Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 3η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Μάνατζμεντ και Παραγωγικότητα
Επιχειρησιακές Λειτουργίες

4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Η σχέση μεταξύ των παραχθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών και των συντελεστών της παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους Παραγωγικότητα = Παραγωγή / Αναλωθέντα για την παραγωγή

5 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: Με αύξηση της παραγωγής με τις ίδιες εισροές (συντελεστές παραγωγής). Με διατήρηση του ίδιου επιπέδου παραγωγής, αλλά με μειωμένες εισροές και Με αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονη μείωση των εισροών.

6 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η παραγωγικότητα είναι το βασικό ζητούμενο του μάνατζμεντ. Προκειμένου δε για τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς (επιχειρήσεις) ο τελικός στόχος είναι σαφώς η αύξηση του κέρδους τους. Όσον αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οικονομικούς οργανισμούς η αύξηση της παραγωγικότητάς τους αποτελεί το όχημα για να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες στην “αγορά”, δηλαδή στο κοινό που απευθύνονται

7 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αποτελεσματικότητα (effectiveness), η επίτευξη των τεθέντων στόχων Οικονομικότητα (efficiency), που αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων με όσο το δυνατόν λιγότερες εισροές Αποδοτικότητα ή κερδοφορία (profitability), η σχέση κέρδους της επιχείρησης και επενδυθέντος κεφαλαίου

8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων Προσδιορισμός και αποσαφήνιση των σκοπών και στόχων της επιχείρησης και των εργαζομένων Μεθοδική και συντονισμένη εργασία που θα πρέπει να υπάρχει στον εργασιακό χώρο Εξασφάλιση σχετικής σιγουριάς και δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους απασχολούμενους στην επιχείρηση Δημιουργία πνεύματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης στον εργασιακό χώρο Χορήγηση οικονομικών κινήτρων Εμπλουτισμός της εργασίας (job enrichment) Παροχή ευκαιριών για εξέλιξη στους εργαζομένους Βελτίωση των φυσικών συνθηκών στο χώρο εργασίας Εκπαίδευση των εργαζομένων

9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Αναζήτηση κατευθύνσεων Ορισμός προτεραιοτήτων Προσδιορισμός εξειδικευμένων στόχων Καθορισμός και εφαρμογή σχεδίων και συγκεκριμένων προγραμμάτων Μέτρηση των αποτελεσμάτων

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Για να οργανωθεί συστηματικά η επιχείρηση είναι αναγκαίο αυτή να διακριθεί στις λειτουργίες της Βασικές λειτουργίες της επιχείρησης: Εφοδιασμός Παραγωγή Μάρκετινγκ Υποστηρικτικές λειτουργίες: Χρηματοοικονομική λειτουργία Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D) Διοίκηση προσωπικού Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Τεχνική λειτουργία (maintenance)

11 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Οι σκοποί της λειτουργίας του εφοδιασμού προσδιορίζονται στην επίτευξη των “επτά σωστών”, δηλαδή στην αγορά: των σωστών προϊόντων στη σωστή τιμή στη σωστή ποσότητα στη σωστή ποιότητα στο σωστό χρόνο παραδοτέων στο σωστό μέρος με τους σωστούς όρους

12 ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Πλατιά γνώση των αγορών από τις οποίες θα κάνουν τις προμήθειές τους Διατήρηση στενότατης επαφή του τμήματος εφοδιασμού με το τμήμα παραγωγής, για να γνωρίζει τις ακριβείς προδιαγραφές των προμηθειών που αυτό θέλει Σωστός έλεγχος των αποθεμάτων των πρώτων υλών και υλικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παραγωγή των προϊόντων και επομένως και οι πωλήσεις τους Το τμήμα αγορών είναι υπεύθυνο για τη διαπραγμάτευση των τιμών των πρώτων υλών και υλικών και των όρων αγοράς. Καθώς επίσης και για τον έλεγχο ότι έχουν ακολουθηθεί τα παραπάνω Διασφάλιση ότι έχουν τηρηθεί από τους προμηθευτές οι δεσμεύσεις αναφορικά με την ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης είναι δραστηριότητα του εφοδιασμού Συνεχής έρευνα της αγοράς για την ανεύρεση καλύτερων προϊόντων, τιμών, όρων πληρωμής και χρόνων παράδοσης, όπως επίσης η εύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας για την περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων με τους υπάρχοντες προμηθευτές

13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Οργανωμένη δραστηριότητα μετασχηματισμού των πρώτων ή ημικατεργασμένων υλών σε έτοιμα προϊόντα Σκοπός της παραγωγικής διαδικασίας είναι να δημιουργήσει χρήσιμα αγαθά ή να αυξήσει τη χρησιμότητά τους

14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μηχανοποίηση σε μεγάλο βαθμό Παρουσία προοδευμένης τεχνολογίας Υιοθέτηση της αρχής των 3S, δηλαδή της απλοποίησης (simplification), της τυποποίησης (standardization) και της εξειδίκευσης (specialization) Ύπαρξη συχνά ποσοτικά μεγάλης παραγωγής Απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων Πολύ υψηλά επιχειρησιακά έξοδα

15 ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ατομική ή εξατομικευμένη παραγωγή (job production). Οι εργασίες εκτελούνται μία-μία (ατομικά), συνήθως κατόπιν παραγγελίας κάποιου πελάτη, π.χ. η ναυπήγηση ενός καραβιού Η παραγωγή κατά ομάδες προϊόντων (batch production). Αναφέρεται στην παραγωγή μιας ομάδας προϊόντων, λ.χ. η παραγωγή μιας βιοτεχνίας επίπλων Η μαζική παραγωγή (mass production). Η μέθοδος αυτή συνίσταται στη συνεχή παραγωγή μεγάλου αριθμού, κατά βάση ταυτόσημων, μονάδων ενός προϊόντος. Η μαζική παραγωγή δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πετύχει οικονομίες κλίμακας, που επιτρέπουν τη συμπίεση του κόστους Η συνεχής παραγωγή (continuous production). Αναφέρεται στο μετασχηματισμό πρώτων υλών, οι οποίες εισέρχονται στο παραγωγικό σύστημα ως υγρά ή με “ρευστή” μορφή και εξέρχονται με διάφορες παραγωγικές μορφές. Παράδειγμα τέτοιου τύπου είναι μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία συνεχώς μετασχηματίζει διάφορες μορφές ενέργειας σε ηλεκτρική

16 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το στέλεχος του μάρκετινγκ θα πρέπει:
Να εξετάζει το περιεχόμενο του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) και τα στοιχεία του: προϊόν (product), τιμή (price), διανομή (distribution ή place) και προώθηση ή προβολή (promotion) 4P Να χρησιμοποιεί ως βασικό του εργαλείο την έρευνα μάρκετινγκ (marketing research) Να κατανοεί την καταναλωτική συμπεριφορά Να επιλέγει την καταλληλότερη μορφή οργάνωσης του μάρκετινγκ για τη δεδομένη επιχείρηση και να δρομολογεί ενέργειες βελτίωσης

17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Έλεγχος της ταμειακής ροής της Λογιστική Κοστολόγηση Διοικητική Λογιστική (Συνδυασμός) Επενδύσεις

18 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R & D)
Η έρευνα και ανάπτυξη συχνά θεωρείται ως μέρος της λειτουργίας της παραγωγής και βοηθητική σ' αυτήν, αλλά στην πραγματικότητα η έκταση του αντικειμένου της συγκεκριμένης λειτουργίας επεκτείνεται πέραν της παραγωγικής διαδικασίας.

19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αναφέρεται στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στην επιχείρηση και περιλαμβάνει θέματα όπως είναι η επιλογή του προσωπικού, η εκπαίδευσή του, ο καθορισμός του τρόπου αμοιβής του κ.ά.

20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μπορεί ν' αποτελούν ξεχωριστή οργανωτική μονάδα σε μια επιχείρηση ή εναλλακτικά να υλοποιούνται σε κάθε τμήμα χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερης οργανωτικής οντότητας

21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ασχολείται με:
Την ανεύρεση των καταλληλότερων μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας Την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Τον προσδιορισμό των προτύπων ποιότητας των προϊόντων Τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Τη συντήρηση του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και άλλου εξοπλισμού της επιχείρησης

22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικός στόχος του μάνατζμεντ είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης Βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες είναι ο εφοδιασμός της επιχείρησης με πρώτες ύλες, η παραγωγή και το μάρκετινγκ. Ως υποστηρικτικές λειτουργίες θεωρούνται η χρηματοοικονομική, η έρευνα και ανάπτυξη, η διοίκηση προσωπικού, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η τεχνική λειτουργία


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google