Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικές Πολιτικές και Στρατηγική Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ε’ εξάμηνο Διδάσκοντες Διδάσκοντες : Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικές Πολιτικές και Στρατηγική Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ε’ εξάμηνο Διδάσκοντες Διδάσκοντες : Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικές Πολιτικές και Στρατηγική Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ε’ εξάμηνο Διδάσκοντες Διδάσκοντες : Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης Επιβλέπουσα Καθηγητής Παναγιώτης Μηλιώτης Επιβλέπουσα : Ιωάννα Κωνσταντίου Γεωργοπούλου Παρασκευή Κιοσές Ελευθέριος Κουρκουλή Σύλβια Σιγάλα Αλεξάνδρα – Μαρία

2 Δομή της Παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικές Τιμολογιακές Πολιτικές Δικτύου– Κατηγοριοποίηση Τιμολογιακές Πολιτικές Δικτύου στην πράξη Σύγκριση Τιμολογιακών Πολιτικών Δικτύου Προτεινόμενες Στρατηγικές Βιβλιογραφία

3 Δομή της Παρουσίασης

4 Το πρόβλημα του Καταμερισμού των Δικτυακών Πόρων Κλασσικό Οικονομικό Πρόβλημα: Κλασσική Επίλυση Προβλήματος: Στόχοι Τιμολόγησης: Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή δικτυακών πόρων Μακροπρόθεσμα, συμβολή στο σχεδιασμό νέων πρωτοκόλλων Αποτελεί το μέσο με το οποίο καθίσταται δυνατή η προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας σ’ όσους τη χρειάζονται. Καταμερισμός περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες Εφαρμογή Κατάλληλης Τιμολόγησης

5 Το πρόβλημα του Καταμερισμού των Δικτυακών Πόρων Κλασσικό Οικονομικό Πρόβλημα: Κλασσική Επίλυση Προβλήματος: Στόχοι Τιμολόγησης: Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή δικτυακών πόρων Μακροπρόθεσμα, συμβολή στο σχεδιασμό νέων πρωτοκόλλων Αποτελεί το μέσο με το οποίο καθίσταται δυνατή η προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας σ’ όσους τη χρειάζονται. Καταμερισμός περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες Εφαρμογή Κατάλληλης Τιμολόγησης

6 Το πρόβλημα του Καταμερισμού των Δικτυακών Πόρων Κλασσικό Οικονομικό Πρόβλημα: Κλασσική Επίλυση Προβλήματος: Στόχοι Στόχοι Τιμολόγησης:  Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή δικτυακών πόρων  Προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας σ’ όσους τη χρειάζονται  Μεγιστοποίηση κερδών ISP (Internet Service Provider). Καταμερισμός περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες Εφαρμογή Κατάλληλης Τιμολόγησης

7 Δομή της Παρουσίασης

8 Ιδανικός Μηχανισμός Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Αποτελεσματικός Μηχανισμός Τιμολόγησης: (Varian&Mackie) Επιθυμητά Χαρακτηριστικά: (Gupta, Stahl & Whinston)  Ενθάρρυνση χρήσης δικτύου όταν είναι λιγότερο συμφορημένο  Αποκεντρωτικός τρόπος υλοποίησης  Γενική, εύκολα εφαρμόσιμη  Παροχή κινήτρων τόσο σε χρήστες όσο και ISP  Δυνατότητα παροχής πολλαπλών προτεραιοτήτων Σταθερό Κόστος (πάγιο) + Μηδενική επιβάρυνση για μη συμφορημένο δίκτυο Περαιτέρω χρέωση για συμφορημένο δίκτυο

9 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - RateUsage - Based Best Effort Quality of Service

10 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - RateUsage - Based Best Effort Quality of Service

11 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - Rate Usage - Based Best Effort Quality of Service

12 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - Rate Usage - Based Best Effort Quality of Service

13 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - Rate Usage - Based Best Effort Quality of Service

14 Τιμολόγηση Δικτυακών Υπηρεσιών - Θεωρίες Θεωρίες Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ελεύθερη Πρόσβαση Flat - Rate Usage - Based Best Effort Quality of Service

15 Δομή της Παρουσίασης

16 Εφαρμοζόμενες Τιμολογιακές Πολιτικές Internet Αμερική :  Flat Rate Pricing: Απεριόριστη πρόσβαση στο Internet, σταθερό μηνιαίο ποσό ανεξάρτητο από συνωστισμό δικτύου και ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας. Κόστος γραμμής εισόδου στο διαδίκτυο (δωρεάν μεταξύ πολιτειών)  Πληθώρα προγραμμάτων (απαιτήσεις χρήστη, κόστος) Αυστραλία:  Αρχική συνδρομή, έπειτα δωρεάν  Σταθερή μηνιαία συνδρομή που καλύπτει «δωρεάν» χρόνο, περαιτέρω χρέωση για παραπάνω χρήση (usage based) Ευρώπη :  Flat Rate Pricing  Χρέωση ανά λεπτό: Σταθερό πληρωτέο ποσό για ορισμένο χρόνο, περαιτέρω επιβάρυνση ανά λεπτό. (usage based)

17 Δομή της Παρουσίασης

18 Σύγκριση Τιμολογιακών Πολιτικών Δικτύου Ελεύθερη Πρόσβαση  Ο ISP δεν επιβιώνει, αν δεν παρέχει και άλλες υπηρεσίες Flat Fee  Δεν αυξάνεται κέρδος ISP ανάλογα με τη χρήση  Χρήστης δεν επιβαρύνεται με πραγματικό κόστος  Δεν υπάρχει παραμετροποίηση υπηρεσιών  ευελιξία Usage-based Όγκος πληροφοριών Χρόνος χρήσης δικτύου

19 Σύγκριση Τιμολογιακών Πολιτικών Δικτύου Ελεύθερη Πρόσβαση  Ο ISP δεν επιβιώνει, αν δεν παρέχει και άλλες υπηρεσίες Flat Fee  Δεν αυξάνεται κέρδος ISP ανάλογα με τη χρήση  Χρήστης δεν επιβαρύνεται με πραγματικό κόστος  Δεν υπάρχει παραμετροποίηση υπηρεσιών  ευελιξία Usage-based  Χρόνος χρήσης δικτύου  Όγκος πληροφοριών (time based pricing) Αναποτελεσματικά! Προϋποθέτει τη χρήση προηγμένης, ακριβής τεχνολογίας

20 Δομή της Παρουσίασης

21 Στόχοι ISP Προσέλκυση & Δέσμευση Πελατών Μεγιστοποίηση κερδών Προϋποθέτει μείωση εκροών Μεγιστοποίηση χρησιμότητας από διαθέσιμους δικτυακούς πόρους Άντληση κερδών από δραστηριότ. προστιθ. αξίας Πιο κερδοφόρες

22 Στόχοι ISP Προσέλκυση & Δέσμευση Πελατών Ανθρωποκεντρικός (πελατο- κεντρικός) τρόπος διοίκησης Μεγιστοποίηση κερδών Προϋποθέτει μείωση εκροών Διατήρηση υπάρχουσας τεχνολογίας στο άμεσο μέλλον Μεγιστοποίηση χρησιμότητας από διαθέσιμους δικτυακούς πόρους Αποτελεσματική εκμετάλλευση διαθέσιμων δικτυακών πόρων Άντληση κερδών από δραστηριότ. προστιθ. αξίας Πιο κερδοφόρες Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Προτεινόμενη Στρατηγική

23 Άξονες στους οποίους στηρίζεται η προτεινόμενη στρατηγική Έμφαση στον Πελάτη Προτεινόμενο Σύστημα Τιμολόγησης Επιμερισμός Δικτυακών Πόρων Ανταγωνισμός με Διαφοροποίηση & Προσαρμογή Αύξηση Κερδών- Μείωση Κόστους

24 Μέσα για την υλοποίηση των στόχων Έμφαση στον Πελάτη Προτεινόμενο Σύστημα Τιμολόγησης Χρήση Διαθέσιμης Τεχνολογίας Χρήση Σταθερών Ωρών Αιχμής Επιμερισμός Δικτυακών Πόρων Ανταγωνισμός με Διαφοροποίηση & Προσαρμογή Αλλαγή στη Οργανωσιακή Κουλτούρα Αύξηση Κερδών- Μείωση Κόστους Παροχή ολοκλη- ρωμένων Πακέτων Υπηρεσιών Προώθηση με κατάλληλο μίγμα Marketing

25 Δομή της Παρουσίασης

26 Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Aloc Guptam, Dale O. Stahl, Andrew B Whinston, Priority Pricing of Integrated Services Networks Qiong Wang, Jon M. Peha, Marvin A. Sirbu, Optimal Pricing for Intergrated Services networks David D. Clark, Internet Cost Allocation and Pricing (215-252) Peter C. Fishburn &Andrew M.Odlyzko, “Competitive Pricing Of Goods: Subscription Pricing Versus Pay-per-Use” Economic Theory, 1999 (447- 470)


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικές Πολιτικές και Στρατηγική Τιμολόγησης Δικτυακών Υπηρεσιών Ε’ εξάμηνο Διδάσκοντες Διδάσκοντες : Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google