Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κινητικότητα ερευνητών: ωφέλειες κι εμπειρίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κινητικότητα ερευνητών: ωφέλειες κι εμπειρίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κινητικότητα ερευνητών: ωφέλειες κι εμπειρίες
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» Marie Curie Fellowship Association – Hellas Έδρα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θησείο, Τ. Θ , Αθήνα URL: Κινητικότητα ερευνητών: ωφέλειες κι εμπειρίες Ανδρέας Δ. Δρούζας, M.Sc., Ph.D., Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας Α.Π.Θ., Πρ. Πρόεδρος MCFA-EL. Ενημερωτική εκδήλωση: “Παρουσίαση του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», 7ο Π.Π. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”, ΕΚΕΤΑ, 23/5/2008.

2 Δυνατότητες κινητικότητας Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι»
7Ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι» Marie Curie actions Κινητικότητα ερευνητών (γεωγραφική): μετάβαση σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής – καταγωγής για εκπόνηση ερευνητικού έργου.

3 Marie Curie Fellows Association (MCFA)
Ελληνικός Σύλλογος Επιστημόνων «Μαρία Κιουρί» (MCFA-EL)

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» - MCFA-EL (1)
«Παράρτημα» στην Ελλάδα του συλλόγου Marie Curie Fellows Association (MCFA) Ο σύλλογος MCFA ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Ε.Ε. και έχει μέλη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν επιστήμονες στους οποίους έχει χορηγηθεί υποτροφία Marie Curie, ή άλλη υποτροφία προηγουμένων σχημάτων (π.χ. HRM, TMR), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάρκειας τουλάχιστον ενός χρόνου, η οποία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ο Ελληνικός Σύλλογος (MCFA-EL), αν και δημιουργήθηκε περίπου πριν 10 χρόνια, απέκτησε νομική υπόσταση μόλις το 2003. Τοπικά παραρτήματα του Συλλόγου λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχα παραρτήματα στην Πάτρα και στην Κρήτη είναι υπό διαμόρφωση.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» - MCFA-EL (2)
Σκοποί του Συλλόγου: η προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η προαγωγή της φήμης και η επιβεβαίωση του διεθνούς χαρακτήρα των επιστημονικών επιχορηγήσεων Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστές, η βελτίωση της διάχυσης της πληροφορίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, η επίτευξη της ευρύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της επιστήμης στη βιομηχανία, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και η διάδοση των επιτευγμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, η προώθηση των δυνατοτήτων που οι επιστημονικές εξελίξεις παρέχουν για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» - MCFA-EL (3)
Δραστηριότητες: μέλος του Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κινητικότητα (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), με αρμοδιότητα τους υποτρόφους Marie Curie σε όλη την Ελλάδα, συμμετοχή ως παρατηρητής στη δημιουργία της Εθνικής Πύλης Κινητικότητας Ερευνητών (Researcher’s Mobility Portal - Greece) και στις δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας (Network of Mobility Centers, ERA-MORE), συνεργασία με τη ΓΓΕΤ σε θέματα που αφορούν την κινητικότητα των ερευνητών και τις υποτροφίες Marie Curie,

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» - MCFA-EL (4)
Δραστηριότητες: παροχή συμβουλών και βοήθειας στην εγκατάσταση νέων υποτρόφων στην Ελλάδα, συμβολή στην προώθηση της Χάρτας του Ευρωπαίου Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών, συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε. και το «Δίκτυο Περικτιόνη» για την «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην Επιστήμη & στην Τεχνολογία», διοργάνωση, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, κτλ) για τις υποτροφίες/Δράσεις Marie Curie και άλλες σχετικές δράσεις των Προγραμμάτων- Πλαίσιο της Ε.Ε.

8 Χαρακτηριστικά της κινητικότητας
Εργασία σε διαφορετικό περιβάλλον πανεπιστήμιο, ερευνητικό ινστιτούτο εργαστήριο συνθήκες έρευνας και ακαδημαϊκή οργάνωση συνάδελφοι από διαφορετικές εθνότητες και με διαφορετικό υπόβαθρο φιλικός κύκλος Διαμονή και διαβίωση σε άλλη χώρα διαφορετική γλώσσα διαφορετική κουλτούρα διαφορετικές συνθήκες ζωής

9 Ωφέλειες και εμπειρίες (1)
Στον επαγγελματικό τομέα: απόκτηση τεχνογνωσίας στην επιστήμη απόκτηση τεχνογνωσίας στον τρόπο δουλειάς διεύρυνση του επιστημονικού κύκλου εύρεση νέων συνεργατών και ανάπτυξη/ βελτίωση συνεργασιών εκτίμηση των παραπάνω προσόντων και εμπειριών από τους μελλοντικούς εργοδότες καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη, περισσότερες δυνατότητες εργασίας και καριέρας συμβολή στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και των στόχων της Λισαβόνας

10 Ωφέλειες και εμπειρίες (2)
Σε προσωπικό επίπεδο: διεύρυνση των προσωπικών εμπειριών και του φιλικού κύκλου γνωριμία και εξοικείωση με ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων και με διαφορετικούς τρόπους ζωής ευρύτητα γνώσεων και εμπειριών από άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες.

11 Υπάρχει ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ερευνητή και την κινητικότητά του?

12 Στρατηγική της Λισαβόνας (2000)
Στόχος : η Ε.Ε. να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στο κόσμο βασισμένη στη γνώση, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή σε συνδυασμό με σεβασμό στο περιβάλλον, έως το 2010. Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας - ΕΧΕ (European Research Area - ERA) ευρωπαϊκή «εσωτερική αγορά» έρευνας αποτελεσματικό συντονισμό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών πρωτοβουλίες υλοποιούμενες και χρηματοδοτούμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

13 European Network of Mobility Centers ERA-MORE
European Researcher's Mobility Portal ERA-CAREERS Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Εθνική Δικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών

14 2005: Έτος Ευρωπαίου Ερευνητή
Βραδιά του ερευνητή (Researchers’ night)

15 Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών (EEEE-OJ: L-75/2005)

16 Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: διοικητικοί και νομικοί φραγμοί παρακωλύουν την κινητικότητα των ερευνητών, είναι απαραίτητη η προώθηση όλων των μορφών κινητικότητας τα συστήματα αξιολόγησης της σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανέλιξης των ερευνητών θα πρέπει να αναγνωρίζουν πλήρως την αξία όλων των μορφών κινητικότητας, Το αναγνωρισμένο ως πιθανό ενδεχόμενο έλλειψης ερευνητών … η Ευρώπη οφείλει να βελτιώσει δραστικά την ικανότητα προσέλκυσης ερευνητών και να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών ερευνητών, προωθώντας τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την κατοχύρωση σταθερότερων και ελκυστικότερων σταδιοδρομιών στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης (4) Συνιστά: Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες ή οι χρηματοδότες ερευνητών αναπτύσσουν και διατηρούν θετικά για τους ερευνητές περιβάλλοντα έρευνας και εργασιακές συνθήκες Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες υπέρβασης των νομικών και διοικητικών φραγμών που εξακολουθούν να παρακωλύουν την κινητικότητα των ερευνητών

17 Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή
Η Χάρτα αναγνωρίζει την αξία όλων των μορφών κινητικότητας ως μέσου ενίσχυσης της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών. Αξία της κινητικότητας Οι εργοδότες ή/και οι χρηματοδότες ερευνητών οφείλουν να αναγνωρίζουν την αξία της γεωγραφικής κινητικότητας, διατομεακής κινητικότητας, ενδοεπιστημονικής κινητικότητας, διεπιστημονικής κινητικότητας, εικονικής κινητικότητας, κινητικότητας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως μέσο ενίσχυσης επιστημονικών γνώσεων και της επαγγελματικής εξέλιξης σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας των ερευνητών να εντάσσουν τις παραμέτρους αυτές στην οικεία στρατηγική επαγγελματικής εξέλιξης/ αξιολόγησης να επιτρέπουν τη μεταφορά τόσο των υποτροφιών όσο και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με κατάλληλους διοικητικούς μηχανισμούς.

18 Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (συν.)
Συστήματα αξιολόγησης Κατά την αξιολόγηση των ερευνητών θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη ….. δραστηριότητες εθνικής ή διεθνούς συνεργασίας, ….. ….. και κινητικότητα, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμώνται για την επαγγελματική ανέλιξη των ερευνητών.

19 Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Αναγνώριση της κινητικότητας Οποιαδήποτε εμπειρία κινητικότητας όπως π.χ. διαμονή σε άλλη χώρα/περιφέρεια ή σε άλλο ερευνητικό πλαίσιο (δημόσιο ή ιδιωτικό), μεταπήδηση από έναν επιστημονικό κλάδο ή τομέα σε άλλο, είτε στο πλαίσιο της αρχικής ερευνητικής κατάρτισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ή εικονική κινητικότητα, πρέπει να θεωρείται ως πολύτιμο στοιχείο της επαγγελματικής εξέλιξης του ερευνητή. Αναγνώριση τίτλων και προσόντων Οι εργοδότες ή/και οι χρηματοδότες πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλη αξιολόγηση και αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων προσόντων, όλων των ερευνητών, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς και επαγγελματικής κινητικότητας.

20 Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές
ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές COM(2007) 161 final, 4/4/2007 «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) που χρειάζονται η επιστημονική κοινότητα, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: επαρκή ροή ικανών ερευνητών ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας εμβέλειας εξέχοντες ερευνητικούς οργανισμούς ουσιαστικό διαμοιρασμό της γνώσης επαρκώς συντονισμένα ερευνητικά προγράμματα και προτεραιότητες ουσιαστικό άνοιγμα προς τον υπόλοιπο κόσμο.»

21 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» Marie Curie Fellowship Association – Hellas Έδρα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θησείο, Τ. Θ , Αθήνα URL: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Κινητικότητα ερευνητών: ωφέλειες κι εμπειρίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google