Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από τους μαθητές της Ε΄ τάξης Ζώη Αραδιπιώτη Άρη Αριστέιδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από τους μαθητές της Ε΄ τάξης Ζώη Αραδιπιώτη Άρη Αριστέιδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Από τους μαθητές της Ε΄ τάξης Ζώη Αραδιπιώτη Άρη Αριστέιδου

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι επτά ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 1992 γνωστότερης ως Συνθήκης του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειαςκρατών1993 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση1992Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςΕυρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και ΧάλυβαΕυρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταΕυρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

4 Τα κύρια όργανα της Ε.Ε είναι: Η Ευρωπαική Επιτροπή Το Συμβούλιο των Υπουργών Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαικό Δικαστήριο

5 Α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργο της είναι να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Ε. Ε. Εκπροσωπεί την Ένωση και κάνει διαπραγματεύσεις εκ μέρους της με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών. Β) Το Συμβούλιο των Υπουργών Είναι το όργανο της Ένωσης που παίρνει αποφάσεις. Συζητεί τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει.

6 Γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αποτελείται από βουλευτές που προέρχονται από τις χώρες – μέλη και εκλέγονται από κάθε χώρα ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Ο αριθμός τους είναι ανάλογος με τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Έργο του είναι να συμβουλεύει το Συμβούλιο των Υπουργών και να ελέγχει τις εργασίες της Επιτροπής Δ) Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών της Ένωσης από τα κράτη – μέλη. Σ’ αυτό μπορούν να καταφύγουν τα ίδια τα κράτη – μέλη ή ακόμα και πολίτες, όταν κρίνουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε Α) Ο αρχικός σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Ε.Ε. ήταν η στενότερη συνεργασία των χωρών για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών τους. Βασικοί σκοποί της Ε. Ε. είναι επίσης οι ακόλουθοι: Β) Η προώθηση της ειρήνης στο χώρο της Ε.Ε και στον υπόλοιπο κόσμο.

8 Γ) Η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και πρoïόντων χωρίς δασμό. Δ) Η συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Η Ε.Ε διατηρεί εμπορικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες του κόσμου.

9 Α) Το περιβάλλον, η παιδία, η υγεία, η πολιτιστική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξάλειψη της πείνας από τον κόσμο. Η Ένωση ενδιαφέρεται πολύ για την διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των κρατών και μελών αλλά και άλλων περιοχών της γης.

10 ΒΒ) Μια χώρα, για να έχει σχέσεις με την Ένωση, πρέπει απαραίτητα να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΓΓ) Τελική επιδίωξη της Ε.Ε είναι η πολιτική ένωση μεταξύ χωρών και μελών. Μέσα στην ένωση αυτή όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι ίσοι χωρίς καμία διάκριση αλλά ο κάθε λαός θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί και να προστατεύει την εθνική του ταυτότητα.

11 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές αλληλεξαρτήσεις, γεγονός που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων.

12 ΤΕΛΟΣ!


Κατέβασμα ppt "Από τους μαθητές της Ε΄ τάξης Ζώη Αραδιπιώτη Άρη Αριστέιδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google