Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2010 Κουτσίδης Γιώργος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2010 Κουτσίδης Γιώργος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2010 Κουτσίδης Γιώργος 1

2 Στόχος της μεταρρύθμισης των Α.Π. Η προετοιμασία των νέων ανθρώπων για ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. Βασική αρχή Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. 2

3 Το σχολείο του 21ου αιώνα: ΔημοκρατικόκαιΑνθρώπινο 3

4 Πυλώνες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Α. Επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες. Β. Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Γ. Καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα («ικανότητες-κλειδιά»). 4

5 Θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές α) «Μαθητοκεντρική διδασκαλία». β) Σεβασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας. γ) Σχολείο χωρίς άγχος. δ) «Σχολείο για παιδιά και νέους». 5

6 Αρχές οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών 1)Ενιαίο και συνεκτικό αναλυτικό πρόγραμμα από την προδημοτική εκπαίδευση έως (και) το Λύκειο. 2)Συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών. 3) Παιδαγωγική διαφοροποίηση. Διδασκαλία προσανατολισμένη στο επίπεδο ετοιμότητας κάθε παιδιού. 4) Συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης. 5) Διδασκαλία αποκλειστικά στο σχολείο. 6) Μάθηση με το νου, το χέρι και όλες τις αισθήσεις. 6

7 Δομή Προγράμματος Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δομή Προγράμματος Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Σκοπός της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός των μαθητών/τριών, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικών προϊόντων, την κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στην επίλυση προβλημάτων και την κατανόηση της σχέσης της τεχνολογίας με την κοινωνία και την οικονομία. 7

8 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην Τεχνολογική Γνώση, Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στις Τεχνολογικές Ικανότητες, Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στη σχέση Τεχνολογίας και Κοινωνίας. 8

9 Γενικές Δεξιότητες Ικανότητες Κλειδιά Οι γενικοί σκοποί, οι διδακτικοί στόχοι, και οι δείκτες επιτυχίας που προτείνονται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, στοχεύουν παράλληλα στην ανάπτυξη των γενικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της αξιοποίησης και εφαρμογής τους και σε άλλες γνωστικές περιοχές. Οι δεξιότητες αυτές συνοψίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 1. Δεξιότητες Διαχείρισης Πληροφοριών 2. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος 3. Δεξιότητες Διαχείρισης Έργων 4. Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Δεξιότητες 9

10 Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές/τριες ως προς τις τέσσερις (4) κατηγορίες των Γενικών Δεξιοτήτων και ως προς τα τέσσερα (4) επίπεδα που αναφέρονται για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Κλίμακα 1 και 2 για το Δημοτικό, Κλίμακα 3 για το Γυμνάσιο και Κλίμακα 4 για το Λύκειο). 1.Σχεδιασμός π.χ. Δημιουργούν ιδέες σχεδιάζοντας από μόνοι τους και αντλώντας ιδέες από άλλους συμμαθητές/τριες τους. 2.Επικοινωνία π.χ. Συζητούν και περιγράφουν τεχνολογικά προϊόντα και φυσικά αντικείμενα. 3.Κατασκευή π.χ. Μετρούν, σημαδεύουν, επεξεργάζονται και συναρμολογούν υλικά και εξαρτήματα που έχουν διαθέσιμα. 10

11 Η Κλίμακα 1 αναφέρεται στις τάξεις Α’ μέχρι Δ’ Δημοτικού. H Κλίμακα 2 αναφέρεται στις τάξεις Δ’ μέχρι και Στ’ Δημοτικού. Η Κλίμακα3 αναφέρεται στις τάξεις Στ’ Δημοτικού μέχρι και Γ’ Γυμνασίου. H Κλίμακα 4 καλύπτει τις τάξεις Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Η θεματική περιοχή για κάθε Κλίμακα αναλύεται σε στόχους και σε δείκτες επιτυχίας. 11

12 H εφαρμογή της Διαδικασίας Σχεδιασμού (Design) Διδακτικοί Στόχοι Οι μαθητές/τριες μέσα από κατάλληλα πλαίσια: 1.Επεξηγούν τη διαδικασία σχεδιασμού και κατανοούν τις βασικές παραμέτρους του, για την κατασκευή ποιοτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. 2.Αναγνωρίζουν και καθορίζουν προβλήματα και ανάγκες από καταστάσεις που παρουσιάζονται και θέτουν προδιαγραφές για τη λύση τους. 3.Επεξηγούν τη διαδικασία που ακολούθησε ο πρωτόγονος άνθρωπος για την αντιμετώπιση αναγκών και τη συγκρίνει με τη διαδικασία που προγραμματισμένα ακολουθείται σήμερα στην παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων. 12

13 13

14 Θεματικές Περιοχές Το Πρόγραμμα Σπουδών του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι οργανωμένο σε επτά (7) περιοχές περιεχομένου, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, που θα αναπτύξουν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι θεματικές περιοχές είναι: Δομές Μηχανισμοί Ενέργεια Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου Ηλεκτρισμός Σχεδιασμός (Design) 14

15 15

16 Βήματα της Εφαρμογής Κατά τη σχολική χρονιά 2011-12 θα εισαχθούν στο σύνολο της Δημοτικής Εκπαίδευσης και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Τη σχολική χρονιά 2012-13 τα νέα αναλυτικά θα εισαχθούν στην Α’ Λυκείου. Την επόμενη χρονιά 2013-14 θα εφαρμοστούν στην Β’ Λυκείου. Την σχολική χρονιά 2014-15 θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή με την εισαγωγή τους στην Γ’ Λυκείου. 16


Κατέβασμα ppt "Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2010 Κουτσίδης Γιώργος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google