Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 1 ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 1 ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 1 ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

2  Ιστορική Εξέλιξη των Ηλεκτρικών Συστημάτων  Προς τη Νέα Εποχή Ηλεκτρισμού  Τα Μελλοντικά Δίκτυα και Ενσωμάτωση των ΑΠΕ  ΑΠΕ και Νέοι Μηχανικοί  Οι Εφαρμογές ΑΠΕ στην Ελλάδα Σήμερα  Επίλογος 2ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

3 Ιστορική Εξέλιξη των Ηλεκτρικών Συστημάτων σε Εθνικό Επίπεδο 3ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

4 Ιστορική Εξέλιξη των Ηλεκτρικών Συστημάτων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 4ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

5 5

6 • Η ΕΕ εισάγει το 50% της ενέργειας και μέχρι το 2030 η εξάρτηση θα φθάσει στο 70% • Η Ελλάδα εισάγει ήδη το 70% της ενέργειας με αυξανόμενη εξάρτηση • Ο ηλεκτρικός τομέας εξαρτάται από εισαγόμενες πηγές, 40% και 50% • Το φυσικό αέριο καθίσταται κύρια πηγή ηλεκτρισμού στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα • Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου ανεβαίνουν, οπότε ακολουθούν οι τιμές του ηλεκτρισμού • Στόχος της ΕΕ: ενιαία αγορά ηλεκ. ενέργειας, πιο αποδοτική παραγωγή, μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

7  Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εμφανής λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, περιορισμός της αύξησης θερμοκρασίας  Η ενεργειακή απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ αποτελούν προτεραιότητες,  Βιώσιμη ανάπτυξη, μεγιστοποίηση κοινωνικού και οικονομικού οφέλους, ανταγωνιστικότητα 7ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

8  Η στρατηγική αυτή εισάγει τον ηλεκτρικό τομέα σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ με κατάλληλη μίξη και τα μελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα 8ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

9  Ο Ηλεκτρισμός πολύτιμο αγαθό και η πλέον κρίσιμη υποδομή  Στόχοι 20% ΑΠΕ το 2020, επιβάρυνση CO 2 μετά το 2013,  Νέες δομές και κανόνες στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για πιο αποδοτική διαχείριση  Διαχωρισμός δραστηριοτήτων: Παραγωγή, Σύστημα Μεταφοράς και Σύστημα Διανομής  Εξοικονόμηση ενέργειας και νέα παραγωγή χωρίς εκπομπές CO 2  Διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, Θέρμανση-Ψύξη, Μεταφορές κλπ.  Το μέλλον των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό, αποθήκευση, ευέλικτες μονάδες, λειτουργία αγοράς 9ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

10 10ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

11  Η Ευρώπη των 500 εκατ. καταναλωτών  Η διασύνδεση της Ελλάδος με το Ευρωπαϊκό δίκτυο  Αιολικά πάρκα στη Β. Θάλασσα και υπερδίκτυα,  Ηλιακή ενέργεια στο Νότο και υπερδίκτυα, η ιδέα για το έργο Desertec  Αποθήκευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας 11ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

12  Το συνεχές ρεύμα επανέρχεται σε παραγωγή και σε δίκτυο, αποδοτική συνεργασία τεχνολογιών ΕΡ και ΣΡ,  Υπερδίκτυα για μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και αποκεντρωμένη νοημοσύνη,  Ενσωμάτωση των ΑΠΕ στη λειτουργία και διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου,  Έξυπνα Δίκτυα, Μικροδίκτυα, Εικονικοί σταθμοί,  Στρατηγικές Διαχείρισης, περισσότερο λογισμικό και λιγότερο υλικό για εξοπλισμό 12ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

13  Ηλεκτρονικά ισχύος με υψηλότερη απόδοση και ταχύτερη λειτουργία, LCC, VSC,  Μοντέλα πρόβλεψης παραγωγής αιολικών- ηλιακών για αποδοτική διαχείριση,  Κατάλληλη μίξη, συμπληρωματικότητα των ΑΠΕ, γεωγραφική διασπορά  Ευέλικτες μονάδες, Υδροηλεκτρικά, Αντλητικά,  Αποθήκευση και επικουρικές υπηρεσίες  Απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος λειτουργίας του δικτύου ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 201013

14 Quasi-Static Control Dynamic Control PAST FUTURE 14ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

15  Μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ συνδυάζεται με μεγάλη αποθήκευση για αδιάλειπτη παροχή,  Αποθήκευση στα νησιωτικά συστήματα  Αντλητικά-Υδροηλεκτρικά, μεγάλα και μεσαία  Υπέρ-Πυκνωτές  Χημική αποθήκευση-μπαταρίες, κεντρικά και αποκεντρωμένα συστήματα,  Χημική αποθήκευση-ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μεγάλη επίδραση στο σύστημα ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 201015

16 16 ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010 “Aptera”, 6kWh/100km “Tesla Roadster”, 15kWh/100km

17  Δύσκολος ο δρόμος για μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, χρειάζεται σύνεση, χρόνος, μεγάλες επενδύσεις, καινοτόμες τεχνολογίες,  Βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με κοινωνικά οφέλη,  Επιβάρυνση kWh από εκπομπές CO 2 μετά το 2013,  Οι ΑΠΕ τώρα δε συμμετέχουν στην ενεργειακή αγορά και οι τιμές καθορίζονται με αποφάσεις (feed-in tariff), ενώ η διαφορά επιβαρύνει τους καταναλωτές,  Θαλάσσια αιολικά: εκτίμηση κόστους 3,5c€/kWh,  Φωτοβολταϊκά: σήμερα <18 c€/kWh στις νότιες χώρες της ΕΕ, σύντομα εξίσωση με την τιμή του δικτύου και πριν το 2020 ανταγωνιστικά 17ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

18  Ο ηλεκτρικός τομέας θέλει εκπαιδευμένο προσωπικό και καινοτομίες για να είναι ανταγωνιστικός,  Σταθερή ανάπτυξη μπορεί να βασίζεται στην καινοτομία με ρόλο στα Πολυτεχνεία/Πανεπιστήμια,  Ο νέος μηχανικός έχει ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στον ηλεκτρικό τομέα,  Οι ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρουσα απασχόληση,  Η νέα γενιά μηχανικών χρειάζεται όραμα και η έρευνα το έχει, Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας,  Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 18ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

19  Το λάθος μήνυμα στην κοινωνία και οικονομία,  Χαμηλοί ρυθμοί με «ευφυές θεσμικό πλαίσιο»,  Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί με μεγάλη επιβάρυνση του ηλεκτρικού τομέα,  Μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και προβλήματα λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,  Αδυναμίες στη σύνδεση και ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο,  Λείπουν οι διαγωνισμοί και προοπτικές για είσοδο στην ανταγωνιστική αγορά,  Λείπει η καταγραφή και παρακολούθηση εφαρμογών,  Αποκλείονται τα νησιά από τις εφαρμογές,  Προώθηση μή ώριμων και ακριβών τεχνολογιών 19ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

20  Επαναπροσδιορισμός του στόχου διείσδυσης,  Κατάργηση της Άδειας Παραγωγής ή εξαίρεσης,  Η σύνδεση και ενσωμάτωση στο δίκτυο είναι μείζον θέμα,  Επέκταση δικτύου και διερεύνηση διασύνδεσης νησιών, Ειδικό Πρόγραμμα για τα νησιά και συνδυασμός με αφαλάτωση,  Τιμολόγια με «λογικό» κέρδος και διάρκεια, αγορά, διαγωνισμοί,  Ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης-παραγωγής,  Εφαρμογές τεχνολογιών με αποδεκτό κόστος,  Υποστήριξη εφαρμογών με εφαρμοσμένη έρευνα 20ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

21  Οι ΑΠΕ κυρίαρχο θέμα τις επόμενες δεκαετίες,  Οι ΑΠΕ καθίστανται ανταγωνιστικές στον ηλεκτρικό τομέα έναντι των ορυκτών καυσίμων,  Νέες ιδέες και καινοτόμες τεχνολογίες για τα μελλοντικά δίκτυα με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ,  Οι νέοι μηχανικοί πρωταγωνιστές στη νέα εποχή του ηλεκτρισμού,  Η έρευνα αποφασιστικός μοχλός ανάπτυξης,  Η Πολιτεία κοντά στην επιστημονική κοινότητα και να μοιράζεται το ίδιο όραμα 21ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010

22 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ chadjiva@tellas.gr 22ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010


Κατέβασμα ppt "Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 1 ΙΕΕΕ-Outstanding Engineer Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, ΕΜΠ 28 Μαίου 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google