Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Στόχοι και χαρακτήρας των σπουδών στο Τμήμα

2 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Στόχοι της ημερίδας Ενημέρωση για τη φιλοσοφία σπουδών και τη διάρθρωση του οδηγού σπουδών του Τμήματος Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Αναγνώριση και καταγραφή προβλημάτων, απειλών και μελλοντικών ευκαιριών Καταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων τροποποίησης του οδηγού σπουδών

3 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών Το Τμήμα.... αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να απασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεματικής. ( Π.Δ. 319/97)

4 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος “.. οι κλασικές έννοιες του τηλεπικοινωνιακού μηχανικού και του πληροφορικού θα πάψουν να αποτελούν αυτοτελείς οντότητες. Αντίθετα, εκτιμάται ότι ένα νέο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, θα κληθεί να καλύψει τις μελλοντικές αυτές ανάγκες”. Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών Το Τμήμα

5 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών Το Τμήμα ο σχεδιασμός του τμήματος αποσκοπεί... στη “μηχανική των πληροφοριακών συστημάτων (information systems engineering)”. Η έμφαση της μηχανικής των πληροφοριακών συστημάτων έγκειται στη θεώρηση ενός πληροφοριακού συστήματος ως ενός πολύπλοκου λειτουργικού συνόλου διαφορετικών συστατικών. Το εύρος γνώσης ενός μηχανικού πληροφοριακών συστημάτων καλύπτει τις απαιτήσεις και των τριών παραπάνω επιστημονικών κλάδων (πληροφορικής, επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων).

6 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών Αντικειμενικοί στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Αντικειμενικοί στόχοι Οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους προετοιμάσουν για την άμεση αποκατάστασή τους στον εργασιακό τους χώρο Οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις ικανότητες της εφαρμογής των θεωρητικών/μαθηματικών εργαλείων, των θεμελιωδών γνώσεων της επιστήμης τους Οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με το κριτικό πνεύμα και την παιδεία που θα τους βοηθήσει να παίξουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες θέσεις καρριέρας Οι φοιτητές θα κατανοήσουν το κοινωνικό, οικονομικό επιχειρησιακό και ανθρώπινο περιβάλλον όπου τα τεχνήματά που θα σχεδιάσουν και αναπτύξουν θα εφαρμοστούν.

7 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών Αντικειμενικοί στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Μαθησιακά αποτελέσματα Θεμελιώδης γνώση: Κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής των θεμελιωδών θεωρητικών αρχών της επιστήμης Εύρος: εξοικείωση με πολλές τεχνικές περιοχές Βάθος: Ικανότητα να εφαρμόζουν σε βάθος τη γνώση μιας ή περισσοτέρων «ειδικοτήτων» από αυτές που θεραπεύει το πρόγραμμα σπουδών Ηγεσία: Ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και αποτίμησης της ευρύτερης «εικόνας» Σχεδιασμός: Ικανότητα να συμμετάσχουν σε δημιουργικές, συνθετικές εργασίες Περιέργεια: Επιθυμία και ικανότητα να συνεχίσουν να μαθαίνουν Επικοινωνιακές δεξιότητες: Ικανότητα να αναπτύσσουν τις ιδέες τους με πειστικό τρόπο, προφορικά και γραπτά. Κοινωνικές δεξιότητες: Ικανότητα συνεργασίας και εργασίας σε ομάδες Καθολική άποψη: Εκτίμηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών θεματικών/επιστημονικών πεδίων Ηθική: Ικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής της επαγγελματικής ηθικής και των προτύπων

8 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος (Τεχνολογία Πληροφορίας) Ή Επιστήμονας Υπολογιστών

9 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Αρχιτεκτονική Συστημάτων Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητή Νοημοσύνη Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών Επεξεργασία σήματος Σχεδιασμός Συστημάτων Ψηφιακή Σχεδίαση (συσκευές, κυκλώματα και διατάξεις) Συστήματα Επικοινωνιών ΗΜ/ ΤΠ ΕΥ

10 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ειδικός Συστημάτων Μηχανικός Επικοινωνιών Σχεδιαστής ICT προϊόντος Μηχανικός υλοποίησης, ενοποίησης και ελέγχου συστημάτων

11 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ειδικός Συστημάτων Μηχανικός Επικοινωνιών Σχεδιαστής ICT προϊόντος Μηχανικός υλοποίησης, ενοποίησης και ελέγχου συστημάτων ΗΜ/ ΤΠ ΕΥ

12 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Ειδικός Συστημάτων Ο Ειδικός Συστημάτων σχεδιάζει ολοκληρωμενες λύσεις υπολογιστικών συστημάτων που βασίζονται σε υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού και υλικού (δίκτυα ΗΥ, λογισμικό συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών). Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και να παράγονται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Για πολύπλοκες λύσεις, την ομάδα ηγείται ένας ειδικός ολοκλήρωσης συστημάτων.

13 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ειδικός Συστημάτων Μηχανικός Επικοινωνιών Σχεδιαστής ICT προϊόντος Μηχανικός υλοποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου συστημάτων ΗΜ/ ΤΠ ΕΥ

14 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Μηχανικός Επικοινωνιών Ο μηχανικός επικοινωνιών καθορίζει, σχεδιάζει, υλοποιεί, ελέγχει, ενοποιεί, υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα δικτύων και συστήματα διαχείρισης δικτύων. Σχεδιάζει ολοκληρωμένα δικτυακά συστήματα για τη σύνδεση κόμβων σε LAN/WAN. Aναλύει τις απαιτήσεις πελατών, προσομοιώνει και αναλύει λύσεις, αποφασίζει για τον κατάλληλο εξοπλισμό, σχεδιάζει, υλοποιεί, ελέγχει και ολοκληρώνει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προϊόντα. Μπορει δε να ασχοληθεί με το σχεδιασμό κυκλωμάτων και την εκσφαλμάτωσή τους χρησιμοποιώντας προϊόντα λογισμικού

15 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ειδικός Συστημάτων Μηχανικός Επικοινωνιών Σχεδιαστής ICT προϊόντος Μηχανικός υλοποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου συστημάτων ΗΜ/ ΤΠ ΕΥ

16 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Σχεδιαστής ICT προϊόντος Ο μηχανικός σχεδιασμού προϊόντος χρησιμοποιεί εξειδικευμένα συστήματα προσομοίωσης για τη δημιουργία νέων συσκευών υλικού. Μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί λογισμικό για την προσομοίωση ή και τη λειτουργία των μονάδων που σχεδιάζει/υλοποιεί για την ενσωμάτωσή τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Ο ρόλος αυτός απαιτεί γνώσεις μικροηλεκτρονικής.

17 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος «Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων» Ειδικός Συστημάτων Μηχανικός Επικοινωνιών Σχεδιαστής ICT προϊόντος Μηχανικός υλοποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου συστημάτων ΗΜ/ ΤΠ ΕΥ

18 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Μηχανικός υλοποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου συστημάτων Ο μηχανικός ολοκλήρωσης και ελέγχου συστημάτων εργάζεται με τις ομάδες υλοποίησης και και σχεδιασμού συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος/συστήματος. Ο μηχανικός αυτός διασφαλίζει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες τροποιήσεις στα μέρη του συστήματος ώστε αυτά να δουλέψουν όπως ακριβώς σχεδιάστηκε. Ο μηχανικός υλοποίησης και ελέγχου παίζει ένα παρόμοιο ρόλο, βεβαιώνοντας την ορθή λειτουργία του συστήματος μετά την παράδοση και την εγκατάστασή του. Υποστηρίζει δε το προσωπικό λειτουργίας του τελικού προϊόντος.

19 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος Επίσης... RF μηχανικός Σχεδιαστής ψηφιακών σστημάτων Σχεδιαστής εφαρμογών επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων Σχεδιαστής Δικτύων Η/Υ Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών Σχεδίαση και αρχιτεκτονική συστημάτων λογισμικού Σχεδιαστής πολυμεσικών εφαρμογών Συμβουλευτικές υπηρεσίες Τεχνική υποστήριξη

20 19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος ACM/AIS Αρχιτεκτονική Προγράμματος Σπουδών Βασικά Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας Θεωρία και Πρακτική Ανάπτυξης και χρήσης ΠΣ σε οργανισμούς Επικοινωνίες Τεχνολογία ΠΣ Υλοποίηση ΠΣΕφαρμογή και διαχείριση ΠΣ


Κατέβασμα ppt "19/04/2005Γεώργιος Α Βούρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google