Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

και η εκπαιδευτικη τουΣ χρηΣη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "και η εκπαιδευτικη τουΣ χρηΣη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 και η εκπαιδευτικη τουΣ χρηΣη
Εργαλεία WEB 2.0 και η εκπαιδευτικη τουΣ χρηΣη Αλλάζοντας την Εκπαίδευση ….

2 “Μια μέρα κάθε πόλη στην Αμερική θα έχει τηλέφωνο!”
Το Μέλλον...; “Μια μέρα κάθε πόλη στην Αμερική θα έχει τηλέφωνο!” ~ U.S. Mayor, (c 1880) Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0)

3 Το μέλλον...? 1989: ‘Το μέλλον ήταν τα πολυμέσα’
1999: ‘Το μέλλον ήταν το WEB’ 2009: ‘To μέλλον είναι η «έξυπνη» κινητή τεχνολογία’ Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0) hof.povray.org

4 Τα πολυμέσα έφεραν τον κόσμο μέσα στην τάξη….
Τα πολυμέσα έφεραν τον κόσμο μέσα στην τάξη…. Οι «έξυπνες» τεχνολογίες θα φέρουν την τάξη μέσα στον κόσμο Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0)

5 Web 1.0: Οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με οτιδήποτε
Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0) Source: Sabin-Corneliu Buraga

6 Web 2.0: Συμμετοχή του χρήστη
Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0) Source: Sabin-Corneliu Buraga

7 Web 2.0: Κοινωνική δικτύωση

8 Δεδομένα που ήδη υπάρχουν για άλλες «εξυπνότερες» χρήσεις
Web 3.0: Δεδομένα που ήδη υπάρχουν ξανα-συνδέονται για άλλες «εξυπνότερες» χρήσεις cc Steve Wheeler, University of Plymouth, 2010 Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0) Adapted from : Sabin-Corneliu Buraga

9

10 Web 3.0 Web x.0 Web 1.0 Web 2.0 Degree of Information Connectivity
Semantic Web Meta Web Degree of Information Connectivity Web 1.0 Web 2.0 The Web Social Web Degree of Social Connectivity Από την παρουσίαση του Steve Wheeler που εξηγεί που ήμασταν (web 1.0), που είμαστε τώρα (web 2.0) και που θα είμαστε στο μέλλον (web 3.0 …web n.0)

11 Από το web 1.0 στο web 2.0 Ο όρος web 2.0 έχει πλέον καταστεί η κοινά παραδεκτή ονομασία μιας νέας γενιάς διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών. Το web 2.0, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες κοινωνικές και διδακτικές πρακτικές. Η επίδραση του web 2.0 στην Εκπαίδευση μπορεί να είναι καταλυτική. Αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες Αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης

12 Web 2.0 – Βασικά χαρακτηριστικά

13 Web 2.0 τεχνολογίες RSS Feeds AJAX Trackback SOA & web services

14 RSS Feed RSS ( Real Simple Syndication) είναι ένας νέος τρόπος να ενημερώνεται ο χρήστης του Ίντερνετ για γεγονότα και νέα από άλλους χρήστες ή και κανάλια πληροφορίας. Η πληροφορία μέσω του RSS έρχεται στον υπολογιστή του χρήστη Online.

15 AJAX Asynchronous JavaScript and XML, είναι λογισμικό ενσωματωμένο σε όλους τους browsers που επιτρέπει στον JavaScript κώδικα, που εκτελείται στους browsers, να ζητήσει δεδομένα από έναν server χωρίς επαναφόρτωση της σελίδας. Πχ. σε web 2.0 εφαρμογές, όπως Flickr, Gmail ή YouTube, μπορούμε να κάνουμε κλικ σε μία φόρμα, να εισάγουμε δεδομένα (πχ. τρέχουσα τιμή μετοχής) και η ενημέρωση να γίνει χωρίς να απομακρυνθούμε από τη σελίδα

16 Trackback Είναι ένα πλαίσιο για peer to peer κοινοποιήσεις μεταξύ δικτυακών τόπων. Ενημερώνεις ένα συγγραφέα ότι αναφέρεσαι στο έργο του. Το trackback αντιπροσωπεύεται από ένα URL Μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί trackback μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μία λίστα με όλα τα sites που έχουν σχετικά posts

17 SOA & web services Service-Oriented Architecture (SOA) επιτρέπει την ενσωμάτωση υπηρεσιών ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς μέσω κοινών προτύπων

18 Web 2.0 εφαρμογές- κοινωνική δικτύωση
Blogs Wikis Mashups Tagging Podcasting Widgets Social Networking, Web chat, forums Social Bookmarking Αποθήκες E-portfolios, 3D virtual environments Microblogging Moodle, E-class

19 Wikis Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, μέσω ενός web browser, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός Έργου Ένα wiki είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διατήρηση: ενός εγχειριδίου αρχείων βοήθειας, μιας εγκυκλοπαίδειας, εγγράφου συνεργασίας που θα αναπτύσσεται και θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

20 Blogs Το Βlog λέξη είναι η συντομευμένη εκδοχή του weblog.
Οι εγγραφές εμφανίζονται συχνά σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Άλλα λειτουργούν ως πιο προσωπικά ημερολόγια ή ομάδες συζήτησης.

21 Mashups Είναι ιστοσελίδες ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν Web 2.0 τεχνολογίες και συνδυάζουν δεδομένα από πηγές για τη παρουσίαση πληροφοριών από διαφορετικές εξωτερικές πηγές με διαφορετικούς τρόπους. Στη μουσική ένα Mashup είναι ένα νέο τραγούδι που προέρχεται από 2 ή περισσότερα αρχικά τραγούδια πχ. Google Maps Mashups (χαρτογράφησης)

22 Tagging Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά. Στα blogs, τα tags χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς είναι πιο δυναμικά και ευέλικτα από την κλασική μέθοδο ταξινόμησης με κατηγορίες.

23 Social Bookmarking Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν λίστες από bookmarks να τα αποθηκεύουν σε μία απομακρυσμένη υπηρεσία και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες.

24 Widgets Ένα web widget (window & gadget) είναι ένας επαναχρησιμοποιήσιμος κώδικας που μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα όπως το blog και να εκτελεστεί χωρίς επιπλέον μεταγλώττιση. Εναλλακτικοί όροι: gadget, badge, module, capsule, snippet, mini και flake Ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει προσωπικό περιεχόμενο, όπως ένα βίντεο, σε δυναμική web εφαρμογή και να τη μοιραστεί με άλλους πχ αντιγράφοντας και επικολλώντας τον embed code της εφαρμογής στο προφίλ του στο facebook.

25 Εργαλεία Κοινωνικής δικτύωσης
Facebook Ning MySpace YouTube Twitter

26 Αποθήκες- Διαμοιρασμός πόρων
(επεξεργασία φωτογραφιών) (αρχεία ppt)

27 Microblogging Είναι μία μορφή blogging που επιτρέπει να γράφονται σύντομες ενημερώσεις κειμένου και να αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων Το Twitter είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για microblogging Το microblogging εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας σε σχέση με το blogging


Κατέβασμα ppt "και η εκπαιδευτικη τουΣ χρηΣη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google