Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

2 1 2 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ
1_Κάνω ομάδες, Μοτίβα, Αντιστοίχιση 2_Αριθμοί 0-5 3_Αριθμοί 6-10 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 4_Εισαγωγή στην έννοια της μέτρησης 5_Εισαγωγή στην έννοια της πρόσθεσης/αφαίρεσης 6_Ώρα ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ 7_Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 10 8_Δισδιάστατη γεωμετρία 1 2 3

3 5 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΗΣ ΜΑΡΤΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 9_Αριθμοί μέχρι το 100
10_Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ΜΑΡΤΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 11_Εισαγωγή στα κλάσματα (Μάρτης) 12_Πράξεις μέχρι το 20 (Απρίλης-Μάης) 13_Μέτρηση (Μάης) 14_Στερεομετρία (Μάης) 15_Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 100 (Ιούνης) 4 5

4 ΚΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΟΤΙΒΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΟΤΙΒΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ομαδοποίηση αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους. Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αντικειμένων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο. Εντοπισμός μοτίβων στη φύση. Συμπλήρωση, επέκταση, κατασκευή και μετάφραση μοτίβων. Στρατηγικές αντιστοίχισης. Εισαγωγή στις έννοιες «λιγότερα», «περισσότερα».

5 Επιλογή Κριτηρίου – Ταξινόμηση

6 Αναγνώριση, επέκταση και συμπλήρωση μοτίβων

7 Έννοια της αντιστοίχισης

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΙ 0-5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Διαφορετικές χρήσεις αριθμού. Έννοια πληθικού αριθμού. Αρίθμηση. Συστηματική ανάπτυξη έννοιας αριθμού. Αναγνώριση / Αναπαράσταση αριθμού με διαφορετικούς τρόπους. Γραφή Αριθμού. Σειροθέτηση αριθμών. Διατακτική χρήση αριθμών. Οικοδόμηση έννοιας περισσότερα/λιγότερα.

9 Διαφορετικές χρήσεις του αριθμού

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΡΙΘΜΟΙ 6-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Εισαγωγή στους αριθμούς 6-10. Καταμέτρηση με καταγραφή – πρότυπα αριθμών. Πληθική χρήση αριθμού. Διατακτική χρήση αριθμών. Σειροθέτηση. Χρήση αριθμητικής γραμμής. Έννοιες «περισσότερο» και « λιγότερο». Νομισματικό.

11 Σχέση αριθμών με το 5 και το 10 Χρήση πλαισίου
Ενότητα 2 Ενότητα 3

12 Ανάλυση-σύνθεση αριθμών, αξιοποίηση νομισματικού

13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Χρήση μη συμβατικών μονάδων μέτρησης στη μέτρηση μήκους. Εκτίμηση μήκους. Ανάπτυξη δεξιότητας μέτρησης μήκους. Αναστοχασμός για το γεγονός ότι η χρήση διαφορετικών μονάδων μέτρησης οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα και συνεπώς υπάρχει ανάγκη για τη χρήση μιας ενιαίας μονάδας.

14 Δεξιότητες μέτρησης

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικοδόμηση της έννοιας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω ιστοριών και εικόνων – επικοινωνία. Μοντελοποίηση πρόσθεσης και αφαίρεσης μέσω διαφορετικών αναπαραστάσεων. Εκτέλεση πράξεων σε διαφορετικά επίπεδα (πραξιακό, εικονικό, συμβολικό). Εισαγωγή στις στρατηγικές πρόσθεσης και αφαίρεσης. Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης με τα προβλήματα αθροιστικής δομής (αλλαγής, ομαδοποίησης και σύγκρισης). Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις.

16 Μαθηματικές ιστορίες

17 Προβλήματα αλλαγής

18 Προβλήματα ομαδοποίησης

19 Προβλήματα σύγκρισης

20 Σχέση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις

21 Μοντελοποίηση καταστάσεων με μαθηματικές προτάσεις

22 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Έννοια χρόνου.
Έννοια χρόνου. Ώρα σε ψηφιακά και αναλογικά ρολόγια.

23 Πρόσθεση Μέτρηση προς τα πάνω

24 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Υπολογισμοί με τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών. Στρατηγικές στην ανάλυση αριθμών. Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις. Νοεροί υπολογισμοί. Χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων για τη μοντελοποίηση της πρόσθεσης και αφαίρεσης. Λύση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης / εφαρμογές. Ανάπτυξη προ-αλγεβρικής σκέψης.

25 Ανάλυση και σύνθεση αριθμού

26 Μέτρηση προς τα πάνω

27 Συμπληρωματική πρόσθεση

28 Διακριτά και συνεχή μοντέλα

29 Ανάλυση 6=5+1 6=4+2 Σύνθεση 0+6=6 1+5=6 Ανάλυση-Σύνθεση
Ανακάλυψη μοτίβων Ανάλυση 6=5+1 6=4+2 Σύνθεση 0+6=6 1+5=6

30 Διπλοί αριθμοί Συλλογισμοί

31 Συστηματική ανάπτυξη προαλγεβρικής σκέψης

32 Εννοιολογική κατανόηση του συμβόλου της ισότητας – Έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των αριθμών

33 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ταξινόμηση σχημάτων με διαφορετικά κριτήρια. Σύνθεση και διαχωρισμός σχημάτων. Αναγνώριση και ονομασία σχημάτων. Διαισθητική αναγνώριση ορθής γωνίας Ταξινόμηση σχημάτων με κριτήριο το πλήθος των πλευρών.

34 Ανάπτυξη οπτικοποίησης

35 Αναγνώριση σχημάτων

36 Μέτρηση πλευρών

37 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επέκταση της έννοιας του αριθμού μέχρι το 100. Οικοδόμηση της έννοιας της δεκάδας. Ανάλυση/σύνθεση αριθμών. Διάταξη αριθμών. Επέκταση της πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 20, χωρίς υπερπήδηση και χάλασμα δεκάδας. Μέρες της εβδομάδας. Ημερολόγιο, μήνας.

38 Ανάγκη επέκτασης συνόλου φυσικών αριθμών

39 Συστηματική ανάπτυξη της ιδέας της ομαδοποίησης και ανταλλαγής

40 Συνεχές μοντέλο αναπαράστασης αριθμού

41 Ανάλυση αριθμού σε δεκάδες και μονάδες

42 Δομή αριθμητικού συστήματος

43 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση, σύγκριση και αναλογία. Πολλαπλασιασμός ως εμβαδόν. Πολλαπλασιασμός ως καρτεσιανό γινόμενο. Αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού. Διαίρεση ως μερισμός. Διαίρεση ως μέτρηση (ή επαναλαμβανόμενη αφαίρεση). Διπλάσιο-μισό. Πολλαπλασιασμός – διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.

44 Εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού ως πρακτική ανάγκη

45 Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση

46 Διερεύνηση έννοιας πολλαπλασιασμού ως εμβαδόν

47 Εμβαδόν

48 Πολλαπλασιασμός ως καρτεσιανό γινόμενο –
Χρήση εφαρμογιδίου

49 Διαίρεση ως μερισμός

50 Διαίρεση ως μέτρηση (επαναλαμβανόμενη αφαίρεση)

51 Συστηματική χρήση μοντέλου με πλαίσια

52 Εννοιολογική διασύνδεση πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

53 ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κλάσματα, 1/2, 1/3 και 1/4.

54 Διερεύνηση της έννοιας ίσα μέρη

55 Κλάσμα σε συνεχές μέγεθος

56 ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οικοδόμηση της συμπλήρωσης και του χαλάσματος της δεκάδας. Στρατηγικές υπολογισμών σε καταστάσεις πρόσθεσης που απαιτούν υπερπήδηση δεκάδας (χρήση πλέγματος, επιλογή κατάλληλων αριθμών, σπάσιμο προσθετέου, χρήση αριθμητικής γραμμής, χρήση υλικού Dienes, χρήση διπλών αριθμών). Μοτίβα αριθμών. Αναστοχασμός στους τρόπους χαλάσματος δεκάδας. Αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές σχέσεις. Προβλήματα μίας και δύο πράξεων.

57 Συμπλήρωση δεκάδας στο εικονικό επίπεδο με πλέγμα

58 Διερεύνηση στρατηγικών πρόσθεσης με υπερπήδηση
Διερεύνηση στρατηγικών πρόσθεσης με υπερπήδηση

59 Χρήση διαφορετικών μοντέλων

60 Στρατηγική - Διερεύνηση κατάλληλης ανάλυσης αριθμού

61 Αξιοποίηση πλέγματος – Στρατηγική αφαίρεσης με διαδοχικά βήματα

62 Αθροιστικές-Πολλαπλασιαστικές σχέσεις

63 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μέτρηση μήκους με τη χρήση συμβατικών μονάδων (cm). Αισθητοποίηση εκατοστόμετρου. Εισαγωγή στην περίμετρο. Εισαγωγή στον υπολογισμό εμβαδού με μη συμβατικές μονάδες. Αρχή διατήρησης του εμβαδού.

64 Αναλογικός συλλογισμός

65 Εισαγωγή στην εκτίμηση μήκους με βάση δεδομένο μήκος

66 Εισαγωγή στην έννοια της περιμέτρου μέσω επίλυσης προβλήματος

67 Μη συμβατικές μονάδες μέτρησης επιφάνειας

68 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Αναγνώριση, ονομασία τρισδιάστατων σχημάτων.

69 Αναγνώριση στερεών στο περιβάλλον

70 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 10. Πρόσθεση και αφαίρεση εντός της δεκάδας.

71 Πράξεις με πολλαπλάσια του 10

72 Κανονικότητα

73 Συζήτηση 1 Να μελετήσετε τις πιο κάτω Εξερευνήσεις και Διερευνήσεις και να προτείνετε κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις.

74 Έννοιες περισσότερο και λιγότερο
Ενότητα 2 Έννοιες περισσότερο και λιγότερο

75 Εισαγωγή στην έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης
Ενότητα 5 Εισαγωγή στην έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης

76 Δομή αριθμητικού συστήματος
Ενότητα 9 Δομή αριθμητικού συστήματος

77 Εισαγωγή στην αφαίρεση με χάλασμα
Ενότητα 12 Εισαγωγή στην αφαίρεση με χάλασμα

78 Συζήτηση 2 Να προτείνετε την ενδεικτική δομή δύο διαδοχικών μαθημάτων που στηρίζονται στο πιο κάτω διδακτικό υλικό. Γενικός σκοπός: Λύση προβλήματος και ανάπτυξη προαλγεβρικής σκέψης

79

80

81 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

82 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google