Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ManLab1 Ανάλυση & σχεδιασμός της εργασίας (1) Προσδιορισμός των αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ManLab1 Ανάλυση & σχεδιασμός της εργασίας (1) Προσδιορισμός των αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ManLab1 Ανάλυση & σχεδιασμός της εργασίας (1) Προσδιορισμός των αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Πληροφορίες τις οποίες αντλούν οι προϊστάμενοι και η διεύθυνση προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών σχετικών με την ανάλυση εργασίας. Περιγραφή εργασίας: περιεχόμενο και χρήση του περιεχομένου.

2 ManLab2 Ανάλυση & σχεδιασμός της εργασίας (2) Αποδοτικότητα και παράγοντες ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά το σχεδιασμό της εργασίας. Τεχνικές επανασχεδιασμού της εργασίας στα πλαίσια της βελτίωσης της στάθμης του εργασιακού περιβάλλοντος.

3 ManLab3 Ανάλυση εργασίες: πληροφορίες Συστηματική συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριών που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας.Συστηματική συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριών που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας. Η συστηματική καταγραφή των πληροφοριών συμβάλλει στα παρακάτω:Η συστηματική καταγραφή των πληροφοριών συμβάλλει στα παρακάτω:

4 ManLab4 Ανάλυση της εργασίας -- συμβάλλει: (1) Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ενδεχομένων περιβαλλοντικών προκλήσεων στην κάθε ατομική εργασία.Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ενδεχομένων περιβαλλοντικών προκλήσεων στην κάθε ατομική εργασία. Στην απάλειψη μη αναγκαίων προσόντων τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν θεσμικά προβλήματα στην επιχείρηση.Στην απάλειψη μη αναγκαίων προσόντων τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν θεσμικά προβλήματα στην επιχείρηση. Στην ανακάλυψη στοιχείων της εργασίας τα οποία συμβάλλουν ή παρεμποδίζουν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.Στην ανακάλυψη στοιχείων της εργασίας τα οποία συμβάλλουν ή παρεμποδίζουν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Στον προγραμματισμό αναγκών προσωπικού.Στον προγραμματισμό αναγκών προσωπικού.

5 ManLab5 Ανάλυση της εργασίας -- συμβάλλει: (2) Στην εξεύρεση του «κατάλληλου ανθρώπου για την κατάλληλη θέση».Στην εξεύρεση του «κατάλληλου ανθρώπου για την κατάλληλη θέση». Στον εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.Στον εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. Στην ανάπτυξη σχεδίων για την τόνωση του δυναμικού του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης.Στην ανάπτυξη σχεδίων για την τόνωση του δυναμικού του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. Στον καθορισμό εφικτών προτύπων εργασίας.Στον καθορισμό εφικτών προτύπων εργασίας. Στην τοποθέτηση των εργαζομένων σε θέσεις στις οποίες χρησιμοποιούν τα προσόντα τους «βέλτιστα».Στην τοποθέτηση των εργαζομένων σε θέσεις στις οποίες χρησιμοποιούν τα προσόντα τους «βέλτιστα». Στην δίκαιη ανταμοιβή του ανθρωπίνου δυναμικού.

6 ManLab6 Διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικών με την ανάλυση εργασίας Πού συμβάλλουν οι πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση της εργασίας: Στην πλήρη και άρτια ενημέρωση των εργαζομένων. Γιατί γίνεται η συλλογή των πληροφοριών;Στην πλήρη και άρτια ενημέρωση των εργαζομένων. Γιατί γίνεται η συλλογή των πληροφοριών; Στην ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και επιδιώξεις του τμήματος ή διεύθυνσης στην οποία γίνεται η συλλογή των πληροφοριών.Στην ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και επιδιώξεις του τμήματος ή διεύθυνσης στην οποία γίνεται η συλλογή των πληροφοριών.

7 ManLab7 Συλλογή πληροφοριών για ανάλυση εργασίας (αναλυτής εργασίας) Αναγνώριση των εργασιών που πρόκειται να αναλυθούν.Αναγνώριση των εργασιών που πρόκειται να αναλυθούν. Ανάπτυξη μέσου συλλογής πληροφοριών (ερωτηματολογίου για παράδειγμα) για την ανάλυση της εργασίας.Ανάπτυξη μέσου συλλογής πληροφοριών (ερωτηματολογίου για παράδειγμα) για την ανάλυση της εργασίας. Συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών.Συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών.

8 ManLab8 Αναγνώριση εργασιών Αφορά ταξινόμηση εργασιών σε ομοειδείς κατηγορίες. Ο εργασιακός αναλυτής οφείλει να γνωρίζει την ταξινόμηση των εργασιών στο περιβάλλον της επιχείρησης πριν ξεκινήσει την ανάλυση μιάς ή περισσοτέρων συγκεκριμένων εργασιών.Αφορά ταξινόμηση εργασιών σε ομοειδείς κατηγορίες. Ο εργασιακός αναλυτής οφείλει να γνωρίζει την ταξινόμηση των εργασιών στο περιβάλλον της επιχείρησης πριν ξεκινήσει την ανάλυση μιάς ή περισσοτέρων συγκεκριμένων εργασιών. Συνήθως μία αρχική αναγνώριση είναι εφικτή από τα αρχεία προσωπικού, τον οργανισμό της επιχείρησης ή οργανισμού, τον επαγγελματικό τίτλο του εργαζόμενου, άτυπες πληροφορίες, κλπ.Συνήθως μία αρχική αναγνώριση είναι εφικτή από τα αρχεία προσωπικού, τον οργανισμό της επιχείρησης ή οργανισμού, τον επαγγελματικό τίτλο του εργαζόμενου, άτυπες πληροφορίες, κλπ.

9 ManLab9 Ανάπτυξη ερωτηματολογίου Χρησιμοποιούνται διότι συμβάλλουν στη συστηματοποίηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών.Χρησιμοποιούνται διότι συμβάλλουν στη συστηματοποίηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών. Συμβάλλουν στην αναγνώριση ομοιοτήτων μεταξύ εργασιών.Συμβάλλουν στην αναγνώριση ομοιοτήτων μεταξύ εργασιών. Επίσης, περιέχουν ευρύτερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία και το περιβάλλον της.Επίσης, περιέχουν ευρύτερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία και το περιβάλλον της. Περιλαμβάνουν: καθήκοντα, υπευθυνότητες, απαιτούμενες ικανότητες, πρότυπα απόδοσης.Περιλαμβάνουν: καθήκοντα, υπευθυνότητες, απαιτούμενες ικανότητες, πρότυπα απόδοσης. Πρότυπα ερωτηματολόγια: (1) Position Analysis Questionnaire (PAC) και (2) Job Element Inventory.Πρότυπα ερωτηματολόγια: (1) Position Analysis Questionnaire (PAC) και (2) Job Element Inventory.

10 ManLab10 Παράδειγμα ερωτηματολογίου (1) Κατάσταση ανάλυσης εργασίας (στοιχεία σχετικά με το πότε έγινε για τελευταία φορά καταγραφή στοιχείων ανάλυσης εργασίας).Κατάσταση ανάλυσης εργασίας (στοιχεία σχετικά με το πότε έγινε για τελευταία φορά καταγραφή στοιχείων ανάλυσης εργασίας). Αναγνώριση της εργασίας (στοιχεία σχετικά με το τμήμα της εταιρείας και τον προϊστάμενο της εργασίας).Αναγνώριση της εργασίας (στοιχεία σχετικά με το τμήμα της εταιρείας και τον προϊστάμενο της εργασίας). Σύντομη περίληψη της εργασίας.Σύντομη περίληψη της εργασίας. Καθήκοντα (αναφέρονται τα κύρια καθώς και δευτερεύοντα καθήκοντα στα οποία αναφέρεται η εργασία. Ποσοστά απασχόλησης για κάθε καθήκον. Πρότυπα. Εκπαίδευση που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας).Καθήκοντα (αναφέρονται τα κύρια καθώς και δευτερεύοντα καθήκοντα στα οποία αναφέρεται η εργασία. Ποσοστά απασχόλησης για κάθε καθήκον. Πρότυπα. Εκπαίδευση που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας).

11 ManLab11 Παράδειγμα ερωτηματολογίου (2) Υπευθυνότητες (καταγραφή των υπευθυνοτήτων που συνεπάγεται η εκτέλεση της εργασίας με ταυτόχρονη διαφοροποίηση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών υπευθυνοτήτων).Υπευθυνότητες (καταγραφή των υπευθυνοτήτων που συνεπάγεται η εκτέλεση της εργασίας με ταυτόχρονη διαφοροποίηση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών υπευθυνοτήτων). Ανθρώπινα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας (περιλαμβάνει φυσικά χαρακτηριστικά, εμπειρία, και εκπαίδευση).Ανθρώπινα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας (περιλαμβάνει φυσικά χαρακτηριστικά, εμπειρία, και εκπαίδευση). Συνθήκες εργασίας (καταγραφή φυσικών παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και άλλων συνθηκών που επικρατούν κατά την εκτέλεση της εργασίας).Συνθήκες εργασίας (καταγραφή φυσικών παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και άλλων συνθηκών που επικρατούν κατά την εκτέλεση της εργασίας).

12 ManLab12 Παράδειγμα ερωτηματολογίου (3) Θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας (κίνδυνοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της εργασίας καθώς και εκπαίδευση ή χρήση εξοπλισμού που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας).Θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας (κίνδυνοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της εργασίας καθώς και εκπαίδευση ή χρήση εξοπλισμού που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας). Πρότυπα απόδοσης (πώς μετράται η απόδοση και ποιοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας).Πρότυπα απόδοσης (πώς μετράται η απόδοση και ποιοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας). Διάφορα άλλα σχόλια (συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών που δεν έχουν καταγραφεί στις προηγούμενες ενότητες).Διάφορα άλλα σχόλια (συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών που δεν έχουν καταγραφεί στις προηγούμενες ενότητες).

13 ManLab13 Συλλογή πληροφοριών Συνεντεύξεις.Συνεντεύξεις. Συνεδριάσεις ειδικών με τους άμεσα εμπλεκόμενους με την εργασία.Συνεδριάσεις ειδικών με τους άμεσα εμπλεκόμενους με την εργασία. Αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω του ταχυδρομείου.Αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω του ταχυδρομείου. Χρήση εντύπου καταγραφής των πρακτικών της εργασίας από τον ίδιο τον εργαζόμενο.Χρήση εντύπου καταγραφής των πρακτικών της εργασίας από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Παρατήρηση της εργασίας κατά την εκτέλεσή της.Παρατήρηση της εργασίας κατά την εκτέλεσή της. Συνδυασμοί των ανωτέρω.Συνδυασμοί των ανωτέρω.

14 ManLab14 Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι τρείς φάσεις της πληροφορίας που είναι χρήσιμη για την ανάλυση της εργασίας, επίσης φαίνεται η σχέση μεταξύ της προετοιμασίας, της συλλογής και της εφαρμογής της πληροφορίας από την ανάλυση εργασίας. Εφαρμογές των πληροφοριών από την ανάλυση εργασίας

15 ManLab15 Προετοιμασία για την ανάλυση της εργασίας Γενική εξοικείωση με τον οργανισμό και το είδος της εργασίας Αναγνώριση Εργασίας Εργασίας Ανάπτυξη ερωτηματολογίου Συλλογήπληροφοριών Συλλογή πληροφοριών για την ανάλυση της εργασίας Εφαρμογές:  Περιγραφή εργασίας  Προδιαγραφές εργασίας  Πρότυπα εργασίας Εφαρμογές της πληροφορίας για την ανάλυση της εργασίας Επιπρόσθετα στο Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

16 ManLab16 Περιγραφή εργασίας Γραπτή δήλωση που περιλαμβάνει:   Καθήκοντα   Συνθήκες εργασίας   Άλλες απόψεις Σε κάθε οργανισμό υπάρχουν τυποποιημένες φόρμες Περιγραφής της εργασίας. Η φόρμα μπορεί να πάρει δύο μορφές:   Αφηγηματικό κείμενο   Ανάλυση της περιγραφής σε υποκατηγορίες Η κατηγορία για την αναγνώριση εργασίας περιέχει τις εξής πληροφορίες: ΗμερομηνίαΒαθμός εργασίας Προσωπικά στοιχείαΠροϊστάμενος Θέση εργασίαςΚατάσταση

17 ManLab17 Περιγραφή εργασίας (2) Περίληψη της εργασίας και καθήκοντα Είναι περιληπτικό κείμενο που παρουσιάζει:  Το είδος της εργασίας  Τρόπος εκτέλεσης της  Δικαιολόγηση του τρόπου  Επιμέρους καθήκοντα της εργασίας (επιμέρους δραστηριότητες, απόδοση, υπευθυνότητες)

18 ManLab18 Περιγραφή εργασίας (3) Συνθήκες εργασίας Λεπτομέρειες για το εργασιακό περιβάλλον:  Ώρες εργασίας  Υγιεινή και ασφάλεια  Απαιτήσεις σε ταξίδια Εγκρίσεις Αφορά την έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται στην συμπληρωμένη φόρμα Περιγραφής της ΕργασίαςΑφορά την έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται στην συμπληρωμένη φόρμα Περιγραφής της Εργασίας

19 ManLab19 Προδιαγραφές Εργασίας Περιέχει πληροφορία για:  Τις απαιτήσεις της εργασίας από τον εργαζόμενο  Τις ικανότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή της Επίσης περιγράφει το προφίλ των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει κάποιος για την εκτέλεση της εργασίας. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνου: Εμπειρεία Μόρφωση Εκπαίδευση Φυσικές και πνευματικές απαιτήσεις.

20 ManLab20 Πρότυπα απόδοσης της εργασίας Τα πρότυπα εξυπηρετούν δύο λειτουργίες:  Θα αποτελέσουν τους στόχους των εργαζομένων (κίνητρα, εργασιακή ικανοποίηση)  Γίνονται κριτήρια με τα οποία μετρείται η απόδοση της εργασίας Τα κριτήρια ελέγχου της εργασίας χρειάζονται τα παραπάνω κριτήρια για να υπολογίσουν την απόδοση της εργασίας.

21 ManLab21 Πρότυπα απόδοσης της εργασίας 2 Πρότυπα απόδοσης της εργασίας Πραγματική απόδοση της εργασίας Διόρθωση αποκλίσεων Ανάδραση Σχέση ανάμεσα στους παράγοντες των συστημάτων και στα κριτήρια της εργασίας.

22 ManLab22 Το Πληροφοριακό Σύστημα των Ανθρώπινων Πόρων Μαζί με τα πρότυπα απόδοσης περιέχει:  Προγραμματισμό ανθρώπινων πόρων  Πληροφορίες ενδιαφερομένων  Αποτελέσματα απόδοσης  Αποζημιώσεις

23 ManLab23 Οικογένειες εργασιών είναι ομάδες εργασιών που έχουν παρόμοια:  Καθήκοντα  Υπευθυνότητες  Ικανότητες  Εργασιακά στοιχεία Οι οικογένειες εργασιών κατασκευάζονται με τους εξής τρόπους:  Μελέτη της πληροφορίας από την ανάλυση εργασίας  Χρήση των κωδικών που περιέχονται στο λεξικό τίτλων εργασίας  Χρήση Ερωτηματολογίου Ανάλυσις Θέσης (ΕΑΘ) εργασίας Οργάνωση της βάσης δεδομένων


Κατέβασμα ppt "ManLab1 Ανάλυση & σχεδιασμός της εργασίας (1) Προσδιορισμός των αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google