Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Μετρηση της Παραγωγικοτητασ των Εργαζομενων στα Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Μετρηση της Παραγωγικοτητασ των Εργαζομενων στα Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Μετρηση της Παραγωγικοτητασ των Εργαζομενων στα Logistics
Θωμάς Αντωνίου Senior Consultant Planning Cyprus Ltd 7 Οκτωβρίου 2008

2 Περιεχομενα Ορισμός παραγωγικότητας
Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας Μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας Δείκτες παραγωγικότητας Μελέτη μεθόδων (Motion study) Μελέτη χρόνων (Time study) Case studies 2

3 Όπου: = Παραγωγικότητα (Productivity)
Παραγωγικότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον ορίζεται ως ο λόγος του παραγόμενου αποτελέσματος προς τους καταναλώμενους πόρους Όπου: = Παραγωγικότητα (Productivity) = Αποτελέσματα (Output) = Πόροι (Input) 3

4 Οι απαιτούμενοι πόροι στα Logistics διακρίνονται σε 6 κατηγορίες και συνήθως καταμετρούνται ως προς το κόστος που συνεπάγονται Άμεση εργασία (εργατικό δυναμικό) Ενέργεια Έμμεση εργασία (διοίκηση) Γενικά Έξοδα Επενδύσεις υποδομών Επενδύσεις εξοπλισμού 4

5 Το παραγόμενο αποτέλεσμα στα Logistics έχει 7 διαστάσεις και καταμετρείται ως προς την ποσότητα αυτού (όγκος, πλήθος, βάρος, κλπ) Παραλαβές Ύψος αποθέματος Picking Απογραφές Παραγγελίες Επιστροφές Παραδόσεις 5

6 Ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, άρα τα πράγματα είναι απλά…
6

7 Για να μπορέσω να αυξήσω την , θα πρέπει:
Για να μπορέσω να αυξήσω την , θα πρέπει: Να την ορίσω Να τη μετρήσω 1 Να ορίσω τιμή - στόχο 2 Να σχεδιάσω μεθοδολογία συστηματικής μέτρησης & παρακολούθησης 3 4 7

8 Μερική Παραγωγικότητα (Partial Productivity)
Ορίζονται 2 στάδια μέτρησης παραγωγικότητας κοινά στις επιχειρήσεις 2 3 4 1 Μερική Παραγωγικότητα (Partial Productivity) Απλούστερος τύπος Επιλέγεται & καταμετρείται μόνο μία κατηγορία πόρων Συνηθέστερα: εργασία Ολική παραγωγικότητα (Total Productivity) Πιο σύνθετος τύπος Περιλαμβάνει όλους τους πόρους που καταναλώνονται Απαιτεί αυξημένη οργανωτική προσπάθεια 8

9 Έχοντας προσδιορίσει τα μεγέθη (πόρους και αποτελέσματα) προς μέτρηση, επιλέγουμε τους Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) που σχετίζονται με αυτά 2 3 4 1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ CUSTOMER ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SERVICE Γραμμές παλετοποιημένων παραλαβών / μονάδα χρόνου εργασίας Γραμμές απαλετοποίητων παραλαβών / μονάδα χρόνου εργασίας Ημέρες χωρίς ατύχημα Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωριών / μονάδα χρόνου εργασίας 9

10 Συλλεχθείσες γραμμές / μονάδα χρόνου εργασίας
2 3 4 1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ CUSTOMER ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SERVICE Συλλεχθείσες γραμμές / μονάδα χρόνου εργασίας Όγκος φορτώσεων / μονάδα χρόνου εργασίας Απογραφθείσες γραμμές / μονάδα χρόνου εργασίας Παραληφθείσες γραμμές επιστροφών / μονάδα χρόνου εργασίας Γραμμές που τακτοποιήθηκαν / μονάδα χρόνου εργασίας Όγκος καταστροφών που διευθετήθηκε / μονάδα χρόνου εργασίας Ημέρες χωρίς ατύχημα Γύρισμα (rotation) προσωπικού αποθηκών Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωρίες / μονάδα χρόνου εργασίας 10

11 Όγκος διανομών / μονάδα χρόνου εργασίας
2 3 4 1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ CUSTOMER ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SERVICE Όγκος διανομών / μονάδα χρόνου εργασίας Αριθμός επισκεπτόμενων σημείων / μονάδα χρόνου εργασίας Ημέρες χωρίς ατύχημα Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωρίες / μονάδα χρόνου εργασίας Γύρισμα (rotation) προσωπικού διανομής 11

12 Η διεξαγωγή Benchmarking Exercise είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό τιμών – στόχων στους επιλεγμένους KPI’s και την επίτευξη αυτών 2 3 4 1 Καθορισμός στόχου λαμβάνοντας υπόψιν υφιστάμενη κατάσταση Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Benchmarking exercise εσωτερικά της επιχείρησης Benchmarking exercise σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου Benchmarking data από εξωτερικό συνεργάτη που διατηρεί τέτοια στοιχεία 12

13 Αύξηση Παραγωγικότητας (Productivity Improvement Methods – PIM’s)
Βασική μέθοδος μέτρησης της παραγωγικότητας εργαζομένων (Μελέτη εργασίας) είναι η Μελέτη Μεθόδων και Χρόνων (Time & Motion Study) 2 3 4 1 Αύξηση Παραγωγικότητας (Productivity Improvement Methods – PIM’s) Βελτίωση μεθόδων & χρόνων Μελέτη μεθόδων Μελέτη χρόνων Συστηματική καταγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου εργασίας Ανάλυση διαδικασιών σε επιμέρους στοιχεία εργασίας (job elements) Κριτική εξέταση ακολουθούμενης μεθόδου Ανάπτυξη & εφαρμογή νέας μεθόδου 13

14 Βελτίωση μεθόδων & χρόνων Αύξηση Παραγωγικότητας
Βασική μέθοδος μέτρησης της παραγωγικότητας είναι η Μελέτη Μεθόδων και Χρόνων (Time Motion Study) 2 3 4 1 Βελτίωση μεθόδων & χρόνων Αύξηση Παραγωγικότητας (Productivity Improvement Methods – PIM’s) Μελέτη μεθόδων Μελέτη χρόνων Προσδιορισμός του κρίσιμου σε σημασία αριθμού προσωπικού ή εξοπλισμού Υπολογισμός του σχετικού ποσοστού του χρόνου αδρανείας (νεκρός χρόνος) Υπολογισμός κανονικών & πρότυπων χρόνων Ακριβέστερη κοστολόγηση εργασιών Προγραμματισμός διαφόρων δραστηριοτήτων Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως: Χρονομετρήσεις (stop watch) Στιγμιαίες παρατηρήσεις (work sampling) Δειγματοληψία 14

15 Tally sheets εργασιών αποθήκης (1/3)
2 3 4 1 Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 15

16 Tally sheets εργασιών αποθήκης (2/3)
4 1 Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 16

17 Tally sheets εργασιών αποθήκης (3/3)
2 3 4 1 Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 91 στοιχεία εργασίας (job elements)! 17

18 Case study: Μέτρηση χρόνων –Στιγμιαίες παρατηρήσεις
2 3 4 1 18

19 Case study: Αύξηση Παραγωγικότητας Εργαζομένων – Μέτρηση χρόνων
2 3 4 1 19

20 Διαδικασία παρακολούθησης παραγωγικότητας
Ορισμός παραγωγικότητας Μέτρηση δεικτών Σχεδιασμός πλέγματος δεικτών (KPI’s) Benchmarking – Συγκριτική αξιολόγηση Διαδικασία παρακολούθησης παραγωγικότητας Βελτίωση Ορισμός στόχου Παρακολούθηση 20


Κατέβασμα ppt "Η Μετρηση της Παραγωγικοτητασ των Εργαζομενων στα Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google