Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Με βαςη Tο Διαθεματικο Ενιαιο Πλαιςιο Προγραμματων Σπουδων [ΔΕΠΠΣ] Τα Αναλυτικα Προγραμματα Σπουδων [ΑΠΣ]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Σκοπός του προγράμματος Τα μέχρι σήμερα βιβλία της Γεωγραφίας Η νέα θεώρηση του μαθήματος Γενικοί σκοποί Ειδικοί στόχοι Το παλιό διδακτικό πακέτο Το νέο διδακτικό πακέτο Περιεχόμενα των παλιών βιβλίων Περιεχόμενα των νέων βιβλίων Προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών Διδακτική προσέγγιση

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν, να εκσυγχρονίσουν, να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές αξιολόγησης και να αξιοποιούν το νέο διδακτικό υλικό (έντυπο, ψηφιακό και υποστηρικτικό) κατά τον καλύτερο τρόπο, με κύριο σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης Πηγή : Π.Ι.

4 ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Έγκυρη και σύγχρονη γνώση στους τομείς της Φυσικής Γεωγραφίας, της Ανθρωπογεωγραφίας και της Οικογεωγραφίας. Υλοποίηση σύγχρονης μεθοδολογικής διδακτικής πρακτικής. Προαγωγή της γεωγραφικής σκέψης. ΣΤΟΧΟΙ: Φυσικά στοιχεία στην επιφάνεια της γης. Εκδηλώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο. Αλληλεξάρτηση ανθρώπων-στοιχείων φεωγραφικού χώρου Συνειδητοποίηση ανάγκης συνύπαρξης ανθρώπου-φύσης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση , ερμηνεία, βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

5 Η ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ισχυρή αυτοαντίληψη. Συναισθηματική σταθερότητα. Κριτική και διαλεκτική ικανότητα. Θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια. Προσωπικότητα: Υπεύθυνη Δημοκρατική Ελεύθερη Με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές Χωρίς πολιτισμικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις

6 ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών, Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας. η παροχή γενικής παιδείας, Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές,

7 ΣΚΟΠΟΙ [συνέχεια] Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς, Η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

8 ΣΤΟΧΟΙ _ Η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατανομής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους. − Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων. − Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. − Η ευαισθητοποίηση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και η ανάπτυξη των απαραίτητων στάσεων για κατανόηση, αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς.

9 ΣΤΟΧΟΙ [συνέχεια] − Η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό – πολιτιστικό τους περιβάλλον. − Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με: − Η χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συμβολικών μορφών δεδομένων (κείμενα, εικόνες, γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα και χάρτες). − Η εφαρμογή μεθόδων συναφών με τη φύση του μαθήματος, όπως η παρατήρηση του χώρου, η χαρτογράφηση, η ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές. − Η επικοινωνία και οι πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες με στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεμάτων και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

10 Η διδασκαλία της Γεωγραφίας εστιάζεται…
Στην περιγραφή χαρακτηριστικών στοιχείων του Φυσικού Περιβάλλοντος της Γης Στη μελέτη φυσικών διεργασιών/ φαινομένων που επιτελούνται στη Γη Στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και Περιβάλλοντος

11 Άξονες της σύγχρονης σχολικής Γεωγραφίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ανάλυση ΧΩΡΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗ Λύσεων Η μελέτη γεωγραφικών στοιχείων [Γεωγραφικός αλφαβητισμός] Η μελέτη των φυσικών [βιοτικών-αβιοτικών] και πολιτιστικών στοιχείων Η μελέτη των επιπτώσεων της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον Η εφαρμογή πορισμάτων της γεωγραφικής έρευνας [διδακτικής και επιστημονικής]

12 Τα παιδιά έχουν εναλλακτικές απόψεις για :
Το σχήμα της Γης (Επίπεδη στρογγυλή σαν πιάτο, σφαιρική που οι άνθρωποι ή ζουν μέσα ή ζουν στο Β.Ημισφαίριο ή σε όλη την επιφάνεια όρθιοι ή … ξαπλωμένοι) Την ερμηνεία ημέρας-νύκτας(Ο ήλιος κρύβεται πίσω από τα βουνά, τα σύννεφα, το φεγγάρι, Ο ήλιος(η γη) γυρίζει γύρω τον τη γη(ήλιο) μία φορά την ημέρα, Ο ήλιος κινείται πάνω – κάτω) Τα μεγέθη Ηλίου-Γης-Σελήνης, τις αποστάσεις μεταξύ τους και τις κινήσεις τους Την ερμηνεία των εποχών ( ο ήλιος είναι μακριά το χειμώνα, κινείται προς την άλλη πλευρά της Γης, Τα σύννεφα του χειμώνα σταματούν τη θερμότητα του ήλιου, Οι αλλαγές στα φυτά προκαλούν τις εποχές) Τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα»

13 Πορίσματα επιστημονικών ερευνών
Ο σημερινός μαθητής/τρια θα κληθεί ως πολίτης να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως: οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το ενεργειακό ζήτημα, η ρύπανση και μόλυνση αέρα, νερού και εδάφους, τα απόβλητα της πυρηνικής ενέργειας, η χρήση εντομοκτόνων, η διαχείριση των αποβλήτων.

14 Η διδασκαλία στη Γεωγραφία προσβλέπει:
Στην απόκτηση βασικών γεωγραφικών γνώσεων και στην οικοδόμηση εννοιών και γενικεύσεων. Στην εφαρμογή των αρχών της συνεργατικής μάθησης και της ενεργητικής διαδικασίας. Στη διασύνδεση της γεωγραφικής γνώσης με γνώσεις άλλων μαθημάτων και με εμπειρίες από την καθημερινή ζωή. Στην ανάπτυξη αξιών και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο Περιβάλλον.

15 Κριτήρια διατύπωσης γενίκευσης
Μια γενίκευση θα πρέπει: Να έχει εξέχουσα σημασία για τη Γεωγραφία. Να ανταποκρίνεται στην καθημερινή ζωή Να έχει κοινωνική αξία. Να διαμορφώνεται από διαθεματικές (ΔΕ) και ενδοκλαδικές έννοιες (ΕΕ). Για παράδειγμα: «Το κλίμα (ΕΕ) ενός τόπου (ΔΕ), καθορίζει μαζί με άλλους παράγοντες, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων (ΔΕ)».

16 Ενεργητική μάθηση στη διδασκαλία της γεωγραφίας
Ο/Η εκπαιδευτικός Γνωρίζει τους στόχους Ανιχνεύει τις προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών Επεξεργάζεται το κείμενο του βιβλίου και χρησιμοποιεί διδακτικές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων Αξιοποιεί κατάλληλα το εποπτικό υλικό Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των μαθητών/τριών Δίνει έμφαση στην εξαγωγή των γενικεύσεων από τους μαθητές/τριες

17 Η ενεργητική μάθηση στη διδασκαλία της γεωγραφίας.
Οι μαθητές/τριες: Αντλούν πληροφορίες και τις επεξεργάζονται. Κάνουν χρήση διάφορων τύπων χαρτών και καταγράφουν πληροφορίες. Συζητούν και επιχειρηματολογούν. Ερμηνεύουν και εξάγουν συμπεράσματα. Εφαρμόζουν όσα έμαθαν στην καθημερινή ζωή.

18 Γεωγραφική διδασκαλία και γλωσσικοί στόχοι
μαθητές/τριες ενθαρρύνονται: Στην καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου Στη χρήση κατάλληλου λεξιλόγιου (ορολογία) Στη σύνθεση σύντομου κειμένου από το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγουν για ένα συγκεκριμένο θέμα Στην επικοινωνία με συμμαθητές/τριες άλλων περιοχών για ανταλλαγή πληροφοριών για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του τόπου τους

19 Θεμελιώδεις έννοιες στη Γεωγραφία
Διάσταση: π.χ. η αναγνώριση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας αξιοποίηση χαρτών, κατανομή φαινομένων και διαδικασιών, κ.ά. Μεταβολή: π.χ. η μεταβολή του χώρου στο χρόνο από την επίδραση των φυσικών δυνάμεων και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, κ.ά. Σύστημα: π.χ. το σύστημα του φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο της Ελλάδας, η Γη ως μονάδα ενός ευρύτερου συστήματος, κ.ά. Αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση: π.χ. τόπων και περιφερειών με χωρικές διαφοροποιήσεις, αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και του χώρου, κ.ά.

20 Το παλιό διδακτικό πακέτο.
Βιβλίο Δασκάλου. Βιβλίο μαθητή. Τετράδιο [συνθετικών] εργασιών. Επαναληπτικά μαθήματα [αξιολόγηση]

21 Το νέο διδακτικό πακέτο
Σχολικά βιβλία Εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωμορφολογικοί και πολιτικοί χάρτες Χάρτες κοσμογραφίας (η Γη, η Σελήνη, το Ηλιακό Σύστημα, το Σύμπαν) Ανάγλυφοι χάρτες (Ελλάδας και Ευρώπης)

22 Σχολικά βιβλία Διδακτικά πακέτα που αποτελούνται από:
Βιβλίο του μαθητή/τριας (ένα τεύχος 150 σελ.) Τετράδιο Εργασιών (για το μαθητή/ τρια 70 σελ.) Βιβλίο για τον/την Εκπαιδευτικό(120 σελ.)

23 Περιεχόμενο παλιού βιβλίου Ε΄
Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Ο χάρτης [ 5] [Ο χάρτης, ο τίτλος, το υπόμνημα , η κλίμακα, ο προσανατολισμός] Β ΕΝΟΤΗΤΑ :Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας [23] [ Η θέση , θάλλασες , ακτές , νησιά ,βουνά , πεδιάδες,κλίμα , ποτάμια , λίμνες ,χλωρίδα , πανίδα,φυσικές μεταβολές] Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Το ανθρωπογενές περιβάλλον [15] [ Οι Έλληνες , πληθυσμός, διοικητική διαίρεση, παραγωγή , συγκοινωνίες , Ελλάδα-Ε.Ε. ] Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ελληνισμός εκτός συνόρων [4] [Κύπρος , ελληνισμός διασποράς ,] [47]

24 Περιεχόμενα νέου βιβλίου Ε΄τάξης
Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Χάρτες (Είδη χαρτών,προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη, Προσδιορισμός θέσεων και μέτρηση αποστάσεων) Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (Η θέση,η μορφή και το σχήμα, οι θάλασσες, τα νησιά, τα βουνά, οι πεδιάδες,το κλίμα, τα ποτάμια, οι λίμνες, η χλωρίδα και πανίδα, οι μεταβολές και οι φυσικές καταστροφές) Γ΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Το ανθρωπογενές περιβάλλον. (Ο πληθυσμός, οι πόλεις, οι νομοί,η παραγωγή, οι υπηρεσίες, οι συγκοινωνίες,οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης) Δ΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Ελληνισμός εκτός συνόρων (Κύπρος, Ελληνισμός της διασποράς)

25 Περιεχόμενο παλιών βιβλίων ΣΤ΄
Μαθαίνουμε για τη γη [5] Η ατμόσφαιρα και το κλίμα της γης [3] Αλλαγές στην επιφάνεια της γης [2] Πολιτική εξέταση της γης [1] Η γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου [1] Η ζωή του ανθρώπου σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα[10] Ευρώπη [3] Ασία [3] Αφρική [3] Αμερική [3] Ωκεανία [4] [38]

26 Περιεχόμενα νέου βιβλίου ΣΤ΄
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Γη στο διάστημα [6] ( Ουράνιο σώμα, ,σχήμα, πόλοι, ισημερινοί, μεσημβρινοί, κινήσεις, περιστροφή, περιφορά, ηλιακό σύστημα) Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Το φυσικό περιβάλλον της Γης [11] (Κατανομή ξηράς και θάλασσας, ατμόσφαιρα και κλιματικές ζώνες, ωκεανοί, θάλασσες, οροσειρές, πεδιάδες, ποτάμια, η χλωρίδα και πανίδα, οι μεταβολές και οι φυσικές καταστροφές) Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Γη ως χώρος ζωής [6] (Πληθυσμός, γλώσσες, θρησκείες, ζωή στις κλιματικές ζώνες) Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Οι ήπειροι [22] (Περιβάλλον, κάτοικοι, κράτη) [45]

27 Εκπαιδευτικό λογισμικό,σενάρια,δραστηριότητες
Μαθαίνω τους χάρτες Ο Ηρόδοτος, νεαρός πελαργός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Κρουαζιέρα στις ελληνικές ακτές Αφιέρωμα σο ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας Το διαστημόπλοιο «Γαλαξίας» εξερευνά το ηλιακό σύστημα… Ο «Ειδήμων», ο μεγάλος μόδιστρος, ντύνει τους λαούς… Το ανάγλυφο των ηπείρων Βοήθησε τον Κολόμβο να ανακαλύψει την Αμερική… Δραστηριότητες / Σχέδια Εργασίας: Η διώρυγα της Κορίνθου, Πρωτεύουσες που διασχίζονται από ποτάμια, Ποτάμια και Λίμνες της Ελλάδας

28 Τυπική διάρθρωση ενός κεφαλαίου
Στόχοι της ενότητας Παράθεση υλικού (χάρτες, διαγράμματα, εικόνες, κείμενο, κ.ά.), Ερωτήσεις για διεξαγωγή συζήτησης Ατομικές και Ομαδικές δραστηριότητες Γλωσσάρι ( Γεωγραφικός αλφαβητισμός) Ένθετο με θέματα που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιστήμες

29 Η Αξιολόγηση της Διδασκαλίας
από την αξιολογική διαδικασία επιδιώκεται: Ο έλεγχος επίτευξης των στόχων , ήτοι : Η απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων : ερμηνεία γεωγραφικών φαινομένων, σύγκριση γεωγραφικών δεδομένων, τεκμηρίωση των απόψεων τους, αντιπαράθεση απόψεων, ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και των επιπτώσεων τους, εξαγωγή συμπερασμάτων, κ. ά. Η διαπίστωση της ικανότητας των μαθητών/τριών να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές που είναι αντικείμενα μάθησης στο μάθημα της Γεωγραφίας.

30 Η Αξιολόγηση της Διδασκαλίας [συνέχεια]
Οι μαθητές/τριες κατά την ωριαία διδασκαλία: Απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στην επεξεργασία του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας. Διατυπώνουν απόψεις και τις υποστηρίζουν. Ταξινομούν και συγκρίνουν γεωγραφικά δεδομένα. Εξάγουν συμπεράσματα. Πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες. του Τετραδίου Εργασιών. Συμπληρώνουν φύλλο αξιολόγησης στο τέλος μιας ευρύτερης ενότητας, το οποίο είναι ενδεικτικό.

31 Σύνδεση μελέτης περιβάλλοντος και γεωγραφίας
Α΄ τάξη Ενότητες: Η τάξη μου, το σχολείο μου, η γειτονιά μου, η οικογένειά μου Β΄ τάξη Ενότητες: Το σχολείο μου, η συνοικία, η γειτονιά μου, ο τόπος που ζω Γ΄ τάξη Ενότητες: Γιατί ζούμε σε κοινότητες, ο τόπος που ζω Δ΄ τάξη Ενότητες:Ελλάδα,Γεωγραφικά,διαμερίσματα, οικονομικές δραστηριότητες του τόπου μας ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ 31

32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ
32 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΟΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟ

33 Νέα γνώση Γεωγραφία Ε΄ τάξη
Προϋπάρχουσα γνώση Μελέτη Γ΄τάξη Νέα γνώση Γεωγραφία Ε΄ τάξη 33

34 Χρήση διάφορων τύπων χαρτών για άντληση πληροφοριών
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε΄ τάξη – β΄ ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας» 34 Χρήση διάφορων τύπων χαρτών για άντληση πληροφοριών Πρόσκληση για μάθηση

35 Διεξαγωγή διδασκαλίας [συνέχεια]
Ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση: Στην επεξεργασία του κειμένου του σχολικού βιβλίου. Στο γλωσσάρι. Στην αξιοποίηση εποπτικού υλικού και κυρίως στη χρήση χαρτών. 35

36 Διεξαγωγή διδασκαλίας στην ΣΤ΄τάξη
Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει έμφαση: Στην ανάπτυξη διαλόγου με ερωτήσεις που διατυπώνουν οι μαθητές/τριες Στη διαγραμματική παρουσίαση εννοιών. Στη διατύπωση συμπερασμάτων από τους μαθητές/τριες. Στην επεξεργασία του κειμένου του σχολικού βιβλίου. Στην αξιοποίηση εποπτικού υλικού. 36 29

37 Διεξαγωγή της διδασκαλίας στην ΣΤ΄τάξη [συνέχεια]
Οι μαθητές/τριες: Αντλούν πληροφορίες και τις επεξεργάζονται. Σχεδιάζουν εννοιολογικό χάρτη. Συζητούν και επιχειρηματολογούν. Ερμηνεύουν και εξάγουν συμπεράσματα. Εφαρμόζουν τα όσα έμαθαν στην καθημερινή ζωή. 37 30

38 Διεξαγωγή διδασκαλίας
Εργασία σε ομάδες Πλεονέκτημα της ομαδοσυνεργατικής πρακτικής η διατύπωση από τους μαθητές/τριες της γενίκευσης, που δηλώνει ουσιαστική κατανόηση του θέματος Στο προκείμενο θέμα η γενίκευση θα μπορούσε να είναι: «Το κλίμα ενός τόπου, καθορίζει μαζί με άλλους παράγοντες, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων» 38 31

39 Διδασκαλία - Δραστηριότητες
Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ Τάξης, σελ. 39 Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες διερεύνησης Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν σύντομο κείμενο με τις απόψεις τους. Αξιοποιούν δεδομένα για να καταλήξουν σε συμπέρασμα Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης, σελ. 16 39 32

40 Δραστηριότητες 40 Μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης στην καθημερινή ζωή και πρακτική (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης, σελ. 22)

41 Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης)
Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης) Επιχειρηματολογία, σελ. 11 Διατύπωση Υπόθεσης, σελ. 9 Στήριξη άποψης, σελ. 13 41 34

42 Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης)
Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης) 42 Ανάκληση χαρακτηριστικών έννοιας, σε. 14 Εννοιολογική χαρτογράφηση, σελ. 17 35

43 Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης)
Παραδείγματα δραστηριοτήτων (Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ τάξης) 43 Συγκρίσεις, σελ. 26 & 34 36

44 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 44 Στο μάθημα της Γεωγραφίας (όπως προβλέπεται και από το Α.Π.Σ) οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με την εκπόνηση συνθετικών εργασιών, οι οποίες ακολουθούν τις αρχές της μεθόδου project. Διατίθεται για το σκοπό αυτό το 10% του ετήσιου διδακτικού χρόνου καθώς και χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης. Οι εργασίες αυτές: προσδίδουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα στη σχολική εργασία προάγουν τη συλλογική προσπάθεια καλλιεργούν ομαδοσυνεργατικές νοοτροπίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των αρχών της διαθεματικής προσέγγισης και παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της αποκτηθείσας γνώσης αναβαθμίζουν την κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου. 37

45 Πιθανές λύσεις σε υποθετικά προβλήματα
Σχέδια Εργασίας Μια συνθετική μελέτη με γεωγραφικό περιεχόμενο θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα της γεωγραφικής εκπαίδευσης: 45 Εντοπισμός στο χώρο (Τι και Πού) Ποια είναι τα θέματα που προσεγγίζονται και πώς είναι κατανεμημένα στο χώρο. Ερμηνεία (Πώς και γιατί;) Πώς ένα φαινόμενο ή μια διεργασία εξελίσσεται σε συγκεκριμένο χώρο. Οικονομική και οικολογική διάσταση (Με ποια επίδραση) Ποια είναι τα αποτελέσματα του φαινομένου ή της διεργασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον; Πιθανές λύσεις σε υποθετικά προβλήματα (Τι θα συνέβαινε αν…) Απάντηση σε υποθετικά προβλήματα. Αξιοποίηση από τους μαθητές/τριες γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί. 38

46 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
. 46

47 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 47 Bransford, T.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (Eds), (1999) How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. National Academy Press. Κατσίκης, Α. (1999) Διδακτική της Γεωγραφίας, Αθήνα: Τυπωθήτω Κατσίκης, Α. (2004) Δια-θεματική Γεωγραφία, Αθήνα: Τυπωθήτω Katz, L. & Chard, S. (1989) Engaging children’s mind. The project approach. Norwood N.J.Q. Ablex. Κουλουμπαρίτση, Α. Χ. (2003) Η κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα στα Σχολικά Βιβλία και στη Διδακτική Πράξη: Συστημική Συσχέτιση και Αξιολόγηση. Εφαρμογές στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης. Κουλουμπαρίτση, Α. Χ. και Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004) Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (Portfolio): Η Αυθεντική Αξιολόγηση στη Διαθεματική Διδασκαλία. Στο Αγγελίδης, Π. και Μαυροειδής, Γ. (επιμ.) Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κουτσόπουλος, Κ. (2000) Γεωγραφία: Μεθοδολογία και μέθοδοι ανάλυσης χώρου, Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003) Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (1998) Στρατηγικές Διδασκαλίας, Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα: Gutenberg. Nichols, A., Kinninmet, D. & Leat, D. (2001) More Thinking Through Geography, Chris KingtonPublishing Cambridge. Σπυροπούλου Κατσάνη Δήμητρα (2000) Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, Αθήνα Τυπωθήτω Σπυροπούλου Κατσάνη Δήμητρα (2000). Ο καιρός και το κλίμα και η σχέση τους με το Περιβάλλον. Αθήνα : Εκδ. Σαβάλα. ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 1196/ Σπυροπούλου Κατσάνη Δημητρα [2007] 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης – επιμόρφωση επιμορφωτών.


Κατέβασμα ppt "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google