Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές & ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές & ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές & ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Λ. Σιγάλα Διευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης & Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Διεύθ.: Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα http://www.eie.grhttp://www.eie.gr, e-mail: international@eie.gr international@eie.gr http://www.eie.grinternational@eie.gr 6η Συνάντηση Ελληνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών Θεσσαλονίκη, 1η Απριλίου 2005

2 2  Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΕ για την ενίσχυση των Ανθρώπινων Πόρων στην έρευνα και τεχνολογία στον ΕΧΕ  Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Τα ενδιαφερόμενα μέρη (Παν/μια, Ε. Κ., Βιομηχανία) Ευρωπαϊκή Χάρτα & Κώδικας Δεοντολογίας για τους ερευνητές στο πλαίσιο μιας πολιτικής αξιοποίησης των Ανθρώπινων Πόρων στην επιστήμη και τεχνολογία

3 3  Οι ερευνητές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες  Η κινητικότητα των ερευνητών θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να λαμβάνεται ως σημαντική εμπειρία στην επαγγελματική τους εξέλιξη  Θα πρέπει να ενισχυθούν και να γίνουν περισσότερο ορατές οι προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι νέοι να σταδιοδρομήσουν στην έρευνα  Οι χρηματοδότες ή εργοδότες των ερευνητών θα πρέπει να τους εξασφαλίζουν ανοιχτές, διαφανείς και διεθνώς συγκρίσιμες διαδικασίες πρόσληψης καθώς και αξιοπρεπές εργασιακό καθεστώς και καλές εργασιακές συνθήκες  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να προσφέρουν στους ερευνητές προοπτικές σταδιοδρομίας (καριέρα) σύμφωνα με το αίτημα για βιώσιμη ανάπτυξη  Θα πρέπει να υπερνικηθούν γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που υπάρχουν ακόμη στη μετακίνηση των ερευνητών Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4 4  Να καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες ώστε οι εργοδότες των ερευνητών να αναπτύξουν ένα δημιουργικό ερευνητικό περιβάλλον που θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την υποστήριξη της έρευνάς τους  Να βελτιωθούν όπου κρίνεται απαραίτητο οι μέθοδοι πρόσληψης των ερευνητών (να γίνονται υπό το φως διάφανων διαδικασιών, ίσων ευκαιριών και διεθνώς αποδεκτού συστήματος)  Να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν στρατηγικές και συστήματα για την ανάπτυξη βιώσιμης καριέρας για τους ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη τους τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις που δίνει η Επιτροπή με το σχετικό κείμενο  Να θεωρούνται οι ερευνητές ως ένα αναπόσπαστο τμήμα των θεσμικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας λαμβάνοντάς τους υπόψη για την καθιέρωση χρηματοδοτικών κριτηρίων για εθνικά και περιφερειακά σχέδια χρηματοδότησης, όπως και χρησιμοποιώντας αυτούς για τον έλεγχο, την καταγραφή και την αξιολόγηση δημοσίων φορέων  Να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των γραφειοκρατικών και νομικών εμποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη τους τη διεύρυνση της ΕΕ  Να διασφαλίσουν ότι οι ερευνητές θα απολαμβάνουν την επαρκή κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το νομικό τους καθεστώς  Να ελέγχουν περιοδικά κατά πόσο τα μέτρα και οι συστάσεις εφαρμόζονται από τους εργοδότες και να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών και να παρέχουν παραδείγματα καλής πρακτικής Επί του παρόντος, η Επιτροπή συστήνει στα κράτη – μέλη διάφορα μέτρα, όπως:

5 5  Υπάρχει ένα θετικό Momentum για τα θέματα HR + M  Το κείμενο (οι γενικές αρχές) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση  Θα πρέπει να γίνει διάχυση και αποδοχή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη  Το πλεονέκτημα του μη δεσμευτικού χαρακτήρα του κειμένου  Τα εργαλεία / μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής του Συμπεράσματα


Κατέβασμα ppt "1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές & ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google