Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδοση 6 1 Τα Οικονομικά της Γνώσης Main references: Soo,C.-Devinney,T.-Midgley,D.-Deering,A., (2002), ‘Knowledge Management:Philosophy, Processes and.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδοση 6 1 Τα Οικονομικά της Γνώσης Main references: Soo,C.-Devinney,T.-Midgley,D.-Deering,A., (2002), ‘Knowledge Management:Philosophy, Processes and."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδοση 6 1 Τα Οικονομικά της Γνώσης Main references: Soo,C.-Devinney,T.-Midgley,D.-Deering,A., (2002), ‘Knowledge Management:Philosophy, Processes and Pitfalls’, California Management Review,44(4):129-150). Zack, M. H., (1999), ‘Developing knowledge strategy’, California Management Review, 41(3):125-145. Drucker, P.F., (1999), ‘Knowledge-worker productivity: The biggest challenge’, California Management Review, 41(2):79-94. Fahey L. and Prusak, L., (1998), ‘The eleven deadliest sins of knowledge management’, California Management Review, 40(3):265-276. Teece, D.J., (1998), ‘Capturing value from knowledge assets: New economy, markets for know-how, and intangible goods’, California Management Review. 40(3):55-79.  Η νέα οικονομία και η αξία από κεφάλαια γνώσης  Παραγωγικότητα του εργάτη γνώσης  Διαχείριση της γνώσης  Στρατηγική γνώσης

2 Παράδοση 6 2 Η νέα οικονομία και η αξία από κεφάλαια γνώσης  Γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  Απελευθέρωση των αγορών  Αύξηση των αγαθών που είναι εμπορεύσιμα  Ενδυνάμωση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων  Αυξανόμενη σημασία των αυξόντων αποδόσεων  Αρχιτεκτονική προϊόντων και ‘σύνθεση τεχνολογίας’ (technology fusion)

3 Παράδοση 6 3  Δημιουργία αξίας από την γνώση (knowledge) και τις δεξιότητες (competence)  Μορφές γνώσεις  Κωδικοποιημένη / μη κωδικοποιημένη (tacit)  Παρατηρήσιμη / μη παρατηρήσιμη  Θετική / αρνητική  Αυτόνομη / συστηματική  Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων  Η βάση γνώσης (knowledge base) της επιχείρησης Η νέα οικονομία και η αξία από κεφάλαια γνώσης

4 Παράδοση 6 4  Η παραγωγικότητα του χειρονακτικά εργαζόμενου εργάτη  Αρχές της παραγωγικότητας της χειρονακτικής εργασίας  Οι μελλοντικές εξελίξεις Η παραγωγικότητα του εργάτη της γνώσης

5 Παράδοση 6 5  Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα του εργάτη της γνώσης  Καθορισμός του ρόλου-σκοπού (task)  Αυτονομία στη διοίκηση  Συνεχής καινοτομική δραστηριότητα  Συνεχείς κατάρτιση αλλά και διδασκαλεία  Η ποσότητα δεν είναι το ζητούμενο αλλά η ποιότητα  Ο εργάτης της γνώσης δεν είναι κόστος για την επιχείρηση αλλά περιουσιακό στοιχείο Η παραγωγικότητα του εργάτη της γνώσης

6 Παράδοση 6 6 Διαχείριση της γνώσης  Η ανάγκη για διοίκηση ενός πλήρως αόρατου περιουσιακού στοιχείου  Διάκριση μεταξύ πληροφοριών και γνώσης  Συστατικά συστήματος διαχείρισης γνώσης μιας επιχείρησης  Υποσύστημα βάσης δεδομένων  Υποσύστημα οργανωτικής γλώσσας (organisational language subsystem)  Υποσύστημα δικτύωσης (networking subsystem)  Υποσύστημα μεταβίβασης (transfer subsystem)

7 Παράδοση 6 7 Σύστημα διαχείρισης γνώσης Διαχείριση της γνώσης Καινοτομική δραστηριότητα  Νέα προϊόντα  Νέες υπηρεσίες  Καλύτερη οργανωτική λειτουργία  Η γενική διαδικασία δημιουργία γνώσης και καινοτομίας

8 Παράδοση 6 8 Διαχείριση της γνώσης Πηγές Τυπική και άτυπη δικτύωση Εσωτερική και εξωτερική λήψη Χρήσεις Ποιότητα επίλυσης προβλημάτων/ Λήψη αποφάσεων Αποτελέσματα Καινοτομική δραστηριότητα

9 Παράδοση 6 9  Επιλογή της κατάλληλης γνώσης  Δημιουργία σχέσης μεταξύ ανταγωνιστικής στρατηγικής και πνευματικών πόρων και δυνατοτήτων  Κύκλοι μάθησης  Συντηρητική στρατηγική  Επιθετική στρατηγική Στρατηγική γνώσης


Κατέβασμα ppt "Παράδοση 6 1 Τα Οικονομικά της Γνώσης Main references: Soo,C.-Devinney,T.-Midgley,D.-Deering,A., (2002), ‘Knowledge Management:Philosophy, Processes and."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google