Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής
Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας» Β. ΤΣΑΔΑΡΗ Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010, Κοζάνη

2 1 1 2 3 4 Υφιστάμενη κατάσταση Υφιστάμενη Κατάσταση
Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος 1 1 Υφιστάμενη κατάσταση Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική Παραγωγής Υφιστάμενο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 2 Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές 3 ΔΕΗ και CO2 3.1 ΕΣΚΔΕ 3.2 Μετά Κιότο 3.3 Δράσεις Μείωσης CO2 4 Συμπεράσματα

3 1 2 3 4 Η Στρατηγική Παραγωγής εδράζεται σε τρεις πυλώνες:
1.1 Στρατηγική Παραγωγής Η Στρατηγική Παραγωγής εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Ασφάλεια Εφοδιασμού Αποδοτικότητα και Ανταγωνι-στικότητα Μονάδων Βελτίωση Περιβαλλοντι-κής Συμπεριφοράς 1 Κατασκευή νέων θερμικών Μονάδων που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες 2 Απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών θερμικών Μονάδων Παραγωγής … και υλοποιείται με: 3 Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Υδροηλεκτρικών Έργων 4 Μείωση εκπομπών CO2 και συμβατικών ρύπων

4 Εγκατεστημένη ισχύς : 12.843 MW, Καθαρή παραγωγή : 52,4x109 kWh
1.2 Υφιστάμενο Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. (στοιχεία 2008) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΗ Εγκατεστημένη ισχύς : MW, Καθαρή παραγωγή : 52,4x109 kWh Ισχύς (ΜW) % Ενέργεια (ΜWh) % ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΙ ΑΗΣ: MW, 41,3 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48% της ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας το 2008

5 Παλαιότητα υφιστάμενων Μονάδων
1.3 Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία Λειτουργία μετά το 2016 ΑΗΣ Μονάδες Ηλικία μέχρι 2015 Ένταξη ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι,ΙΙ ΙΙΙ, ΙV V 31 30,29 18 ΚΑΡΔΙΑΣ I,II III, IV 40 35,34 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ I II,III IV 56 53,50 42 X ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I,II 1987 28 ΛΙΠΤΟΛ I,II 56, 50 X Παλαιότητα υφιστάμενων Μονάδων

6 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση (I)
Αποτελούν τον κύριο ρύπο ενδιαφέροντος στην περιοχή 2008 1985 ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ξεκίνησε Πρόγραμμα Αντικατάστασης των παλιών Η/Φ με νέα σύγχρονης τεχνολογίας Ολοκλήρωση το 2008 με την βελτίωση/προσθήκη Η/Φ στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Εμφανίζονται προβλήματα στις εκπομπές οξειδίων του θείου στον ΑΗΣ Αμυνταίου και λιγότερο στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Η ποιότητα περιβάλλοντος ως προς τον ρύπο αυτό είναι πολύ καλή. SΟ2 Μέχρι σήμερα δεν εμφανίζονται προβλήματα στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τους ΑΗΣ της περιοχής Κοζάνης. Η ποιότητα περιβάλλοντος ως προς τον ρύπο αυτό είναι πολύ καλή. NOx

7 Σκόνη 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση (II)
Σημαντικές παρεμβάσεις της ΔΕΗ στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των Λιγνιτικών Σταθμών, όπως: η αλλαγή των Η/Φ σε όλους τους λιγνιτικούς ΑΗΣ η βελτίωση λειτουργίας των Η/Φ του ΑΗΣ Καρδιάς λόγω βελτίωσης του μίγματος λιγνίτη οι μειώσεις στις εκπομπές λόγω επιτυχημένων επεμβάσεων συντήρησης του εξοπλισμού. Σκόνη μείωσαν δραστικά τις εκπομπές σκόνης των ΑΗΣ. Παραμένοντα προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία: Υψηλές τιμές εκπομπής σκόνης στις Μονάδες Ι,ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς και στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Ορισμένες υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Κύρια συμβολή φαίνεται πλέον να έχουν οι διάχυτες εκπομπές από την εξόρυξη και μεταφορά λιγνίτη και τέφρας 7 7

8 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων –
Αποτελέσματα προγράμματος μείωσης εκπομπών σωματιδίων έτος 1987 έως το έτος 2006 (III) Διαχρονική εξέλιξη της μέσης ειδικής εκπομπής σκόνης από τους ΑΗΣ της Δυτικής Μακεδονίας Αύξηση ηλεκτροπαραγωγής Μείωση εκπεμπόμενης ΣΚΟΝΗΣ η ετήσια εκπομπή σκόνης στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεμαΐδας από τους σταθμούς Η/Π της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 82% η ειδική εκπομπή σκόνης (κιλά σκόνης ανά παραγόμενη MWh) μειώθηκε κατά 8 φορές. Η ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 52%

9 1.5 Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (Ι)
Η ΔΕΗ A.E., στην προσπάθειά της για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί σειρά μέτρων και δράσεων. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προβλέπει: Τη διακοπή της λειτουργίας των παλαιών Μονάδων (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Πτολεμαΐδας), σταδιακά από το έτος 2010. Την κατασκευή και θέση σε λειτουργία δύο νέων, σύγχρονων και υψηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικών Μονάδων - στον ΑΗΣ Μελίτης και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας - με τον πλέον σύγχρονο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των υφισταμένων Μονάδων Παραγωγής με βελτίωση της διαχείρισης του μίγματος λιγνίτη, που καταναλώνεται, αναβαθμίσεις και συντηρήσεις του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, δοκιμή duct sorbent injection, κ.λπ. Επιπλέον, εξετάζονται και μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεις, όπως η εγκατάσταση συγκροτήματος αποθείωσης στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των εκπομπών σκόνης. 9

10 Για το θέμα έχει εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου από το ΥΠΕΚΑ 08.02.2010
Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (ΙΙ) Σε πρόσφατη σύσκεψη των Αδειοδοτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε : Η κατάρτιση 5ετούς Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε., (ως τμήμα του υπό αναθεώρηση Επιχειρησιακού της Σχεδίου), που να εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις - βελτιώσεις. Για το θέμα έχει εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου από το ΥΠΕΚΑ 10

11 2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (Ι)
Μέχρι το 2015 Ισχύουσες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Από 2016 και μετά Εκτιμώμενες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων: SO2, NOx και σωματιδίων ανά καπνοδόχο Τήρηση Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΕΣΜΕ-συνολικά ετήσια επίπεδα εκπομπών). Λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές από το Νοέμβριο 2007. Οριακές τιμές για τη Ποιότητα της Ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των Σταθμών. Λοιπές απαιτήσεις Λήψη πολλών επί μέρους Αδειών Ειδικότερες προβλέψεις για κάθε Σταθμό. Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές: Υφιστάμενες Μονάδες μετά το 2016: Πλήρης συμμόρφωση σε νέες αυστηρές οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων: SO2, NOx, σωματιδίων ανά καπνοδόχο. ή Δυνατότητα «ένταξης υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο ΜΕΣΜΕ» για την περίοδο 2016 – 2020. Επιλογή καθεστώτος «περιορισμένης λειτουργίας» εγκαταστάσεων για την περίοδο 2016 – 2023. που ενσωματώνονται στην ΚΥΑ ΕΠΟ κάθε Σταθμού Ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο Ευελιξία ως προς τις εκπομπές υφιστάμενων Μονάδων Νέο Νομοθετικό πλαίσιο Αυστηρότατες οριακές τιμές – ελάχιστη ευελιξία 11

12 π.χ. για στερεά καύσιμα 400 ή ΕΣΜΕ SO2 σκόνη 200 ΝΟX
2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙΙ) Το σχέδιο της νέας Οδηγίας καθιστά τα επίπεδα εκπομπών των εγχειριδίων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών δεσμευτικές Οριακές Τιμές Εκπομπής SO2 σκόνη π.χ. για στερεά καύσιμα 400 ή ΕΣΜΕ 100 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 400 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 <200 200 <20 10 <150 Σήμερα Υφιστάμενες* Nέες Σήμερα Υφιστάμενες* Nέες ΝΟX Νέα IED Νέα IED 500 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 <200 150 Σήμερα Υφιστάμενες* Nέες Νέα IED * Μετά το 2016

13 Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές
2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙΙΙ) Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας έντεκα (11) λιγνιτικών Μονάδων (συνολικής ισχύος: MW), υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: Υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων (εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης και απονίτρωσης), αμφίβολου αποτελέσματος, κόστους 150 δις € ανά Μονάδα, ή Θέση σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας των Μονάδων The execution of the investment plan is key to delivering the Business Plan targets. We have faced some delays, mainly due to external factors, but we are moving ahead. We recently obtained the building permits for the 417MW CCGT plant in Aliveri and construction is going to commence shortly. Completion is expected by end 2011. Regarding the construction of an 811MW CCGT plant in Megalopolis with an efficiency rate of 56.9%, the contract was awarded to the Consortium METKA S.A. – ETADE S.A. with a reduced budget of €500mln vs an initial offer of €543 mln. The contract will also include a 13 months penalty-free delivery extension period for delays related to the availability of the natural gas pipeline and/or the 400 kV Transmission line. We have completed the tender documents for a MW lignite plant in Ptolemaida, (Ptolemaida V), with a budget of €1.3 bln and we are working on smoothing out the final conditions for the conclusion of the necessary expropriation of land in the Pontokomi and Mavropigi areas in order to proceed soon with the tender, which we estimate to take place at the end of this year. Our decision for a second call for tenders for the 450 MW Lignite Unit of Meliti II is related to the State decision for the assignment of the exploitation of the Vevi mine. The beginning of exploitation of this mine is necessary so that PPC can effectively exploit its own deposit in the same region that will feed the new Unit along with Kleidi mine. Next slide please. Η ΔΕΗ επανεξετάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο, για τη περίοδο μετά το 2016 για: Την πραγματοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων ή Tην κατασκευή νέων Μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης για την αντικατάσταση ισχύος παλαιών Μονάδων βάσης. Αναγκαιότητα η ταχύτατη προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας των νέων σύγχρονων Μονάδων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε.

14 Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές
2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙV) Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Α’ Εξάμηνο 2010: Διαδικασία 2ης Ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κίνδυνος για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας Κίνδυνοι: Κατάργησης/ περιορισμού ευέλικτων εναλλακτικών λύσεων (ΜΕΣΜΕ, Οpt out) Επιβολής νέων αυστηρότερων προβλέψεων και προσθήκη CO2 emission performance standards Ανάγκη: Διατήρησης/ επέκτασης των ευέλικτων εναλλακτικών λύσεων Μη υιοθέτηση δυσμενέστερων απαιτήσεων Ανάγκη συντονισμού των εμπλεκομένων (ΜΕΑ, ΥΠΕΚΑ, Ευρωβουλευτές, κ.λπ.) για την αποτελεσματική παρέμβαση της Χώρας στις εξελίξεις

15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO2 – ΕΣΚΔΕ (Ι) ΣΑΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ: 414,4 MtCO2 στην πενταετία Συνολικά εκχωρούμενα δικαιώματα σε υπόχρεους κλάδους 08 – 12 : 332,2 MtCO2 (-19,8 % ως προς ΣΑΕ) Υφιστάμενες: 315,4 MtCO2 Αποθήκη Νεοεισερχόμενων: 16,7 MtCO2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΕ Ηλεκτροπαραγωγής: 289,7 MtCO2 στην πενταετία Κατανεμηθέντα Δικαιώματα σε Υφιστάμενες Η/Π: 222,5 MtCO2 στην πενταετία Μείωση κατά 67,2 MtCO2 (-23,2% ως προς ΣΑΕ)

16 ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ EE (COM 1/2007)
3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO2 – ΜΕΤΑ ΚΙΟΤΟ (II) ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ EE (COM 1/2007) Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Προώθηση ΑΠΕ Διατήρηση εγχώριων στερεών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ (ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, μεγάλα αποθέματα, ΒΔΤ, clean coal, CCS) NEΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Σύνοδος Κοπεγχάγης: «περιορισμός αύξησης θερμοκρασίας στους 2οC ως προς τα προβιομηχανικά επίπεδα» ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΘ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ: -50% 2050 / 1990 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: - 30% 2020/1990, 60-80% 2050/1990 ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.: -20% 2020/1990 (-30% 2020/1990 προϋπόθεση διεθνούς συμφωνίας) ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/29/ΕΚ – Τροποποίηση 2003/87: αγορά (πλειστηριασμός) του συνόλου των δικαιωμάτων της Η/Π από το 2013 ΟΔΗΓΙΑ 2009/31/ΕΚ – Κανόνες για την αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς α) Επιλογή της χώρας η χρήση ή μη της αποθήκευσης β) Μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (Μάιος 2009) όλες οι νέες εγκαταστάσεις Η/Π  300 MWe πρέπει να έχουν αξιολογήσει: αν διατίθενται κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης αν οι εγκαταστάσεις μεταφοράς είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές αν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η μετασκευή για τη δέσμευση του CO2

17 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ CO2 (III)
Επιτευχθείσα μείωση μέσου συντελεστή εκπομπών CO2 συνολικού συστήματος παραγωγής της ΔΕΗ 1990 – 2008 : 1,3 kg/kWh 1,00 kg/kWh (-23%) ΔΡΑΣΕΙΣ Νέες επενδύσεις – Αντικατάσταση παλιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού Β.Α. Εντατικότερη αξιοποίηση ΑΠΕ Περαιτέρω ανάπτυξη υδροδυναμικού της Χώρας Προγράμματα βελτίωσης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς υφιστάμενων Μονάδων: παρακολούθηση και αναφορά CO2 αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός – ΒΔΤ αποδοτικές τεχνολογίες καύσης – συμμετοχή σε προγράμματα CCS Δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε παραγωγή και ζήτηση

18 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ CO2 (IV)
Συμμετοχή σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τη δέσμευση και αποθήκευση του CO2 (GESTCO, ENCAP, CASTOR, ISCC, CESAR, ECOSCRUB) Συνεργασία με EURELECTRIC για θέματα CCS της Η/Π και για την Οδηγία για τα CCS Συμμετοχή στο ΖΕP-TP της Ε.Ε. Ανάθεση μελέτης σε ΙΤΕΣΚ, ΙΓΜΕ για την εκτίμηση της δυνατότητας και του κόστους δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 από Μονάδες στερεών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία και την Εύβοια Συμμετοχή σε ερευνητικές και επιδεικτικές δράσεις για την αξιοποίηση αστικών απορριμμάτων και βιομάζας (RECOFUEL, DEBCO, ΠΠΔΜ) Ερευνητικά έργα αύξησης β.α. (LIGPOWER, DRYCOAL) Εκπαίδευση προσωπικού – Διεξαγωγή πενθήμερου σεμιναρίου με θέμα «Τεχνολογικό δυναμικό περιορισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – Δυνατότητες εφαρμογής τους στις Ελληνικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος» - ΔΕΗ Α.Ε. – ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ – GHG programme του ΙΕΑ

19 Η Στρατηγική Παραγωγής εδράζεται σε τρεις πυλώνες:
Ασφάλεια Εφοδιασμού Αποδοτικότητα και Ανταγωνι-στικότητα Μονάδων Βελτίωση Περιβαλλοντι-κής Συμπεριφοράς 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εξέλιξη ζήτησης – Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού - Διατήρηση εγχώριων ορυκτών καυσίμων – Στόχοι μείωσης ΕΑΘ  κάθε μέσο περιορισμού των ΕΑΘ απαραίτητο, συμπεριλαμβανόμενων και των τεχνολογιών CCS Σημαντικές προσπάθειες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μείωση των εκπομπών CO2 και συμβατικών ρύπων Κοινές Δράσεις ΔΕΗ Α.Ε.- Αρμοδίων Φορέων για την Επίτευξη των τριών Πυλώνων Επιτάχυνση Υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ για την κατασκευή νέων Μονάδων με εξαιρετικά περιβαλλοντικά οφέλη για τη Χώρα, τόσο για το CO2, όσο και για τους συμβατικούς ρύπους (SO2, NOX, σκόνη) Σημαντική η αποδοχή της υπόγειας αποθήκευσης από τη χώρα, ερευνητικά προγράμματα και η εγχώρια επιστημονική κοινότητα (GESTCO, ITEΣΚ, ΙΓΜΕ, ΕΜΠ) έχουν αναγνωρίσει πρόσφορο δυναμικό αποθήκευσης Συντονισμός εμπλεκομένων για την αποτελεσματική παρέμβαση στη έκδοση της Νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές

20 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.
Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.


Κατέβασμα ppt "Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google