Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη και Οικονομική Συγκυρία Διεθνές Συνέδριο : "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην ΕΕ - κύρια ενεργειακά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη και Οικονομική Συγκυρία Διεθνές Συνέδριο : "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην ΕΕ - κύρια ενεργειακά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη και Οικονομική Συγκυρία Διεθνές Συνέδριο : "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην ΕΕ - κύρια ενεργειακά σχέδια στην Κύπρο και στην Ελλάδα". Ηράκλειο Κρήτης, 26 Μαΐου 2012

2 Τρίτη Δέσμη  Βασική πρόβλεψη της Τρίτης Δέσμης είναι η στενότερη συνεργασία των διαχειριστών των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ώστε να είναι δυνατή η αποδοτικότερη χρήση των υφισταμένων και μελλοντικών υποδομών, η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ώστε να είναι δυνατή η μακροχρόνια διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η χρηματοδότηση του οποίου θα στηρίζεται σε οικονομικά υγιείς βάσεις.

3 Ασφάλεια Εφοδιασμού Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας Εφοδιασμού μπορεί να διακριθεί στις εξής βασικές κατηγορίες:  Βραχυπρόθεσμα μέτρα: Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Σχεδιασμός άμεσων ενεργειών, διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  Μεσοπρόθεσμα μέτρα: προετοιμασία και προσαρμογή υπαρχουσών υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Προληπτικά μέτρα  Μακροπρόθεσμα μέτρα: Στρατηγικές αποφάσεις, δημιουργία σταθερού θεσμικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη των κατάλληλων, μεγάλου βεληνεκούς υποδομών.

4 Μακροπρόθεσμα μέτρα Ηλεκτρισμός  Κατάρτιση 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς. Οικονομοτεχνική μελέτη  Μηχανισμός Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) Εξομάλυνση μακροχρόνιων αβεβαιοτήτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

5 Κρίσιμες υποδομές - Ηλεκτρισμός  Ανάπτυξη διασυνδέσεων της χώρας, ανάπτυξη ενεργού εμπορίου στις διασυνδέσεις αυτές  Ανάπτυξη Διασυνδέσεων νησιών, εξοικονόμηση πόρων από την μεταβολή μίγματος καυσίμου, εκμετάλλευση δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά

6 Μακροπρόθεσμα Μέτρα Φυσικό Αέριο  Κανονισμός 994/2010 Εφαρμογή Κανόνα Ν-1 Διασυνδέσεις μεταξύ των αγωγών και εθνικών συστημάτων  Κατάρτιση Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου  Ανάπτυξη Εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς, Συνδυασμός έργων διαμετακόμισης (IGI, TAP)  Ανάπτυξη και Επέκταση υποδομών αποθήκευσης (Τρίτη Δεξαμενή, Αποθήκευση Καβάλας)

7 Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)  Στο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Δικτύων (TYNDP) μπορούν να ενταχθούν Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.  Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα κατασκευής υποδομών, τα ωφελήματα των οποίων θα επιμεριστούν σε όλες τις (συμμετέχουσες) χώρες. Το κόστος κάθε έργου επιμερίζεται αναλόγως των ωφελημάτων που προκύπτουν για κάθε κράτος μέλος.  Κρισιμότητα: Η ΕΕ, ήδη, ενώ ακόμα δεν έχει εγκριθεί ο υπό κατάρτιση Κανονισμός για τις Πανευρωπαϊκές Υποδομές, καταρτίζει τον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος.  Σημαντικό: Για τις υποδομές που εντάσσονται στον κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρησιμοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Η καλή σχεδίαση και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα ως προς την αποδοτικότητα των έργων είναι τα κρίσιμα κριτήρια για την τελική ένταξη προτεινόμενων έργων στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος,

8 Χρηματοδοτώντας την ασφάλεια εφοδιασμού  Κρίσιμη παράμετρος για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, είναι η διαμόρφωση κατάλληλων δομών των αγορών ενέργειας, η απόδοση των οποίων να είναι επαρκής για τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα των αναγκαίων υποδομών.  Οι υποδομές που υποστηρίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού πρέπει να συνδυάζονται και με κατάλληλες εμπορικές δραστηριότητες σε υγιώς λειτουργούσες αγορές ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητά τους.

9 Οικονομική Συγκυρία  Χρονική Συγκυρία Μετασχηματισμός αγορών ενέργειας και ιδίως της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Είσοδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ανάγκη αντικατάστασης και αναβάθμισης δικτυακών Υποδομών Δυσχερής χρηματοδότηση: Απαιτείται η αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων, ώστε να εξοικονομούνται κεφάλαια και να γίνονται ελκυστικές και σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity)

10 Υγιείς συνθήκες αγοράς -1 Πέραν της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών, η κρισιμότερη και σημαντικότερη παράμετρος είναι η υγιής ανάπτυξη της αγοράς:  Ενημέρωση καταναλωτών   Εξασφάλιση ταμειακής ρευστότητας   Εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών

11 Υγιείς συνθήκες αγοράς -2  Το πρόβλημα της διόδου ΦΑ από την Ουκρανία, δεν ήταν έλλειψη υποδομών, εάν και έθετε και ζήτημα ελλείμματος εναλλακτικών διαδρόμων, αλλά η πλήρης αστοχία της αγοράς της Ουκρανίας να πληρώσει το κόστος ΦΑ  Πρόσφατα στην Ελλάδα, το πρόβλημα της τροφοδοσίας ΦΑ, είχε να κάνει και με το γεγονός ότι λόγω έλλειψης ρευστότητας η Ρεβυθούσα ήταν άδεια  Σήμερα, το πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφενός λόγω της «άρνησης» πληρωμών των λογαριασμών ηλ. ρεύματος (είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω «κοινωνικής πρακτικής») αφετέρου λόγω της μη ειλικρινούς διαχείρισης του συνοδεύοντος τη διείσδυση των ΑΠΕ κόστους.

12 Ευχαριστώ πολύ  Ασλάνογλου Μίλτος  Β’ Αντιπρόεδρος ΡΑΕ  maslanoglou@rae.gr


Κατέβασμα ppt "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη και Οικονομική Συγκυρία Διεθνές Συνέδριο : "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην ΕΕ - κύρια ενεργειακά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google