Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. ΄Αννα Κόλτσιου – Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. ΄Αννα Κόλτσιου – Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. ΄Αννα Κόλτσιου – Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών.

2 Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; ΠροβληματικήΠροβληματική προοπτικέςπροοπτικές

3 Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας, το ένα από τα δύο Τμήματα της πρώην ενιαίας Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας, το ένα από τα δύο Τμήματα της πρώην ενιαίας Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Απαρτίζεται από πέντε τομείς, οι οποίοι συστήθηκαν το 1983 και καλύπτουν επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.Απαρτίζεται από πέντε τομείς, οι οποίοι συστήθηκαν το 1983 και καλύπτουν επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

4 1. Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας. Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και των Κλασικών γλωσσών (Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά, Λατινικά κ.λπ.).Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και των Κλασικών γλωσσών (Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά, Λατινικά κ.λπ.).

5 2. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδας, της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών, της Εκκλησιαστικής Γραμματείας και της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας.Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδας, της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών, της Εκκλησιαστικής Γραμματείας και της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας.

6 3. Τομέας Δογματικής Θεολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δογματικής, της Συμβολικής, της Ιστορίας των Δογμάτων, της Οικουμενικής Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δογματικής, της Συμβολικής, της Ιστορίας των Δογμάτων, της Οικουμενικής Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.

7 4. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής, της Λειτουργικής, της Εκκλησιαστικής Μουσικής, της Κατηχητικής, των Παιδαγωγικών, του Κανονικού Δικαίου και της Εισαγωγής στη Θεολογία.Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής, της Λειτουργικής, της Εκκλησιαστικής Μουσικής, της Κατηχητικής, των Παιδαγωγικών, του Κανονικού Δικαίου και της Εισαγωγής στη Θεολογία.

8 5. Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής, της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Εισαγωγής στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας, της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού και της Ποιμαντικής.Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής, της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Εισαγωγής στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας, της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού και της Ποιμαντικής.

9 Β. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί ενιαία Βιβλιοθήκη, που είναι από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες όσον αφορά τις θεωρητικές επιστήμες και καλύπτει τις ανάγκες και των δύο Τμημάτων. Διαθέτει Αναγνωστήριο εκατό περίπου ατόμων και είναι εμπλουτισμένη με βιβλία θεολογικού, ιστορικού, φιλοσοφικού, κοινωνικού, παιδαγωγικού και γενικότερου επιστημονικού περιεχομένου, επίσης βιβλία πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, τέχνης, κ.λπ.), εγχειρίδια, σειρές κειμένων (αρχαία και πατερικά-βυζαντινά), περιοδικά, Γενικές Σειρές, Θεματικούς Κύκλους, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές, περιοδικά. Επίσης διαθέτει πλουσιότατο Τμήμα Παλαιτύπων.Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί ενιαία Βιβλιοθήκη, που είναι από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες όσον αφορά τις θεωρητικές επιστήμες και καλύπτει τις ανάγκες και των δύο Τμημάτων. Διαθέτει Αναγνωστήριο εκατό περίπου ατόμων και είναι εμπλουτισμένη με βιβλία θεολογικού, ιστορικού, φιλοσοφικού, κοινωνικού, παιδαγωγικού και γενικότερου επιστημονικού περιεχομένου, επίσης βιβλία πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, τέχνης, κ.λπ.), εγχειρίδια, σειρές κειμένων (αρχαία και πατερικά-βυζαντινά), περιοδικά, Γενικές Σειρές, Θεματικούς Κύκλους, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές, περιοδικά. Επίσης διαθέτει πλουσιότατο Τμήμα Παλαιτύπων.

10 Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. Συμβάλλει στην κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών. Συμμετέχει στην επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής και θεολογικών γνωστικών αντικειμένων επιμελείται την παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.Συμβάλλει στην κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών. Συμμετέχει στην επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής και θεολογικών γνωστικών αντικειμένων επιμελείται την παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.

11 Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών :1. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών : Για την απόκτηση πτυχίου Θεολογίας, απαιτείται η παρακολούθηση σαράντα τεσσάρων (44) υποχρεωτικών μαθημάτων και δέκα τεσσάρων (14) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, τα οποία κατανέμονται ενδεικτικά σε οκτώ (8)εξάμηνα. Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων, για τη λήψη του πτυχίου, είναι 176. Τα μαθήματα εντάσσονται, εξειδικεύουν και εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα των πέντε Τομέων. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δύο μαθήματα άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου.Για την απόκτηση πτυχίου Θεολογίας, απαιτείται η παρακολούθηση σαράντα τεσσάρων (44) υποχρεωτικών μαθημάτων και δέκα τεσσάρων (14) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, τα οποία κατανέμονται ενδεικτικά σε οκτώ (8)εξάμηνα. Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων, για τη λήψη του πτυχίου, είναι 176. Τα μαθήματα εντάσσονται, εξειδικεύουν και εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα των πέντε Τομέων. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δύο μαθήματα άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου.

12 2. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους στα εξής πεδία:Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους στα εξής πεδία: Βιβλικές σπουδές-βιβλικές και πατερικές γλώσσες.Βιβλικές σπουδές-βιβλικές και πατερικές γλώσσες. Χριστιανική Ιστορία, Γραμματεία και Τέχνη.Χριστιανική Ιστορία, Γραμματεία και Τέχνη. Δογματική, Ηθική και Οικουμενική Θεολογία.Δογματική, Ηθική και Οικουμενική Θεολογία. Παιδαγωγική.Παιδαγωγική. Κοινωνιολογία και σπουδή της θρησκείας.Κοινωνιολογία και σπουδή της θρησκείας. Λατρεία, Ποιμαντική και Εκκλησιαστική Διοίκηση.Λατρεία, Ποιμαντική και Εκκλησιαστική Διοίκηση.

13 Διδακτορικό Δίπλωμα Το Τμήμα Θεολογίας απονέμει διδακτορικό δίπλωμα Θεολογίας το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από τα επιστημονικά πεδία και τις ειδικεύσεις. Το Τμήμα Θεολογίας απονέμει διδακτορικό δίπλωμα Θεολογίας το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από τα επιστημονικά πεδία και τις ειδικεύσεις.

14 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Στο μεταπτυχιακό κύκλο γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Θεολογικών Σχολών της αλλοδαπής α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Θεολογικών Σχολών της αλλοδαπής β) Σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής γίνονται δεκτές υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο της σχεδιαζόμενης μελέτης: (i) βρίσκεται στη συνέχεια των σπουδών τους και (ii) θεραπεύεται από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.

15 ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος Μαγίστρου (Master, MTh κλπ).Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος Μαγίστρου (Master, MTh κλπ). Υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: α) σχετικής αίτησης και β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος.Υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: α) σχετικής αίτησης και β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος.

16 ΝΑΟΣ Στον τέταρτο όροφο της Θεολογικής Σχολής υπάρχει χριστιανικός ναός πλήρως εξοπλισμένος για την άσκηση των φοιτητών και των δύο Τμημάτων στη λειτουργική, την ομιλητική, την εκκλησιαστική μουσική και γενικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας.Στον τέταρτο όροφο της Θεολογικής Σχολής υπάρχει χριστιανικός ναός πλήρως εξοπλισμένος για την άσκηση των φοιτητών και των δύο Τμημάτων στη λειτουργική, την ομιλητική, την εκκλησιαστική μουσική και γενικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας.

17 ΒΙΒΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Σε αυτό εκτίθενται αντίγραφα διαφόρων κειμηλίων που φυλάσσονται σε διάφορα μουσεία και αφορούν τον πολιτισμό της Μέσης Ανατολής. ΄Ετσι οι φοιτητές έχουν σφαιρικότερη εικόνα για το πολιτιστικό πλαίσιο συγγραφής της Βίβλου.Σε αυτό εκτίθενται αντίγραφα διαφόρων κειμηλίων που φυλάσσονται σε διάφορα μουσεία και αφορούν τον πολιτισμό της Μέσης Ανατολής. ΄Ετσι οι φοιτητές έχουν σφαιρικότερη εικόνα για το πολιτιστικό πλαίσιο συγγραφής της Βίβλου.

18 Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής λειτουργεί νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας στο μάθημα της πληροφορικής.Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής λειτουργεί νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας στο μάθημα της πληροφορικής.

19 Συνεργασίες Το Τμήμα Θεολογίας συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, με τίτλο «Ιατρική, Δίκαιο, Βιοηθική». Τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε εκπαιδευτικά συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια θεολόγων και κληρικών. Εκτός της προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, η οποία αποτυπώνεται τόσο στις μονογραφίες όσο και στις δημοσιεύσεις, το Τμήμα, μέσω των μελών του, συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

20 Επαγγελματική εξέλιξη Αποφοίτων Στελέχωση Δημόσιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων Θεολογικών Σχολών και Ανωτ. Εκκλησιαστικών ΑκαδημιώνΣτελέχωση Δημόσιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων Θεολογικών Σχολών και Ανωτ. Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Στελέχωση ΙδρυμάτωνΣτελέχωση Ιδρυμάτων Στελέχωση Εκκλησιαστικού ΟργανισμούΣτελέχωση Εκκλησιαστικού Οργανισμού Διορθωτές κειμένων-επιμελητές εκδόσεωνΔιορθωτές κειμένων-επιμελητές εκδόσεων Οι απόφοιτοι αλλοδαποί στελεχώνουν τις Θεολογικές Σχολές των χωρών τους και τις κατά τόπους ΕκκλησίεςΟι απόφοιτοι αλλοδαποί στελεχώνουν τις Θεολογικές Σχολές των χωρών τους και τις κατά τόπους Εκκλησίες

21 Ηλεκτρονική διεύθυνση http//www.theo.auth.grhttp//www.theo.auth.gr

22 Σας ευχαριστώ Για την προσοχή σας καιΓια την προσοχή σας και Σας εύχομαιΣας εύχομαι Ευόδωση των επιλογών σας.Ευόδωση των επιλογών σας.


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. ΄Αννα Κόλτσιου – Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google