Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο και 2ο εξάμηνο Θεωρία και εργαστήρια 30 βαθμοί Εργασίες (2) και Εξετάσεις Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τηλ: 210 - 48 22 222 εσωτ. 218, Ε-mail:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο και 2ο εξάμηνο Θεωρία και εργαστήρια 30 βαθμοί Εργασίες (2) και Εξετάσεις Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τηλ: 210 - 48 22 222 εσωτ. 218, Ε-mail:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1ο και 2ο εξάμηνο Θεωρία και εργαστήρια 30 βαθμοί Εργασίες (2) και Εξετάσεις Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τηλ: 210 - 48 22 222 εσωτ. 218, Ε-mail: gprionas@ist.edu.gr Καρδιοαναπνευστικές Παθήσεις

2 Αποτελεσματική εξέταση, θεραπεία και αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής διαχείρισης των ασθενών με καρδιοαναπνευστικές δυσλειτουργίες. Στόχοι Μαθήματος

3 Μαθησιακό αποτέλεσμα Γνώση και κατανόηση Οι φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι ικανοί/ες να: περιγράψουν την φυσιολογική δομή και λειτουργία του καρδιαναπνευστικού συστήματος και κάποιες παθολογικές διαδικασίες οι οποίες εμπλέκονται στην ανάπτυξη κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών με καρδιοαναπνευστικές διαταραχές

4 Μαθησιακό αποτέλεσμα Γνώση και κατανόηση συζητήσουν τις αρχές ο οποίες ενισχύουν την εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής εξέτασης και θεραπείας όπως και την κλινική αιτιολόγηση για την καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία

5 Μαθησιακό αποτέλεσμα Γνώση και κατανόηση εξηγήσουν τις αρχές που διέπουν την φυσικοθεραπευτική εξέταση και θεραπεία που εφαρμόζονται στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία

6 Μαθησιακό αποτέλεσμα Γνώση και κατανόηση συζητήσουν την εφαρμογή και αξιολόγηση αυτών των θεραπευτικών μεθόδων για ασθενείς με καρδιοαναπνευστικές διαταραχές

7 Μαθησιακό αποτέλεσμα Κατάρτιση και απόδοση Οι φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι ικανοί/ες να:: επιδείξουν την εφαρμογή και πρόοδο του εύρους της εξέτασης και θεραπείας που είναι διαθέσιμες για ασθενείς με καρδιαναπνευστικές διαταραχές

8 Μαθησιακό αποτέλεσμα Κατάρτιση και απόδοση συζητήσουν την προοδευτικότητα της καρδιαναπνευστικής φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα εύρος θεραπευτικών ιδρυμάτων

9 Μαθησιακό αποτέλεσμα Κατάρτιση και απόδοση περιγράψουν τις κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές επιρροές που μπορεί να επηρεάζει την ανταπόκριση του ασθενή στην καρδιαναπνευστική δυσλειτουργία στην διαχείριση της αναγνωρίζουν τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή εντός της ιατρικής ομάδας και να γνωρίζουν την σημαντικότητα της επιτυχούς θεραπείας προς την βελτίωση της φροντίδας του ασθενούς

10 ΕξέτασηΣτοιχείαΒαρύτητ α ΧρόνοςΑποτελέσματαΠροσπά θεια σε ώρες Επίσημες εργασίες Συγκεκριμέ νο θέμα 1 675 λέξεις +/- 10% 0% ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΉ Η ΠΑΡΆΔΟΣΗ Εβδ. 9Εβδ. 1320 Εργασία 65% συνολικά περιλαμβάνε ι το συγκεκριμέν ο θέμα και η ΑΔΚΕ Συγκεκριμέ νο θέμα 2 (1350 λέξεις +/- 10%) 30%Εβδ. 23Εβδ. 2760 ΑΔΚΕ (5 σταθμοί) 35%Εβδ. 30Εβδ. 3470 Διαγώνισμ α Γραπτό διαγώνισμ α (2ώρες) 35%Εβδ. 32- 34 Εβδ. 36-3870

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!


Κατέβασμα ppt "1ο και 2ο εξάμηνο Θεωρία και εργαστήρια 30 βαθμοί Εργασίες (2) και Εξετάσεις Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τηλ: 210 - 48 22 222 εσωτ. 218, Ε-mail:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google