Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 “ Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής.” Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Γιώργος Τσιότρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 “ Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής.” Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Γιώργος Τσιότρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 “ Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής.” Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Γιώργος Τσιότρας

2 2 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Λόγοι που καθιστούν τα συστήματα παραγωγής σημαντικά:  η απασχόληση μεγάλου ποσοστού των εργαζομένων  η απορρόφηση υψηλών επενδύσεων  η υψηλή συμβολή στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης  η άμεση συμβολή τους στο μοναδιαίο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών  η συμβολή τους στην ικανοποίηση των εργαζομένων  ο καθοριστικός τους ρόλος στο επίπεδο ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και στο ρυθμό εξάντλησης περιορισμένων φυσικών πόρων

3 3 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Τεχνολογική Καινοτομία Διαδικασίας(Oslo 2000) Θεωρείται η υιοθέτηση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή και παράδοσης προϊόντων, που μπορούν να εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή στην οργάνωση της παραγωγής ή συνδυασμό των παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη χρήση νέας γνώσης. Θεωρείται η υιοθέτηση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή και παράδοσης προϊόντων, που μπορούν να εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή στην οργάνωση της παραγωγής ή συνδυασμό των παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη χρήση νέας γνώσης.

4 4 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Η ανάπτυξη καινοτομιών στις διαδικασίες παραγωγής συντελεί :  στην αύξηση της ευελιξίας παραγωγής  στη μείωση του κόστους εργασίας  στη μείωση κατανάλωσης υλικών  στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας  στην προσαρμογή σε κανονισμούς και πρότυπα  στην περιβαλλοντική προστασία

5 5 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Βασικές Καινοτομίες στην Ιστορική Εξέλιξη της Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής(1/2)  Χρήση Προγραμμάτων Η/Υ στην Παραγωγή (Δεκαετία 1970)  Συστήματα Just-In-Time (Δεκαετία 1980)  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας–TQM (Δεκαετία 1980)  Επανασχεδιασμός Διεργασιών - Re-engineering (Δεκαετία 1980)  Ευελιξία Παραγωγής (Δεκαετία 1990)  Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο – TΒC (Δεκαετία 1990)

6 6 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Βασικές Καινοτομίες στην Ιστορική Εξέλιξη της Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής(2/2)  Διαχείριση Προμηθευτικής Αλυσίδας – SCM (Δεκαετία 1990)  Παγκοσμιοποίηση Συστημάτων Παραγωγής (Δεκαετία 1990)  Περιβαλλοντικά Θέματα & Προκλήσεις (Δεκαετία 1990)  Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Electronic Commerce (Αρχές 21ου Αιώνα)

7 7 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Αλλαγές και προκλήσεις στα συστήματα παραγωγής Τοπική ή εθνική εστίαση  Παγκόσμια εστίαση Παράδοση σε παρτίδες  Παράδοση JIT Αγορά φθηνότερης τιμής  Συνεργασία στην προμηθευτική αλυσίδα αλυσίδα Αργή ανάπτυξη προϊόντων  Ταχεία ανάπτυξη προϊόντων Τυποποιημένα προϊόντα  Μαζική παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων εξατομικευμένων προϊόντων Εξειδίκευση εργασίας  Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι – Ομαδική εργασία Ομαδική εργασία

8 8 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων (1/3)  Τεχνολογία μηχανών (machine technology)  Τεχνολογία σχεδίασης με τη βοήθεια Η/Υ – CAD  Τεχνολογία παραγωγής με τη βοήθεια Η/Υ – CAM  Αυτόματοι έλεγχοι διεργασιών (process control)  Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems - AIS)

9 9 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων (2/3)  Οπτικά συστήματα (vision systems)  Βιομηχανικά ρομπότ (industrial robots)  Συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάκλησης (Automated Storage and Retrieval Systems - ASRS)  Συστήματα αυτόματης πλοήγησης (Automated Guided Vehicles – AGV)

10 10 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων (3/3)  Ευέλικτα κατασκευαστικά συστήματα (Flexible Manufacturing Systems – FMS)  Ολοκλήρωση παραγωγής μέσω Η/Υ (Computer Integrated Manufacturing - CIM)  Τηλε-εξυπηρέτηση (Teleservice)  Τεχνολογίες Υπηρεσιών & Υποστήριξης

11 11 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων – Παραδείγματα Σχήμα 1: Αυτόματος Έλεγχος Διεργασιών – Οθόνη Χειριστή

12 12 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων – Παραδείγματα Σχήμα 2: Ολοκλήρωση Παραγωγής με Βοήθεια Η/Υ - CIM

13 13 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Αναβάθμιση της απόδοσης στην Παραγωγή Απαιτεί ευρύτερες αλλαγές:  στη χρήση της τεχνολογίας και επιπρόσθετα:  στη διοίκηση,  στην εκπαίδευση,  στην οργάνωση.

14 14 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση καινοτομιών στα συστήματα παραγωγής(1/2) μείωση του εργατικού κόστους μείωση του εργατικού κόστους μείωση του κόστους υλικών μείωση του κόστους υλικών μείωση του κόστους αποθεμάτων μείωση του κόστους αποθεμάτων μείωση του κόστους μεταφοράς, διακίνησης και επικοινωνίας μείωση του κόστους μεταφοράς, διακίνησης και επικοινωνίας μείωση του κόστους έλλειψης ποιότητας μείωση του κόστους έλλειψης ποιότητας

15 15 Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής Σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση καινοτομιών στα συστήματα παραγωγής(2/2) μείωση του συνολικού χρόνου ροής μείωση του συνολικού χρόνου ροής αύξηση της ευελιξίας σε όγκο και εύρος παραγωγής αύξηση της ευελιξίας σε όγκο και εύρος παραγωγής βελτίωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων βελτίωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων ασφάλεια των προϊόντων και των εργαζομένων ασφάλεια των προϊόντων και των εργαζομένων


Κατέβασμα ppt "1 “ Η Καινοτομία στα συστήματα παραγωγής.” Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Γιώργος Τσιότρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google