία που αντικατοπτρίζει την απόδοση κάθε μονάδας χρήματος που επενδύεται   Return on Investment (ROI): απεικόνιση συνολικής απόδοσης της επένδυσης σε ποσοστό «%»   Internal Rate of Return – IRR: υπολογίζει το συνολικό εσωτερικό επιτόκιο που αποδίδει η επένδυση. Βοηθάει στη σύγκριση με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.

8 ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ  π.χ. οργανωσιακή δέσμευση, αίσθημα αδικίας, βελτίωση επικοινωνίας, μείωση συγκρούσεων, ανύψωση ηθικού εργαζομένων  Δεν μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.  Εξίσου σημαντικά με τα μετρήσιμα.  Εντοπισμός (4 τρόποι)  Ποιοτικά δεδομένα, υποστηρικτικά στοιχεία  Μετατροπή τους σε χρηματικές μονάδες μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη.

9 Balanced Scorecard

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   Soft benefits→ intangible Hard benefits→ tangible   Το e-learning είναι μια πρόσφατα ανεπτυγμένη εκπαιδευτική μέθοδος, που όμως εξαπλώνεται συνεχώς   Δεν υπάρχουν ακόμα ακριβείς και γενικά αποδεκτοί μέθοδοι για τον υπολογισμό του ROI of E-learning   Η BSC είναι κυρίαρχη στην αξιολόγηση. Συνδυάζει οικονομικές και μη-οικονομικές μετρικές. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική διοίκησης


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Return on Investment (ROI) for Learning and E-learning Interventions E-learning Interventions."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google