Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας Ι Αξιοποίηση άρθρου [Gardner & Cooper 2003] για τον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας Ι Αξιοποίηση άρθρου [Gardner & Cooper 2003] για τον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας Ι Αξιοποίηση άρθρου [Gardner & Cooper 2003] για τον τρόπο αναπαράστασης / χαρτογράφησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη φάση της ανάλυσης Περιγραφή καναλιού Διανομής Εξέταση 2 κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας Αποτύπωση διαδικασιών σε κάθε κόμβο και των σχέσεων και ρόλων στην εφοδιαστική αλυσίδα Αποτύπωση Διαδικασιών – Ρόλων Ποιά είναι τα εμπλεκόμενα ενδοεπιχειρησιακά μέρη για κάθε διαδικασία και ποιος ο ρόλος τους; Προσδιορισμός των κύριων λειτουργιών της εφοδιαστικής διαχείρισης (όχι πολλές δευτερεύουσες λειτουργίες) Προσδιορισμός στρατηγικής της εταιρίας για την εξυπηρέτηση των πελατών Εξέταση του τρόπου αξιολόγησης (από την επιχείρηση) της απόδοσης των λειτουργιών της εφοδιαστικής διαχείρισης της εταιρείας Χρήση Τεχνολογίας στη εφοδιαστική αλυσίδα

2 Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 2 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας Ι Εξέταση του τρόπου αξιολόγησης (από την επιχείρηση) της απόδοσης των λειτουργιών της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας Ύπαρξη ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρησης της απόδοσης των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας Επίπεδα μέτρησης απόδοσης (στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό) και διαστάσεις απόδοσης Κύριοι δείκτες απόδοσης (ΚΡΙs) Εξέταση του βαθμού συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα Επίπεδο εμπιστοσύνης, ύπαρξη κοινών συμφερόντων, προσήλωση όλων των συνεργατών σε έναν κοινό στόχο για την ε.α., ύπαρξη ξεκάθαρων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις σχέσεις μεταξύ συνεργατών, ύπαρξη ξεκάθαρης δομής ηγεσίας στις σχέσεις μεταξύ συνεργατών.

3 Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 3 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας ΙΙ Αξιοποίηση άρθρου που θα επιλέξετε σχετικό με τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές περιοχές: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Χρήση Τεχνολογιών Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Βελτιστοποίηση διαδικασιών Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Reverse Logistics). Ανάθεση διαδικασιών Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε τρίτους (outsourcing). Ο ρόλος των 3PL και 4PL. Επιπτώσεις σύγχρονων τάσεων (μαζική εξατομίκευση, χρονική μετάθεση της τελικής μορφοποίησης προϊόντος, κάθετος διαχωρισμός της παραγωγής) στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επιπτώσεις συνεργατικών πρακτικών στην ολοκλήρωση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εμπορευματικών μεταφορών. Εμπορευματικά κέντρα (freight villages): προκλήσεις και προοπτικές. Γενική Περιγραφή/ Χαρακτηριστικά Ποιες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζονται και με ποιο τρόπο. Επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα Οργάνωση Απόδοση

4 Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 4 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας ΙΙ Θεσμικό Πλαίσιο νέων πρακτικών/τάσεων Παραδείγματα/Μελέτες Περίπτωσης Ανάπτυξη των βασικών σημείων του άρθρου Κριτική Αξιολόγηση


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 Γενικές Κατευθύνσεις Εργασίας Ι Αξιοποίηση άρθρου [Gardner & Cooper 2003] για τον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google