Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασυνεχές (Αμερικανικό) σύστημα Εκσκαφείς - Φορτωτές Χωματουργικά αυτοκίνητα (ΧΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασυνεχές (Αμερικανικό) σύστημα Εκσκαφείς - Φορτωτές Χωματουργικά αυτοκίνητα (ΧΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασυνεχές (Αμερικανικό) σύστημα Εκσκαφείς - Φορτωτές Χωματουργικά αυτοκίνητα (ΧΑ)

2 Εκσκαφέας και Χωματουργικό αυτοκίνητο (1937)

3 Εκσκαφέας και Χωματουργικό αυτοκίνητο (1968)

4 Σύγχρονος Εκσκαφέας και Χωματουργικό αυτοκίνητο

5 Υδραυλικός εκσκαφέας και Χωματουργικό αυτοκίνητο

6 Φορτωτής και Χωματουργικό αυτοκίνητο

7 Δυνητικά επικίνδυνος εξοπλισμός

8 Διατάξεις μηχανικού εξοπλισμού Σε σειρά Παράλληλα Συνδυασμένα

9 Σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς με φορτωτές και ΧΑ Οι θέσεις φόρτωσης και εκκένωσης είναι δυνατό να τοποθετηθούν πρακτικά οπουδήποτε Το μεταφερόμενο υλικό μπορεί να είναι από λεπτόκοκκη άμμος μέχρι τεμάχια πετρωμάτων μεγάλων διαστάσεων Ο μηχανικός εξοπλισμός είναι γενικής χρήσης Προσαρμόζεται εύκολα σε σχεδόν οποιαδήποτε απαιτούμενη παραγωγή Σχετικά μικρό αρχικό κόστος επένδυσης Μεγάλος βαθμός αξιοπιστίας

10 Δεξιότητες, εμπειρίες και διαθέσεις οδηγών/χειριστών Χαρακτηριστικά μεταφερόμενου υλικού Κατάσταση οδών μεταφοράς Καιρικές συνθήκες Αξιοπιστία εξοπλισμού Σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς με φορτωτές και ΧΑ Η επίδοση εξαρτάται από:

11 Προσδιορισμός τύπου, μεγέθους και δυναμικότητας εξοπλισμού Αριθμού ΧΑ σε συνδυασμό με τις ΜΦ και τις οδούς μεταφοράς Με στόχο: Εξασφάλιση ομαλής ροής ΧΑ στις θέσεις φόρτωσης, ομαλή φόρτωση και απομάκρυνση των ΧΑ με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα Σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς με φορτωτές και ΧΑ Ζητούμενα κατά το σχεδιασμό:

12 Τεχνική μεταλλευτικών συστημάτων Συλλογή μεθόδων και εργαλείων για την εκτίμηση εναλλακτικών σχεδιασμών και λειτουργικών στρατηγικών και τακτικών που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης εκμετάλλευσης

13 Τεχνική μεταλλευτικών συστημάτων Επιχειρεί να αναγνωρίσει καλές, αν όχι βέλτιστες, επιλογές Εξετάζει τις διάφορες λειτουργίες συλλογικά, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα Λαμβάνει άμεσα υπόψη τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών Εκτιμά την επίδοση κάθε λειτουργίας με μέτρα που αφορούν στη διοίκηση του συστήματος ως σύνολο και όχι στη λειτουργία καθεαυτή

14 Μελέτη μεταλλευτικών συστημάτων

15 Ανάλυση διαδρομών Σύνολο δυνατών διαδρομών

16 Ανάλυση διαδρομών Συνήθεις διαδρομές

17 Ανάλυση διαδρομών Σταθερή δρομολόγηση

18 Ανάλυση διαδρομών Εναλλάξ δρομολόγηση

19 Προσαρμογή φορτωτών και ΧΑ Αδυναμία ακριβούς διαίρεσης στόλου ΧΑ  Μη γραμμική σχέση ανάμεσα στην επίδοση και τον αριθμό ΧΑ  Διάθεση ΧΑ σε ακέραιες μονάδες

20 Στοχαστικότητα συστήματος

21 Ανεπιθύμητη σειρά αναμονής

22

23

24 Προσαρμογή φορτωτών και ΧΑ

25 Σειρές αναμονής σε κύκλο

26 Προσομοίωση

27 Κόστος κτήσης και λειτουργίας  Κόστος κτήσης  Κόστος προσωπικού  Κόστος λειτουργίας  Κόστος κίνησης και παραγωγής Σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς με φορτωτές και ΧΑ

28 Συστήματα ελέγχου διεργασιών  Ανοικτού βρόχου  Κλειστού βρόχου  Χειροκίνητα  Ημιαυτόματα  Αυτόματα Συστήματα δρομολόγησης

29 Συστήματα δυναμικής δρομολόγησης

30

31

32 Μείωση χρόνων αναμονής Καλύτερη παρακολούθηση εργασιών Βέλτιστη δρομολόγηση Ποιοτικός έλεγχος Μείωση εργασίας γραφείου Οφέλη από αυτόματη δρομολόγηση

33

34 Ευρεστικοί κανόνες  Μεγιστοποίηση χρήσης ΧΑ  Ελαχιστοποίηση χρόνου αναμονής ΜΦ  Βελτιστοποίηση συντελεστή προσαρμογής Προκαθορισμένο σχέδιο  DISPATCH Αντιστοίχηση με περιορισμούς Πολιτικές δρομολόγησης

35 Συστήματα αυτόματης δρομολόγησης Γενική διάταξη υποσυστημάτων

36 Λειτουργική σχέση υποσυστημάτων Συστήματα αυτόματης δρομολόγησης

37 Υλικό Συστήματα αυτόματης δρομολόγησης

38 Μήτρα Καταστάσεων Συστήματα αυτόματης δρομολόγησης Σχέση Μετάδοσης ΤαχύτηταΦορτίοΘέσηΚαρότσαΚατάσταση Π+0ΚΣε μετάβαση κενό Ν00ΦΚ Σε αναμονή προς φόρτωση Ν0+ΦΚΣε φόρτωση Π++ΦΚ Σε μετάβαση έμφορτο Ν0+ΕΚ Σε αναμονή προς εκκένωση Ν0+ΕΠΣε εκκένωση Π+0ΕΚΣε μετάβαση κενό Ν00ΚΣε αργία κενό Ν0+ΚΣε αργία έμφορτο

39 Το σύστημα BEdisp

40 Διαχείριση εξοπλισμού

41 Ασυνεχή συστήματα  Μεγάλη αξιοπιστία  Μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα  Έντονα στοχαστικός χαρακτήρας  Απαίτηση στενής παρακολούθησης Ανακεφαλαίωση

42 Συστήματα αυτόματης δρομολόγησης  Ορθολογική αξιοποίηση εξοπλισμού  Επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας  Ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας  Αξιόπιστη καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας Ανακεφαλαίωση

43 Κίνητρο μελέτης και ανάλυσης μεταλλευτικών συστημάτων  Εξοπλισμός με υψηλό κόστος κτήσης και λειτουργίας  Εργασίες μεγάλης χρονικής διάρκειας  Ακόμα και οριακές βελτιώσεις στα μέτρα επίδοσης επιφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "Ασυνεχές (Αμερικανικό) σύστημα Εκσκαφείς - Φορτωτές Χωματουργικά αυτοκίνητα (ΧΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google