Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο
Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο

2 “NEO ΣΧΟΛΕΙΟ & Ε.Ε.” Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (Ε.Ε.)
Οι Τέσσερις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Τι είναι Ε.Ε Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Αν προσπαθήσουμε αρκετά Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο …
θυμηθείτε Αν προσπαθήσουμε αρκετά Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο …

12 Σας ευχαριστώ

13 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες: Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Εκπαιδευτικές Καινοτομίες: Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες ως παρεμβάσεις που: στηρίζονται σε πρωτοπόρες& πρωτότυπες ιδέες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου.

14 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»
Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» δίνεται τέλος στο «μαθαίνω απ’ έξω» με νέες διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία

15 Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο Μια Καινοτομία που άργησε….
αλλάζουν νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους και κουλτούρα, βασίζονται σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές που οι πρακτικές τους είναι καθιερωμένες από δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.

16 Τέσσερις Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές των Ερευνητικών Εργασιών
Τέσσερις Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές των Ερευνητικών Εργασιών Διερευνητική Προσέγγιση της Μάθησης Διεπιστημονική Συνεργασία Καθηγητών Διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας & του πλαισίου μάθησης Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της Μάθησης

17 Επιτυχία της Καινοτομίας εξαρτάται από τη συστηματική σύμπραξη των τεσσάρων αυτών παιδαγωγικών αρχών
Περιστασιακή και ανεξάρτητη εφαρμογή τους υπάρχει στα σχολεία, αλλά δεν αρκεί.

18 Αρχή της Διερευνητικής Μάθησης: Ερωτήματα & Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
Διερευνητική Μάθηση εστιάζει στην: εκκίνηση με προβλήματα και ερωτήματα συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων ανάπτυξη επεξηγήσεων εξέταση αντιθέτων απόψεων στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων Από όλα τα project επιλέχθηκαν οι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ευρύτερου ενδιαφέροντος για τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο Έτσι συνδέεται αμεσότερα η γνώση με τη ζωή

19 Είδη Διερευνητικής Μάθησης: Διαφοροποίηση Βαθμού Καθοδήγησης
Είδη Διερευνητικής Μάθησης: Διαφοροποίηση Βαθμού Καθοδήγησης ελεγχόμενες μορφές διερεύνησης: εκπαιδευτικός ορίζει ερωτήματα και βήματα διερεύνησης και μαθητές επαληθεύουν συγκεκριμένη αρχή/γενίκευση μορφές φθίνουσας καθοδήγησης: εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα και μαθητές επιλέγουν βήματα και δράσεις της έρευνας σε πλαίσιο καθοδήγησης ακαθοδήγητες μορφές διερεύνησης: ερωτήματα και διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από μαθητές, χωρίς παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού.

20 Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης
Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης Επεξηγήσεις και Καθοδήγηση για την ανάπτυξη: κατανόησης απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης διαδικασιών, μεθόδων και μέσων έρευνας τρόπων επιχειρηματολογίας και επεξηγήσεων επιστημονικών τρόπων σκέψης και ειδών λόγου στοχαστικής ανάλυσης διαδικασιών και συμπερασμάτων με επιστημονικά & αξιακά κριτήρια Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν «ορθές απαντήσεις» οπότε το ζητούμενο δεν είναι η ΟΡΘΗ απάντηση αλλά η αναζήτηση εναλλακτικών ερμηνειών και λύσεων σε προβλήματα και ζητήματα.

21 Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης
Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης Ο εκπαιδευτικός: Διδάσκει Παρωθεί Εμψυχώνει ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ αλλά ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού : Διδάσκει (επεξηγεί και παρέχει βασικές πληροφορίες) Παρωθεί (ζητά από τους μαθητές να συσχετίσουν, επεξηγήσουν, να ερμηνεύσουν, να κατηγοριοποιήσουν, να ιεραρχήσουν, να οπτικοποιήσουν ….) Εμψυχώνει (επιβράβευση, ενθάρρυνση, συσχέτιση θετικών αποτελεσμάτων με την προσπάθεια) ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΌ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ που καλούνται να το επιτελέσουν σε συνθήκες ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Οι διερευνητικές διεργασίες πριν γίνουν μέσον μάθησης πρέπει να γίνουν αντικείμενο μάθησης

22 Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών
Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών Οι Ερευνητικές εργασίες είναι κατά βάση διεπιστημονικής φύσης ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ πεδίο συνεργασίας μαθημάτων και εκπαιδευτικών

23 Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών: Παράγοντας Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Αναξιοποίητος Εκπαιδευτικός Πόρος παράγει νέα γνώση, λειτουργεί ως ενδοσχολική επιμόρφωση για επαγγελματική ανάπτυξη βελτιώνει μαθητικές επιδόσεις & λειτουργικότητα σχολείου, αλλά …. πρακτικές συνεργασίας σπανίζουν συλλογικές έρευνες προωθούν τέτοιες πρακτικές. Συνεργασία: Διδακτικό Σχεδιασμό, Συνδιδασκαλία

24 Διεπιστημονική Συνεργασία Καθηγητών
(Έρευνα: Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων διπλή ωφέλεια) Καθηγητές: δυνατότητα υπερκερασμού της «μοναξιάς» επιστημών και επιστημόνων και αξιοποίησης δυνατοτήτων διεπιστημονικής σύμπραξης Μαθητές: επίγνωση πώς είναι οργανωμένοι φυσικός και κοινωνικός κόσμος, πώς αλλάζουν, πώς αλληλοσυσχετίζονται, πώς επικοινωνούμε μεταξύ δύο κόσμων και, πώς αναπαριστούμε και εκφράζουμε τη γνώση μας για αυτούς.

25 Διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας & του πλαισίου μάθησης
Διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας & του πλαισίου μάθησης υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη: Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες Δυνατότητες Ενδιαφέροντα Ρυθμούς μάθησης Πολιτισμικό υπόβαθρο Βιώματα Η αρχή αποβλέπει να προσφέρει…. Κάθε παιδί πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες να το μεταχειριστούν άνισα

26 Δυνατότητες διαφοροποιημένης μάθησης
Δυνατότητες διαφοροποιημένης μάθησης Δυνατότητες επιλογών Υπο-ερωτήματα Διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων Τρόπους αναπαράστασης & κοινοποίησης της νέας γνώσης

27 Αρχή Ομαδοσυνεργατικής Οργάνωσης των Μαθητών (Ολομέλεια & μικρο-Ομάδες)
Το Ελληνικό Λύκειο επιλέγει συνειδητά τις ομαδικές και όχι τις ατομικές Ερευνητικές Εργασίες γιατί αποτελούν το ιδανικό πλαίσιο για: Βιωματική μάθηση Φυσική ανάπτυξη ικανοτήτων Ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος ενεργός μάθηση, είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά συντελείται μέσα σε συνθήκες συνεργασίας και αλληλεπικοινωνίας για την αναζήτηση σχέσεων συνθήκες τέτοιες διασφαλίζει φυσικά και αβίαστα η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Η Ομαδοσυνεργατική μάθηση δεν περιορίζει το ενδιαφέρον της στο περιεχόμενο της μάθησης αλλά το επεκτείνει στην διαδικασία της μάθησης και στους τρόπους αναπαράστασης της

28 Δεν αρκεί να βρεθούν μαζί……
ΟΜΑΔΑ Κατανόηση και αποδοχή κοινών σκοπών Σαφής αλληλεξάρτηση Συνθήκες οπτικής επαφής & επικοινωνίας Αποκέντρωση διδασκαλικής εξουσίας & ανάθεση ρόλων Ίσες ευκαιρίες Συνεργατικές (και όχι ανταγωνιστικές) σχέσεις Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ = ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ διαθέτουν χρόνο για ενίσχυση της ομαδικότητας ((δελτίο αυτό-αξιολόγησης με σημειώσεις Κ-W-L (ήξερα, θέλω να μάθω, έμαθα) εμπλουτισμένο με στοχασμούς και συναισθήματα Συμβόλαιο

29 ομαδοσυνεργατικότητα διασφαλίζει αβίαστα και με φυσικό τρόπο
Ενεργός πολίτης; ανάπτυξη του αυτόνομου, ενεργού και υπεύθυνου δημοκρατικού πολίτη συντελείται μέσα σε συνθήκες ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας. ομαδοσυνεργατικότητα διασφαλίζει αβίαστα και με φυσικό τρόπο τις παραπάνω συνθήκες. Ένα ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προχωρεί στη διερεύνηση του θέματος οργανώνοντας τους μαθητές του σε επιμέρους ομάδες οι οποίες είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με διαφορετικούς τρόπους. Οι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων θα αναλυθούν σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

30 Ομαδοσυνεργατική, Διεπιστημονική Έρευνα Τελικά προιόντα μιας Ε.Ε
Τι είναι Ε.Ε Ομαδοσυνεργατική, Διεπιστημονική Έρευνα Σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα Προγραμματισμός - Πηγές - Μεθοδολογικά εργαλεία Δραστηριότητες – δράσεις συλλογής δεδομένων Επεξεργασία δεδομένων – συμπεράσματα -Παραγωγή νέας γνώσης Κοινοποίηση νέας γνώσης (παρουσίαση) Αξιολόγηση Τελικά προιόντα μιας Ε.Ε

31

32 ΣΚΟΠΟΣ Βαθύτερη κατανόηση φυσικού & κοινωνικού κόσμου
Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε προβληματικές καταστάσεις Κατασκευή αντικειμένων , συστημάτων… Καλλιτεχνική έκφραση ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ των παραπάνω Οι σκοποί των ερευνητικών εργασιών είναι ταυτισμένοι με τους σκοπούς των αντίστοιχων μαθημάτων που εμπλέκονται στο σχέδιο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία Τέχνες και Πολιτισμός Περιβάλλον και αειφορία

33 Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα
Ερευνητικά ερωτήματα Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα Αναλύεται σε υπο- ερωτήματα Συνήθως τρία υπο-ερωτήματα είναι αρκετά για ένα κεντρικό ερώτημα Ποιες οι αντιλήψεις των μαθητών για τη σχολική πειθαρχία Τι είναι σχολική πειθαρχία Πως σχετίζεται με την ποιότητα της σχολικής ζωής Πως σχετίζεται με τη σχολική επίδοση Πως σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα

34 Εντός των ωρών της ζώνης του ωρολογίου προγράμματος
Προγραμματισμός Κατανομή του χρόνου Εντός των ωρών της ζώνης του ωρολογίου προγράμματος

35 Πηγές Πρωτογενείς Πηγές Δευτερογενείς Πηγές Αρχειακό υλικό
Στατιστικά δεδομένα Μουσεία Δημοσκοπήσεις Εργαστηριακά πειράματα Καλλιτεχνικές συνθέσεις Δευτερογενείς Πηγές Βιβλία Άρθρα Διαδικτυακές βάσεις Αξιοποιηθούν πρωτογενείς πηγές για τη διαμόρφωση απαντήσεων και Δευτερογενείς πηγές για να στηρίξουν τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα

36 Είδη έρευνας - Μεθοδολογικά εργαλεία
Ερμηνευτική Πειραματική Περιγραφική Δημοσκοπική Ερωτηματολόγια Κλείδες Συνεντεύξεις Όργανα μέτρησης ………. Εξαρτώνται από τα επιστημολογικά πεδία διερεύνησης και τα ερευνητικά ερωτήματα Π.χ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ = ερμηνευτική ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ = πειραματική, περιγραφική ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ= δημοσκοπική, ερμηνευτική Έτσι οι μαθητές μυούνται στον επιστημονικό τρόπο έρευνας, συγκρότησης της γνώσης αλλά και έκφρασης Υπενθύμιση στον εκπαιδευτικό Διασφαλίζει ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Άσχετα με το είδος της έρευνας οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν αυθεντικές καταστάσεις του φυσικού και κοινωνικού κόσμου έτσι ώστε να γίνουν ικανοί να επιλύουν πραγματικά προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις σε προβληματικές καταστάσεις

37 Δραστηριότητες - δράσεις
Συλλογή των δεδομένων Συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα Σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών Σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (αιτίες, συνέπειες, προτάσεις αξιοποίησης ή αντιμετώπισης) Σε αυτή τη φάση :Αυτό- ετερο- αξιολόγηση

38 Επεξεργασία δεδομένων – Συμπεράσματα
ΣΚΟΠΟΣ: Απόκτηση γνώσης και προώθηση της κατανόησης Παραγωγή νέας γνώσης ΌΧΙ στην αυτούσια παράθεση πληροφοριών Δεδομένα- Πληροφορίες- Γνώση - Σοφία ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ερεθίσματα , δηλώσεις γεγονότων χωρίς συσχετίσεις Π.χ. 1η Ιουνίου 1€ =1,43$ ενώ 15 Ιουνίου 1€=1,20$ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – αξιοποιούν δεδομένα, αναδεικνύουν αμοιβαίες σχέσεις, χωρίς προεκτάσεις. σχέσεις περιορισμένης κλίμακας αλλά υψηλής βεβαιότητας Π.χ. άρα έχουμε υποτίμηση του € έναντι του $ (πληροφορία) ΓΝΩΣΗ – ευρύτερα πλαίσια σχέσεων, αλλά μικρότερης βεβαιότητας, που εκφράζουν αξιολογήσεις, επιχειρήματα, υποθέσεις, συλλογισμούς, συμπεράσματα Η υποτίμηση του € έναντι του $ για το ελληνικό χρέος σημαίνει ότι….. ΣΟΦΙΑ- αξιοποιεί τη βαθιά γνώση για τη λήψη αποφάσεων, επίλυση προβληματικών καταστάσεων, διάκριση ορθού/λάθους, κατάλληλου/ακατάλληλου, …. Με αυτά τα δεδομένα υποτίμησης και τις επιπτώσεις που έχουν στο ελληνικό χρέος η ενδεδειγμένη κίνηση είναι η ελλάδα να……

39 Κοινοποίηση της νέας γνώσης
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης Γραπτός και προφορικός λόγος Εικόνες, γραφικές παραστάσεις… Δρώμενα Εικαστικές εκφράσεις Ψηφιακές προσωμοιώσεις Παρεμβάσεις ……………………..

40 Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση σε Τέσσερις Διαστάσεις
Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση σε Τέσσερις Διαστάσεις Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας Αξιολογούμε το ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων Η ατομική αξιολόγηση βασίζεται στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και στα στοιχεία του ατομικού φακέλου

41 Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες
Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή πηγών και μεθόδων Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών Αιτιολόγηση επιλογών και περιγραφή τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων. Κριτική αποτίμηση πηγών, μεθόδων, συμπερασμάτων Αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό Χρήση μέσων, πόρων και ΤΠΕ

42 Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες
Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισμών Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των δεδομένων. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός τους. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών επιλογών και ρόλων.

43 Αξιολόγηση Γλώσσας και δομής Ερευνητικής έκθεσης Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίμακες
Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας Εσωτερική συνοχή λόγου Δομή Ερευνητικής Εργασίας Χρήση απεικονιστικών σχημάτων επιστήμης Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης

44 Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας: Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίμακες
Ενημέρωση για προβληματική και διαδικασίες έρευνας Ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα έρευνας Χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση. Χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές . Χρήση χιούμορ , δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη στιγμή. Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. .

45 Τελικά προϊόντα Ερευνητική έκθεση Τέχνημα Δράσεις
Παρουσιάζει σε συνεχή λόγο το θέμα, την προβληματική, τους στόχους, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συμπεράσματα, κριτική τοποθέτηση, Τέχνημα Έχει τη μορφή κατασκευής καλλιτεχνικής σύνθεσης, κολάζ, αφίσας,video, δρώμενου Δράσεις Παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το τέχνημα δεν είναι απλή έκφραση της Ε.Ε. αλλά το κύριο μέρος της Ε.Ε.

46 Ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διαδικασία
Ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διαδικασία Οι διερευνητικές προσεγγίσεις δεν καταργούν τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά τον αξιοποιούν κατά περίπτωση και στο βαθμό που είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι μαθητές κατέχουν την προαπαιτούμενη γνώση, για να κατανοούν το πλαίσιο των ερωτημάτων, αλλά και το πλαίσιο ερμηνείας των ευρημάτων. Lave and Wenger 1991, Ματσαγγούρας 2000:104 και 130, Κουλουμπαρίτση 2003: ). Επίσης, γίνεται σαφές ότι οι διερευνητικές διαδικασίες, πριν γίνουν μέσον μάθησης, πρέπει να γίνουν αντικείμενο μάθησης. Το έργο αυτό ανήκει στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να το επιτελέσουν σε συνθήκες «γνωστικής μαθητείας»

47 Ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διαδικασία
Οι ομαδοσυνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει κατά διαστήματα λίγο χρόνο, για να εξηγήσει και να υποδείξει μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης, για να συζητήσει με τις ομάδες την πορεία της συνεργατικής μάθησης και τα ενδεχόμενα προβλήματά της και τις δυνατές λύσεις τους .


Κατέβασμα ppt "Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google