Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΙ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΙ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΙ)
Βασικές λειτουργίες

2 Εκπαίδευση του Προσωπικού
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να μπορεί το προσωπικό να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της θέσεως εργασίας του. Μπορεί να είναι: Νέο προσωπικό χωρίς πείρα Νέο προσωπικό με πείρα Το υπάρχον προσωπικό

3 Μέθοδοι εκπαίδευσης του Προσωπικού
Διδασκαλία υπό την μορφή διαλέξεων στην αίθουσα (στόχος: αύξηση θεωρητικών γνώσεων) (μέσα: βίντεο, case studies, παρουσιάσεις, παραδείγματα από την αγορά) Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (στόχος: απόκτηση γνώσεων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας) (μέσα: ο υπεύθυνος τμήματος/κατά τη διάρκεια της εργασίας) Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (στόχος: δράση, άνοιγμα οριζόντων, ομαδικό πνεύμα, γόνιμος διάλογος, μάθηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ένταση, όρια…) (μέσα: προγράμματα περιπέτειας (ελεγχόμενου ρίσκου), υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες)

4 Παραδείγματα Εκπαίδευσης Προσωπικού
Πως μπορεί να γίνει η εκπαίδευση σε ζητήματα επικοινωνίας των γυμναστών ενός γυμναστηρίου; Πως μπορεί να γίνει η εκπαίδευση των στελεχών μιας κατασκήνωσης; Πως μπορεί να γίνει η εκπαίδευση απόκτησης ηγετικών δεξιοτήτων στελεχών αθλητικών οργανισμών;

5 Ανάπτυξη του Προσωπικού
H ανάπτυξη περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης περαιτέρω γνώσεων και νέων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τα στελέχη που θα αναλάβουν νέες αρμοδιότητες σε ψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας (προαγωγές). Ανάπτυξη = Επένδυση Ανάπτυξη = Αναβάθμιση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: «Η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο» Self Management Group (Καναδάς), Morax (ΗΠΑ, Ελλάδα).

6 Μέθοδοι Ανάπτυξης του Προσωπικού
Επίσημη εκπαίδευση (στόχος: μετεκπαίδευση) (μέσα: προγράμματα εξειδίκευσης, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, προπονητικά προγράμματα, επισκέψεις…) Εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς του οργανισμού (στόχος: καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος του οργανισμού, των στόχων και των στρατηγικών / αποτελεσματικότερη επικοινωνία) (μέσα: εργασία σε άλλα τμήματα του οργανισμού)

7 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού στην αθλητική αγορά
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού στην αθλητική αγορά Παραδείγματα: Οι γυμναστές των γυμναστηρίων που πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται για τα νέα προγράμματα. Οι προπονητές που πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται για την πρόοδο των αθλητικών επιστημών. Τα στελέχη των αθλητικών οργανισμών που πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών (φιλάθλων/συμμετεχόντων), τις τάσεις της αγοράς, όπως και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των νέων τεχνικών μάνατζμεντ και μάρκετινγκ.

8 Εκτίμηση της Απόδοσης του Προσωπικού
Είναι η διαδικασία κατά την οποία εκτιμάται η προσωπική απόδοση των στελεχών/προσωπικού και η συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Ανατροφοδότηση / Ενημέρωση Συναίνεση για τις μελλοντικές δράσεις Συντελεί στην αύξηση της παρακίνησης, της προσπάθειας…

9 Μέθοδοι Εκτίμησης της Απόδοσης του Προσωπικού
Μέθοδοι Εκτίμησης της Απόδοσης του Προσωπικού Εκτίμηση των χαρακτηριστικών των εργαζομένων (πως είναι ένας εργαζόμενος: χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δεξιότητες, ικανότητες) Εκτίμηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων (τι κάνει ένας εργαζόμενος: τρόποι συμπεριφοράς στην καθημερινή εργασία) Εκτίμηση των αποτελεσμάτων (τι πετυχαίνει στο τέλος: αποτελέσματα βάσει στόχων, συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης)

10 Αντικειμενική και Υποκειμενική Αξιολόγηση
Δείκτες Αντικειμενικής Απόδοσης: Όγκος πωλήσεων Αριθμός νικών Αριθμός παραπόνων πελατών Αριθμός καθυστερημένων αφίξεων στο χώρο εργασίας Αριθμός λαθών Αριθμός μελών/πελατών…. Καθημερινή εμπειρία, αλληλεπίδραση, παρατήρηση, στοιχεία έρευνας αγοράς (απόψεις πελατών)…

11 Παραδείγματα Αξιολόγησης Προσωπικού
Πως μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση: Των γυμναστών ενός γυμναστηρίου Των στελεχών μιας κατασκήνωσης Των οδηγών μιας εταιρίας υπαίθριων δραστηριοτήτων Του υπεύθυνου μάρκετινγκ μιας ομάδας

12 Μισθολογική Πολιτική και Παροχές
Μισθολογική πολιτική: βασικός μισθός, αυξήσεις, κίνητρα παραγωγικότητας Εξαρτάται από: Τη φύση του οργανισμού Το επίπεδο της ιεραρχίας στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος Την εξειδίκευση του εργαζόμενου Την εμπειρία του Την απόδοση του

13 Μισθολογική Πολιτική και Παροχές
Οι μισθοί καθορίζονται από: Τους μισθούς των ανταγωνιστών (προσφορά εργασίας, ίδια αγορά, στρατηγική) Τη δομή και ιεράρχηση της κάθε θέσης (σπουδαιότητα της θέσης, γνώσεις, ικανότητες, προϋπηρεσία, απόδοση) Παροχές: (υγειονομική ασφάλιση, ασφάλιση ζωής, ημέρες ετήσιας, άδειας, συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, διάφορα δώρα, εκπτώσεις στην αγορά προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης, ταξίδια…)

14 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεράσματα - Συζήτηση
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεράσματα - Συζήτηση Τι πραγματικά συμβαίνει στον αθλητικό χώρο: Στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού Στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού Στην αξιολόγηση του προσωπικού Στη μισθολογική πολιτική του προσωπικού

15 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΙ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google