Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεθνείς τάσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεθνείς τάσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεθνείς τάσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Κασιμάτη Κατερίνα Eπίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε 1

2 Συγκριτική μελέτη ΟΟΣΑ για εκπαιδευτική αξιολόγηση:
OECD (2013) Synergies for Better Learning. An International Perspective on Evaluation and Assessment Η μελέτη αυτή περιγράφει την εμπειρία 28 χωρών του ΟΟΣΑ σε πολιτικές και πρακτικές αξιολόγησης (Αυστραλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Κορέα, Σλοβακία, Νέα Ζηλανδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία κ.λπ.) αναλύει τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτές τις 28 χώρες σε σχέση με την αξιολόγηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης, της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος 2

3 Έννοια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητές τους και το έργο τους, αλλά και στην ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρακτικών τους (ΟECD, 2013: 272)

4 Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικού
Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικού (Santiago & Benavides, 2009) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Ποιος; Με ποιον; Από ποιον; Γιατί; Τι; Πώς; 4

5 Σκοποί, στόχοι και λειτουργίες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
Σκοποί, στόχοι και λειτουργίες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών Βελτίωση πρακτικής εκπαιδευτικού, προσδιορίζοντας τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη (διαμορφωτική αξιολόγηση) Διασφάλιση ότι το έργο των εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση (τελική ή αθροιστική αξιολόγηση) Αναπτυξιακή λειτουργία αξιολόγησης Λογοδοτική λειτουργία της αξιολόγησης

6 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για βελτίωση της πρακτικής του: Πότε είναι αποτελεσματική;
Περιβάλλον φιλικό. Κουλτούρα ανατροφοδότησης. Εύχρηστα εργαλεία αξιολόγησης (φόρμες αυτοαξιολόγησης, παρατήρηση, δομημένες συνεντεύξεις). Υποστηρικτική σχολική ηγεσία. Ευκαιρίες για επιμόρφωση. Ένταξη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

7 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού για λογοδοσία: Πότε είναι αποτελεσματική;
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού για λογοδοσία: Πότε είναι αποτελεσματική; Ανεξάρτητη και αντικειμενική Εθνικά πρότυπα αναφοράς Εξωτερική αξιολόγηση Σαφή κριτήρια Καταρτισμένοι αξιολογητές Δυνατότητα ένστασης

8 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Εκπαιδευτικές αρχές Επιθεωρητές Σχολεία και σχολικοί ηγέτες Εκπαιδευτικοί

9 Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού με την αξιολόγηση μαθητή και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
αξιολόγηση εκπαιδευτικού αξιολόγηση μαθητή αξιολόγηση σχολικής μονάδας

10 Χαρακτηριστικά της αξιολογικής διαδικασίας
Αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί: όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή δόκιμοι εκπαιδευτικοί Χαρακτήρας της αξιολόγησης: υποχρεωτική ή εθελοντική Μορφή της αξιολόγησης : εσωτερική ή εξωτερική Συχνότητα: π.χ. κάθε δύο χρόνια, στο τέλος μιας περιόδου)

11 Πρότυπα αναφοράς, διαστάσεις και κριτήρια αξιολόγησης (1)
Τα πρότυπα αναφοράς ορίζουν τι πρέπει να ξέρει και να κάνει ένας «καλός» εκπαιδευτικός.

12 Πρότυπα αναφοράς, διαστάσεις και κριτήρια αξιολόγησης (2)
Διαστάσεις που αξιολογούνται Danielson’s Framework for Teaching (1996, 2007) Σχεδιασμός και προετοιμασία της διδασκαλίας Το περιβάλλον της τάξης Διδασκαλία Επαγγελματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού

13 Πρότυπα αναφοράς, διαστάσεις και κριτήρια αξιολόγησης (3)
Κριτήρια αξιολόγησης Καθορίζουν το επίπεδο της απόδοσης του εκπαιδευτικού. Προϋποθέτουν την ανάπτυξη δεικτών. Επιτρέπουν τον συνδυασμό περιγραφικής και ποσοτικής αξιολόγησης.

14 Μέθοδοι, εργαλεία και πηγές πληροφόρησης (1)
Παρατήρηση στην τάξη Ατομικές συνεντεύξεις Αυτοαξιολόγηση Ατομικός φάκελος Rubrics Τεστ Αποτελέσματα μαθητών Επισκοπήσεις πεδίου σε μαθητές και γονείς.

15 Το portfolio του εκπαιδευτικού
Επιτρέπει να συμπεριληφθεί μια σειρά τεκμηρίων σχετικά με διαφορετικές διαστάσεις του έργου του εκπαιδευτικού Μπορεί να περιλαμβάνει: σχέδια μαθήματος, δείγματα από εργασίες μαθητών, σχόλια εκπαιδευτικού από την αξιολόγηση των μαθητών, ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού, φύλλα αναστοχασμού, εκπαιδευτικό υλικό Χρησιμοποιείται συχνά για όλα τα είδη αξιολόγησης Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού Πρέπει να αντανακλά την «πραγματική» δουλειά του εκπαιδευτικού στην τάξη

16 Μέθοδοι και εργαλεία και πηγές πληροφόρησης (2)
Η συλλογή πολλαπλών πηγών τεκμηρίωσης σχετικά με τη διδακτική πρακτική ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται για την πρακτική τους («καλή» διδασκαλία) και όχι για την αποτελεσματικότητά τους (αποτελεσματική διδασκαλία)

17 Εξωτερικοί αξιολογητές (π.χ. επιθεωρητές)
Οι αξιολογητές Μπορεί να είναι: Εκπαιδευτικοί Εξωτερικοί αξιολογητές (π.χ. επιθεωρητές) Σχολικοί ηγέτες Η συμμετοχή πολλών και διαφορετικών αξιολογητών θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική πρακτική

18 Η χρήση πολλών και διαφορετικών αξιολογητών ….
απαιτεί σημαντικό χρόνο και πόρους την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας αυξάνει λειτουργίας της αξιολόγησης ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση της λογοδοτικής είναι

19 Προϋποθέσεις για αποτελεσματικότητα αξιολογικής διαδικασίας
Ενημέρωση αξιολογητών και αξιολογούμενων για την αξιολογική διαδικασία Κατάρτιση αξιολογητών Συναίνεση των ενδιαφερόμενων ομάδων Προετοιμασία και εξοικείωση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με αξιολογική διαδικασία

20 Η ικανότητα για αξιολόγηση …
Είναι ένα ζήτημα το οποίο συχνά η εκπαιδευτική πολιτική δεν λαμβάνει υπόψη Ωστόσο … η διασφάλιση της αξιοπιστίας των αξιολογητών και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα μπορεί είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της αξιολογικής διαδικασίας

21 Αποτελέσματα αξιολόγησης: Διαμορφωτική χρήση
Εάν η αξιολόγηση συνδεθεί με επαγγελματική ανάπτυξη …. μπορεί να βελτιωθεί η διδακτική πρακτική μπορεί να αποδεχθεί πιο εύκολα ο εκπαιδευτικός την αξιολογική διαδικασία Εάν η αξιολόγηση δε συνδεθεί με επαγγελματική ανάπτυξη… μετατρέπεται σε μια διαδικασία χωρίς κανένα νόημα δεν μπορεί να βελτιώσει τη διδακτική πρακτική μετατρέπεται σε μια απλή άσκηση διοικητικού ελέγχου προκαλεί την «απάθεια» και τις «επιφυλάξεις» των εκπαιδευτικών

22 Αποτελέσματα αξιολόγησης: Αθροιστική χρήση
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη Αποφάσεις για μονιμότητα, ανανέωση σύμβασης κ.λπ. Αμοιβές απόδοσης (οικονομική ενίσχυση, εκπαιδευτική άδεια, επιμόρφωση, μεταπτυχιακές σπουδές

23 Εφαρμογή της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο εάν οι εκπαιδευτικοί πειστούν για την αποτελεσματικότητά της

24 Δυσκολίες εφαρμογής Φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και γονείς:
διασφάλιση ποιότητας και απόδοση λόγου κοινωνική αναγνώριση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτικοί και οργανώσεις εκπαιδευτικών:

25 Πώς μπορούν να αμβλυνθούν οι δυσκολίες;
Εμπλοκή εκπαιδευτικών στον διάλογο και στις διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση Υποστήριξη εκπαιδευτικών στην κατανόηση της αξιολογικής διαδικασίας Πιλοτική εφαρμογή πριν τη γενίκευση

26 Το ζητούμενο είναι… Ο αναστοχασμός
και το μοίρασμα των εμπειριών με συναδέλφους να αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού

27 Συνήθεις πρακτικές αξιολόγησης εκπαιδευτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ
Αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής περιόδου, 3.Αξιολόγηση για ανταμοιβές/ επιβραβεύσεις 2. Αξιολόγηση ως «διαχείριση της απόδοσης»,

28 1. Αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής περιόδου
Αναφέρεται στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μετά το τέλος μιας δοκιμαστικής περιόδου Η δοκιμαστική περίοδος είναι μια σύντομη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται συνήθως από τους διευθυντές της σχολικής μονάδας και προσδιορίζονται οι επαγγελματικές τους ανάγκες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου αυτής οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μονιμοποιηθούν

29 2. Αξιολόγηση ως διαχείριση της απόδοσης των εκπαιδευτικών
Είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας κατά την οποία αξιολογείται, παρακολουθείται και βελτιώνεται η απόδοση του εκπαιδευτικού. Μπορεί να περιλαμβάνει: την τακτική ατομική αξιολόγηση και την αξιολόγηση για προαγωγή Την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού,

30 Ι. Η πιστοποίηση εκπαιδευτικού
Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού απαιτεί την αξιολόγησή του σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια Συνήθως γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές ή από έναν εθνικό φορέα υπεύθυνο για την μονιμοποίηση Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει στόχο να βεβαιώσει επίσημα ότι ο εκπαιδευτικός είναι ικανός για να διδάξει

31 ΙΙ. Η τακτική αξιολόγηση
Συνήθως είναι μια διαδικασία εσωτερική που διενεργείται εντός της σχολικής μονάδας Σε μερικές χώρες υπάρχει προκαθορισμένο πλαίσιο για την εφαρμογή της (π.χ. Αυστραλία, Καναδάς, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία), ενώ σε άλλες οι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι αυτόνομοι να αποφασίσουν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της (π.χ. Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία) Συνήθως η διαδικασία αυτή συνδέεται με σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

32 ΙΙΙ. Αξιολόγηση για προαγωγή
Σε μερικές χώρες είναι ανεξάρτητη από την τακτική αξιολόγηση (π.χ. Τσεχία, Εσθονία, Κορέα, Πολωνία), ενώ στις περισσότερες είναι ενσωματωμένη στην τακτική αξιολόγηση Συνήθως είναι προαιρετική και αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού

33 3. Ανταμοιβές/επιβραβεύσεις
Πρόκειται για την αξιολόγηση που έχει στόχο την επιλογή/αναγνώριση εκπαιδευτικών με άριστη απόδοση και την επιβράβευσή τους με οικονομικές ή άλλου είδους ανταμοιβές (π.χ. Χιλή, Κορέα, Μεξικό)

34 Εκπαιδευτική πολιτική για αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Σχεδόν όλες οι χώρες (οι 23 από τις 28) που συμμετείχαν στην ερευνητική μελέτη έχουν θεσμοθετημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πλαίσιο σε κεντρικό επίπεδο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την ευθύνη έχουν οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και οι σχολικές μονάδες (π.χ. Γαλλόφωνο Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Ισπανία) Οι αξιολογικές προσεγγίσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι πιο κοινές είναι η αξιολόγηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η τακτική ενδοσχολική αξιολόγηση Η θεσμοθέτηση εθνικών πλαισίων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε αυτές τις χώρες είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει

35 Στις περισσότερες χώρες γίνεται συνδυασμός της αναπτυξιακής και της λογοδοτικής λειτουργίας της αξιολόγησης σε μία αξιολογική διαδικασία

36 Ο συνδυασμός αναπτυξιακής και λογοδοτικής λειτουργίας της
αξιολόγησης σε μία και μοναδική αξιολογική διαδικασία εμπερικλείει αντιφάσεις Όταν η αξιολογική διαδικασία προσανατολίζεται στη βελτίωση της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί συνήθως είναι πιο πρόθυμοι να αποκαλύψουν τις αδυναμίες τους, ενώ αντίθετα όταν πρόκειται για απόδοση λόγου με συνέπειες στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη έχουν μια διαφορετική στάση με αποτέλεσμα η λειτουργία της αναπτυξιακής αξιολόγησης να διαστρεβλώνεται

37 Σε πολλές χώρες η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί πρόσφατο μεταρρυθμιστικό μέτρο (π.χ. Πορτογαλία) και φαίνεται να είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην εκπαιδευτική αξιολόγηση Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (π.χ. Πορτογαλία, Χιλή)

38 Προκλήσεις στην εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
Έλλειψη κουλτούρας στην αξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση Έλλειψη εξειδίκευσης αξιολογητών Ανεπαρκής προετοιμασία των σχολικών μονάδων για εφαρμογή της αξιολόγησης Έλλειψη ενημέρωσης εκπαιδευτικών για σκοπούς και χρήση της αξιολογικής διαδικασίας Επιφυλάξεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοπιστία των αξιολογητών Φόρτος εργασίας Έλλειψη χρόνου για την εφαρμογή αναπτυξιακής λειτουργίας της αξιολόγησης, παρατήρησης και ανατροφοδότησης

39 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (1)
Έχουν κεντρικό ρόλο στη θεσμοθέτηση και στην εφαρμογή της αξιολόγησης, στον σχεδιασμό της αξιολογικής διαδικασίας, συχνά με τη βοήθεια άλλων φορέων Οι εκπαιδευτικές αρχές (εθνική εκπαιδευτική διοίκηση σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο)

40 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (2)
Οι επιθεωρητές έχουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της ποιότητας της ηγεσίας του σχολείου και της διδασκαλίας Παρέχουν ανατροφοδότηση μετά τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης σχετικά με την ηγεσία, την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το σχολικό κλίμα

41 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (3)
Οι επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών σε μερικές χώρες έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό της αξιολογικής διαδικασίας όσο και στη συμμετοχή τους σε αυτήν Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών τίθενται από τις κεντρικές αρχές σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών

42 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (4)
Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (4) Στις περισσότερες χώρες οι σχολικοί ηγέτες/διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Μοιράζονται την ευθύνη με εξωτερικούς αξιολογητές στη Χιλή, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία Στον Καναδά Τσεχία, Ισραήλ, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία έχουν πλήρη ευθύνη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

43 Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (5)
Αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (5) Σε ορισμένες χώρες η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γίνεται από ομότεχνους Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορεί να είναι από το ίδιο σχολείο ή από διαφορετικό Συνήθως χρησιμοποιούνται για διαμορφωτική αξιολόγηση Έχουν αυξημένα προσόντα και πιστοποιημένη γνώση Στην Αυστραλία και στη Γαλλία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου Στην Ιταλία συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης μαζί με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας Στην Αυστραλία, Χιλή, Ουγγαρία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία και Πορτογαλία είναι αρμόδιοι για την τακτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

44 Συχνότητα αξιολόγησης
Η συχνότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορεί να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα (π.χ. Βέλγιο, Χιλή, Ουγγαρία, Ισραήλ, Κορέα, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Αγγλία), σε συγκεκριμένα στάδια της σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού (π.χ. Αυστρία, Τσεχία) ή σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Χιλή, Μεξικό) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική ανάλογα με τον σκοπό της

45 Πρότυπα αναφοράς Περιλαμβάνουν Μπορούν να είναι:
τα κριτήρια αξιολόγησης και τη βαρύτητά τους που θα καθορίσουν το επίπεδο απόδοσης του εκπαιδευτικού τις δεξιότητες και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός ώστε να θεωρείται «καλός» Περιλαμβάνουν Μπορούν να είναι: Εθνικά στάνταρντς (Αυστραλία, Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Σουηδία) Μια λίστα γενικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού, ακόμα και περιγραφή της εργασίας τους (Καναδάς, Λουξεμβούργο) Ο εσωτερικός κανονισμός μιας σχολικής μονάδας ή ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της σχολικής μονάδας ή το αναπτυξιακό σχέδιο της σχολικής μονάδας (Πορτογαλία) Ο κώδικας συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού (Αυστραλία)

46 Δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες «εθνικά πρότυπα» για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ορισμένες χώρες στηρίζονται στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να ορίσουν την υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Στη Φινλανδία, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τι συνιστά «ποιοτική διδασκαλία» στηρίζεται στα προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων

47 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον καθορισμό των προτύπων
Οι εκπαιδευτικοί είναι πιο δεκτικοί με τη διαδικασία της αξιολόγησης εάν συμμετέχουν στη διαδικασία του ορισμού των προτύπων αναφοράς Οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να συνεργάζονται με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία / Τα εθνικά πρότυπα διαμορφώθηκαν από κοινού με επαγγελματικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, διευθυντές και καθηγητές πανεπιστημίων

48 Διαστάσεις που αξιολογούνται
Danielson (1996) Framework for Teaching Επηρέασε μεγάλο αριθμό αξιολογικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο (Καναδάς, Αγγλία, Χιλή κ.λπ.) Σχεδιασμός και Προετοιμασία Το περιβάλλον της τάξης Διδασκαλία Επαγγελματικές υποχρεώσεις

49 Στις περισσότερες χώρες η αυτοαξιολόγηση, και το
Εργαλεία και πηγές Στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά εργαλεία και πηγές Συνήθη εργαλεία είναι η παρατήρηση στην τάξη, η συνέντευξη , η αυτοαξιολόγηση, και το portfolio του εκπαιδευτικού

50 Άλλα εργαλεία και πηγές
Αποτελέσματα από τις επιδόσεις των μαθητών (ΗΠΑ, Μεξικό, Χιλή) Έρευνα απόψεων μαθητών και γονέων (Νορβηγία, Σουηδία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Σλοβακία) Τεστ εκπαιδευτικών (Χιλή, Μεξικό, Λουξεμβούργο, Σλοβενία Εκθέσεις αξιολογητών (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία)

51 Πολλαπλές πηγές τεκμηρίωσης
Προσφέρουν αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά προϋποθέτουν άμεσο και έμμεσο κόστος

52 Οι αξιολογητές: Κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές…
Οι αξιολογητές: Κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές… Η ικανότητά τους για αξιολόγηση μπορεί να βελτιωθεί με τη συνεργασία έμπειρων εκπαιδευτικών και ερευνητών ή με τη διεξαγωγή πιλοτικής εφαρμογής αξιολογικού συστήματος πριν την πλήρη εφαρμογή του τυπικά δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της αξιολογικής διαδικασίας, αλλά μπορεί να μοιράζονται τον ρόλο του αξιολογητή μαζί με άλλους φορείς Έχουν συνήθως τον κύριο λόγο στον σχεδιασμό της αξιολογικής διαδικασίας

53 Οι αξιολογητές: Διευθυντές των σχολικών μονάδων ….
Οι αξιολογητές: Διευθυντές των σχολικών μονάδων …. Ωστόσο σε πολλές χώρες δεν έχουν την ανάλογη κατάρτιση σε αξιολογικές μεθόδους και επομένως δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να κάνουν παρατηρήσεις στην τάξη ή να διατυπώσουν αξιολογικές κρίσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδόν σε όλες τις χώρες

54 Οι εκπαιδευτικοί … Σε ορισμένες χώρες τον ρόλο
των αξιολογητών αναλαμβάνουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από την ίδια ή από άλλη σχολική μονάδα Η αξιοποίηση της αξιολόγησης από ομότεχνους είναι πιο συχνή στην αναπτυξιακή αξιολόγηση Είναι

55 Άλλοι αξιολογητές μπορεί να είναι…
Οι επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών (Αυστραλία) Εξωτερικοί επιθεωρητές (Γαλλία, Ιρλανδία)

56 Διαμορφωτική χρήση αποτελεσμάτων: Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού με επαγγελματική ανάπτυξη (1)
Κορέα: οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές βασιζόμενες στα αποτελέσματα της αξιολόγησης χορηγούν εκπαιδευτική άδεια στους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν άριστοι για έρευνα και μελέτη, ενώ οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν ως αναποτελεσματικοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας

57 Διαμορφωτική χρήση αποτελεσμάτων:
Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού με επαγγελματική ανάπτυξη (2) Μέμφις, ΗΠΑ: η αξιολόγηση στηρίζεται σε πρότυπα και η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την διδακτική ικανότητα σε σχέση με αυτά Ο εκπαιδευτικός που έχει χαμηλή απόδοση σε έναν συγκεκριμένο δείκτη μπορεί να παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα που σχετίζονται με αυτόν τον δείκτη. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται λίστα επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα και τους δείκτες .

58 Διαμορφωτική χρήση αποτελεσμάτων: Ανατροφοδότηση για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προγραμμάτων της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ΗΠΑ: σε πολλές πολιτείες συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσειςτων εκπαιδευτικών προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό τα προγράμματα της εκπαίδευσής τους είναι αποτελεσματικά

59 Αθροιστική χρήση των αποτελεσμάτων
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολογική εξέλιξη και τη χορήγηση αμοιβών ή ποινών ανάλογα με την απόδοση

60 Αποφάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού
Στις περισσότερες χώρες οι αξιολογικές κρίσεις επηρεάζουν τα χρονικά διαστήματα για την προαγωγή των εκπαιδευτικών Οι αξιολογικές κρίσεις στις περισσότερες χώρες δεν συνδέονται με μισθολογική εξέλιξη, αλλά με βαθμολογική εξέλιξη Οι αξιολογικές κρίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού

61 Μισθολογικές αυξήσεις και ανταμοιβές απόδοσης
Σε μερικές περιπτώσεις η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επηρεάζει την μισθολογική εξέλιξη Σε μερικές περιπτώσεις η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επηρεάζει την μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επιβράβευση και να είναι είτε χρηματικό έπαθλο, εκπαιδευτική άδεια, δυνατότητα για έρευνα ή επιμόρφωση

62 Οι κυρώσεις Συνήθως τη μη αποτελεσματική απόδοση συνοδεύει ένα σχέδιο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για βελτίωση Οι κυρώσεις μπορεί να αφορούν είτε την απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα είτε τη μη ανανέωση της σύμβασης

63 Βιβλιογραφικές πηγές OECD (2013). Synergies for Better Learning. An International Perspective on Evaluation and Assessment. Paris. OECD Isoré, M. (2009), “Teacher evaluation: Current practices in OECD countries and an literature review”, OECD Education Working Papers, No. 23, OECD Publishing, Paris, Santiago, P. and F. Benavides (2009), Teacher Evaluation: A Conceptual Framework and Examples of Country Practices, OECD, Paris,


Κατέβασμα ppt "Διεθνείς τάσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google