Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα Υποδομών Ανδρέας Πολυκάρπου. Δίκτυα Ανοικτής Πρόσβασης Το πρώτο επίπεδο ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας, που είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα Υποδομών Ανδρέας Πολυκάρπου. Δίκτυα Ανοικτής Πρόσβασης Το πρώτο επίπεδο ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας, που είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα Υποδομών Ανδρέας Πολυκάρπου

2 Δίκτυα Ανοικτής Πρόσβασης Το πρώτο επίπεδο ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας, που είναι συναφές με το λειτουργικό επίπεδο το οποίο πρέπει να προσελκύσει τους operators και τους service providers και να τους επιτρέψει σε καθεστώς ίσων ευκαιριών να ανταγωνιστούν στην αγορά και να αναπτύξουν υπηρεσίες η διάθεση των οποίων να εξασφαλίσει την Συνδρομητική βάση και τα έσοδα του δικτύου. Τα δίκτυα ανοικτής πρόσβασης στην Ευρώπη σχεδιάστηκαν με ένα συγκεκριμένο σκοπό, να μεγιστοποιήσουν την καινοτομία στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα δίκτυα ανοικτής πρόσβασης προσφέρουν σήμερα 10-20 διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα μέσα από τα υπάρχοντα FTTH δίκτυα ανοικτής πρόσβασης είναι κατά σειρά προτεραιότητας: Τηλεφωνία, broadband Internet, TV, Video on demand Videoconferencing, Tele-health, Distance Education, Business Communications, και Security. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι επίσης οι υπηρεσίες gaming, financial applications, και remote IT services.

3 Ένα δίκτυο ανοικτής πρόσβασης FTTH δημιουργεί μια ουσιαστική δυναμική αύξησης εσόδων προσφέροντας ένα service level άπιαστο από κάθε άλλη τεχνολογία. Τηλεφωνία, Συνδρομητική και ανοικτή TV, Internet connectivity και video on demand μπορούν να προσφερθούν με απλό τρόπο στους χρήστες δημιουργώντας ένα σημαντικά ψηλότερο επίπεδο ARPU για τους operators. Το αρχικά υψηλό κόστος κτήσης ενός τέτοιου δικτύου πρέπει να επιμερίζεται σε ένα ορίζοντα 20ετίας, όχι μόνο διότι οι οπτικές ίνες παρουσιάζουν μια μέση διάρκεια ζωής 30+ χρόνων αλλά και το κόστος συντήρησης του δικτύου FTTH είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με άλλα δίκτυα. Δίκτυα Ανοικτής Πρόσβασης

4 Καθολική Ευρυζωνικότητα Η διασφάλιση πως ΚΑΘΕ πολίτης θα μπορεί να έχει την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ σημείο της επικράτειας, με κόστος και ταχύτητα σύνδεσης εφάμιλλη της εκάστοτε ισχύουσας βασικής σύνδεσης ADSL (ταχύτητα: 1024/256 με κόστος 16,5 ευρώ/μήνα).

5 Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 8η εξαμηνιαία αναφορά για την ευρυζωνικότητα – Παρατηρητήριο της Κοιν. Της Πληροφορίας Φεβρ. 2009

6 Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αρχές του 2008 ανέρχονταν στα επίπεδα του 86%. Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο, η ευρυζωνική κάλυψη χαρακτηρίζεται ως πλήρης (100%) στις αστικές περιοχές ενώ κυμαίνεται στα επίπεδα του 85% και του 50% στις ημιαστικές και στις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα δημιουργώντας ένα εσωτερικό χάσμα. Με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο σχετικός μέσος όρος για τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ κυμαίνονταν στα επίπεδα του 92%. Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

7 Η απόκλιση της χώρας από τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα οφείλεται κατά βάση στο ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Δεδομένου ότι η κάλυψη αφορά σε πληθυσμιακό και όχι σε γεωγραφικό επίπεδο, το μέγεθος αυτό ερμηνεύεται με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία γεωγραφικής περιοχής στη χώρα Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

8 Καθολική Ευρυζωνικότητα Το ευρυζωνικό έλλειμμα της χώρας προκύπτει στις ημιαστικές και στις αγροτικές περιοχές Λαμβάνοντας υπόψη και τις επενδύσεις του Μέτρου 4.2 της ΚτΠ πρέπει να εξασφαλιστεί ανά την επικράτεια η εγγύηση παροχής "ελάχιστης ευρυζωνικής υπηρεσίας ποιότητας ADSL", με κόστος ανάλογο με αυτό της εμπορικής υπηρεσίας ADSL. Με βάση την ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού ανάγλυφου της Ελλάδας η πλέον κατάλληλη μέθοδος πρόσβασης είναι η ασύρματη


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα Υποδομών Ανδρέας Πολυκάρπου. Δίκτυα Ανοικτής Πρόσβασης Το πρώτο επίπεδο ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας, που είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google