Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Πάτρα 9 Δεκεμβρίου 2006 Nikos Kakaris

2 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

3 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

4 Τι είναι το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Είναι ανεξάρτητη αρχή - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συνεποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αποτελεί μαζί με: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ για την ΚτΠ την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το μηχανισμό υλοποίησής του 3ου πυλώνα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” Μετρά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και όχι την απορροφητικότητα του προγράμματος

5 Τομείς Ενδιαφέροντος Οι τομείς ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου είναι αντίστοιχοι με αυτούς των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών eEurope - i2010 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) Υπηρεσίες Ναυτιλία Εμπόριο Πολιτισμός Μεταφορές Περιβάλλον Τουρισμός

6 Ευρυζωνικότητα Δράσεις Παρατηρητηρίου για την Ευρυζωνικότητα
Πανελλαδικές έρευνες για τις νέες τεχνολογίες σε Νοικοκυριά και επιχειρήσεις (Δείκτες eEurope) Μελέτη «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Εξαμηνιαία αναφορά Δείκτη Ευρυζωνικότητας Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη των ΟΤΑ και περιφερειών

7 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

8 Μελέτη Δεικτών eEurope
για τις νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας Στόχος η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας των μέτρων πολιτικής Οι δείκτες του e-Europe 2005 είναι οργανωμένοι σε 10 ενότητες ως εξής: Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση του Πρόσβαση & Χρήση ΤΠΕ από τις Επιχειρήσεις Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Υγεία Ηλεκτρονικές Αγορές & Πωλήσεις Ετοιμότητα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Ασφάλεια ΤΠΕ Ευρυζωνικότητα

9 Μελέτη Δεικτών eEurope
Νοικοκυριά: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη

10 Μελέτη Δεικτών eEurope
Νοικοκυριά: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα Νοικοκυριά: Μέσο πρόσβασης

11 Μελέτη Δεικτών eEurope
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός νοικοκυριών Περιφέρεια Πελοποννήσου (ενδεικτικά ποσοστά)

12 Μελέτη Δεικτών eEurope
Νοικοκυριά: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά Περιφέρεια

13 Μελέτη Δεικτών eEurope
Τρόπος σύνδεσης στο Internet από το σπίτι

14 Μελέτη Δεικτών eEurope
Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

15 Μελέτη Δεικτών eEurope
Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου: Περιφέρεια Πελοποννήσου (ενδεικτικά ποσοστά)

16 Μελέτη Δεικτών eEurope
Χρήση Διαδικτύου από Επιχειρήσεις % Επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ,8 %

17 Μελέτη Δεικτών eEurope
Ευρυζωνικότητα και Επιχειρήσεις % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση ευρείας ζώνης 36% % επιχειρήσεων 1-9 με πρόσβαση ευρείας ζώνης 4,7% % επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση ευρείας ζώνης στην Ευρώπη

18 Μελέτη Δεικτών eEurope
Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου ανά ηλικιακή ομάδα

19 Μελέτη Δεικτών eEurope
Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας ανά περιφέρεια

20 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

21 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Ευρυζωνικά Δίκτυα Δίκτυα υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας και απόδοσης, ορθολογικά ανεπτυγμένα και κοστολογημένα. Προσφέρουν εύκολη, ασφαλή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διεθνές "ηλεκτρονικό πλέγμα" της γνώσης και του εμπορίου, με προσιτά τιμολόγια χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς. Υψηλή ταχύτητα πρόσβασης

22 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Διείσδυση Eυρυζωνικότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ

23 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Το μέσο κόστος Ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσιάζει μείωση ως απόρροια του αυξανόμενου ανταγωνισμού Εξέλιξη Μέσου Κόστους Ευρυζωνικής Σύνδεσης

24 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Πρόβλεψη του Παρατηρητηρίου: 7% διείσδυση Ευρυζωνικότητας μέχρι το 2008

25 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Δημογραφική Ανάλυση Αγοράς Ευρυζωνικών Συνδέσεων με βάση τη σχετική απόκλιση από τη μέση ιδιοκτησία προσωπικού υπολογιστή και διαδικτυακής σύνδεσης

26 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

27 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Ανάλυση Διεθνούς Περιβάλλοντος 25 χώρες μέλη της ΕΕ και προς ένταξη τα επόμενα έτη Βέλτιστες και καλές πολιτικές που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα Χώρες ΟΟΣΑ με ποσοστό διείσδυσης ευρυζωνικότητας >7%

28 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Εθνικό Περιβάλλον Αγορά (προσφορά και ζήτηση) Μείωση Τιμών – Αύξηση Ταχυτήτων Ελληνική υφιστάμενη κατάσταση Εθνική στρατηγική και θεσμικό πλαίσιο

29 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Η Ευρυζωνικότητα μπορεί να υποστηριχθεί από συγκεκριμένους μοχλούς ανάπτυξης Βασικότεροι μοχλοί για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα (βάσει διεθνούς εμπειρίας / εγχώριας υφιστάμενης κατάστασης), σε τυχαία σειρά: Ποιότητα της υπηρεσίας (QoS) Διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών Ανταγωνιστικό περιβάλλον Ενημέρωση των χρηστών Εκπαίδευση Πανελλήνια ευρυζωνική κάλυψη Σύγκλιση τεχνολογιών Πρόσβαση από δημόσια σημεία

30 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Εμπόδια Βασικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα, σε τυχαία σειρά: Έλλειψη περιεχομένου και υπηρεσιών Σχετικά υψηλό κόστος σύνδεσης και υπηρεσιών Έλλειψη εμπιστοσύνης χρηστών Υφιστάμενη δομή και φύση ευρυζωνικής αγοράς Έλλειψη ευέλικτων δομών τιμολόγησης

31 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα Βέλτιστες και καλές πολιτικές που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα Βασικοί Άξονες: Ενίσχυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος Ενίσχυση υποδομών Ενίσχυση υπηρεσιών και περιεχομένου Ενίσχυση της ζήτησης των υπηρεσιών Ελληνική υφιστάμενη κατάσταση Στόχοι: 1. Εξυπηρέτησης Πολίτη και Υπηρεσιών (χρόνος, χρήμα) 2. Σύγκλισης με Μ.Ο. ΕΕ σε όρους διείσδυσης (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους - 28,5% μέχρι το 2013)

32 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Εκπαίδευση - Κατάρτιση Έως το 2013, αύξηση τουλάχιστον στα επίπεδα του 80% του πληθυσμού που είχε εμπειρία κατάρτισης σε θέματα βασικών δεξιοτήτων σε ΤΠΕ. Ολοκλήρωση & Αξιολόγηση σχετικών έργων του Γ′ ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) Εκτίμηση περαιτέρω αναγκών για ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης του πληθυσμού (Υπ. Απασχόλησης) Υλοποίηση Παρεμβάσεων Ψηφιακής Στρατηγικής. Προσθήκη Προγραμμάτων Κατάρτισης για ηλικίες στην κατεύθυνση e-Inclusion & προσπάθειας γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος. Μικρά και Ευέλικτα Προγράμματα Κατάρτισης σε θέματα Ασφαλών Συναλλαγών Προσφορά Περιεχομένου και υπηρεσιών Ολοκλήρωση & αξιολόγηση έργων του Γ′ ΚΠΣ με έμφαση σε έργα e-learning, e-health, e-government. Επέκταση εφαρμογών e-learning (επιμόρφωση- κατάρτιση) & e-health με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση της Περιφέρειας.

33 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Αναγνωρισιμότητα Καταλληλότητας 2 χρονικοί ορίζοντες: 2010 και 2013. Κεντρικός Στόχος 2010 (2013): >35% (70%) του πληθυσμού να μπορεί να χρησιμοποιεί τουλάχιστον 3 (6) βασικές ευρυζωνικές υπηρεσίες επειδή είναι σαφή τα πλεονεκτήματα τους έναντι των υφιστάμενων. Προτεινόμενες Υπηρεσίες: VoIP, e-government bundles (δέσμες), video-on-demand, e-learning. Συνεργασία με Υπ. Παιδείας για την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και η ενσωμάτωση της χρήσης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα Προγράμματα-Καμπάνιες Επίδειξης Καταλληλότητας Προγράμματα Συν-δημιουργίας Αξίας: π.χ. Ο χρήστης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών ως Παραγωγός Πληροφορίας και Υπηρεσιών. Φορολογικές Ελαφρύνσεις Προγράμματα Συνάθροισης της Ζήτησης

34 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

35 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Το παράδειγμα της Brescia Ασύρματη δικτύωση όλων των κυβερνητικών κτιρίων, επιχειρήσεων και πολιτών σε 79 κοινότητες Δυνατότητα επέκτασης της υπηρεσίας σε 41 ακόμη κοινότητες Δωρεάν πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Δημοσίου Συνεργασία με τοπικό πάροχο για την διαμόρφωση του συστήματος χρέωσης Αντίκτυπος: Ανάπτυξη της παραγωγικότητας και αποφυγή εξόδων στη Δημόσια Διοίκηση Εισροή εσόδων μέσω της συμφωνίας με τον τοπικό πάροχο Μέιωση της ανεργίας Πρότυπο αναφοράς σε παρόμοιες ενέργειες στην Ιταλία αλλά και στο εξωτερικό

36 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Άλλα παραδείγματα Ολλανδία (Nuenen) Δημιουργία έξυπνων οικισμών Νέες θέσεις εργασίας Συνεργασία με Samsung Πολωνία (Loris Tex) RFID Microchips Ιταλία (Έπιπλα) Ανταγωνισμός με Κίνα Νέα οπτική (Marketing & Design) Χρήση hi-tech ΤΠΕ

37 1 2 3 4 5 6 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μελέτη Δεικτών eEurope 3 Μελέτη Ευρυζωνικότητας 4 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα 5 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη ΟΤΑ – Περιφερειών 6 Συμπεράσματα

38 Συμπεράσματα (1) Με επιταχυνόμενους ρυθμούς υιοθετείται η ευρυζωνικότητα από τα ελληνικά νοικοκυριά κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η απόσταση ωστόσο από τη μέση τιμή της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη των 25 είναι ακόμη μεγάλη. 1 στις 3 από τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση. Η απόκλιση από τη μέση τιμή της Ευρώπης των 25 εκτιμάται περίπου στο 30% Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν προνομιακό πεδίο ανάπτυξης δεδομένου του υψηλού ποσοστού χρήσης του διαδικτύου Ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Υπέρβαση τεχνικών περιορισμών ΟΤΕ Μειώσεις τιμών και ένταση ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων Σημαντικά ποσοστά χρηστών Internet χρησιμοποιούν υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες, πχ: 6 στους 10 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να διαβάζουν περιοδικά και εφημερίδες 4 στους 10 το χρησιμοποιούν για ηλεκτρονική μεταφορά παιχνιδιών και μουσικής Μεγάλη ανταπόκριση από επιχειρήσεις για ανάπτυξη WiFi δικτύων

39 Συμπεράσματα (2) Η Ευρυζωνικότητα αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής το οποίο συμβάλλει μεταξύ άλλων στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας ελάττωση του γεωγραφικού αποκλεισμού μείωση του ψηφιακού χάσματος αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης οικονομική ανάπτυξη Νέες Υπηρεσίες θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία Triple Play (Internet, TV, τηλέφωνο) VoIP IPTV, Video on Demand Ανακατανομή και εποπτεία φάσματος συχνοτήτων Για την καλύτερη και εξυπνότερη χρήση των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας είναι σημαντική η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών και η εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα

40 Συμπεράσματα (3) Η ευρυζωνική υποδομή καλύπτει τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε μικρότερα αστικά κέντρα, καθώς και σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές ΟΤΕ είναι ο μόνος φορέας που διαθέτει εκτεταμένες υποδομές ενσύρματων επικοινωνιών Έλλειψη περιεχομένου και σχετικών ευρυζωνικών υπηρεσιών Χαμηλό επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Χαμηλό επίπεδο χρήσης του διαδικτύου Ανάγκη προώθησης της έννοιας των διαδικτυακών υπηρεσιών και της χρησιμότητά τους στα νοικοκυριά και στις ΜΜΕ – ΠΜΕ Αρκετά θέματα νομικού και κανονιστικού χαρακτήρα που πρέπει να αντιμετωπισθούν

41 www.observatory.gr Ελεύθερη πρόσβαση σε
eData-Bank με μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πληροφορίες για προσεχείς εκδηλώσεις, σεμινάρια και συναντήσεις που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών παρατηρητηρίων που κάνουν μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας Newsletter με τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου

42 www.observatory.gr Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μελετών
Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ περιλαμβάνει στοιχεία και περισσότερες από 200 μελέτες σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Στόχος της βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση και οργάνωση όλων των σχετικών μελετών, που έχουν διεξαχθεί κατά τα τελευταία 5 χρόνια και η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου στη διεύθυνση

43 stats.observatory.gr Online Στατιστικά
Εργαλείο για την περαιτέρω επεξεργασία στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών Ελεύθερη πρόσβαση

44 stats.observatory.gr Online Στατιστικά

45 Ευχαριστώ

46 Όραμα, Αποστολή και Στόχοι του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
Το όραμα του Παρατηρητηρίου είναι να αποτελέσει: Κεντρική πηγή έγκυρης πληροφόρησης Βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων στρατηγικής αναφορικά με τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην πρόοδο της χώρας Η αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι Η μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της χώρας αναφορικά με την πορεία προς την ΚτΠ Η συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα της ΚτΠ Οι στρατηγικοί στόχοι του Παρατηρητηρίου Έγκυρη και έγκαιρη τεκμηρίωση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με την εξέλιξη του κλάδου ΤΠΕ και την πορεία προς την ΚτΠ Βελτίωση της γνωστικής βάσης, πάνω στην οποία διαμορφώνονται η εθνική στρατηγική και οι δράσεις για την ΚτΠ Μεταφορά και διάχυση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών και υποβοήθηση της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό

47 Δράσεις του Παρατηρητηρίου
Συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων Σύγκριση στοιχείων και αντικειμενική αποτίμηση της προόδου της χώρας προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους φορείς της Πολιτείας και την αγορά Συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της εξέλιξης του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημιουργία ομάδων εργασίας με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με στόχο το διάλογο και τη σύνθεση απόψεων Αναζήτηση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικά από χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Διάχυση της γνώσης Αντιπροσώπευση της χώρας με ενεργό συμμετοχή σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και διεθνή fora Υποστήριξη, με συγκεκριμένες προτάσεις, του έργου της Επιτροπής Πληροφορικής, ή του εκάστοτε θεσμοθετημένου οργάνου για τη Στρατηγική της Πληροφορικής της χώρας

48 Μελέτη Δεικτών eEurope
Μέτρηση δεικτών για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα, βάσει κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας Μέτρηση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας 6 επιμέρους έρευνες-μελέτες που αφορούν σε: Νοικοκυριά Επιχειρήσεις Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Υγεία Κόστος Διασύνδεσης Πραγματοποιείται σε ετήσια βάση

49 Μελέτη Δεικτών eEurope
Ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες (5 πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά)

50 Μελέτη Δεικτών eEurope
Χρήση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών από πολίτες % πληθυσμού που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς 8%

51 Μελέτη Δεικτών eEurope
Χρήση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών από Επιχειρήσεις % επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με τους δημόσιους φορείς, υποδιαιρουμένων ανά σκοπό 81,4 %

52 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Υπηρεσίες μέσω Ευρυζωνικών Δικτύων Επικοινωνίες (VoIP, teleconference) E-government (Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) E-learning (on line μαθήματα, βιβλιοθήκες) Ε-commerce (ψηφιακά προϊόντα, video για προϊόντα) E-health (σύνδεση απομακρυσμένων σημείων, μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων) Ψυχαγωγία (games, peer to peer, video on demand)

53 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη Κεντρικός πυλώνας της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all» με στόχους: την ευρυζωνική πρόσβαση για όλη τη Δημόσια Διοίκηση. την ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. την εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση. την ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

54 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Οι Ευρυζωνικές συνδέσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων στην Ελλάδα

55 Μελέτη Ευρυζωνικότητας
Πληροφόρηση Πραγματικού Χρόνου Περιεχόμενο & Πληροφορία Ταχύτητα Μεταφόρτωσης & Περιεχόμενο Υπηρεσία Προερχόμενη από Ελλάδα Υπηρεσία Προερχομένη από το Διεθνές Περιβάλλον Αναδυόμενοι Οδηγοί της Ζήτησης 1: Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες 2: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης 3: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν προς αγροτικές περιοχές

56 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Βασικές ανάγκες που διαμορφώνονται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας Κάλυψη αναγκών προσφοράς δυνατοτήτων ευρυζωνικής σύνδεσης Ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου Ενίσχυση ποιότητας υπηρεσιών Ενίσχυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Ενίσχυση ασφάλειας και εμπιστοσύνης Ενημέρωση χρηστών Εκπαίδευση χρηστών Παροχή ευρυζωνικών προσβάσεων από δημόσια σημεία

57 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Προσφορά Περιεχομένου και υπηρεσιών Ολοκλήρωση & αξιολόγηση έργων του Γ′ ΚΠΣ με έμφαση σε έργα e-learning, e-health, e-government. Επέκταση εφαρμογών e-learning (επιμόρφωση- κατάρτιση) & e-health με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση της Περιφέρειας. Υλοποίηση παρεμβάσεων ψηφιακής στρατηγικής Ανάπτυξη περιεχομένου/υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης. (ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας) Ανάπτυξη περιεχομένου/υπηρεσιών τουριστικής - πολιτιστικής φύσης. (ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας & προβολής) Εξυπηρέτηση αναγκών ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών με πολλαπλασιαστικά οφέλη π.χ. μηχανικών, νομικών, εκπαιδευτικών, ιατρών κ.ά. (στήριξη από άλλα Ε.Π. & πιθανές θεσμικές αλλαγές) Έμφαση στη ενδυνάμωση της εγκατεστημένης βάσης χρηστών με ενίσχυση των υπηρεσιών/περιεχομένου στις ηλικιακές ομάδες (12-29) που την τροφοδοτούν (εκπαίδευση)

58 Ψηφιακή Στρατηγική και Ευρυζωνικότητα
Ενίσχυση των Υποδομών Άμεσοι Στόχοι: Ολοκλήρωση έργων Γ’ ΚΠΣ, Αξιολόγηση και Διερεύνηση Αναγκών Επέκτασης – Αναβάθμισης Υποδομών Ανάπτυξη δυναμικού εργαλείου αποτύπωσης δικτυακών ενσύρματων & ασύρματων κρατικών και ιδιωτικών υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως decision making tool από τις κρατικές υπηρεσίες Εφαρμογή Δράσεων Ψηφιακής Στρατηγικής Στόχοι έως το 2013 Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Υποδομών Κάλυψη Συνόλου Πληθυσμού Ευρυζωνικές Συνδέσεις σε όλους τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενίσχυση Διεθνών Συνδέσεων με Κράτη ελληνικού οικονομικού ενδιαφέροντος Περιφερειακή ανάπτυξη collocation σημείων ανοιχτής πρόσβασης σε παρόχους σε Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα και Κρήτη. Στόχος είναι να αποτελέσουν το σημείο εισόδου και διασύνδεσης διεθνών δικτύων. Δημιουργία ανοιχτών υποδομών οπτικών ινών με FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Διασύνδεση με Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, Θεσ/νίκη. Ευρυζωνικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς


Κατέβασμα ppt "Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google