Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρυζωνικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές & Στρατηγικές Βαγγέλης Καπούλας Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρυζωνικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές & Στρατηγικές Βαγγέλης Καπούλας Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρυζωνικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές & Στρατηγικές Βαγγέλης Καπούλας Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ

2 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 2 Τι είναι η Ευρυζωνικότητα  Το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, αποτελούμενο από: oτην παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο (μετάδοση video, δεδομένων, τηλεφωνία) oτην κατάλληλη δικτυακή υποδομή oτην δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει oτο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της καινοτομίας και την προστασία του ανταγωνισμού

3 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 3 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας  Τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι τόσο σημαντικά για την εποχή μας όσο ήταν οι δρόμοι, τα κανάλια και ο σιδηρόδρομος τον δέκατο ένατο αιώνα και οι εθνικές οδοί και το τηλέφωνο τον εικοστό." - Michael Copps, πρώην επίτροπος Αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών, Αύγουστος 2003  "Oι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα τόσο σημαντικές για την οικονομία, όσο υπήρξε και ο ηλεκτρισμός." - Erkki Liikanen, πρώην Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μάιος 2002

4 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 4 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό (1/4)  Κίνημα για την προστασία και ενίσχυση των κοινών (δημόσιων) αγαθών (commons) oΣυμπληρώνει αλλά και εξισορροπεί τον τομέα των ιδιωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων oΒοηθά στη μείωση ανισοτήτων και προκαλεί βελτίωση της ποιότητα ζωής  Σήμερα ως κοινά αγαθά δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο τα παραδοσιακά, αλλά και τα νέα αγαθά που επιφέρει η τεχνολογία και η χρήση της

5 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 5 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό (2/4)  Αρκετοί φορείς αλλά και πρόσωπα έχουν προχωρήσει στη, oδημιουργία ανοικτών ασύρματων δικτύων, σε πλήθος πόλεων oελεύθερη χρήση ή διεκδίκηση ραδιοσυχνοτήτων  Τα απελευθερωμένα κανάλια μπορούν να διατεθούν για τη δημιουργία ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων.

6 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 6 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό (3/4)  Η Ευρυζωνικότητα υποδομή του 21ου αιώνα. oεπιδρά σημαντικά και με πλεονεκτήματα στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, την έρευνα, την καινοτομία, τη διασκέδαση κλπ.  Κάποια στιγμή η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα θα οριστεί να είναι καθολική υπηρεσία  Διατυπώνεται η άποψη πως η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να θεωρείται κοινό αγαθό και να προσφέρεται σε όλους τους πολίτες

7 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 7 Η Ευρυζωνικότητα ως Δημόσιο Αγαθό (4/4)  Οι πολιτικοί σε πολλές χώρες θεωρούν την ευρυζωνικότητα σαν ένα παράγοντα άνθισης της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται κατά 50% στις νέες τεχνολογίες)  Ο Δήμαρχος του Σαν Φρανσκίσκο παρομοίασε την ευρυζωνικότητα με το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό δηλώνοντας ότι «όπως το φώς και το ηλεκτρικό ρεύμα έτσι και η ευρυζωνικότητα είναι κοινωνικό αγαθό»

8 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 8 Το έργο  Αντικείμενο: oη προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών oη μεταφορά τεχνογνωσίας στους Νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Πρεβέζης, στο Δήμο Λευκάδας και την ιταλική Επαρχία Λέτσε.  Διάρκεια: 18 μήνες  Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Περιφέρεια Απουλίας.  Εταίροι: oΕρευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών oΝομαρχία Ηλείας oΝομαρχία Πρεβέζης oΠνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας oΕπαρχία του Λέτσε

9 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 9 Στόχοι του Έργου (1/2)  Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρυζωνικότητας  Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω: oτης εγκατάστασης δημοσίων Wi-Fi hot spots oδημιουργία δικτυακού τόπου με θέμα την ευρυζωνικότητα

10 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 10 Στόχοι του Έργου (2/2)  Μελέτη των μοντέλων και των στρατηγικών που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για προώθηση της ευρυζωνικότητας στις συνεργαζόμενες χώρες oΜελέτη διακρατικών και διαπεριφερειακών δεικτών oΕκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας σε σχέση με τις στρατηγικές, τους βασικούς παράγοντες και τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών  Μελέτη των μοντέλων ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών

11 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 11 Προώθηση Ευρυζωνικότητας  Εγκατάσταση δημόσιων Wi-Fi hot spots  Ανάπτυξη portal με θέμα την ευρυζωνικότητα  Ημερίδες  Συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς

12 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 12 Επίδειξη  Έργα επίδειξης της Ευρυζωνικότητας μέσω της εγκατάστασης public Wi-Fi hot spot σε μεγάλες πόλεις των Νομαρχιών Πρεβέζης, Αχαΐας Λευκάδας και Απουλίας.  Τα Wi-Fi hot spots θα παρέχουν δωρεάν διασύνδεση στο δίκτυο μέσω μισθωμένων ADSL γραμμών μεγάλης ταχύτητας.  Από την υλοποίηση θα επωφεληθούν πολίτες αλλά και οι ΜΜΕ που βρίσκονται εντός εμβέλειας απολαμβάνοντας ευρυζωνικές ταχύτητες και επομένως έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

13 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 13 Στρατηγική  Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης / αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών.  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα λαμβάνει υπόψη του την δυνατότητα διάθεσης μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση.

14 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 14 Βέλτιστες Πρακτικές  Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από το διεθνές περιβάλλον oθα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στα μοντέλα και τις ιδιαιτερότητες των δυο χωρών και των αντίστοιχων νομαρχιών/περιφερειών.

15 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 15 Στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας διεθνώς  Οι πολιτικές που οι χώρες υιοθετούν για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας σχετίζονται σημαντικά τόσο με τη διείσδυση του Διαδικτύου και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, όσο και με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και των απομακρυσμένων περιοχών  Οι χώρες με μεγάλο ποσοστό διείσδυσης επικεντρώνονται στη διατήρηση και στην επέκταση του υψηλού ποσοστού διείσδυσης μέσω πολιτικών για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και μέσω της συνολικής κάλυψης του πληθυσμού  Οι χώρες με μικρότερα ποσοστά διείσδυσης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών

16 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 16 Βέλτιστες Πρακτικές (1/5)  Με τον όρο "βέλτιστες πρακτικές" θεωρούνται oοι ενέργειες, oοι στρατηγικές, oοι πρακτικές και oοι νόμοι που έχουν θεσπίσει διάφορες χώρες, πόλεις ή κοινότητες για την ανάπτυξη και την διάχυση της ευρυζωνικότητας.

17 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 17 Βέλτιστες Πρακτικές (2/5)  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: oΤο ρυθμιστικό πλαίσιο oΟι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών oΟι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους oΟι τεχνολογικές εξελίξεις oΗ ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο oΤο κόστος oΗ ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας

18 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 18 Βέλτιστες Πρακτικές (3/5)  Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: oΔείκτης βέλτιστων πρακτικών (Best Practice Index-BPI), που δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές από τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας oΔείκτης καλών πρακτικών (Good Practice Index-GPI), ο οποίος δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές από τις καλές πρακτικές παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

19 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 19 Βέλτιστες Πρακτικές (4/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI: oΗ οικονομική δυνατότητα ενός χρήστη για αγορά ευρυζωνικότητας που εκφράζεται από το κόστος 1 Kbps ανά δολάριο ΗΠΑ oΤα ετήσια μέσα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανά ώρα εργασίας oΗ βαθμολογία μιας χώρας σε σχέση με την ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) oΟ ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

20 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 20 Βέλτιστες Πρακτικές (5/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI: oΗ διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους oΗ διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους oΟ ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου oΟι επενδύσεις σε ΤΠΕ oΤο επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες

21 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 21 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (1/8)  ΗΠΑ - Δίκτυα Οπτικών Ινών oUtopia (Utah)  κοινοπραξία των πόλεων της Utah υπεύθυνη για τη ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου FTTP που συνδέει επιχειρήσεις και νοικοκυριά των πόλεων που συμμετέχουν.  Η πολιτεία της Utah είχε στην εποπτεία της το δίκτυο και θέσπισε ένα σύνολο κανόνων που αφορά τη χρήση του δικτύου UTOPIA έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.  Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθήθηκε είναι ένα μοντέλο ανοικτής χονδρικής πρόσβασης.  Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του δικτύου είναι 20 χρόνια.  Η UTOPIA δεν καθορίζει τις λιανικές τιμές των υπηρεσιών έχει το ρόλο του χονδρικό παρόχου. Κάθε λιανικός πάροχος καθορίζει τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα προσφέρει.  Εξασφαλίζει την ελάχιστη ταχύτητα πρόσβασης για τα νοικοκυριά στα 100 Mbps και στις επιχειρήσεις στο 1 Gbps. Στο δίκτυο θα συνδεθούν 127,950 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

22 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 22 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (2/8)  ΗΠΑ – Ασύρματα Δίκτυα oSilicon Valley  Η τοπική αρχή του Silicon Valley δημιούργησε μια ομάδα εργασία για την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη την περιοχή του Silicon Valley σε συνεργασία  Με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής, η ομάδα εργασίας προετοίμασε ένα πλάνο για την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει την περιοχή του Silicon Valley και το δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2005.  Οι κύριοι στόχοι της ομάδας εργασίας είναι οι εξής:  Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού ασύρματου δικτύου που θα καλύπτει όλη την περιοχή  Οποιοσδήποτε να έχει τη δυνατότητα να μετακινείται στην περιοχή χωρίς να χάνει το σήμα  Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο  Παροχή δωρεάν και επι-πληρωμή υπηρεσιών, ποικιλία επιπέδων ασφάλειας  Πρόσβαση από εσωτερικό χώρο με τη χρήση σταθερού εξοπλισμού  Χρήση ανοικτών προτύπων  Τα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία του Silicon Valley θα είναι πολλαπλά, π.χ.:  Υποστήριξη των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών  Θα δώσει τη δυνατότητα στις κοινωνικές ομάδες διαφόρων επαγγελμάτων (αστυνομικών, πυροσβεστών, πωλητές κ.α.) να έχουν πρόσβαση στο γραφείο τους από εξωτερικό χώρο  Παροχή εναλλακτικών ευρυζωνικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά  Θα δοθεί η δυνατότητα σε τοπικές εταιρείες που ασχολούνται με την ασύρματη τεχνολογία να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες

23 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 23 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (3/8)  Καναδάς oΔίκτυα Οπτικών Ινών και συνδυασμός Τεχνολογιών  CANARIE  μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζεται από μέλη, εταίρους που συμμετέχουν σε διάφορα έργα καθώς και από την κυβέρνηση του Καναδά.  Η αποστολή του CANARIE είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη και χρήση του προηγμένου διαδικτύου στον Καναδά διευκολύνοντας την εκτεταμένη υιοθέτηση γρηγορότερων και πιο αποδοτικών δικτύων και υποστηρίζοντας τη δυνατότητα εφαρμογής προϊόντων και υπηρεσιών νέας γενιάς σε αυτά τα δίκτυα.

24 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 24 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (4/8)  Καναδάς oΑσύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα  Ile Sans Fil («ασύρματο νησί - wireless island»)  Μη κερδοσκοπικό ασύρματο κοινοτικό δίκτυο που παρέχει ελεύθερη δημόσια ασύρματη πρόσβαση στο internet σε χρήστες που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους του νησιού.  Για το δίκτυο χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα και ολιγοδάπανο εξοπλισμό off-the-shelf Wi-Fi για το μοίρασμα των ευρυζωνικών συνδέσεων.

25 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 25 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (5/8)  Ευρώπη oΣουηδία  Stokab (Στοκχόλμη)  δίκτυο οπτικών ινών το οποίο αναπτύσσεται στην περιφέρεια της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Πρόκειται για ένα δίκτυο που παρέχει τόσο εγγυήσεις υπηρεσιών όσο και υψηλά στάνταρ ασφάλειας στους χρήστες του.  Το δίκτυο παρέχει πληθώρα υπηρεσιών με σημαντικότερη το γεγονός ότι οι πελάτες του μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο και μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και την τοπολογία του.  Στόχοι του δικτύου είναι η αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Στοκχόλμης καθώς και η εισαγωγή καινοτόμων επικοινωνιακών τεχνολογιών στην πόλη.

26 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 26 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (6/8)  Ευρώπη oΟλλανδία  Άμστερνταμ:  Το Glasvezelnetamsterdam (GNA) αντιπροσωπεύει τη δημόσια/ιδιωτική συνεργασία μεταξύ της πόλης του Αμστερνταμ, ενός αριθμού επενδυτών και της τράπεζας ING. Κάτω από αυτή τη συνεργασία η πόλη θα κατασκευάσει το δίκτυο οπτικών ινών και θα έχει στη δικαιοδοσία της ένα κομμάτι από το παθητικό τμήμα του δικτύου, τις ίνες και όχι τα ενεργά στοιχεία.  Η πόλη δεν θα παρέχει ποτέ υπηρεσίες στο δίκτυο. Ένας συνεργάτης που θα έχει το ρόλο του πάροχου υπηρεσιών θα παρέχει τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει για μια δεκαετία υπηρεσίες, όμως την ίδια περίοδο και άλλοι πάροχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και να παρέχουν και αυτοί υπηρεσίες στην πόλη σε ανταγωνιστικές τιμές.  Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι όλο υπόγειο. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της υπόγειας κατασκευής, το δίκτυο περιέχει μεγάλο αριθμό οπτικών ινών και σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στο μέλλον να μη χρειαστεί πάλι να περαστεί ίνα.  Η δημοτική αρχή του Άμστερνταμ ελπίζει ότι η αγορά θα ανταποκριθεί στο πρόγραμμα και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί οικονομικά για τα επόμενα στάδια υλοποίησης του.  Σύμφωνα με το σχεδιασμό το δίκτυο θα φθάσει και στις 420,000 κατοικίες τις πόλεις, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η ίνα να φθάσει όχι μόνο σε κάθε κτήριο αλλά και σε κάθε διαμέρισμα.

27 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 27 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (7/8)  Ευρώπη oΓαλλία  Sipperec  Το Sipperec είναι μια κοινοπραξία 60 κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από το Παρίσι.  Στις αρχές του 1990 αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα δίκτυο κορμού οπτικών ινών.  Το δίκτυο χρησιμοποιείται και επεκτείνεται από την Irise, η οποία διαχειρίζεται τα 470 χιλιόμετρα των αγωγών προσφέροντας σύνδεση σε 87 κοινότητες.  Η Irise νοικιάζει το δίκτυο οπτικών ινών σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών, παραδείγματος χάριν πανεπιστήμια.  Από το 2004 το πρόγραμμα αυτό άρχισε να γίνεται κερδοφόρο, καθώς χρησιμοποιείται μαζικά από παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών.

28 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 28 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (8/8)  Ευρώπη oΜεγάλη Βρετανία  Norwich:  Οι δημότες του Norwich από το καλοκαίρι του 2006 έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του ασύρματου Wi-Fi δικτύου, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίχθηκε από το συμβούλιο της κομητείας του Norfolk και την East of England Development Agency.  Το πρόγραμμα καλύπτει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, πολλά από τα οποία είναι στο κέντρο του Norwich, αποκεντρωμένα επιχειρηματικά πάρκα, το νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο East Anglia.  Το δίκτυο παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και στο ευρύ κοινό.  Η πρόσβαση όμως περιορίζεται στα 256 Kbps, έτσι ώστε το δίκτυο να μην ανταγωνίζεται τους εμπορικούς παροχείς.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στο Internet με ταχύτητες 1 Mbps.  Η υπηρεσία τώρα επεκτείνεται σε 20 αγροτικές περιοχές στην περιοχή του Norfolk.

29 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 29 Η Ευρυζωνικότητα στον κόσμο (1/3)

30 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 30 Η Ευρυζωνικότητα στον κόσμο (2/3)

31 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 31 Η Ευρυζωνικότητα στον κόσμο (3/3)

32 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 32 Η Ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη (1/2) Ποσοστό Ευρυζωνικής Διείσδυσης στην Ευρώπη-Ιούλιος 2007 (πηγή: CoCom)

33 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 33 Η Ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη (2/2)

34 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 34 Δείκτης Ετοιμότητας Δικτυακών Τεχνολογιών- NRI ΔείκτηςΚατάταξη ΕλλάδαςΜεταβολήΣύνολο χωρών NRI 2006-200748η θέση-5122 NRI 2005-200643η θέση115 NRI 2004-200542η θέση-9104 NRI 2003-200434η θέση 102 43 42 34 48

35 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 35 Διαφορά Ελλάδας με ΟΟΣΑ, ΕΕ15(ΟΟΣΑ) και ΕΕ25

36 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 36 Διαφορά Ελλάδας με ΟΟΣΑ και ΕΕ

37 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 37 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ  8 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν εντάξει Τεχνικά Δελτία, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93, για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών.  19 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν εντάξει Τεχνικά Δελτία, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105 για την υλοποίηση Ασύρματων Μητροπολιτικών Δικτύων.

38 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 38 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ (1/2)  Πάτρα  Πύργος  Αμαλιάδα  Ναύπακτος  Αγρίνιο  Μεσολόγγι  Οινιάδες  Αίγιο

39 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 39 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ (1/2) ΔήμοςΧιλιόμετρα ΌδευσηςΠροϋπολογισμός Πατρέων - Ρίου39,213.025.500,00 € Αιγίου6,20503.678,00 € Πύργου8,27706.383,90 € Αμαλιάδας5,81477.800,00 € Αγρινίου17,001.330.516,00 € Ναυπάκτου5,21414.592,00 € Οινιάδων3,68311.082,40 € Μεσσολογίου11,96906.704,80 € Σύνολο:97,347.676.257,10 €

40 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 40 Ασύρματα Δίκτυα στην ΠΔΕ (1/2)  Μεσσάτιδος, Φαρών, Μόρβης  Πηνείας, Παραλίας,  Διακοπτού, Σκιλλούντος,  Θεστιέων, Αρχαίας Ολυμπίας  Γαστούνης, Καλαβρύτων,  Βαρθολομιού, Τριταίας,  Ανακτορίου, Νεαπόλεως,  Βραχναίικων, Συμπολιτείας,  Δύμης, Αμφιλοχίας,  Ευπαλίου

41 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 41 Όραμα (1/3)  Τελικός στόχος πρέπει είναι η επέκταση του δικτύου (σε διάφορες φάσεις), έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό  Το παραπάνω σε συνδυασμό με ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου θα φέρει τη χώρα μας σε αξιόλογη θέση

42 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 42 Όραμα (2/3)  Ήδη αρκετές χώρες ξεφεύγουν ποιοτικά μπροστά με αντικατάστασή των DSL συνδέσεων από συνδέσεις οπτικών ινών έως το σπίτι και την επιχείρηση  Το όραμα πρέπει να είναι η (πραγματική) ευρυζωνικότητα να φτάσει oσε κάθε σπίτι, oσε κάθε πολίτη, oσε κάθε επιχείρηση  Ο προϋπολογισμός του κράτους να μην έχει πόρους ΜΟΝΟ για δρόμους αλλά και για δίκτυα οπτικών ινών

43 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 43 Όραμα (3/3)  Να εξεταστούν διάφοροι τρόποι επέκτασης της υποδομής οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη oΧρηματοδότηση από το κράτος, τους ΟΤΑ oΕκμετάλλευση των δημιουργούμενων υποδομών και επένδυση των εσόδων σε επέκταση του δικτύου oΕνεργοποίηση των ιδιωτικού τομέα oΠιθανά, εμπλοκή των ίδιων των χρηστών  Ο πρώτος χρήστης σε μια περιοχή βαρύνεται με κόστος επέκτασης της γραμμής ως εκεί  Οι υπόλοιποι επωφελούνται της ύπαρξης του δικτύου  Η αδικία για τον πρώτο χρήστη άρεται αν π.χ. με κάθε επιπλέον σύνδεση του επιστρέφεται μέρος της αρχικής του επιβάρυνσης  Κόστος για τους «τολμηρούς» πρώιμους ενστερνιστές (early adopters), αλλά και επιστροφή, εν καιρώ, της δαπάνης, αλλά  Υποδομές τελευταίου μιλίου που ανήκουν στους ίδιους τους πολίτες (και μπορούν να είναι και να παραμείνουν κοινά αγαθά)

44 Ημερίδα – Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2007 44 http://interreg-broadband.cti.gr interreg-broadband@cti.gr ΔικτυακόςΤόπος Δικτυακός Τόπος Διεύθυνση Επικοινωνίας


Κατέβασμα ppt "Ευρυζωνικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές & Στρατηγικές Βαγγέλης Καπούλας Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google