Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση για το μάθημα “Στρατηγική και Οικονομική των Π.Σ.” Καραμιχάλη Ιφιγένεια Κολλιάρου Μαρία-Ελένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση για το μάθημα “Στρατηγική και Οικονομική των Π.Σ.” Καραμιχάλη Ιφιγένεια Κολλιάρου Μαρία-Ελένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση για το μάθημα “Στρατηγική και Οικονομική των Π.Σ.” Καραμιχάλη Ιφιγένεια Κολλιάρου Μαρία-Ελένη

2 Γενικά περί αξιολόγησης  Αξιολόγηση ΙΤ Ανάγκη αξιολόγησης  Βιβλίο 2 – Κεφάλαια 1, 2 Κύκλος ζωής αξιολόγησης  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 2 Είδη αξιολόγησης  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 2  Έρευνα για αξιολόγηση Βιβλίο 2 – Κεφάλαια 4, 5  Μελέτη αξιολόγησης σε διάφορα περιβάλλοντα Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 6

3 Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού έργων (1)  Φύση επενδυτικών αποφάσεων Χαρακτηριστικά επενδυτικών αποφάσεων  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 1.2  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 9 (τύπος έργου) Σκοπός του business case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 1.3.1  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 2 – Σελίδα 17 (agenda του σταδίου 2 του κύκλου ζωής της αξιολόγησης)

4 Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού έργων (2)  Φύση επενδυτικών αποφάσεων (συνέχεια) Τι δεν επιτυγχάνει το business case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 1.3.2  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 3 – Σελίδα 34 (μη εντοπισμός unplanned benefits) Η αξία του financial case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 1.3.3  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 6 – Σελίδα 76 (τι είναι μετρήσιμο και τι όχι) Παράγοντες με σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 1.4

5 Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού έργων (3)  Σχεδιασμός projects Δομή και κύκλος ζωής του project  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 4.1.1, 4.1.2 (Εικόνα 4.1 – κύκλος ζωής αξιολόγησης έργου)  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 2 (κύκλος ζωής αξιολόγησης έργου) Ενοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού και σχεδιασμού projects  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 4.1.3, 4.1.4 Προτεραιότητες* κατανομής πόρων  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 4.2 IT στρατηγική  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 4.3

6 Ευθυγράμμιση IT και επιχείρησης (1)  Επιχειρησιακός και IT σχεδιασμός Επιχειρησιακός σχεδιασμός (business planning)  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 2.2 IT σχεδιασμός (IT planning)  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 2.3 Case studies για σχεδιασμό  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 3

7 Ευθυγράμμιση IT και επιχείρησης (2)  Μέτρα απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων* Μέτρα εξωτερικής απόδοσης  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 5.1 Μέτρα εσωτερικής απόδοσης  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 5.2 Αξιολόγηση σχεδιασμού και διαχείρισης IT  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 5.3

8 Ευθυγράμμιση IT και επιχείρησης (3)  Καθορισμός αξίας IT από ευθυγράμμιση με επιχειρησιακούς στόχους Ηγεσία ITD  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 6.1 Ανάθεση κόστους IT σε τμήματα χρηστών  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 6.2 Οργάνωση ITD  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 6.3  Ευθυγράμμιση με ανταγωνιστικές στρατηγικές Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 7

9 Επιρροή IT αρχιτεκτονικών στο business case  Επένδυση σε αρχιτεκτονικές Σημασία αρχιτεκτονικών  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 8.1 Είδη αρχιτεκτονικών  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 8.2  Μέθοδοι ανάπτυξης εφαρμογών Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 8.3  Εργαλεία ανάπτυξης IT Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 8.4

10 Μέθοδος κατασκευής business case  Σχεδιασμός αλλαγής Κρίσιμοι παράγοντες αλλαγής  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 9.1.1  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 10 (παράγοντες και περιβάλλον αξιολόγησης, χαρακτηριστικά επιχείρησης)  IT αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του business case (μέθοδος της IBM)  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 9.1.2  Στάδια κατασκευής business case Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 9.2

11 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 1 (1)  Συλλογή στοιχείων Τύποι απαραίτητων στοιχείων  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 10.1 Τεχνικές συγκέντρωσης στοιχείων  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 10.3.1, 10.3.2 Κόστη και ωφέλειες (tangibles και intangibles)  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 10.2, 10.3.3  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 3 Κατηγοριοποίηση κερδών και κοστών Unplanned benefits Λόγοι που οι οργανισμοί δεν επιτυγχάνουν κέρδη

12 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 1 (2)  Προετοιμασία του βασικού business case Περιεχόμενα του business case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 10.4.1 Προσχέδιο του business case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 10.4.2

13 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 2  Ολοκλήρωση του business case Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 11.1, 11.6  Λειτουργικές ευθύνες Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 11.2  Εκτίμηση έργου – Tangible και intangible ωφέλειες και κόστη Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 11.3, 11.4 Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 5 (μέτρα απόδοσης) Βιβλίο 2 – Κεφάλαια 7, 8 (μέθοδοι αξιολόγησης)  Αποτίμηση ρίσκου Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 11.5 Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 8 (critical success factors)

14 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 3 (1)  Λήψη απόφασης Κριτήρια για επιτυχημένο business case  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 12.1, 12.2  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 6 (συνήθεις ερωτήσεις κατά την αξιολόγηση) Τύποι αποφάσεων  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 12.3.1 Προτεραιότητες  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 4.2, 12.3.2, 12.4

15 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 3 (2)  Λήψη απόφασης Περιορισμοί  Βιβλίο 1 – Κεφάλαια 5.3.3, 12.5 Εύρεση κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης για το έργο  Βιβλίο 2 – Κεφάλαια 9, 10, 11

16 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 4  Έλεγχος επένδυσης κατά την υλοποίηση Προβλήματα έργου  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 12 (περιορισμοί)  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 13.1  Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 6 – Σελίδες 84-85 Διαχείριση κερδών και κόστους  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 13.2

17 Διαδικασία λήψης απόφασης Στάδιο 5  Αξιολόγηση αποτελέσματος Σκοπός  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 14.1 Εργαλεία και τεχνικές  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 14.2 Case study  Βιβλίο 1 – Κεφάλαιο 14.3 Γιατί δεν αξιολογούμε σήμερα τα αποτελέσματα  Βιβλίο2 – Επίλογος Στάδιο 5 - Ex post αξιολόγηση  Βιβλίο2 – Κεφάλαιο 1 – Σελίδα 18


Κατέβασμα ppt "ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση για το μάθημα “Στρατηγική και Οικονομική των Π.Σ.” Καραμιχάλη Ιφιγένεια Κολλιάρου Μαρία-Ελένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google