Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ΔΑΣΤΑ Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος Αν Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ΔΑΣΤΑ Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος Αν Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ΔΑΣΤΑ Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος Αν Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Στόχος της δομής: αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ

3 2. Χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

4 3. Η ΔΑΣΤΑ έχει στην ευθύνη της Τον συντονισμό : Του Γραφείου/Μονάδα Πρακτικής Άσκησης, Το Γραφείου Διασύνδεσης και της – νεοεισαγόμενης –Μονάδας: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

5 4. Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας ΔΑΣΤΑ Η μεγιστοποίηση των συνεργιών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης. Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

6 5. Οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ Η Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου για όλες τις δομές πληροφοριακού συστήματος. Η Δημιουργία πλαισίου λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας για τις υποκείμενες δομές. Η Παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των υποκείμενων δομών. Η Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας, με αναφορά και στις υποκείμενες δομές. Οι Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας.

7 6. Αποτελέσματα στα οποία στοχεύει η ΔΑΣΤΑ Η πλήρης αξιοποίηση όλων των στοιχείων και πληροφοριών. Δημιουργία ενιαίου δικτύου πληροφόρησης βάση δεδομένων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οργανισμών Εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων: ημερίδες, ανοιχτά σεμινάρια. Η ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις και φορείς

8 Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Ιδρύματός μας, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος οφείλουν να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή, τόσο για το καλό τους, όσο και για την προσδοκία δικαιώματος, την ποθούμενη επαγγελματική τους αποκατάσταση και την δια των σπουδών ευημερία με φωτεινό ορίζοντα και μέλλον. Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ΔΑΣΤΑ Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος Αν Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google