Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 /05 /2008 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ. ΝΙΚΟΥ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 /05 /2008 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ. ΝΙΚΟΥ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 /05 /2008 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ. ΝΙΚΟΥ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

2 Ο Ισολογισμός ο Απολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης του 2007 καθώς και ο Προϋπολογισμός του 2008, συντάχθηκαν από τις Οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού και εγκρίθηκαν από το ΔΣ. Φέτος, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ που συντάσσεται Ισολογισμός με βάση το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο που ισχύει για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με βάση το Π.Δ.80/97. Στον Ισολογισμό της επόμενης χρονιάς θα εναρμονιστούμε πλήρως με τα ισχύοντα, δημοσιεύοντας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008,συνοδευόμενο με Πιστοποιητικό και παρατηρήσεις Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως είθισται για τους μεγάλους Οργανισμούς. Απολογισμός Ταμία ΕΔΟΕΑΠ – κ.Νίκου Δουλαβέρη

3 Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού του έτους 2007 που συντάχθηκαν από τις Οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού και εγκρίθηκαν από το ΔΣ προκύπτουν τα εξής: Η αξία των παγίων περιουσιακών ανέρχεται μετά από τις σχετικές αποσβέσεις σε 10.357.881,78 €.. Το σύνολο των απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.380.980,54 €. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 8.579.241,76 € ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007

4 Τα αποθεματικά ασφαλείας ανέρχονται στο ποσό των 232.518.209,06 €, ενώ το 2006 ήταν 211.300.511 €, αυξήθηκαν επομένως κατά 10,04% Αν πάρουμε υπόψη μας την τελευταία εξαετία που το 2001 είχαμε 124.248.211 € σαν αποθεματικά ασφαλείας, έχουμε μία αύξηση 108.269.998,06 € άρα σε ποσοστό 87,14%. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 ΕΣΟΔΑ 74.709.434 € - ΑΥΞΗΣΗ 24,86%

6 ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ - Κυριότερη Πηγή Εσόδων

7 Παραλάβαμε ακαταχώρητο έργο δέκα ετών από το 1998 το οποίο καταχωρήθηκε και καταγράφηκαν οι απαιτήσεις Περιορισμός ή και μηδενισμός απώλειας εσόδων αγγελιοσήμου ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ Νέα άρτια οργάνωση του Τμήματος,με προσπάθειες για άμεση καταγραφή των χρεωστών μας Απολογισμός Ταμία ΕΔΟΕΑΠ – κ.Νίκου Δουλαβέρη Ειδικό πρόγραμμα με στόχο την κατάργηση του χειρόγραφου ημερολογίου διαφήμισης σχεδιάστηκε από τον Τομέα Μηχανοργάνωσης του ΕΔΟΕΑΠ και προσφέρεται δωρεάν στους υπόχρεους Ειδικό Εντύπο απόδοσης του Αγγελιοσήμου επαναδιατυπώνεται σε συνεργασία με την ΕΤΕ και το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να προστεθεί Ειδικό Πεδίο με το ΑΦΜ του υπόχρεου, ώστε ο έλεγχος να είναι άμεσος και αποτελεσματικός

8 ΤΑΜΕΙΟ 49.169 € ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 174.031.055 € ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 54.767.504 € Απολογισμός Ταμία ΕΔΟΕΑΠ – κ.Νίκου Δουλαβέρη ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Ομόλογα ελληνικού δημοσίου 33.877.276 € Αμοιβαία κεφάλαια 8.850.060 € Μετοχές 12.040.168 €

9 Επικουρική Σύνταξη. Το ύψος της δαπάνης ανήλθε στο ποσό των 16.774.477,94 € και ήταν αυξημένο κατά περίπου 10,81%. ΕΞΟΔΑ 2007 - 52.679.114 € Άυξηση 20,09 % Κλάδος Υγείας. Το σύνολο των δαπανών υγείας περίθαλψης και κοινωνικών παροχών ανήλθαν το 2007 στο ποσό των 23.400.300,58 € και είναι αυξημένες κατά 34,13% σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του 2006. Το σύνολο των συνταξιούχων στις 31/12/2007 ήταν 1631, εκ των οποίων 1153 συνταξιούχοι και 478 δικαιοδόχοι, αύξηση 2,32%.

10 Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση. Δαπανήθηκε το ποσό των 2.361.155,47 €. Ορίστηκε ετήσιο εφάπαξ 1.787,00 € για κάθε έτος ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ έναντι 1.735,35 €. ΕΞΟΔΑ 2007 - 52.679.114 € Άυξηση 20,09 % Επιχορηγήσεις Ενώσεων. Το ύψος για το 2007 ανήλθε στο ποσό των 3.011.716,59 € και αντιπροσωπεύει το 4,03% του συνόλου των εσόδων και το 5,72% των δαπανών του οργανισμού.

11 Δαπάνες Διοίκησης και Διαχείρισης. Οι δαπάνες ανήλθαν σε 7.131.464,09 € και αντιπροσωπεύουν το 13,54% των συνολικών δαπανών. Οι δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης συγκρινόμενες με το σύνολο των εσόδων αντιπροσωπεύουν το 9,54%. Η σχέση αυτή παραμένει σχεδόν σταθερή εδώ και δέκα χρόνια. ΕΞΟΔΑ 2007 - 52.679.114 € Άυξηση 20,09 % Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2007 αντιστοιχούν στο 70,51% των εσόδων, έναντι 61,56% του 2001 Διαπιστώνουμε μια συνεχή άνοδο των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει για τη μελλοντική εξέλιξη και βιωσιμότητα του οργανισμού.

12 Το πλεόνασμα από τη χρήση του έτους 2007 ανήλθε στο ποσό των 21.124.984,30 € κι είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό του έτους 2006 κατά 17,97%. Από το πλεόνασμα του 2007 ποσό 3.435.320,08 € -που αφορά έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων- συμψηφίστηκε με το αποθεματικό αποτίμησης χρεογράφων ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 17.689.664,22 € προστέθηκε στο αποθεματικό ασφαλείας. Πλεόνασμα 2007 - 21.124.984 € Άυξηση 17,97 %

13 Προϋπολογίζονται έσοδα 74.000.000,00 € αυξημένα κατά 17,46% σε σχέση με το 2007. Προϋπολογίζονται δαπάνες 59.202.000,00 € αυξημένες κατά 12,4%. σε σχέση με το 2007 Το προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα ανέρχεται στο ποσό των 14.798.000,00 € μειωμένο κατά 32,8% σε σχέση με τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός, ως προς τα λειτουργικά έξοδα, ωστόσο δεν υποβαθμίζει το επίπεδο των παροχών υγείας. Προϋπολογισμός 2008

14 ΜΕΤΡΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 /05 /2008 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ. ΝΙΚΟΥ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google