Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Γνώσης &Τεχνολογίες Υποστήριξης Καταστάσεων Επικινδυνότητας Καναβός Αναστάσιος Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Γνώσης &Τεχνολογίες Υποστήριξης Καταστάσεων Επικινδυνότητας Καναβός Αναστάσιος Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Γνώσης &Τεχνολογίες Υποστήριξης Καταστάσεων Επικινδυνότητας Καναβός Αναστάσιος Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Γενάρης 2007

2 Προσεγγίσεις της διαχείρισης της γνώσης Η διαχείριση της γνώσης ως διαδικασία : Δημιουργία Οργάνωση Συγκεκριμενοποίηση της γνώσης ή μετασχηματισμός Εφαρμογή Η διαχείριση της γνώσης ως προϊόν : εκπαιδευτικό προϊόν ρητή ή άρρητη κωδικοποιημένη ή μη

3 Περιοχές εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης γνώσης Περιοχές εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης γνώσης Αποθήκες δεδομένων Διαχείριση εγγράφων Ροή εργασίας Διοίκηση έργου Ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα Συστήματα βοήθειας Εργαλεία συνεργασίας Διάσκεψη

4 Πληροφοριακά συστήματα Οι σπουδαιότεροι σκοποί των πληροφοριακών συστημάτων είναι οι ακόλουθοι : Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων Η παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στους εργαζόμενους Η παροχή στρατηγικής πληροφόρησης στα διευθυντικά στελέχη Η επέκταση της αλυσίδας αξίας όπου συνδέεται με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα

5 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων Σύστημα βασισμένο σε Η/Υ, που αλληλεπιδρά με τον χρήστη, ελέγχεται από αυτόν και το οποίο του παρέχει δεδομένα και μοντέλα ως βάση για μελέτη και επίλυση ημιδομημένων κυρίως προβλημάτων

6 Ο ρόλος της διαχείρισης γνώσης και τεχνολογίας στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης Τεχνολογίες για την υποστήριξη συνεργασίας σε καταστάσεις ανάγκης Δημιουργία μοντέλων γνώσης για την υποστήριξη στην διαχείριση καταστάσεων ανάγκης Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας με ειδι κή εφαρμογ ή

7 Τεχνολογίες υποστήριξης συνεργασίας σε καταστάσεις ανάγκης Συλλογή και διασπορά πληροφοριών Παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών Παρακολούθηση και ανάπτυξη των πόρων Σχεδιασμός δράσης

8 Δημιουργία μοντέλων γνώσης για την υποστήριξη στην διαχείριση καταστάσεων ανάγκης Να παρέχει όλα τα σχετικά με την υπόθεση γεγονότα Την άμεση εξέλιξη της κατάστασης με όλα τα διαφορετικά πιθανά σενάρια Να προτείνει την ενδεικνυόμενη απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειές τους

9 Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor” Αυτό - διοργανούμενο δίκτυο αισθητήρων πυρκαγιάς

10 Ο κύκλος ζωής του αισθητήρα Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor”

11

12 Εποπτεία του δικτύου αισθητήρων Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor”

13 Προσομοίωση της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor”

14 Εκτίμηση ρίσκου κατά την ανεξέλεγκτη εκκένωση Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor”

15 Χωροθέτηση οχημάτων καταστολής ή πολιτικής άμυνας Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor”

16 Ανάπτυξη βάσης γνώσης περιστατικών: Αναπαριστώνται η εξειδίκευση και η εμπειρική γνώση με χρήση κανόνων και περιπτώσεων που περιέχουν τις ενδεικνυόμενες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση συμβάντος δασικής πυρκαγιάς

17 Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - Τεχνολογικά συστήματα διαχείρισης γνώσης και επικινδυνότητας ειδικών εφαρμογών - “Firementor” Διαχείριση γνώσης και σεναρίων : Το λογισμικό υποστηρίζει τον ορισμό σεναρίων και παράγει αναφορές από αυτά. Κάθε σενάριο είναι μια υποθετική κατάσταση στην οποία ισχύουν συγκεκριμένες συνθήκες εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με βάση τις οποίες εκτελούνται μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες του λογισμικού


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Γνώσης &Τεχνολογίες Υποστήριξης Καταστάσεων Επικινδυνότητας Καναβός Αναστάσιος Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google